Book China Travel

Beijing to Nanjing

Train Timetable

Train No.Train TypeDepart StationArrive StationDepart TimeArrive TimeDurationPriceBook
G101 G Beijing South Nanjing South 06:36 11:14 4 hours 31 minutes Business: 1403.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
G5 G Beijing South Nanjing South 07:00 10:30 3 hours 30 minutes Business: 1403.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
G19 G Beijing South Nanjing South 08:00 11:24 3 hours 24 minutes Business: 1403.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
G107 G Beijing South Nanjing South 08:05 12:15 4 hours 10 minutes Business: 1403.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
G165 G Beijing South Nanjing South 08:30 12:19 3 hours 49 minutes Business: 1403.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
G115 G Beijing South Nanjing South 09:20 13:38 4 hours 18 minutes Business: 1403.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
G33 G Beijing South Nanjing South 09:40 14:17 4 hours 37 minutes Business: 1403.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
G7 G Beijing South Nanjing South 10:00 13:23 3 hours 23 minutes Business: 1403.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
G119 G Beijing South Nanjing South 10:05 14:27 4 hours 22 minutes Business: 1403.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
G121 G Beijing South Nanjing South 10:20 14:56 4 hours 36 minutes Business: 1403.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
K45 K Beijing Nanjing 10:38 01:22 14 hours 44 minutes Soft Sleeper (Upper): 398.5
Hard Sleeper (Upper): 254.5
Hard Seat: 148.5
G163 G Beijing South Nanjing South 10:45 15:47 5 hours 2 minutes Business: 1403.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
G31 G Beijing South Nanjing South 11:00 14:31 3 hours 31 minutes Business: 1403.5
Premier: 848.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
G123 G Beijing South Nanjing South 11:05 15:12 4 hours 7 minutes Business: 1403.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
G411 G Beijing South Nanjing South 11:20 15:57 4 hours 37 minutes Business: 1403.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
G127 G Beijing South Nanjing South 11:30 16:01 4 hours 31 minutes Business: 1403.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
1461 Ordinary Beijing Nanjing 11:55 02:57 15 hours 2 minutes Business: 435.5
Soft Sleeper (Upper): 410.5
Soft Sleeper (Upper): 380.5
Hard Sleeper (Upper): 236.5
Soft Seat: 217.5
Hard Seat: 130.5
G167 G Beijing South Nanjing South 12:45 17:13 4 hours 28 minutes Business: 1403.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
G137 G Beijing South Nanjing South 13:35 17:50 4 hours 15 minutes Business: 1403.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
G59 G Beijing South Nanjing South 13:40 18:09 4 hours 29 minutes Business: 1403.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
G43 G Beijing South Nanjing South 14:05 18:26 4 hours 21 minutes Business: 1403.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
G145 G Beijing South Nanjing South 14:35 19:00 4 hours 25 minutes Business: 1403.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
G11 G Beijing South Nanjing South 15:00 18:21 3 hours 21 minutes Business: 1403.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
G155 G Beijing South Nanjing South 15:45 20:04 4 hours 19 minutes Business: 1403.5
Premier: 848.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
G147 G Beijing South Nanjing South 15:50 20:26 4 hours 36 minutes Business: 1403.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
G37 G Beijing South Nanjing South 16:05 20:40 4 hours 35 minutes Business: 1403.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
G157 G Beijing South Nanjing South 17:36 22:05 4 hours 29 minutes Business: 1403.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
G21 G Beijing South Nanjing South 19:08 22:31 3 hours 23 minutes Business: 1403.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
Z284 Z Beijing Nanjing 19:10 05:30 10 hours 20 minutes Business: 471.5
Soft Sleeper (Upper): 428.5
Soft Sleeper (Upper): 398.5
Hard Sleeper (Upper): 254.5
Soft Seat: 235.5
Hard Seat: 148.5
D717 D Beijing Nanjing 19:16 04:45 9 hours 29 minutes Soft Sleeper (Upper): 681
Hard Sleeper (Upper): 538
1st Class: 359.0
2nd Class: 359.0
D701 D Beijing Nanjing 19:22 04:51 9 hours 29 minutes Soft Sleeper (Upper): 681
Hard Sleeper (Upper): 538
1st Class: 359.0
2nd Class: 359.0
D707 D Beijing South Nanjing 19:36 05:03 9 hours 27 minutes 1st Class: 256.0
2nd Class: 196.0
D709 D Beijing South Nanjing 19:46 05:09 9 hours 22 minutes Soft Sleeper (Upper): 676
Hard Sleeper (Upper): 534
1st Class: 356.0
2nd Class: 356.0
G103 G Beijing South Nanjing South 24:00 24:00 4 hours 46 minutes Business: 1403.5
1st Class: 748.5
2nd Class: 443.5
Train No.Depart - ArriveTimePrice
G101 Beijing South

to

Nanjing South
06:36

to

11:14
Bus. Cls.:

1403.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G5 Beijing South

to

Nanjing South
07:00

to

10:30
Bus. Cls.:

1403.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G19 Beijing South

to

Nanjing South
08:00

to

11:24
Bus. Cls.:

1403.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G107 Beijing South

to

Nanjing South
08:05

to

12:15
Bus. Cls.:

1403.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G165 Beijing South

to

Nanjing South
08:30

to

12:19
Bus. Cls.:

1403.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G115 Beijing South

to

Nanjing South
09:20

to

13:38
Bus. Cls.:

1403.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G33 Beijing South

to

Nanjing South
09:40

to

14:17
Bus. Cls.:

1403.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G7 Beijing South

to

Nanjing South
10:00

to

13:23
Bus. Cls.:

1403.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G119 Beijing South

to

Nanjing South
10:05

to

14:27
Bus. Cls.:

1403.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G121 Beijing South

to

Nanjing South
10:20

to

14:56
Bus. Cls.:

1403.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

K45 Beijing

to

Nanjing
10:38

to

01:22
Soft Sleeper (U):

398.5RMB

Hard Sleeper (U):

254.5RMB

Hard Seat:

148.5RMB

G163 Beijing South

to

Nanjing South
10:45

to

15:47
Bus. Cls.:

1403.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G31 Beijing South

to

Nanjing South
11:00

to

14:31
Bus. Cls.:

1403.5RMB

Premier:

848.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G123 Beijing South

to

Nanjing South
11:05

to

15:12
Bus. Cls.:

1403.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G411 Beijing South

to

Nanjing South
11:20

to

15:57
Bus. Cls.:

1403.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G127 Beijing South

to

Nanjing South
11:30

to

16:01
Bus. Cls.:

1403.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

1461 Beijing

to

Nanjing
11:55

to

02:57
Bus. Cls.:

435.5RMB

Soft Sleeper (U):

410.5RMB

Soft Sleeper (U):

380.5RMB

Hard Sleeper (U):

236.5RMB

Soft Seat:

217.5RMB

Hard Seat:

130.5RMB

G167 Beijing South

to

Nanjing South
12:45

to

17:13
Bus. Cls.:

1403.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G137 Beijing South

to

Nanjing South
13:35

to

17:50
Bus. Cls.:

1403.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G59 Beijing South

to

Nanjing South
13:40

to

18:09
Bus. Cls.:

1403.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G43 Beijing South

to

Nanjing South
14:05

to

18:26
Bus. Cls.:

1403.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G145 Beijing South

to

Nanjing South
14:35

to

19:00
Bus. Cls.:

1403.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G11 Beijing South

to

Nanjing South
15:00

to

18:21
Bus. Cls.:

1403.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G155 Beijing South

to

Nanjing South
15:45

to

20:04
Bus. Cls.:

1403.5RMB

Premier:

848.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G147 Beijing South

to

Nanjing South
15:50

to

20:26
Bus. Cls.:

1403.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G37 Beijing South

to

Nanjing South
16:05

to

20:40
Bus. Cls.:

1403.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G157 Beijing South

to

Nanjing South
17:36

to

22:05
Bus. Cls.:

1403.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G21 Beijing South

to

Nanjing South
19:08

to

22:31
Bus. Cls.:

1403.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

Z284 Beijing

to

Nanjing
19:10

to

05:30
Bus. Cls.:

471.5RMB

Soft Sleeper (U):

428.5RMB

Soft Sleeper (U):

398.5RMB

Hard Sleeper (U):

254.5RMB

Soft Seat:

235.5RMB

Hard Seat:

148.5RMB

D717 Beijing

to

Nanjing
19:16

to

04:45
Soft Sleeper (U):

681RMB

Hard Sleeper (U):

538RMB

1st Cls.:

359.0RMB

2nd Cls.:

359.0RMB

D701 Beijing

to

Nanjing
19:22

to

04:51
Soft Sleeper (U):

681RMB

Hard Sleeper (U):

538RMB

1st Cls.:

359.0RMB

2nd Cls.:

359.0RMB

D707 Beijing South

to

Nanjing
19:36

to

05:03
1st Cls.:

256.0RMB

2nd Cls.:

196.0RMB

D709 Beijing South

to

Nanjing
19:46

to

05:09
Soft Sleeper (U):

676RMB

Hard Sleeper (U):

534RMB

1st Cls.:

356.0RMB

2nd Cls.:

356.0RMB

G103 Beijing South

to

Nanjing South
24:00

to

24:00
Bus. Cls.:

1403.5RMB

1st Cls.:

748.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

Top China Train Routes

Shanghai to Beijing
Hangzhou to Shanghai
Shanghai to Hangzhou
Beijing to Shanghai
Shanghai to Suzhou
Suzhou to Shanghai
Guangzhou to Shenzhen
Shenzhen to Guangzhou
Nanjing to Shanghai
Shanghai to Nanjing
Guangzhou to Xianggangxijiulong
Xianggangxijiulong to Guangzhou
Tianjin to Beijing
Beijing to Tianjin
Shanghai to Wuxi
Beijing to Xian
Ningbo to Shanghai
Wuxi to Shanghai
Shanghai to Ningbo
Yiwu to Shanghai
Shanghai to Yiwu

Top Routes From Origin

Beijing to Shanghai
Beijing to Tianjin
Beijing to Xian
Beijing to Jinan
Beijing to Nanjing
Beijing to Shenyang
Beijing to Qingdao
Beijing to Hangzhou
Beijing to Zhengzhou
Beijing to Shijiazhuang
Beijing to Pingyao
Beijing to Suzhou
Beijing to Haerbin
Beijing to Wuhan
Beijing to Guangzhou
Beijing to Datong
Beijing to Dalian
Beijing to Taiyuan
Beijing to Baoding
Beijing to Changchun
Beijing to Xuzhou