Book China Travel

Changsha to Guangzhou

Train Timetable

Train No.Train TypeDepart StationArrive StationDepart TimeArrive TimeDurationPriceBook
K1007 K Changsha Guangzhou 00:12 08:58 9 hours 18 minutes Soft Sleeper (Upper): 307
Hard Sleeper (Upper): 171
Hard Seat: 98
Z235 Z Changsha Guangzhou East 00:21 08:26 8 hours 9 minutes Soft Sleeper (Upper): 307
Hard Sleeper (Upper): 171
Hard Seat: 98
K9075 K Changsha Guangzhou 00:29 08:33 8 hours 4 minutes Soft Sleeper (Upper): 263
Hard Sleeper (Upper): 171
Hard Seat: 98
K237 K Changsha Guangzhou 01:57 10:36 8 hours 39 minutes
Z97 Z Changsha Guangzhou East 02:36 10:04 7 hours 28 minutes Soft Sleeper (Upper): 555
Soft Sleeper (Upper): 307
Hard Sleeper (Upper): 171
Hard Seat: 98
K599 K Changsha Guangzhou 02:43 11:06 8 hours 23 minutes
T122 T Changsha Guangzhou 02:55 10:48 7 hours 53 minutes
K225 K Changsha Guangzhou 03:40 11:58 8 hours 24 minutes
K644 K Changsha Guangzhou 03:46 12:10 8 hours 24 minutes
K935 K Changsha Guangzhou East 04:18 13:12 8 hours 37 minutes Soft Sleeper (Upper): 307
Hard Sleeper (Upper): 171
Hard Seat: 98
K1171 K Changsha Guangzhou 05:03 13:14 8 hours 54 minutes Soft Sleeper (Upper): 307
Hard Sleeper (Upper): 171
Hard Seat: 98
K81 K Changsha Guangzhou 05:09 13:48 8 hours 39 minutes
K1298 K Changsha Guangzhou 05:16 13:58 8 hours 42 minutes
K755 K Changsha Guangzhou 05:28 14:05 8 hours 37 minutes
Z13 Z Changsha Guangzhou East 06:13 13:50 7 hours 37 minutes Soft Sleeper (Upper): 307
Hard Sleeper (Upper): 171
Hard Seat: 98
G6011 G Changsha South Guangzhou North 07:00 09:26 2 hours 26 minutes Business: 934
1st Class: 474.0
2nd Class: 294.0
G6109 G Changsha South Guangzhou South 07:11 10:01 2 hours 50 minutes
G6101 G Changsha South Guangzhou South 07:16 10:07 2 hours 51 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G6013 G Changsha South Guangzhou South 07:28 10:12 2 hours 44 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G6103 G Changsha South Guangzhou South 07:33 10:23 2 hours 50 minutes Business: 600
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G6113 G Changsha South Guangzhou South 07:38 10:28 2 hours 50 minutes
G6105 G Changsha South Guangzhou South 07:49 10:39 1 day 2 hours 50 minutes
T252 T Changsha Guangzhou 07:51 15:51 8 hours 0 minutes
G6015 G Changsha South Guangzhou South 07:55 10:49 2 hours 54 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
K538 K Changsha Guangzhou 07:57 16:37 8 hours 39 minutes
G6127 G Changsha South Guangzhou South 08:01 10:44 2 hours 43 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G6029 G Changsha South Guangzhou North 08:08 10:41 2 hours 33 minutes Business: 934
Premier: 563
1st Class: 474.0
2nd Class: 294.0
T179 T Changsha Guangzhou 08:23 16:30 8 hours 7 minutes
K768 K Changsha Guangzhou 08:51 17:50 8 hours 59 minutes
G1001 G Changsha South Guangzhou South 08:54 11:31 2 hours 37 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G6107 G Changsha South Guangzhou South 08:59 11:36 2 hours 37 minutes Business: 995
Premier: 600
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G6185 G Changsha South Guangzhou South 09:07 11:45 2 hours 38 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G1401 G Changsha South Guangzhou North 09:17 11:48 2 hours 31 minutes
G1003 G Changsha South Guangzhou South 09:30 12:01 2 hours 31 minutes
G6158 G Changsha South Guangzhou South 09:35 12:19 2 hours 44 minutes
K1347 K Changsha Guangzhou 09:37 17:55 8 hours 27 minutes
G1005 G Changsha South Guangzhou South 09:47 12:24 2 hours 37 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G631 G Changsha South Guangzhou South 09:52 12:36 2 hours 44 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
Z232 Z Changsha Guangzhou 09:55 17:40 7 hours 45 minutes
K6605 K Changsha Guangzhou East 10:02 19:37 1 day 9 hours 35 minutes
G6017 G Changsha South Guangzhou North 10:08 12:38 2 hours 30 minutes Business: 934
1st Class: 474.0
2nd Class: 294.0
G77 G Changsha South Guangzhou South 10:21 12:43 2 hours 22 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G1109 G Changsha South Guangzhou South 10:29 13:14 2 hours 45 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G645 G Changsha South Guangzhou South 10:34 13:19 2 hours 45 minutes
Z170 Z Changsha Guangzhou East 10:40 18:52 8 hours 12 minutes
G6148 G Changsha South Guangzhou South 10:50 13:35 2 hours 45 minutes
G1143 G Changsha South Guangzhou South 11:00 13:45 2 hours 45 minutes 1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
Z124 Z Changsha Guangzhou 11:01 18:22 7 hours 21 minutes
G1007 G Changsha South Guangzhou North 11:07 13:37 2 hours 30 minutes Business: 934
1st Class: 474.0
2nd Class: 294.0
G1009 G Changsha South Guangzhou South 11:14 14:09 2 hours 55 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
K6609 K Changsha Guangzhou East 11:16 20:07 8 hours 51 minutes
G93 G Changsha South Guangzhou South 11:20 13:50 2 hours 30 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G551 G Changsha South Guangzhou South 11:32 14:25 2 hours 53 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G6131 G Changsha South Guangzhou South 11:44 14:29 2 hours 45 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G9695 G Changsha South Guangzhou South 11:55 14:34 2 hours 39 minutes
G1113 G Changsha South Guangzhou South 12:01 14:39 2 hours 38 minutes
G541 G Changsha South Guangzhou South 12:07 14:56 2 hours 49 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
K6607 K Changsha Guangzhou 12:09 20:45 8 hours 36 minutes
G6159 G Changsha South Guangzhou South 12:13 15:03 2 hours 50 minutes Business: 995
Premier: 600
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
Z266 Z Changsha Guangzhou 12:19 20:00 7 hours 41 minutes
G1035 G Changsha South Guangzhou South 12:20 15:10 2 hours 52 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G633 G Changsha South Guangzhou North 12:41 None 0 minutes
G1403 G Changsha South Guangzhou North 12:46 15:12 2 hours 26 minutes Business: 934
1st Class: 474.0
2nd Class: 294.0
G649 G Changsha South Guangzhou South 12:58 15:42 2 hours 52 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G1031 G Changsha South Guangzhou South 13:14 15:58 2 hours 44 minutes
G1117 G Changsha South Guangzhou South 13:20 16:26 3 hours 6 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
Z137 Z Changsha Guangzhou 13:23 21:11 7 hours 59 minutes
G1161 G Changsha South Guangzhou North 13:25 15:45 1 day 2 hours 20 minutes
G6037 G Changsha South Guangzhou South 13:30 16:15 2 hours 45 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G1013 G Changsha South Guangzhou South 13:37 16:21 2 hours 44 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G1165 G Changsha South Guangzhou South 13:47 16:38 2 hours 51 minutes 1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G73 G Changsha South Guangzhou South 14:19 17:03 2 hours 44 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G6111 G Changsha South Guangzhou South 14:29 17:13 2 hours 48 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G71 G Changsha South Guangzhou South 14:39 17:22 2 hours 43 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G1405 G Changsha South Guangzhou North 14:49 17:10 2 hours 22 minutes Business: 934
1st Class: 474.0
2nd Class: 294.0
G6001 G Changsha South Guangzhou South 14:54 17:17 2 hours 23 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G1015 G Changsha South Guangzhou South 15:09 17:55 2 hours 50 minutes
G279 G Changsha South Guangzhou North 15:24 17:44 2 hours 20 minutes
G6166 G Changsha South Guangzhou South 15:29 18:13 2 hours 44 minutes
G1123 G Changsha South Guangzhou North 15:39 18:01 2 hours 22 minutes
G79 G Changsha South Guangzhou South 15:44 18:05 2 hours 20 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G531 G Changsha South Guangzhou North 15:49 18:10 2 hours 21 minutes
G6006 G Changsha South Guangzhou South 15:55 18:44 2 hours 49 minutes
G817 G Changsha South Guangzhou South 16:00 18:39 1 day 2 hours 44 minutes Premier: 600
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G1301 G Changsha South Guangzhou South 16:12 19:03 2 hours 51 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G278 G Changsha South Guangzhou South 16:24 19:15 2 hours 51 minutes
G275 G Changsha South Guangzhou South 16:29 19:15 2 hours 46 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G1125 G Changsha South Guangzhou North 16:39 19:05 2 hours 26 minutes
G1311 G Changsha South Guangzhou South 16:44 19:35 1 day 2 hours 51 minutes
G6181 G Changsha South Guangzhou South 16:49 19:45 2 hours 56 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G1314 G Changsha South Guangzhou South 16:55 19:35 2 hours 50 minutes
G1127 G Changsha South Guangzhou South 17:03 19:40 2 hours 37 minutes
G1019 G Changsha South Guangzhou South 17:16 20:06 2 hours 50 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G6033 G Changsha South Guangzhou South 17:24 20:29 3 hours 5 minutes
G305 G Changsha South Guangzhou South 17:30 20:00 2 hours 30 minutes
G1129 G Changsha South Guangzhou North 17:35 19:54 2 hours 19 minutes
G65 G Changsha South Guangzhou South 17:40 20:24 2 hours 44 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G6117 G Changsha South Guangzhou South 17:47 20:40 2 hours 53 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G834 G Changsha South Guangzhou South 17:53 20:45 2 hours 52 minutes
G553 G Changsha South Guangzhou South 17:58 20:50 1 day 2 hours 52 minutes
G545 G Changsha South Guangzhou South 18:11 20:55 2 hours 44 minutes
G2058 G Changsha South Guangzhou South 18:17 21:01 2 hours 44 minutes
G75 G Changsha South Guangzhou South 18:23 21:07 2 hours 44 minutes
G6025 G Changsha South Guangzhou North 18:28 20:47 2 hours 19 minutes Business: 934
1st Class: 474.0
2nd Class: 294.0
G1021 G Changsha South Guangzhou South 18:34 21:18 2 hours 44 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G835 G Changsha South Guangzhou South 18:39 21:23 1 day 2 hours 44 minutes
G6119 G Changsha South Guangzhou South 18:44 21:28 2 hours 44 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G1407 G Changsha South Guangzhou South 18:55 21:43 2 hours 49 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G1315 G Changsha South Guangzhou South 19:05 21:53 2 hours 48 minutes
G828 G Changsha South Guangzhou South 19:10 21:48 2 hours 38 minutes
G1151 G Changsha South Guangzhou South 19:15 21:59 2 hours 44 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G842 G Changsha South Guangzhou North 19:19 21:46 2 hours 26 minutes
G839 G Changsha South Guangzhou North 19:20 21:46 2 hours 26 minutes Business: 934
1st Class: 474.0
2nd Class: 294.0
G6027 G Changsha South Guangzhou South 19:30 22:16 2 hours 44 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G67 G Changsha South Guangzhou South 19:35 22:21 2 hours 46 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G1135 G Changsha South Guangzhou South 19:40 22:26 2 hours 44 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
K9014 K Changsha Guangzhou 19:43 03:52 8 hours 9 minutes
G1133 G Changsha South Guangzhou South 19:45 22:41 2 hours 55 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
K438 K Changsha Guangzhou 19:50 04:25 8 hours 35 minutes
K358 K Changsha Guangzhou 20:14 05:11 8 hours 58 minutes
G843 G Changsha South Guangzhou South 20:16 23:00 2 hours 44 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G635 G Changsha South Guangzhou South 20:21 22:51 2 hours 30 minutes Premier: 600
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G1743 G Changsha South Guangzhou South 20:32 23:10 2 hours 38 minutes
K6623 K Changsha Guangzhou 20:35 05:37 9 hours 2 minutes
G1747 G Changsha South Guangzhou South 20:42 23:15 2 hours 51 minutes
G1305 G Changsha South Guangzhou South 20:47 23:38 2 hours 51 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G547 G Changsha South Guangzhou South 20:52 23:43 2 hours 51 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
G6129 G Changsha South Guangzhou South 20:58 23:48 2 hours 50 minutes Business: 995
1st Class: 504.0
2nd Class: 314.0
T368 T Changsha Guangzhou 21:19 05:23 8 hours 5 minutes
K9077 K Changsha Guangzhou 21:25 05:29 8 hours 11 minutes Soft Sleeper (Upper): 307
Hard Sleeper (Upper): 171
Hard Seat: 98
T8301 T Changsha Guangzhou 21:44 05:50 8 hours 6 minutes
K9035 K Changsha Guangzhou 21:53 06:12 8 hours 19 minutes
G9691 G Changsha South Guangzhou South 21:55 00:31 2 hours 36 minutes
G4905 G Changsha South Guangzhou South 22:00 00:36 2 hours 36 minutes
K6565 K Changsha Guangzhou 22:10 07:52 9 hours 42 minutes Hard Sleeper (Upper): 171
Hard Seat: 98
K6619 K Changsha Guangzhou 22:35 10:29 11 hours 54 minutes
K9031 K Changsha Guangzhou 22:44 06:56 8 hours 12 minutes
T8309 T Changsha Guangzhou 22:45 06:45 8 hours 0 minutes Soft Sleeper (Upper): 307
Hard Sleeper (Upper): 171
Hard Seat: 98
K9066 K Changsha Guangzhou 22:59 07:16 8 hours 26 minutes
K931 K Changsha Guangzhou East 23:46 09:01 9 hours 1 minutes Soft Sleeper (Upper): 307
Hard Sleeper (Upper): 171
Hard Seat: 98
K9003 K Changsha Guangzhou East 23:53 08:14 8 hours 20 minutes Soft Sleeper (Upper): 304
Hard Sleeper (Upper): 201
Hard Seat: 114
G1101 G Changsha South Guangzhou South 24:00 24:00 2 hours 51 minutes
Train No.Depart - ArriveTimePrice
K1007 Changsha

to

Guangzhou
00:12

to

08:58
Soft Sleeper (U):

307RMB

Hard Sleeper (U):

171RMB

Hard Seat:

98RMB

Z235 Changsha

to

Guangzhou East
00:21

to

08:26
Soft Sleeper (U):

307RMB

Hard Sleeper (U):

171RMB

Hard Seat:

98RMB

K9075 Changsha

to

Guangzhou
00:29

to

08:33
Soft Sleeper (U):

263RMB

Hard Sleeper (U):

171RMB

Hard Seat:

98RMB

K237 Changsha

to

Guangzhou
01:57

to

10:36
Z97 Changsha

to

Guangzhou East
02:36

to

10:04
Soft Sleeper (U):

555RMB

Soft Sleeper (U):

307RMB

Hard Sleeper (U):

171RMB

Hard Seat:

98RMB

K599 Changsha

to

Guangzhou
02:43

to

11:06
T122 Changsha

to

Guangzhou
02:55

to

10:48
K225 Changsha

to

Guangzhou
03:40

to

11:58
K644 Changsha

to

Guangzhou
03:46

to

12:10
K935 Changsha

to

Guangzhou East
04:18

to

13:12
Soft Sleeper (U):

307RMB

Hard Sleeper (U):

171RMB

Hard Seat:

98RMB

K1171 Changsha

to

Guangzhou
05:03

to

13:14
Soft Sleeper (U):

307RMB

Hard Sleeper (U):

171RMB

Hard Seat:

98RMB

K81 Changsha

to

Guangzhou
05:09

to

13:48
K1298 Changsha

to

Guangzhou
05:16

to

13:58
K755 Changsha

to

Guangzhou
05:28

to

14:05
Z13 Changsha

to

Guangzhou East
06:13

to

13:50
Soft Sleeper (U):

307RMB

Hard Sleeper (U):

171RMB

Hard Seat:

98RMB

G6011 Changsha South

to

Guangzhou North
07:00

to

09:26
Bus. Cls.:

934RMB

1st Cls.:

474.0RMB

2nd Cls.:

294.0RMB

G6109 Changsha South

to

Guangzhou South
07:11

to

10:01
G6101 Changsha South

to

Guangzhou South
07:16

to

10:07
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G6013 Changsha South

to

Guangzhou South
07:28

to

10:12
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G6103 Changsha South

to

Guangzhou South
07:33

to

10:23
Bus. Cls.:

600RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G6113 Changsha South

to

Guangzhou South
07:38

to

10:28
G6105 Changsha South

to

Guangzhou South
07:49

to

10:39
T252 Changsha

to

Guangzhou
07:51

to

15:51
G6015 Changsha South

to

Guangzhou South
07:55

to

10:49
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

K538 Changsha

to

Guangzhou
07:57

to

16:37
G6127 Changsha South

to

Guangzhou South
08:01

to

10:44
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G6029 Changsha South

to

Guangzhou North
08:08

to

10:41
Bus. Cls.:

934RMB

Premier:

563RMB

1st Cls.:

474.0RMB

2nd Cls.:

294.0RMB

T179 Changsha

to

Guangzhou
08:23

to

16:30
K768 Changsha

to

Guangzhou
08:51

to

17:50
G1001 Changsha South

to

Guangzhou South
08:54

to

11:31
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G6107 Changsha South

to

Guangzhou South
08:59

to

11:36
Bus. Cls.:

995RMB

Premier:

600RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G6185 Changsha South

to

Guangzhou South
09:07

to

11:45
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G1401 Changsha South

to

Guangzhou North
09:17

to

11:48
G1003 Changsha South

to

Guangzhou South
09:30

to

12:01
G6158 Changsha South

to

Guangzhou South
09:35

to

12:19
K1347 Changsha

to

Guangzhou
09:37

to

17:55
G1005 Changsha South

to

Guangzhou South
09:47

to

12:24
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G631 Changsha South

to

Guangzhou South
09:52

to

12:36
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

Z232 Changsha

to

Guangzhou
09:55

to

17:40
K6605 Changsha

to

Guangzhou East
10:02

to

19:37
G6017 Changsha South

to

Guangzhou North
10:08

to

12:38
Bus. Cls.:

934RMB

1st Cls.:

474.0RMB

2nd Cls.:

294.0RMB

G77 Changsha South

to

Guangzhou South
10:21

to

12:43
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G1109 Changsha South

to

Guangzhou South
10:29

to

13:14
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G645 Changsha South

to

Guangzhou South
10:34

to

13:19
Z170 Changsha

to

Guangzhou East
10:40

to

18:52
G6148 Changsha South

to

Guangzhou South
10:50

to

13:35
G1143 Changsha South

to

Guangzhou South
11:00

to

13:45
1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

Z124 Changsha

to

Guangzhou
11:01

to

18:22
G1007 Changsha South

to

Guangzhou North
11:07

to

13:37
Bus. Cls.:

934RMB

1st Cls.:

474.0RMB

2nd Cls.:

294.0RMB

G1009 Changsha South

to

Guangzhou South
11:14

to

14:09
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

K6609 Changsha

to

Guangzhou East
11:16

to

20:07
G93 Changsha South

to

Guangzhou South
11:20

to

13:50
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G551 Changsha South

to

Guangzhou South
11:32

to

14:25
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G6131 Changsha South

to

Guangzhou South
11:44

to

14:29
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G9695 Changsha South

to

Guangzhou South
11:55

to

14:34
G1113 Changsha South

to

Guangzhou South
12:01

to

14:39
G541 Changsha South

to

Guangzhou South
12:07

to

14:56
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

K6607 Changsha

to

Guangzhou
12:09

to

20:45
G6159 Changsha South

to

Guangzhou South
12:13

to

15:03
Bus. Cls.:

995RMB

Premier:

600RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

Z266 Changsha

to

Guangzhou
12:19

to

20:00
G1035 Changsha South

to

Guangzhou South
12:20

to

15:10
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G633 Changsha South

to

Guangzhou North
12:41

to

None
G1403 Changsha South

to

Guangzhou North
12:46

to

15:12
Bus. Cls.:

934RMB

1st Cls.:

474.0RMB

2nd Cls.:

294.0RMB

G649 Changsha South

to

Guangzhou South
12:58

to

15:42
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G1031 Changsha South

to

Guangzhou South
13:14

to

15:58
G1117 Changsha South

to

Guangzhou South
13:20

to

16:26
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

Z137 Changsha

to

Guangzhou
13:23

to

21:11
G1161 Changsha South

to

Guangzhou North
13:25

to

15:45
G6037 Changsha South

to

Guangzhou South
13:30

to

16:15
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G1013 Changsha South

to

Guangzhou South
13:37

to

16:21
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G1165 Changsha South

to

Guangzhou South
13:47

to

16:38
1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G73 Changsha South

to

Guangzhou South
14:19

to

17:03
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G6111 Changsha South

to

Guangzhou South
14:29

to

17:13
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G71 Changsha South

to

Guangzhou South
14:39

to

17:22
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G1405 Changsha South

to

Guangzhou North
14:49

to

17:10
Bus. Cls.:

934RMB

1st Cls.:

474.0RMB

2nd Cls.:

294.0RMB

G6001 Changsha South

to

Guangzhou South
14:54

to

17:17
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G1015 Changsha South

to

Guangzhou South
15:09

to

17:55
G279 Changsha South

to

Guangzhou North
15:24

to

17:44
G6166 Changsha South

to

Guangzhou South
15:29

to

18:13
G1123 Changsha South

to

Guangzhou North
15:39

to

18:01
G79 Changsha South

to

Guangzhou South
15:44

to

18:05
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G531 Changsha South

to

Guangzhou North
15:49

to

18:10
G6006 Changsha South

to

Guangzhou South
15:55

to

18:44
G817 Changsha South

to

Guangzhou South
16:00

to

18:39
Premier:

600RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G1301 Changsha South

to

Guangzhou South
16:12

to

19:03
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G278 Changsha South

to

Guangzhou South
16:24

to

19:15
G275 Changsha South

to

Guangzhou South
16:29

to

19:15
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G1125 Changsha South

to

Guangzhou North
16:39

to

19:05
G1311 Changsha South

to

Guangzhou South
16:44

to

19:35
G6181 Changsha South

to

Guangzhou South
16:49

to

19:45
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G1314 Changsha South

to

Guangzhou South
16:55

to

19:35
G1127 Changsha South

to

Guangzhou South
17:03

to

19:40
G1019 Changsha South

to

Guangzhou South
17:16

to

20:06
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G6033 Changsha South

to

Guangzhou South
17:24

to

20:29
G305 Changsha South

to

Guangzhou South
17:30

to

20:00
G1129 Changsha South

to

Guangzhou North
17:35

to

19:54
G65 Changsha South

to

Guangzhou South
17:40

to

20:24
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G6117 Changsha South

to

Guangzhou South
17:47

to

20:40
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G834 Changsha South

to

Guangzhou South
17:53

to

20:45
G553 Changsha South

to

Guangzhou South
17:58

to

20:50
G545 Changsha South

to

Guangzhou South
18:11

to

20:55
G2058 Changsha South

to

Guangzhou South
18:17

to

21:01
G75 Changsha South

to

Guangzhou South
18:23

to

21:07
G6025 Changsha South

to

Guangzhou North
18:28

to

20:47
Bus. Cls.:

934RMB

1st Cls.:

474.0RMB

2nd Cls.:

294.0RMB

G1021 Changsha South

to

Guangzhou South
18:34

to

21:18
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G835 Changsha South

to

Guangzhou South
18:39

to

21:23
G6119 Changsha South

to

Guangzhou South
18:44

to

21:28
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G1407 Changsha South

to

Guangzhou South
18:55

to

21:43
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G1315 Changsha South

to

Guangzhou South
19:05

to

21:53
G828 Changsha South

to

Guangzhou South
19:10

to

21:48
G1151 Changsha South

to

Guangzhou South
19:15

to

21:59
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G842 Changsha South

to

Guangzhou North
19:19

to

21:46
G839 Changsha South

to

Guangzhou North
19:20

to

21:46
Bus. Cls.:

934RMB

1st Cls.:

474.0RMB

2nd Cls.:

294.0RMB

G6027 Changsha South

to

Guangzhou South
19:30

to

22:16
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G67 Changsha South

to

Guangzhou South
19:35

to

22:21
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G1135 Changsha South

to

Guangzhou South
19:40

to

22:26
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

K9014 Changsha

to

Guangzhou
19:43

to

03:52
G1133 Changsha South

to

Guangzhou South
19:45

to

22:41
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

K438 Changsha

to

Guangzhou
19:50

to

04:25
K358 Changsha

to

Guangzhou
20:14

to

05:11
G843 Changsha South

to

Guangzhou South
20:16

to

23:00
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G635 Changsha South

to

Guangzhou South
20:21

to

22:51
Premier:

600RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G1743 Changsha South

to

Guangzhou South
20:32

to

23:10
K6623 Changsha

to

Guangzhou
20:35

to

05:37
G1747 Changsha South

to

Guangzhou South
20:42

to

23:15
G1305 Changsha South

to

Guangzhou South
20:47

to

23:38
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G547 Changsha South

to

Guangzhou South
20:52

to

23:43
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

G6129 Changsha South

to

Guangzhou South
20:58

to

23:48
Bus. Cls.:

995RMB

1st Cls.:

504.0RMB

2nd Cls.:

314.0RMB

T368 Changsha

to

Guangzhou
21:19

to

05:23
K9077 Changsha

to

Guangzhou
21:25

to

05:29
Soft Sleeper (U):

307RMB

Hard Sleeper (U):

171RMB

Hard Seat:

98RMB

T8301 Changsha

to

Guangzhou
21:44

to

05:50
K9035 Changsha

to

Guangzhou
21:53

to

06:12
G9691 Changsha South

to

Guangzhou South
21:55

to

00:31
G4905 Changsha South

to

Guangzhou South
22:00

to

00:36
K6565 Changsha

to

Guangzhou
22:10

to

07:52
Hard Sleeper (U):

171RMB

Hard Seat:

98RMB

K6619 Changsha

to

Guangzhou
22:35

to

10:29
K9031 Changsha

to

Guangzhou
22:44

to

06:56
T8309 Changsha

to

Guangzhou
22:45

to

06:45
Soft Sleeper (U):

307RMB

Hard Sleeper (U):

171RMB

Hard Seat:

98RMB

K9066 Changsha

to

Guangzhou
22:59

to

07:16
K931 Changsha

to

Guangzhou East
23:46

to

09:01
Soft Sleeper (U):

307RMB

Hard Sleeper (U):

171RMB

Hard Seat:

98RMB

K9003 Changsha

to

Guangzhou East
23:53

to

08:14
Soft Sleeper (U):

304RMB

Hard Sleeper (U):

201RMB

Hard Seat:

114RMB

G1101 Changsha South

to

Guangzhou South
24:00

to

24:00

Top China Train Routes

Shanghai to Beijing
Hangzhou to Shanghai
Shanghai to Hangzhou
Beijing to Shanghai
Shanghai to Suzhou
Suzhou to Shanghai
Guangzhou to Shenzhen
Shenzhen to Guangzhou
Nanjing to Shanghai
Shanghai to Nanjing
Guangzhou to Xianggangxijiulong
Xianggangxijiulong to Guangzhou
Tianjin to Beijing
Beijing to Tianjin
Shanghai to Wuxi
Beijing to Xian
Ningbo to Shanghai
Wuxi to Shanghai
Shanghai to Ningbo
Yiwu to Shanghai
Shanghai to Yiwu

Top Routes From Origin

Changsha to Shenzhen
Changsha to Guangzhou
Changsha to Zhangjiajie
Changsha to Guilin
Changsha to Shanghai
Changsha to Xianggangxijiulong
Changsha to Wuhan
Changsha to Beijing
Changsha to Hengyang
Changsha to Futian
Changsha to Nanchang
Changsha to Huaihua
Changsha to Hangzhou
Changsha to Yueyang
Changsha to Chenzhou
Changsha to Yichun
Changsha to Xiangtan
Changsha to Zhengzhou
Changsha to Changde
Changsha to Shaoyang
Changsha to Zhuzhou