Book China Travel

Chongqing to Yichang

Train Timetable

Train No.Train TypeDepart StationArrive StationDepart TimeArrive TimeDurationPriceBook
D2375 D Chongqing North Yichang East 05:59 10:02 4 hours 3 minutes
D3074 D Chongqing North Yichang East 06:41 10:49 1 day 4 hours 8 minutes
G317 G Chongqing North Yichang East 06:46 11:02 4 hours 16 minutes
G316 G Chongqing North Yichang East 06:47 11:02 4 hours 15 minutes Premier: 291.5
1st Class: 259.0
2nd Class: 162.0
D2214 D Chongqing North Yichang East 07:14 11:27 4 hours 13 minutes 1st Class: 259.0
2nd Class: 162.0
D658 D Chongqing North Yichang East 07:26 11:35 4 hours 9 minutes 1st Class: 259.0
2nd Class: 162.0
D2267 D Chongqing North Yichang East 07:32 11:48 4 hours 16 minutes
D2231 D Chongqing North Yichang East 07:43 11:59 4 hours 16 minutes
G1311 G Chongqing North Yichang East 07:50 12:10 4 hours 20 minutes
D958 D Chongqing North Yichang East 07:59 11:54 3 hours 55 minutes 2nd Class: 162.0
D3055 D Chongqing North Yichang East 08:21 13:15 1 day 4 hours 54 minutes
D2272 D Chongqing North Yichang East 08:28 12:45 4 hours 17 minutes 1st Class: 259.0
2nd Class: 162.0
D2218 D Chongqing North Yichang East 08:38 12:51 4 hours 13 minutes 1st Class: 259.0
2nd Class: 162.0
D2245 D Chongqing North Yichang East 08:49 13:03 4 hours 14 minutes
D2228 D Chongqing North Yichang East 08:56 13:10 4 hours 14 minutes 1st Class: 259.0
2nd Class: 162.0
D2244 D Chongqing North Yichang East 09:02 13:36 4 hours 34 minutes
D620 D Chongqing North Yichang East 09:13 13:19 4 hours 6 minutes
G310 G Chongqing North Yichang East 09:31 13:53 4 hours 22 minutes Business: 486.5
1st Class: 259.0
2nd Class: 162.0
D638 D Chongqing North Yichang East 09:37 14:07 4 hours 30 minutes Business: 512
1st Class: 273.0
2nd Class: 170.5
D2224 D Chongqing North Yichang East 09:58 14:17 4 hours 19 minutes 1st Class: 259.0
2nd Class: 162.0
D951 D Chongqing North Yichang East 10:05 14:01 3 hours 56 minutes
D351 D Chongqing North Yichang East 10:23 14:36 4 hours 13 minutes
D2205 D Chongqing North Yichang East 10:32 14:47 4 hours 15 minutes
D362 D Chongqing North Yichang East 10:55 14:57 3 hours 59 minutes 1st Class: 259.0
2nd Class: 162.0
D2256 D Chongqing North Yichang East 11:02 15:22 4 hours 20 minutes Business: 512
1st Class: 273.0
2nd Class: 170.5
D2264 D Chongqing North Yichang East 11:13 15:33 0 minutes 1st Class: 259.0
2nd Class: 162.0
D2235 D Chongqing North Yichang East 11:26 15:41 4 hours 15 minutes
Z96 Z Chongqing West Yichang East 11:54 20:53 8 hours 48 minutes
D2374 D Chongqing North Yichang East 12:00 16:08 4 hours 8 minutes 1st Class: 259.0
2nd Class: 162.0
D2260 D Chongqing North Yichang East 12:33 16:48 4 hours 15 minutes 1st Class: 259.0
2nd Class: 162.0
D626 D Chongqing North Yichang East 13:03 17:35 4 hours 32 minutes
D368 D Chongqing North Yichang East 13:13 17:24 4 hours 11 minutes 1st Class: 259.0
2nd Class: 162.0
D2278 D Chongqing North Yichang East 13:22 17:45 4 hours 23 minutes 1st Class: 259.0
2nd Class: 162.0
Z258 Z Chongqing North Yichang East 14:32 19:26 4 hours 54 minutes Soft Sleeper (Upper): 214
Hard Sleeper (Upper): 139
Z50 Z Chongqing North Yichang East 14:44 19:34 4 hours 50 minutes Soft Sleeper (Upper): 214
Hard Sleeper (Upper): 139
Hard Seat: 78
D2252 D Chongqing North Yichang East 15:19 19:48 4 hours 29 minutes 1st Class: 259.0
2nd Class: 162.0
D624 D Chongqing North Yichang East 15:55 21:00 5 hours 5 minutes
D634 D Chongqing North Yichang East 16:09 20:23 4 hours 14 minutes Business: 512
1st Class: 273.0
2nd Class: 170.5
D630 D Chongqing North Yichang East 16:29 20:44 4 hours 15 minutes 1st Class: 259.0
2nd Class: 162.0
K504 K Chongqing North Yichang East 16:36 22:36 6 hours 0 minutes
K1270 K Chongqing West Yichang East 18:00 05:23 11 hours 15 minutes
K1267 K Chongqing North Yichang East 18:08 05:23 11 hours 15 minutes
K358 K Chongqing West Yichang East 23:23 09:51 10 hours 18 minutes
D2266 D Chongqing North Yichang East 24:00 24:00 0 minutes 1st Class: 259.0
2nd Class: 162.0
Train No.Depart - ArriveTimePrice
D2375 Chongqing North

to

Yichang East
05:59

to

10:02
D3074 Chongqing North

to

Yichang East
06:41

to

10:49
G317 Chongqing North

to

Yichang East
06:46

to

11:02
G316 Chongqing North

to

Yichang East
06:47

to

11:02
Premier:

291.5RMB

1st Cls.:

259.0RMB

2nd Cls.:

162.0RMB

D2214 Chongqing North

to

Yichang East
07:14

to

11:27
1st Cls.:

259.0RMB

2nd Cls.:

162.0RMB

D658 Chongqing North

to

Yichang East
07:26

to

11:35
1st Cls.:

259.0RMB

2nd Cls.:

162.0RMB

D2267 Chongqing North

to

Yichang East
07:32

to

11:48
D2231 Chongqing North

to

Yichang East
07:43

to

11:59
G1311 Chongqing North

to

Yichang East
07:50

to

12:10
D958 Chongqing North

to

Yichang East
07:59

to

11:54
2nd Cls.:

162.0RMB

D3055 Chongqing North

to

Yichang East
08:21

to

13:15
D2272 Chongqing North

to

Yichang East
08:28

to

12:45
1st Cls.:

259.0RMB

2nd Cls.:

162.0RMB

D2218 Chongqing North

to

Yichang East
08:38

to

12:51
1st Cls.:

259.0RMB

2nd Cls.:

162.0RMB

D2245 Chongqing North

to

Yichang East
08:49

to

13:03
D2228 Chongqing North

to

Yichang East
08:56

to

13:10
1st Cls.:

259.0RMB

2nd Cls.:

162.0RMB

D2244 Chongqing North

to

Yichang East
09:02

to

13:36
D620 Chongqing North

to

Yichang East
09:13

to

13:19
G310 Chongqing North

to

Yichang East
09:31

to

13:53
Bus. Cls.:

486.5RMB

1st Cls.:

259.0RMB

2nd Cls.:

162.0RMB

D638 Chongqing North

to

Yichang East
09:37

to

14:07
Bus. Cls.:

512RMB

1st Cls.:

273.0RMB

2nd Cls.:

170.5RMB

D2224 Chongqing North

to

Yichang East
09:58

to

14:17
1st Cls.:

259.0RMB

2nd Cls.:

162.0RMB

D951 Chongqing North

to

Yichang East
10:05

to

14:01
D351 Chongqing North

to

Yichang East
10:23

to

14:36
D2205 Chongqing North

to

Yichang East
10:32

to

14:47
D362 Chongqing North

to

Yichang East
10:55

to

14:57
1st Cls.:

259.0RMB

2nd Cls.:

162.0RMB

D2256 Chongqing North

to

Yichang East
11:02

to

15:22
Bus. Cls.:

512RMB

1st Cls.:

273.0RMB

2nd Cls.:

170.5RMB

D2264 Chongqing North

to

Yichang East
11:13

to

15:33
1st Cls.:

259.0RMB

2nd Cls.:

162.0RMB

D2235 Chongqing North

to

Yichang East
11:26

to

15:41
Z96 Chongqing West

to

Yichang East
11:54

to

20:53
D2374 Chongqing North

to

Yichang East
12:00

to

16:08
1st Cls.:

259.0RMB

2nd Cls.:

162.0RMB

D2260 Chongqing North

to

Yichang East
12:33

to

16:48
1st Cls.:

259.0RMB

2nd Cls.:

162.0RMB

D626 Chongqing North

to

Yichang East
13:03

to

17:35
D368 Chongqing North

to

Yichang East
13:13

to

17:24
1st Cls.:

259.0RMB

2nd Cls.:

162.0RMB

D2278 Chongqing North

to

Yichang East
13:22

to

17:45
1st Cls.:

259.0RMB

2nd Cls.:

162.0RMB

Z258 Chongqing North

to

Yichang East
14:32

to

19:26
Soft Sleeper (U):

214RMB

Hard Sleeper (U):

139RMB

Z50 Chongqing North

to

Yichang East
14:44

to

19:34
Soft Sleeper (U):

214RMB

Hard Sleeper (U):

139RMB

Hard Seat:

78RMB

D2252 Chongqing North

to

Yichang East
15:19

to

19:48
1st Cls.:

259.0RMB

2nd Cls.:

162.0RMB

D624 Chongqing North

to

Yichang East
15:55

to

21:00
D634 Chongqing North

to

Yichang East
16:09

to

20:23
Bus. Cls.:

512RMB

1st Cls.:

273.0RMB

2nd Cls.:

170.5RMB

D630 Chongqing North

to

Yichang East
16:29

to

20:44
1st Cls.:

259.0RMB

2nd Cls.:

162.0RMB

K504 Chongqing North

to

Yichang East
16:36

to

22:36
K1270 Chongqing West

to

Yichang East
18:00

to

05:23
K1267 Chongqing North

to

Yichang East
18:08

to

05:23
K358 Chongqing West

to

Yichang East
23:23

to

09:51
D2266 Chongqing North

to

Yichang East
24:00

to

24:00
1st Cls.:

259.0RMB

2nd Cls.:

162.0RMB

Top China Train Routes

Shanghai to Beijing
Hangzhou to Shanghai
Shanghai to Hangzhou
Beijing to Shanghai
Shanghai to Suzhou
Suzhou to Shanghai
Guangzhou to Shenzhen
Shenzhen to Guangzhou
Nanjing to Shanghai
Shanghai to Nanjing
Guangzhou to Xianggangxijiulong
Xianggangxijiulong to Guangzhou
Tianjin to Beijing
Beijing to Tianjin
Shanghai to Wuxi
Beijing to Xian
Ningbo to Shanghai
Wuxi to Shanghai
Shanghai to Ningbo
Yiwu to Shanghai
Shanghai to Yiwu

Top Routes From Origin

Chongqing to Chengdu
Chongqing to Xian
Chongqing to Wulong
Chongqing to Yongchuan
Chongqing to Wuhan
Chongqing to Yichang
Chongqing to Wanzhoubei
Chongqing to Beijing
Chongqing to Shanghai
Chongqing to Enshi
Chongqing to Changshouhu
Chongqing to Fengdu
Chongqing to Lanzhou
Chongqing to Fuling
Chongqing to Hechuan
Chongqing to Dazunan
Chongqing to Changshou
Chongqing to Huaihua
Chongqing to Nanchong
Chongqing to Neijiang
Chongqing to Lasa