Book China Travel

Guangzhou to Wuhan

Train Timetable

Train No.Train TypeDepart StationArrive StationDepart TimeArrive TimeDurationPriceBook
G276 G Guangzhou South Wuhan 06:38 11:04 4 hours 28 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1316 G Guangzhou South Wuhan 06:43 11:09 4 hours 29 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1744 G Guangzhou South Wuhan 06:48 11:44 4 hours 56 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1102 G Guangzhou South Wuhan 06:53 11:18 4 hours 25 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G833 G Guangzhou South Wuhan 07:04 11:23 4 hours 19 minutes
G1748 G Guangzhou South Wuhan 07:22 11:28 4 hours 6 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G832 G Guangzhou North Wuhan 07:23 11:23 4 hours 0 minutes Business: 1402.5
1st Class: 708.5
2nd Class: 443.5
G833 G Guangzhou North Wuhan 07:30 11:23 3 hours 53 minutes
G1002 G Guangzhou South Wuhan 07:34 11:38 4 hours 4 minutes Business: 1458.5
Premier: 878.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G94 G Guangzhou South Wuhan 07:39 11:52 4 hours 13 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G72 G Guangzhou South Wuhan 07:46 12:11 4 hours 25 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G2056 G Guangzhou South Wuhan 08:05 12:04 3 hours 59 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1312 G Guangzhou South Wuhan 08:10 12:18 4 hours 8 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
K1160 K Guangzhou Wuchang 08:12 20:54 12 hours 44 minutes Soft Sleeper (Upper): 425.5
Hard Sleeper (Upper): 238.5
Hard Seat: 138.5
G280 G Guangzhou South Wuhan 08:15 12:27 4 hours 12 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
Z138 Z Guangzhou Wuchang 08:22 19:49 11 hours 27 minutes Soft Sleeper (Upper): 425.5
Hard Sleeper (Upper): 238.5
Hard Seat: 138.5
G4556 G Guangzhou South Wuhan 08:35 13:15 4 hours 40 minutes
G97 G Guangzhou South Wuhan 08:55 12:33 3 hours 38 minutes
G80 G Guangzhou South Wuhan 09:00 12:38 3 hours 38 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1004 G Guangzhou South Wuhan 09:11 13:20 4 hours 9 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
K356 K Guangzhou Wuchang 09:12 22:14 13 hours 2 minutes Business: 439.5
Soft Sleeper (Upper): 400.5
Soft Sleeper (Upper): 425.5
Hard Sleeper (Upper): 238.5
Soft Seat: 251.5
Hard Seat: 138.5
G1108 G Guangzhou South Wuhan 09:16 13:30 4 hours 14 minutes Business: 878.5
Premier: 878.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G74 G Guangzhou South Wuhan 09:22 13:43 4 hours 21 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G552 G Guangzhou South Wuhan 09:32 13:55 4 hours 23 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G542 G Guangzhou South Wuhan 09:43 14:01 5825 day 9 hours 6 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
K1348 K Guangzhou Wuchang 10:01 23:23 13 hours 22 minutes Soft Sleeper (Upper): 425.5
Hard Sleeper (Upper): 238.5
Hard Seat: 138.5
K1349 K Guangzhou Wuchang 10:08 23:23 13 hours 15 minutes
G1006 G Guangzhou South Wuhan 10:10 14:17 4 hours 7 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G818 G Guangzhou South Wuhan 10:15 14:27 4 hours 12 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G532 G Guangzhou South Wuhan 10:25 14:32 4 hours 7 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1110 G Guangzhou South Wuhan 10:31 14:37 4 hours 6 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G822 G Guangzhou South Wuhan 10:36 14:53 4 hours 17 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1112 G Guangzhou South Wuhan 10:44 15:09 4 hours 25 minutes Business: 878.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G306 G Guangzhou South Wuhan 10:50 14:47 3 hours 57 minutes
G1008 G Guangzhou South Wuhan 11:00 15:23 4 hours 23 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1112 G Guangzhou North Wuhan 11:07 15:09 4 hours 2 minutes
G68 G Guangzhou South Wuhan 11:17 15:28 4 hours 11 minutes
Z231 Z Guangzhou Wuchang 11:19 22:28 11 hours 9 minutes Business: 439.5
Soft Sleeper (Upper): 400.5
Soft Sleeper (Upper): 425.5
Hard Sleeper (Upper): 238.5
Soft Seat: 251.5
Hard Seat: 138.5
G836 G Guangzhou South Wuhan 11:26 15:38 4 hours 12 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1152 G Guangzhou South Wuhan 11:36 16:00 4 hours 24 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
Z264 Z Guangzhou Wuchang 11:45 22:34 10 hours 49 minutes Soft Sleeper (Upper): 425.5
Hard Sleeper (Upper): 238.5
Hard Seat: 138.5
G1010 G Guangzhou South Wuhan 11:59 16:23 4 hours 24 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1120 G Guangzhou South Wuhan 12:16 16:52 4 hours 36 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G844 G Guangzhou South Wuhan 12:23 16:43 4 hours 20 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G844 G Guangzhou North Wuhan 12:42 16:43 4 hours 1 minutes
G70 G Guangzhou South Wuhan 12:50 17:04 4 hours 14 minutes Business: 1458.5
Premier: 878.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
T370 T Guangzhou Wuchang 13:16 01:16 12 hours 0 minutes Soft Sleeper (Upper): 425.5
Hard Sleeper (Upper): 238.5
Hard Seat: 138.5
G1033 G Guangzhou South Wuhan 13:19 17:49 4 hours 30 minutes
G827 G Guangzhou South Wuhan 13:30 17:43 4 hours 13 minutes
G841 G Guangzhou South Wuhan 13:45 17:59 4 hours 14 minutes
Z90 Z Guangzhou Wuchang 13:50 00:50 11 hours 0 minutes Soft Sleeper (Upper): 425.5
Hard Sleeper (Upper): 238.5
Hard Seat: 138.5
G1012 G Guangzhou South Wuhan 13:51 18:04 4 hours 13 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G544 G Guangzhou South Wuhan 13:56 18:23 4 hours 27 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G546 G Guangzhou South Wuhan 14:13 18:38 4 hours 25 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
K1008 K Guangzhou Wuchang 14:14 05:22 15 hours 8 minutes Soft Sleeper (Upper): 425.5
Hard Sleeper (Upper): 238.5
Hard Seat: 138.5
G544 G Guangzhou North Wuhan 14:15 18:23 4 hours 8 minutes Business: 1402.5
1st Class: 708.5
2nd Class: 443.5
G1156 G Guangzhou South Wuhan 14:18 18:51 4 hours 33 minutes Business: 1457.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 461.5
G1124 G Guangzhou South Wuhan 14:23 24:00 4 hours 39 minutes
G78 G Guangzhou South Wuhan 14:34 18:27 3 hours 53 minutes
G1146 G Guangzhou South Wuhan 15:01 19:10 4 hours 9 minutes Business: 1458.5
Premier: 878.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
K597 K Guangzhou Wuchang 15:02 03:29 12 hours 27 minutes
G1130 G Guangzhou South Wuhan 15:26 19:57 4 hours 31 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1028 G Guangzhou South Wuhan 15:43 20:03 4 hours 20 minutes
T155 T Guangzhou East Hankou 15:45 09:21 17 hours 36 minutes Soft Sleeper (Upper): 549.5
Hard Sleeper (Upper): 352.5
Hard Seat: 211.5
G1036 G Guangzhou South Wuhan 15:48 20:15 4 hours 27 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1014 G Guangzhou South Wuhan 16:01 20:21 4 hours 20 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
K642 K Guangzhou Wuchang 16:10 04:45 12 hours 35 minutes Soft Sleeper (Upper): 425.5
Hard Sleeper (Upper): 238.5
Hard Seat: 138.5
Z36 Z Guangzhou Wuchang 16:20 03:04 10 hours 44 minutes Soft Sleeper (Upper): 778.5
Soft Sleeper (Upper): 425.5
Hard Sleeper (Upper): 238.5
Hard Seat: 138.5
G548 G Guangzhou South Wuhan 16:23 20:56 4 hours 33 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G76 G Guangzhou South Wuhan 16:28 20:34 4 hours 6 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1162 G Guangzhou South Wuhan 16:47 21:06 4 hours 19 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G548 G Guangzhou North Wuhan 16:49 20:56 4 hours 7 minutes Business: 1402.5
1st Class: 708.5
2nd Class: 443.5
G1162 G Guangzhou North Wuhan 17:06 21:06 4 hours 0 minutes
Z11 Z Guangzhou East Wuchang 17:10 04:13 11 hours 3 minutes
G1134 G Guangzhou South Wuhan 17:20 21:31 4 hours 13 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1138 G Guangzhou South Wuhan 17:30 21:42 4 hours 12 minutes Business: 1458.5
Premier: 878.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1136 G Guangzhou South Wuhan 17:40 22:02 4 hours 22 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1022 G Guangzhou South Wuhan 17:45 22:15 4 hours 29 minutes
K239 K Guangzhou Wuchang 17:58 08:51 14 hours 53 minutes
Z98 Z Guangzhou East Wuchang 18:06 04:51 10 hours 45 minutes
T96 T Guangzhou Wuchang 18:26 07:00 12 hours 34 minutes Soft Sleeper (Upper): 425.5
Hard Sleeper (Upper): 238.5
Hard Seat: 138.5
K757 K Guangzhou Wuchang 18:45 08:17 13 hours 32 minutes
T251 T Guangzhou Wuchang 19:30 06:42 11 hours 12 minutes
Z236 Z Guangzhou East Wuchang 19:50 07:25 7 hours 30 minutes Soft Sleeper (Upper): 425.5
Hard Sleeper (Upper): 238.5
Hard Seat: 138.5
T180 T Guangzhou Wuchang 20:12 07:44 11 hours 32 minutes Soft Sleeper (Upper): 425.5
Hard Sleeper (Upper): 238.5
Hard Seat: 138.5
K227 K Guangzhou Wuchang 20:20 09:23 13 hours 3 minutes
K1080 K Guangzhou Wuchang 20:53 10:25 13 hours 32 minutes Hard Sleeper (Upper): 238.5
Hard Seat: 138.5
K1080 K Guangzhou North Wuchang 21:18 10:25 13 hours 7 minutes Hard Sleeper (Upper): 232.5
Hard Seat: 135.5
Z123 Z Guangzhou Wuchang 22:02 08:58 10 hours 56 minutes
K437 K Guangzhou Wuchang 22:28 11:43 13 hours 15 minutes
Z169 Z Guangzhou East Wuchang 22:52 10:45 11 hours 53 minutes
G1116 G Guangzhou South Wuhan 24:00 24:00 4 hours 21 minutes
Train No.Depart - ArriveTimePrice
G276 Guangzhou South

to

Wuhan
06:38

to

11:04
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1316 Guangzhou South

to

Wuhan
06:43

to

11:09
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1744 Guangzhou South

to

Wuhan
06:48

to

11:44
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1102 Guangzhou South

to

Wuhan
06:53

to

11:18
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G833 Guangzhou South

to

Wuhan
07:04

to

11:23
G1748 Guangzhou South

to

Wuhan
07:22

to

11:28
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G832 Guangzhou North

to

Wuhan
07:23

to

11:23
Bus. Cls.:

1402.5RMB

1st Cls.:

708.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G833 Guangzhou North

to

Wuhan
07:30

to

11:23
G1002 Guangzhou South

to

Wuhan
07:34

to

11:38
Bus. Cls.:

1458.5RMB

Premier:

878.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G94 Guangzhou South

to

Wuhan
07:39

to

11:52
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G72 Guangzhou South

to

Wuhan
07:46

to

12:11
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G2056 Guangzhou South

to

Wuhan
08:05

to

12:04
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1312 Guangzhou South

to

Wuhan
08:10

to

12:18
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

K1160 Guangzhou

to

Wuchang
08:12

to

20:54
Soft Sleeper (U):

425.5RMB

Hard Sleeper (U):

238.5RMB

Hard Seat:

138.5RMB

G280 Guangzhou South

to

Wuhan
08:15

to

12:27
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

Z138 Guangzhou

to

Wuchang
08:22

to

19:49
Soft Sleeper (U):

425.5RMB

Hard Sleeper (U):

238.5RMB

Hard Seat:

138.5RMB

G4556 Guangzhou South

to

Wuhan
08:35

to

13:15
G97 Guangzhou South

to

Wuhan
08:55

to

12:33
G80 Guangzhou South

to

Wuhan
09:00

to

12:38
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1004 Guangzhou South

to

Wuhan
09:11

to

13:20
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

K356 Guangzhou

to

Wuchang
09:12

to

22:14
Bus. Cls.:

439.5RMB

Soft Sleeper (U):

400.5RMB

Soft Sleeper (U):

425.5RMB

Hard Sleeper (U):

238.5RMB

Soft Seat:

251.5RMB

Hard Seat:

138.5RMB

G1108 Guangzhou South

to

Wuhan
09:16

to

13:30
Bus. Cls.:

878.5RMB

Premier:

878.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G74 Guangzhou South

to

Wuhan
09:22

to

13:43
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G552 Guangzhou South

to

Wuhan
09:32

to

13:55
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G542 Guangzhou South

to

Wuhan
09:43

to

14:01
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

K1348 Guangzhou

to

Wuchang
10:01

to

23:23
Soft Sleeper (U):

425.5RMB

Hard Sleeper (U):

238.5RMB

Hard Seat:

138.5RMB

K1349 Guangzhou

to

Wuchang
10:08

to

23:23
G1006 Guangzhou South

to

Wuhan
10:10

to

14:17
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G818 Guangzhou South

to

Wuhan
10:15

to

14:27
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G532 Guangzhou South

to

Wuhan
10:25

to

14:32
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1110 Guangzhou South

to

Wuhan
10:31

to

14:37
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G822 Guangzhou South

to

Wuhan
10:36

to

14:53
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1112 Guangzhou South

to

Wuhan
10:44

to

15:09
Bus. Cls.:

878.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G306 Guangzhou South

to

Wuhan
10:50

to

14:47
G1008 Guangzhou South

to

Wuhan
11:00

to

15:23
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1112 Guangzhou North

to

Wuhan
11:07

to

15:09
G68 Guangzhou South

to

Wuhan
11:17

to

15:28
Z231 Guangzhou

to

Wuchang
11:19

to

22:28
Bus. Cls.:

439.5RMB

Soft Sleeper (U):

400.5RMB

Soft Sleeper (U):

425.5RMB

Hard Sleeper (U):

238.5RMB

Soft Seat:

251.5RMB

Hard Seat:

138.5RMB

G836 Guangzhou South

to

Wuhan
11:26

to

15:38
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1152 Guangzhou South

to

Wuhan
11:36

to

16:00
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

Z264 Guangzhou

to

Wuchang
11:45

to

22:34
Soft Sleeper (U):

425.5RMB

Hard Sleeper (U):

238.5RMB

Hard Seat:

138.5RMB

G1010 Guangzhou South

to

Wuhan
11:59

to

16:23
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1120 Guangzhou South

to

Wuhan
12:16

to

16:52
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G844 Guangzhou South

to

Wuhan
12:23

to

16:43
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G844 Guangzhou North

to

Wuhan
12:42

to

16:43
G70 Guangzhou South

to

Wuhan
12:50

to

17:04
Bus. Cls.:

1458.5RMB

Premier:

878.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

T370 Guangzhou

to

Wuchang
13:16

to

01:16
Soft Sleeper (U):

425.5RMB

Hard Sleeper (U):

238.5RMB

Hard Seat:

138.5RMB

G1033 Guangzhou South

to

Wuhan
13:19

to

17:49
G827 Guangzhou South

to

Wuhan
13:30

to

17:43
G841 Guangzhou South

to

Wuhan
13:45

to

17:59
Z90 Guangzhou

to

Wuchang
13:50

to

00:50
Soft Sleeper (U):

425.5RMB

Hard Sleeper (U):

238.5RMB

Hard Seat:

138.5RMB

G1012 Guangzhou South

to

Wuhan
13:51

to

18:04
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G544 Guangzhou South

to

Wuhan
13:56

to

18:23
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G546 Guangzhou South

to

Wuhan
14:13

to

18:38
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

K1008 Guangzhou

to

Wuchang
14:14

to

05:22
Soft Sleeper (U):

425.5RMB

Hard Sleeper (U):

238.5RMB

Hard Seat:

138.5RMB

G544 Guangzhou North

to

Wuhan
14:15

to

18:23
Bus. Cls.:

1402.5RMB

1st Cls.:

708.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G1156 Guangzhou South

to

Wuhan
14:18

to

18:51
Bus. Cls.:

1457.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

461.5RMB

G1124 Guangzhou South

to

Wuhan
14:23

to

24:00
G78 Guangzhou South

to

Wuhan
14:34

to

18:27
G1146 Guangzhou South

to

Wuhan
15:01

to

19:10
Bus. Cls.:

1458.5RMB

Premier:

878.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

K597 Guangzhou

to

Wuchang
15:02

to

03:29
G1130 Guangzhou South

to

Wuhan
15:26

to

19:57
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1028 Guangzhou South

to

Wuhan
15:43

to

20:03
T155 Guangzhou East

to

Hankou
15:45

to

09:21
Soft Sleeper (U):

549.5RMB

Hard Sleeper (U):

352.5RMB

Hard Seat:

211.5RMB

G1036 Guangzhou South

to

Wuhan
15:48

to

20:15
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1014 Guangzhou South

to

Wuhan
16:01

to

20:21
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

K642 Guangzhou

to

Wuchang
16:10

to

04:45
Soft Sleeper (U):

425.5RMB

Hard Sleeper (U):

238.5RMB

Hard Seat:

138.5RMB

Z36 Guangzhou

to

Wuchang
16:20

to

03:04
Soft Sleeper (U):

778.5RMB

Soft Sleeper (U):

425.5RMB

Hard Sleeper (U):

238.5RMB

Hard Seat:

138.5RMB

G548 Guangzhou South

to

Wuhan
16:23

to

20:56
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G76 Guangzhou South

to

Wuhan
16:28

to

20:34
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1162 Guangzhou South

to

Wuhan
16:47

to

21:06
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G548 Guangzhou North

to

Wuhan
16:49

to

20:56
Bus. Cls.:

1402.5RMB

1st Cls.:

708.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G1162 Guangzhou North

to

Wuhan
17:06

to

21:06
Z11 Guangzhou East

to

Wuchang
17:10

to

04:13
G1134 Guangzhou South

to

Wuhan
17:20

to

21:31
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1138 Guangzhou South

to

Wuhan
17:30

to

21:42
Bus. Cls.:

1458.5RMB

Premier:

878.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1136 Guangzhou South

to

Wuhan
17:40

to

22:02
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1022 Guangzhou South

to

Wuhan
17:45

to

22:15
K239 Guangzhou

to

Wuchang
17:58

to

08:51
Z98 Guangzhou East

to

Wuchang
18:06

to

04:51
T96 Guangzhou

to

Wuchang
18:26

to

07:00
Soft Sleeper (U):

425.5RMB

Hard Sleeper (U):

238.5RMB

Hard Seat:

138.5RMB

K757 Guangzhou

to

Wuchang
18:45

to

08:17
T251 Guangzhou

to

Wuchang
19:30

to

06:42
Z236 Guangzhou East

to

Wuchang
19:50

to

07:25
Soft Sleeper (U):

425.5RMB

Hard Sleeper (U):

238.5RMB

Hard Seat:

138.5RMB

T180 Guangzhou

to

Wuchang
20:12

to

07:44
Soft Sleeper (U):

425.5RMB

Hard Sleeper (U):

238.5RMB

Hard Seat:

138.5RMB

K227 Guangzhou

to

Wuchang
20:20

to

09:23
K1080 Guangzhou

to

Wuchang
20:53

to

10:25
Hard Sleeper (U):

238.5RMB

Hard Seat:

138.5RMB

K1080 Guangzhou North

to

Wuchang
21:18

to

10:25
Hard Sleeper (U):

232.5RMB

Hard Seat:

135.5RMB

Z123 Guangzhou

to

Wuchang
22:02

to

08:58
K437 Guangzhou

to

Wuchang
22:28

to

11:43
Z169 Guangzhou East

to

Wuchang
22:52

to

10:45
G1116 Guangzhou South

to

Wuhan
24:00

to

24:00

Top China Train Routes

Shanghai to Beijing
Hangzhou to Shanghai
Shanghai to Hangzhou
Beijing to Shanghai
Shanghai to Suzhou
Suzhou to Shanghai
Guangzhou to Shenzhen
Shenzhen to Guangzhou
Nanjing to Shanghai
Shanghai to Nanjing
Guangzhou to Xianggangxijiulong
Xianggangxijiulong to Guangzhou
Tianjin to Beijing
Beijing to Tianjin
Shanghai to Wuxi
Beijing to Xian
Ningbo to Shanghai
Wuxi to Shanghai
Shanghai to Ningbo
Yiwu to Shanghai
Shanghai to Yiwu

Top Routes From Origin

Guangzhou to Shenzhen
Guangzhou to Xianggangxijiulong
Guangzhou to Zhuhai
Guangzhou to Guilin
Guangzhou to Futian
Guangzhou to Yangshuo
Guangzhou to Yiwu
Guangzhou to Changsha
Guangzhou to Wuhan
Guangzhou to Nanning
Guangzhou to Shanghai
Guangzhou to Zhongshan
Guangzhou to Beijing
Guangzhou to Chaoshan
Guangzhou to Dongguan
Guangzhou to Hangzhou
Guangzhou to Nanchang
Guangzhou to Humen
Guangzhou to Xiamen
Guangzhou to Shaoguan
Guangzhou to Guiyang