Book China Travel

Guangzhou to Zhuhai

Train Timetable

Train No.Train TypeDepart StationArrive StationDepart TimeArrive TimeDurationPriceBook
C7601 C Guangzhou South Zhuhai 06:15 07:19 1 hours 4 minutes 2nd Class: 70.0
D7139 D Guangzhou South Zhuhai 06:17 07:14 57 minutes
D923 D Guangzhou South Zhuhai 06:49 07:48 1 hours 1 minutes
D7135 D Guangzhou South Zhuhai 07:02 07:59 56 minutes
D7133 D Guangzhou South Zhuhai 07:09 08:11 1 hours 2 minutes
C7659 C Guangzhou South Zhuhai 07:22 08:21 59 minutes 2nd Class: 70.0
D941 D Guangzhou South Zhuhai 07:24 08:33 57 minutes
C7625 C Guangzhou South Zhuhai 07:32 08:38 1 hours 6 minutes 2nd Class: 70.0
C7681 C Guangzhou South Zhuhai 07:37 08:58 1 hours 21 minutes 2nd Class: 70.0
C7703 C Guangzhou South Zhuhai 07:55 09:04 1 hours 19 minutes 2nd Class: 70.0
C7637 C Guangzhou South Zhuhai 08:01 09:20 1 hours 19 minutes 2nd Class: 70.0
C7671 C Guangzhou South Zhuhai North 08:16 09:14 58 minutes 1st Class: 70.0
2nd Class: 55.0
C9091 C Guangzhou South Zhuhai 08:21 09:43 1 hours 22 minutes
C7693 C Guangzhou South Zhuhai 08:44 10:09 1 day 1 hours 25 minutes
D7165 D Guangzhou South Zhuhai 08:46 09:43 1 hours 2 minutes
D7137 D Guangzhou South Zhuhai 08:56 09:57 1 hours 1 minutes
C7603 C Guangzhou South Zhuhai 09:20 10:29 1 hours 9 minutes
C7713 C Guangzhou South Zhuhai 09:35 10:44 1 hours 9 minutes 2nd Class: 70.0
C7615 C Guangzhou South Zhuhai 09:40 10:55 1 hours 15 minutes 2nd Class: 70.0
C7649 C Guangzhou South Zhuhai 09:53 11:03 1 hours 5 minutes
C7661 C Guangzhou South Zhuhai 10:14 11:28 1 hours 14 minutes 2nd Class: 70.0
C7627 C Guangzhou South Zhuhai North 10:25 11:18 53 minutes 2nd Class: 55.0
C7683 C Guangzhou South Zhuhai North 10:31 11:28 57 minutes 1st Class: 70.0
2nd Class: 55.0
C7705 C Guangzhou South Zhuhai North 11:02 11:45 43 minutes 1st Class: 70.0
2nd Class: 55.0
C7725 C Guangzhou South Zhuhai 11:28 12:47 1 hours 20 minutes
C7695 C Guangzhou South Zhuhai 11:54 13:03 1 hours 9 minutes 2nd Class: 70.0
G6158 G Guangzhou South Zhuhai 12:22 13:20 58 minutes
C7605 C Guangzhou South Zhuhai 12:30 13:35 1 hours 5 minutes 2nd Class: 70.0
C7715 C Guangzhou South Zhuhai 12:35 13:45 1 hours 11 minutes
C7617 C Guangzhou South Zhuhai 12:47 13:56 1 hours 9 minutes 2nd Class: 70.0
C7663 C Guangzhou South Zhuhai 13:19 14:23 1 hours 4 minutes 2nd Class: 70.0
D7131 D Guangzhou South Zhuhai 13:47 14:46 58 minutes
C7707 C Guangzhou South Zhuhai 14:06 15:14 1 hours 8 minutes 2nd Class: 70.0
C7641 C Guangzhou South Zhuhai 14:15 15:24 1 hours 9 minutes 2nd Class: 70.0
C7675 C Guangzhou South Zhuhai 14:35 15:44 1 hours 9 minutes 2nd Class: 70.0
C7697 C Guangzhou South Zhuhai 14:41 15:56 1 hours 15 minutes 2nd Class: 70.0
C7727 C Guangzhou South Zhuhai 14:56 16:05 1 hours 9 minutes
C7607 C Guangzhou South Zhuhai 15:15 16:19 1 hours 4 minutes 2nd Class: 70.0
C7717 C Guangzhou South Zhuhai 15:20 16:24 1 hours 9 minutes 2nd Class: 70.0
G6338 G Guangzhou South Zhuhai 15:31 16:29 58 minutes
C7619 C Guangzhou South Zhuhai 15:39 16:40 1 hours 5 minutes 2nd Class: 70.0
C7653 C Guangzhou South Zhuhai 15:52 16:56 1 hours 10 minutes 2nd Class: 70.0
C7665 C Guangzhou South Zhuhai North 15:59 16:43 45 minutes 2nd Class: 55.0
D1841 D Guangzhou South Zhuhai 16:11 17:13 1 hours 2 minutes 1st Class: 90.0
2nd Class: 70.0
C7687 C Guangzhou South Zhuhai 16:35 17:44 1 hours 9 minutes 2nd Class: 70.0
C7709 C Guangzhou South Zhuhai 16:48 18:08 1 hours 19 minutes 2nd Class: 70.0
D2367 D Guangzhou South Zhuhai 16:52 17:49 57 minutes
C7643 C Guangzhou South Zhuhai 17:00 18:19 1 hours 19 minutes
D3812 D Guangzhou South Zhuhai 17:22 18:24 1 hours 2 minutes
C7699 C Guangzhou South Zhuhai 17:30 18:49 1 hours 18 minutes 2nd Class: 70.0
C7729 C Guangzhou South Zhuhai 17:47 19:00 1 hours 14 minutes
C7609 C Guangzhou South Zhuhai 17:54 19:09 1 hours 15 minutes 2nd Class: 70.0
C7719 C Guangzhou South Zhuhai 18:04 19:26 1 hours 23 minutes 2nd Class: 70.0
C7621 C Guangzhou South Zhuhai North 18:19 19:12 53 minutes
C7655 C Guangzhou South Zhuhai North 18:35 19:23 48 minutes 2nd Class: 55.0
C7667 C Guangzhou South Zhuhai 18:44 20:04 1 hours 20 minutes 2nd Class: 70.0
C7633 C Guangzhou South Zhuhai 19:02 20:16 1 hours 14 minutes 2nd Class: 70.0
C7689 C Guangzhou South Zhuhai 19:31 20:37 1 hours 6 minutes
D7125 D Guangzhou South Zhuhai 19:49 20:43 54 minutes
C7645 C Guangzhou South Zhuhai 20:05 21:10 1 hours 4 minutes 2nd Class: 70.0
G65 G Guangzhou South Zhuhai 20:31 21:28 57 minutes
C7701 C Guangzhou South Zhuhai 20:39 21:43 1 hours 4 minutes
D3637 D Guangzhou South Zhuhai 20:50 21:48 58 minutes
G545 G Guangzhou South Zhuhai 20:58 21:55 57 minutes
C7611 C Guangzhou South Zhuhai 21:06 22:15 1 hours 9 minutes 2nd Class: 70.0
C7721 C Guangzhou South Zhuhai 21:12 22:21 1 hours 9 minutes 2nd Class: 70.0
C7635 C Guangzhou South Zhuhai 22:00 23:14 1 hours 14 minutes 2nd Class: 70.0
C7691 C Guangzhou South Zhuhai 22:36 23:50 1 hours 14 minutes 2nd Class: 70.0
D3643 D Guangzhou South Zhuhai 22:45 21:54 0 minutes
Train No.Depart - ArriveTimePrice
C7601 Guangzhou South

to

Zhuhai
06:15

to

07:19
2nd Cls.:

70.0RMB

D7139 Guangzhou South

to

Zhuhai
06:17

to

07:14
D923 Guangzhou South

to

Zhuhai
06:49

to

07:48
D7135 Guangzhou South

to

Zhuhai
07:02

to

07:59
D7133 Guangzhou South

to

Zhuhai
07:09

to

08:11
C7659 Guangzhou South

to

Zhuhai
07:22

to

08:21
2nd Cls.:

70.0RMB

D941 Guangzhou South

to

Zhuhai
07:24

to

08:33
C7625 Guangzhou South

to

Zhuhai
07:32

to

08:38
2nd Cls.:

70.0RMB

C7681 Guangzhou South

to

Zhuhai
07:37

to

08:58
2nd Cls.:

70.0RMB

C7703 Guangzhou South

to

Zhuhai
07:55

to

09:04
2nd Cls.:

70.0RMB

C7637 Guangzhou South

to

Zhuhai
08:01

to

09:20
2nd Cls.:

70.0RMB

C7671 Guangzhou South

to

Zhuhai North
08:16

to

09:14
1st Cls.:

70.0RMB

2nd Cls.:

55.0RMB

C9091 Guangzhou South

to

Zhuhai
08:21

to

09:43
C7693 Guangzhou South

to

Zhuhai
08:44

to

10:09
D7165 Guangzhou South

to

Zhuhai
08:46

to

09:43
D7137 Guangzhou South

to

Zhuhai
08:56

to

09:57
C7603 Guangzhou South

to

Zhuhai
09:20

to

10:29
C7713 Guangzhou South

to

Zhuhai
09:35

to

10:44
2nd Cls.:

70.0RMB

C7615 Guangzhou South

to

Zhuhai
09:40

to

10:55
2nd Cls.:

70.0RMB

C7649 Guangzhou South

to

Zhuhai
09:53

to

11:03
C7661 Guangzhou South

to

Zhuhai
10:14

to

11:28
2nd Cls.:

70.0RMB

C7627 Guangzhou South

to

Zhuhai North
10:25

to

11:18
2nd Cls.:

55.0RMB

C7683 Guangzhou South

to

Zhuhai North
10:31

to

11:28
1st Cls.:

70.0RMB

2nd Cls.:

55.0RMB

C7705 Guangzhou South

to

Zhuhai North
11:02

to

11:45
1st Cls.:

70.0RMB

2nd Cls.:

55.0RMB

C7725 Guangzhou South

to

Zhuhai
11:28

to

12:47
C7695 Guangzhou South

to

Zhuhai
11:54

to

13:03
2nd Cls.:

70.0RMB

G6158 Guangzhou South

to

Zhuhai
12:22

to

13:20
C7605 Guangzhou South

to

Zhuhai
12:30

to

13:35
2nd Cls.:

70.0RMB

C7715 Guangzhou South

to

Zhuhai
12:35

to

13:45
C7617 Guangzhou South

to

Zhuhai
12:47

to

13:56
2nd Cls.:

70.0RMB

C7663 Guangzhou South

to

Zhuhai
13:19

to

14:23
2nd Cls.:

70.0RMB

D7131 Guangzhou South

to

Zhuhai
13:47

to

14:46
C7707 Guangzhou South

to

Zhuhai
14:06

to

15:14
2nd Cls.:

70.0RMB

C7641 Guangzhou South

to

Zhuhai
14:15

to

15:24
2nd Cls.:

70.0RMB

C7675 Guangzhou South

to

Zhuhai
14:35

to

15:44
2nd Cls.:

70.0RMB

C7697 Guangzhou South

to

Zhuhai
14:41

to

15:56
2nd Cls.:

70.0RMB

C7727 Guangzhou South

to

Zhuhai
14:56

to

16:05
C7607 Guangzhou South

to

Zhuhai
15:15

to

16:19
2nd Cls.:

70.0RMB

C7717 Guangzhou South

to

Zhuhai
15:20

to

16:24
2nd Cls.:

70.0RMB

G6338 Guangzhou South

to

Zhuhai
15:31

to

16:29
C7619 Guangzhou South

to

Zhuhai
15:39

to

16:40
2nd Cls.:

70.0RMB

C7653 Guangzhou South

to

Zhuhai
15:52

to

16:56
2nd Cls.:

70.0RMB

C7665 Guangzhou South

to

Zhuhai North
15:59

to

16:43
2nd Cls.:

55.0RMB

D1841 Guangzhou South

to

Zhuhai
16:11

to

17:13
1st Cls.:

90.0RMB

2nd Cls.:

70.0RMB

C7687 Guangzhou South

to

Zhuhai
16:35

to

17:44
2nd Cls.:

70.0RMB

C7709 Guangzhou South

to

Zhuhai
16:48

to

18:08
2nd Cls.:

70.0RMB

D2367 Guangzhou South

to

Zhuhai
16:52

to

17:49
C7643 Guangzhou South

to

Zhuhai
17:00

to

18:19
D3812 Guangzhou South

to

Zhuhai
17:22

to

18:24
C7699 Guangzhou South

to

Zhuhai
17:30

to

18:49
2nd Cls.:

70.0RMB

C7729 Guangzhou South

to

Zhuhai
17:47

to

19:00
C7609 Guangzhou South

to

Zhuhai
17:54

to

19:09
2nd Cls.:

70.0RMB

C7719 Guangzhou South

to

Zhuhai
18:04

to

19:26
2nd Cls.:

70.0RMB

C7621 Guangzhou South

to

Zhuhai North
18:19

to

19:12
C7655 Guangzhou South

to

Zhuhai North
18:35

to

19:23
2nd Cls.:

55.0RMB

C7667 Guangzhou South

to

Zhuhai
18:44

to

20:04
2nd Cls.:

70.0RMB

C7633 Guangzhou South

to

Zhuhai
19:02

to

20:16
2nd Cls.:

70.0RMB

C7689 Guangzhou South

to

Zhuhai
19:31

to

20:37
D7125 Guangzhou South

to

Zhuhai
19:49

to

20:43
C7645 Guangzhou South

to

Zhuhai
20:05

to

21:10
2nd Cls.:

70.0RMB

G65 Guangzhou South

to

Zhuhai
20:31

to

21:28
C7701 Guangzhou South

to

Zhuhai
20:39

to

21:43
D3637 Guangzhou South

to

Zhuhai
20:50

to

21:48
G545 Guangzhou South

to

Zhuhai
20:58

to

21:55
C7611 Guangzhou South

to

Zhuhai
21:06

to

22:15
2nd Cls.:

70.0RMB

C7721 Guangzhou South

to

Zhuhai
21:12

to

22:21
2nd Cls.:

70.0RMB

C7635 Guangzhou South

to

Zhuhai
22:00

to

23:14
2nd Cls.:

70.0RMB

C7691 Guangzhou South

to

Zhuhai
22:36

to

23:50
2nd Cls.:

70.0RMB

D3643 Guangzhou South

to

Zhuhai
22:45

to

21:54

Top China Train Routes

Shanghai to Beijing
Hangzhou to Shanghai
Shanghai to Hangzhou
Beijing to Shanghai
Shanghai to Suzhou
Suzhou to Shanghai
Guangzhou to Shenzhen
Shenzhen to Guangzhou
Nanjing to Shanghai
Shanghai to Nanjing
Guangzhou to Xianggangxijiulong
Xianggangxijiulong to Guangzhou
Tianjin to Beijing
Beijing to Tianjin
Shanghai to Wuxi
Beijing to Xian
Ningbo to Shanghai
Wuxi to Shanghai
Shanghai to Ningbo
Yiwu to Shanghai
Shanghai to Yiwu

Top Routes From Origin

Guangzhou to Shenzhen
Guangzhou to Xianggangxijiulong
Guangzhou to Zhuhai
Guangzhou to Guilin
Guangzhou to Futian
Guangzhou to Yangshuo
Guangzhou to Yiwu
Guangzhou to Changsha
Guangzhou to Wuhan
Guangzhou to Nanning
Guangzhou to Shanghai
Guangzhou to Zhongshan
Guangzhou to Beijing
Guangzhou to Chaoshan
Guangzhou to Dongguan
Guangzhou to Hangzhou
Guangzhou to Nanchang
Guangzhou to Humen
Guangzhou to Xiamen
Guangzhou to Shaoguan
Guangzhou to Guiyang