Book China Travel

Suzhou to Hangzhou

Train Timetable

Train No.Train TypeDepart StationArrive StationDepart TimeArrive TimeDurationPriceBook
K1805 K Suzhou Hangzhou 02:29 06:29 4 hours 0 minutes
Z175 Z Suzhou Hangzhou 02:36 05:54 3 hours 18 minutes
K1511 K Suzhou Hangzhou East 03:11 06:45 3 hours 34 minutes
K8371 K Suzhou Hangzhou 03:22 08:20 4 hours 51 minutes
K78 K Suzhou Hangzhou East 03:28 06:58 3 hours 30 minutes Business: 142.5
Soft Sleeper (Upper): 152.5
Soft Sleeper (Upper): 140.5
Hard Sleeper (Upper): 92.5
Soft Seat: 71.5
Hard Seat: 46.5
K8354 K Suzhou Hangzhou 03:35 08:41 5 hours 6 minutes
K50 K Suzhou Hangzhou 04:36 09:09 4 hours 33 minutes Business: 126.5
Soft Sleeper (Upper): 144.5
Soft Sleeper (Upper): 132.5
Hard Sleeper (Upper): 87.5
Soft Seat: 63.5
Hard Seat: 41.5
K1184 K Suzhou Hangzhou 04:42 24:00 4 hours 54 minutes
G7503 G Suzhou Hangzhou East 07:14 08:57 1 hours 43 minutes Business: 341.5
1st Class: 178.5
2nd Class: 111.5
G7503 G Suzhou Industrial Park Hangzhou East 07:26 08:57 1 hours 31 minutes Business: 327
1st Class: 171.5
2nd Class: 107.0
D3125 D Suzhou Hangzhou East 08:03 10:09 2 hours 6 minutes 1st Class: 122.0
2nd Class: 76.0
Z281 Z Suzhou Hangzhou 08:11 12:23 4 hours 12 minutes Business: 126.5
Soft Sleeper (Upper): 144.5
Soft Sleeper (Upper): 132.5
Hard Sleeper (Upper): 87.5
Soft Seat: 63.5
Hard Seat: 41.5
G7313 G Suzhou New Area Hangzhou East 08:28 10:32 2 hours 4 minutes
G7313 G Suzhou Hangzhou East 08:37 10:32 1 hours 55 minutes
G7349 G Suzhou North Hangzhou East 08:42 10:04 1 hours 22 minutes Business: 337
1st Class: 179.5
2nd Class: 110.0
G7434 G Suzhou Hangzhou East 09:19 10:54 1 hours 35 minutes
D2281 D Suzhou Hangzhou East 09:29 11:31 2 hours 2 minutes 1st Class: 139.0
2nd Class: 87.0
D2281 D Suzhou Industrial Park Hangzhou East 09:37 11:31 1 hours 54 minutes 1st Class: 133.0
2nd Class: 83.0
G7589 G Suzhou North Hangzhou East 09:56 11:37 1 hours 41 minutes Business: 337
1st Class: 179.5
2nd Class: 110.0
D3138 D Suzhou Hangzhou East 10:02 12:12 2 hours 10 minutes
G7191 G Suzhou North Hangzhou East 11:24 12:47 1 hours 23 minutes Business: 337
1st Class: 179.5
2nd Class: 110.0
G7378 G Suzhou North Hangzhou East 11:50 13:44 2 hours 4 minutes
G7193 G Suzhou North Hangzhou East 12:21 13:54 1 hours 33 minutes Business: 337
1st Class: 179.5
2nd Class: 110.0
G7595 G Suzhou North Hangzhou East 12:29 13:59 1 hours 41 minutes Business: 337
1st Class: 179.5
2nd Class: 110.0
D3141 D Suzhou Hangzhou East 12:42 14:21 1 hours 39 minutes Business: 260
Premier: 156
1st Class: 139.0
2nd Class: 87.0
G7315 G Suzhou Hangzhou East 13:24 15:08 1 hours 44 minutes Business: 341.5
1st Class: 178.5
2nd Class: 111.5
G7315 G Suzhou Industrial Park Hangzhou East 13:32 15:08 1 hours 36 minutes Business: 327
1st Class: 171.5
2nd Class: 107.0
G7578 G Suzhou Hangzhou East 13:42 15:19 1 hours 37 minutes Business: 341.5
Premier: 205.5
1st Class: 178.5
2nd Class: 111.5
G7583 G Suzhou Hangzhou East 13:58 15:40 1 hours 42 minutes 1st Class: 178.5
2nd Class: 111.5
G7583 G Suzhou Industrial Park Hangzhou East 14:11 15:40 1 hours 29 minutes 1st Class: 171.5
2nd Class: 107.0
K469 K Suzhou Hangzhou East 15:23 19:42 4 hours 19 minutes
G7574 G Suzhou Hangzhou East 15:30 17:12 1 hours 42 minutes
G7571 G Suzhou Hangzhou East 15:32 17:12 1 hours 42 minutes 1st Class: 178.5
2nd Class: 111.5
T111 T Suzhou Hangzhou 15:40 18:54 3 hours 13 minutes
G7574 G Suzhou Industrial Park Hangzhou East 15:43 17:12 1 hours 29 minutes
G1583 G Suzhou North Hangzhou East 16:05 17:27 1 hours 22 minutes Business: 337
1st Class: 179.5
2nd Class: 110.0
G7585 G Suzhou Hangzhou East 16:39 18:14 1 hours 35 minutes 1st Class: 178.5
2nd Class: 111.5
G7388 G Suzhou North Hangzhou East 16:46 18:42 1 hours 56 minutes
K810 K Suzhou Hangzhou 16:59 21:09 4 hours 10 minutes
K527 K Suzhou Hangzhou East 17:19 21:21 3 hours 53 minutes Soft Sleeper (Upper): 132.5
Hard Sleeper (Upper): 87.5
Hard Seat: 41.5
G7371 G Suzhou Hangzhou East 17:24 19:07 1 hours 43 minutes Business: 341.5
1st Class: 178.5
2nd Class: 111.5
G1226 G Suzhou North Hangzhou East 18:19 19:51 1 hours 32 minutes Business: 337
Premier: 203
1st Class: 179.5
2nd Class: 110.0
G1868 G Suzhou North Hangzhou East 18:49 20:26 1 hours 37 minutes
G43 G Suzhou North Hangzhou East 19:20 20:47 1 hours 27 minutes Business: 337
1st Class: 179.5
2nd Class: 110.0
G9401 G Suzhou North Hangzhou East 20:43 22:13 1 hours 30 minutes
K1181 K Suzhou Hangzhou 24:00 24:00 4 hours 54 minutes
Train No.Depart - ArriveTimePrice
K1805 Suzhou

to

Hangzhou
02:29

to

06:29
Z175 Suzhou

to

Hangzhou
02:36

to

05:54
K1511 Suzhou

to

Hangzhou East
03:11

to

06:45
K8371 Suzhou

to

Hangzhou
03:22

to

08:20
K78 Suzhou

to

Hangzhou East
03:28

to

06:58
Bus. Cls.:

142.5RMB

Soft Sleeper (U):

152.5RMB

Soft Sleeper (U):

140.5RMB

Hard Sleeper (U):

92.5RMB

Soft Seat:

71.5RMB

Hard Seat:

46.5RMB

K8354 Suzhou

to

Hangzhou
03:35

to

08:41
K50 Suzhou

to

Hangzhou
04:36

to

09:09
Bus. Cls.:

126.5RMB

Soft Sleeper (U):

144.5RMB

Soft Sleeper (U):

132.5RMB

Hard Sleeper (U):

87.5RMB

Soft Seat:

63.5RMB

Hard Seat:

41.5RMB

K1184 Suzhou

to

Hangzhou
04:42

to

24:00
G7503 Suzhou

to

Hangzhou East
07:14

to

08:57
Bus. Cls.:

341.5RMB

1st Cls.:

178.5RMB

2nd Cls.:

111.5RMB

G7503 Suzhou Industrial Park

to

Hangzhou East
07:26

to

08:57
Bus. Cls.:

327RMB

1st Cls.:

171.5RMB

2nd Cls.:

107.0RMB

D3125 Suzhou

to

Hangzhou East
08:03

to

10:09
1st Cls.:

122.0RMB

2nd Cls.:

76.0RMB

Z281 Suzhou

to

Hangzhou
08:11

to

12:23
Bus. Cls.:

126.5RMB

Soft Sleeper (U):

144.5RMB

Soft Sleeper (U):

132.5RMB

Hard Sleeper (U):

87.5RMB

Soft Seat:

63.5RMB

Hard Seat:

41.5RMB

G7313 Suzhou New Area

to

Hangzhou East
08:28

to

10:32
G7313 Suzhou

to

Hangzhou East
08:37

to

10:32
G7349 Suzhou North

to

Hangzhou East
08:42

to

10:04
Bus. Cls.:

337RMB

1st Cls.:

179.5RMB

2nd Cls.:

110.0RMB

G7434 Suzhou

to

Hangzhou East
09:19

to

10:54
D2281 Suzhou

to

Hangzhou East
09:29

to

11:31
1st Cls.:

139.0RMB

2nd Cls.:

87.0RMB

D2281 Suzhou Industrial Park

to

Hangzhou East
09:37

to

11:31
1st Cls.:

133.0RMB

2nd Cls.:

83.0RMB

G7589 Suzhou North

to

Hangzhou East
09:56

to

11:37
Bus. Cls.:

337RMB

1st Cls.:

179.5RMB

2nd Cls.:

110.0RMB

D3138 Suzhou

to

Hangzhou East
10:02

to

12:12
G7191 Suzhou North

to

Hangzhou East
11:24

to

12:47
Bus. Cls.:

337RMB

1st Cls.:

179.5RMB

2nd Cls.:

110.0RMB

G7378 Suzhou North

to

Hangzhou East
11:50

to

13:44
G7193 Suzhou North

to

Hangzhou East
12:21

to

13:54
Bus. Cls.:

337RMB

1st Cls.:

179.5RMB

2nd Cls.:

110.0RMB

G7595 Suzhou North

to

Hangzhou East
12:29

to

13:59
Bus. Cls.:

337RMB

1st Cls.:

179.5RMB

2nd Cls.:

110.0RMB

D3141 Suzhou

to

Hangzhou East
12:42

to

14:21
Bus. Cls.:

260RMB

Premier:

156RMB

1st Cls.:

139.0RMB

2nd Cls.:

87.0RMB

G7315 Suzhou

to

Hangzhou East
13:24

to

15:08
Bus. Cls.:

341.5RMB

1st Cls.:

178.5RMB

2nd Cls.:

111.5RMB

G7315 Suzhou Industrial Park

to

Hangzhou East
13:32

to

15:08
Bus. Cls.:

327RMB

1st Cls.:

171.5RMB

2nd Cls.:

107.0RMB

G7578 Suzhou

to

Hangzhou East
13:42

to

15:19
Bus. Cls.:

341.5RMB

Premier:

205.5RMB

1st Cls.:

178.5RMB

2nd Cls.:

111.5RMB

G7583 Suzhou

to

Hangzhou East
13:58

to

15:40
1st Cls.:

178.5RMB

2nd Cls.:

111.5RMB

G7583 Suzhou Industrial Park

to

Hangzhou East
14:11

to

15:40
1st Cls.:

171.5RMB

2nd Cls.:

107.0RMB

K469 Suzhou

to

Hangzhou East
15:23

to

19:42
G7574 Suzhou

to

Hangzhou East
15:30

to

17:12
G7571 Suzhou

to

Hangzhou East
15:32

to

17:12
1st Cls.:

178.5RMB

2nd Cls.:

111.5RMB

T111 Suzhou

to

Hangzhou
15:40

to

18:54
G7574 Suzhou Industrial Park

to

Hangzhou East
15:43

to

17:12
G1583 Suzhou North

to

Hangzhou East
16:05

to

17:27
Bus. Cls.:

337RMB

1st Cls.:

179.5RMB

2nd Cls.:

110.0RMB

G7585 Suzhou

to

Hangzhou East
16:39

to

18:14
1st Cls.:

178.5RMB

2nd Cls.:

111.5RMB

G7388 Suzhou North

to

Hangzhou East
16:46

to

18:42
K810 Suzhou

to

Hangzhou
16:59

to

21:09
K527 Suzhou

to

Hangzhou East
17:19

to

21:21
Soft Sleeper (U):

132.5RMB

Hard Sleeper (U):

87.5RMB

Hard Seat:

41.5RMB

G7371 Suzhou

to

Hangzhou East
17:24

to

19:07
Bus. Cls.:

341.5RMB

1st Cls.:

178.5RMB

2nd Cls.:

111.5RMB

G1226 Suzhou North

to

Hangzhou East
18:19

to

19:51
Bus. Cls.:

337RMB

Premier:

203RMB

1st Cls.:

179.5RMB

2nd Cls.:

110.0RMB

G1868 Suzhou North

to

Hangzhou East
18:49

to

20:26
G43 Suzhou North

to

Hangzhou East
19:20

to

20:47
Bus. Cls.:

337RMB

1st Cls.:

179.5RMB

2nd Cls.:

110.0RMB

G9401 Suzhou North

to

Hangzhou East
20:43

to

22:13
K1181 Suzhou

to

Hangzhou
24:00

to

24:00

Top China Train Routes

Shanghai to Beijing
Hangzhou to Shanghai
Shanghai to Hangzhou
Beijing to Shanghai
Shanghai to Suzhou
Suzhou to Shanghai
Guangzhou to Shenzhen
Shenzhen to Guangzhou
Nanjing to Shanghai
Shanghai to Nanjing
Guangzhou to Xianggangxijiulong
Xianggangxijiulong to Guangzhou
Tianjin to Beijing
Beijing to Tianjin
Shanghai to Wuxi
Beijing to Xian
Ningbo to Shanghai
Wuxi to Shanghai
Shanghai to Ningbo
Yiwu to Shanghai
Shanghai to Yiwu

Top Routes From Origin

Suzhou to Shanghai
Suzhou to Hangzhou
Suzhou to Nanjing
Suzhou to Beijing
Suzhou to Wuxi
Suzhou to Changzhou
Suzhou to Ningbo
Suzhou to Hefei
Suzhou to Xian
Suzhou to Wuhan
Suzhou to Tianjin
Suzhou to Huangshan
Suzhou to Yiwu
Suzhou to Kunshan
Suzhou to Wuhu
Suzhou to Zhenjiang
Suzhou to Xuzhou
Suzhou to Jinan
Suzhou to Shaoxing
Suzhou to Jiaxing
Suzhou to Weifang