Book China Travel

Suzhou to Hefei

Train Timetable

Train No.Train TypeDepart StationArrive StationDepart TimeArrive TimeDurationPriceBook
K8362 K Suzhou Hefei 00:33 07:09 7 hours 34 minutes
D353 D Suzhou Hefei South 06:49 09:23 2 hours 34 minutes
G9430 G Suzhou North Hefei South 07:07 09:08 2 hours 1 minutes
G1772 G Suzhou North Hefei South 07:12 09:18 2 hours 6 minutes Business: 511.5
1st Class: 272.5
2nd Class: 165.5
D637 D Suzhou New Area Hefei South 07:13 09:46 2 hours 33 minutes
D3003 D Suzhou Hefei South 07:14 10:02 2 hours 48 minutes
D2206 D Suzhou Hefei South 07:35 10:07 2 hours 32 minutes 1st Class: 241.0
2nd Class: 151.0
D3072 D Suzhou Hefei South 07:40 10:12 2 hours 32 minutes
D3057 D Suzhou Hefei South 07:55 10:30 2 hours 35 minutes
D2213 D Suzhou Hefei South 08:12 10:53 2 hours 41 minutes
G1952 G Suzhou North Hefei 08:35 None 0 minutes
G7269 G Suzhou Hefei 08:39 11:09 2 hours 30 minutes
G7233 G Suzhou Hefei South 08:49 11:26 2 hours 37 minutes
G577 G Suzhou North Hefei South 08:50 11:00 2 hours 10 minutes
D3064 D Suzhou Hefei South 08:59 11:35 2 hours 36 minutes
D3065 D Suzhou New Area Hefei South 09:08 11:35 2 hours 27 minutes
D2217 D Suzhou Industrial Park Hefei South 09:23 11:58 2 hours 35 minutes
D2216 D Suzhou Hefei South 09:32 11:58 2 hours 26 minutes
D3023 D Suzhou Hefei South 09:45 12:19 2 hours 34 minutes
D956 D Suzhou Hefei South 10:01 12:08 2 hours 7 minutes 2nd Class: 130.5
G7373 G Suzhou Hefei South 10:06 12:30 2 hours 24 minutes
G7565 G Suzhou Hefei South 10:13 12:46 2 hours 33 minutes
D3060 D Suzhou Industrial Park Hefei South 10:28 13:21 2 hours 53 minutes
D3060 D Suzhou Hefei South 10:37 13:21 2 hours 44 minutes
D3068 D Suzhou Hefei South 10:52 13:26 2 hours 34 minutes
G7241 G Suzhou Hefei South 11:32 14:13 2 hours 41 minutes
T236 T Suzhou Hefei 11:42 18:21 6 hours 39 minutes
G7573 G Suzhou Hefei 11:44 14:25 2 hours 41 minutes
G7264 G Suzhou Hefei South 11:49 14:08 2 hours 19 minutes 1st Class: 274.0
2nd Class: 171.0
G1724 G Suzhou North Hefei South 12:11 13:55 1 hours 44 minutes Business: 511.5
1st Class: 272.5
2nd Class: 165.5
G9411 G Suzhou North Hefei South 12:16 14:26 2 hours 10 minutes
G7244 G Suzhou Hefei South 12:21 14:36 2 hours 15 minutes Business: 531
1st Class: 274.0
2nd Class: 171.0
K1157 K Suzhou Hefei 12:33 19:17 6 hours 44 minutes
G1956 G Suzhou North Hefei 12:36 None 0 minutes
G7576 G Suzhou Hefei South 12:42 15:15 2 hours 33 minutes Business: 653
Premier: 392
1st Class: 335.5
2nd Class: 210.0
G9293 G Suzhou Hefei South 12:59 21:56 0 minutes
G1717 G Suzhou North Hefei South 13:37 15:41 2 hours 3 minutes
G7165 G Suzhou Hefei South 13:42 16:10 2 hours 28 minutes
G9402 G Suzhou North Hefei South 13:46 15:54 2 hours 8 minutes
G7249 G Suzhou Hefei South 13:52 16:15 2 hours 23 minutes
D3026 D Suzhou Industrial Park Hefei South 13:54 16:35 2 hours 41 minutes 1st Class: 247.0
2nd Class: 155.0
D3026 D Suzhou Hefei South 14:03 16:35 2 hours 32 minutes 1st Class: 241.0
2nd Class: 151.0
G9427 G Suzhou North Hefei 14:04 16:46 2 hours 42 minutes
D3006 D Suzhou Hefei South 14:32 17:03 2 hours 31 minutes 1st Class: 241.0
2nd Class: 151.0
G7276 G Suzhou Hefei 14:46 17:12 2 hours 25 minutes 1st Class: 274.0
2nd Class: 171.0
D3011 D Suzhou Hefei South 15:17 17:57 2 hours 40 minutes
G1777 G Suzhou North Hefei South 15:42 17:41 1 hours 59 minutes
D3032 D Suzhou Hefei South 15:52 18:35 2 hours 43 minutes 1st Class: 241.0
2nd Class: 151.0
G1736 G Suzhou North Hefei South 15:53 18:13 2 hours 20 minutes Business: 511.5
1st Class: 272.5
2nd Class: 165.5
D3015 D Suzhou Hefei South 16:43 19:19 2 hours 36 minutes
G7196 G Suzhou North Hefei South 17:09 19:33 2 hours 24 minutes Business: 511.5
1st Class: 272.5
2nd Class: 165.5
G1728 G Suzhou North Hefei South 17:20 19:05 1 hours 45 minutes Business: 511.5
1st Class: 272.5
2nd Class: 165.5
G7223 G Suzhou Hefei 17:32 19:52 2 hours 20 minutes
D3043 D Suzhou Hefei South 17:37 20:12 2 hours 35 minutes
G7256 G Suzhou Hefei 18:15 20:41 2 hours 26 minutes Business: 500
1st Class: 258.0
2nd Class: 161.0
D3046 D Suzhou Hefei South 18:32 21:01 2 hours 29 minutes 1st Class: 225.0
2nd Class: 141.0
G9407 G Suzhou North Hefei South 18:39 20:56 2 hours 17 minutes
G9467 G Suzhou North Hefei South 18:44 21:09 2 hours 25 minutes
G1765 G Suzhou North Hefei South 19:20 21:43 2 hours 23 minutes
G7260 G Suzhou Hefei South 19:50 22:12 2 hours 22 minutes 1st Class: 258.0
2nd Class: 161.0
G7432 G Suzhou Hefei South 20:32 22:59 2 hours 27 minutes
G7597 G Suzhou North Hefei South 20:38 22:39 2 hours 1 minutes Business: 501.5
Premier: 301
1st Class: 267.5
2nd Class: 162.5
Train No.Depart - ArriveTimePrice
K8362 Suzhou

to

Hefei
00:33

to

07:09
D353 Suzhou

to

Hefei South
06:49

to

09:23
G9430 Suzhou North

to

Hefei South
07:07

to

09:08
G1772 Suzhou North

to

Hefei South
07:12

to

09:18
Bus. Cls.:

511.5RMB

1st Cls.:

272.5RMB

2nd Cls.:

165.5RMB

D637 Suzhou New Area

to

Hefei South
07:13

to

09:46
D3003 Suzhou

to

Hefei South
07:14

to

10:02
D2206 Suzhou

to

Hefei South
07:35

to

10:07
1st Cls.:

241.0RMB

2nd Cls.:

151.0RMB

D3072 Suzhou

to

Hefei South
07:40

to

10:12
D3057 Suzhou

to

Hefei South
07:55

to

10:30
D2213 Suzhou

to

Hefei South
08:12

to

10:53
G1952 Suzhou North

to

Hefei
08:35

to

None
G7269 Suzhou

to

Hefei
08:39

to

11:09
G7233 Suzhou

to

Hefei South
08:49

to

11:26
G577 Suzhou North

to

Hefei South
08:50

to

11:00
D3064 Suzhou

to

Hefei South
08:59

to

11:35
D3065 Suzhou New Area

to

Hefei South
09:08

to

11:35
D2217 Suzhou Industrial Park

to

Hefei South
09:23

to

11:58
D2216 Suzhou

to

Hefei South
09:32

to

11:58
D3023 Suzhou

to

Hefei South
09:45

to

12:19
D956 Suzhou

to

Hefei South
10:01

to

12:08
2nd Cls.:

130.5RMB

G7373 Suzhou

to

Hefei South
10:06

to

12:30
G7565 Suzhou

to

Hefei South
10:13

to

12:46
D3060 Suzhou Industrial Park

to

Hefei South
10:28

to

13:21
D3060 Suzhou

to

Hefei South
10:37

to

13:21
D3068 Suzhou

to

Hefei South
10:52

to

13:26
G7241 Suzhou

to

Hefei South
11:32

to

14:13
T236 Suzhou

to

Hefei
11:42

to

18:21
G7573 Suzhou

to

Hefei
11:44

to

14:25
G7264 Suzhou

to

Hefei South
11:49

to

14:08
1st Cls.:

274.0RMB

2nd Cls.:

171.0RMB

G1724 Suzhou North

to

Hefei South
12:11

to

13:55
Bus. Cls.:

511.5RMB

1st Cls.:

272.5RMB

2nd Cls.:

165.5RMB

G9411 Suzhou North

to

Hefei South
12:16

to

14:26
G7244 Suzhou

to

Hefei South
12:21

to

14:36
Bus. Cls.:

531RMB

1st Cls.:

274.0RMB

2nd Cls.:

171.0RMB

K1157 Suzhou

to

Hefei
12:33

to

19:17
G1956 Suzhou North

to

Hefei
12:36

to

None
G7576 Suzhou

to

Hefei South
12:42

to

15:15
Bus. Cls.:

653RMB

Premier:

392RMB

1st Cls.:

335.5RMB

2nd Cls.:

210.0RMB

G9293 Suzhou

to

Hefei South
12:59

to

21:56
G1717 Suzhou North

to

Hefei South
13:37

to

15:41
G7165 Suzhou

to

Hefei South
13:42

to

16:10
G9402 Suzhou North

to

Hefei South
13:46

to

15:54
G7249 Suzhou

to

Hefei South
13:52

to

16:15
D3026 Suzhou Industrial Park

to

Hefei South
13:54

to

16:35
1st Cls.:

247.0RMB

2nd Cls.:

155.0RMB

D3026 Suzhou

to

Hefei South
14:03

to

16:35
1st Cls.:

241.0RMB

2nd Cls.:

151.0RMB

G9427 Suzhou North

to

Hefei
14:04

to

16:46
D3006 Suzhou

to

Hefei South
14:32

to

17:03
1st Cls.:

241.0RMB

2nd Cls.:

151.0RMB

G7276 Suzhou

to

Hefei
14:46

to

17:12
1st Cls.:

274.0RMB

2nd Cls.:

171.0RMB

D3011 Suzhou

to

Hefei South
15:17

to

17:57
G1777 Suzhou North

to

Hefei South
15:42

to

17:41
D3032 Suzhou

to

Hefei South
15:52

to

18:35
1st Cls.:

241.0RMB

2nd Cls.:

151.0RMB

G1736 Suzhou North

to

Hefei South
15:53

to

18:13
Bus. Cls.:

511.5RMB

1st Cls.:

272.5RMB

2nd Cls.:

165.5RMB

D3015 Suzhou

to

Hefei South
16:43

to

19:19
G7196 Suzhou North

to

Hefei South
17:09

to

19:33
Bus. Cls.:

511.5RMB

1st Cls.:

272.5RMB

2nd Cls.:

165.5RMB

G1728 Suzhou North

to

Hefei South
17:20

to

19:05
Bus. Cls.:

511.5RMB

1st Cls.:

272.5RMB

2nd Cls.:

165.5RMB

G7223 Suzhou

to

Hefei
17:32

to

19:52
D3043 Suzhou

to

Hefei South
17:37

to

20:12
G7256 Suzhou

to

Hefei
18:15

to

20:41
Bus. Cls.:

500RMB

1st Cls.:

258.0RMB

2nd Cls.:

161.0RMB

D3046 Suzhou

to

Hefei South
18:32

to

21:01
1st Cls.:

225.0RMB

2nd Cls.:

141.0RMB

G9407 Suzhou North

to

Hefei South
18:39

to

20:56
G9467 Suzhou North

to

Hefei South
18:44

to

21:09
G1765 Suzhou North

to

Hefei South
19:20

to

21:43
G7260 Suzhou

to

Hefei South
19:50

to

22:12
1st Cls.:

258.0RMB

2nd Cls.:

161.0RMB

G7432 Suzhou

to

Hefei South
20:32

to

22:59
G7597 Suzhou North

to

Hefei South
20:38

to

22:39
Bus. Cls.:

501.5RMB

Premier:

301RMB

1st Cls.:

267.5RMB

2nd Cls.:

162.5RMB

Top China Train Routes

Shanghai to Beijing
Hangzhou to Shanghai
Shanghai to Hangzhou
Beijing to Shanghai
Shanghai to Suzhou
Suzhou to Shanghai
Guangzhou to Shenzhen
Shenzhen to Guangzhou
Nanjing to Shanghai
Shanghai to Nanjing
Guangzhou to Xianggangxijiulong
Xianggangxijiulong to Guangzhou
Tianjin to Beijing
Beijing to Tianjin
Shanghai to Wuxi
Beijing to Xian
Ningbo to Shanghai
Wuxi to Shanghai
Shanghai to Ningbo
Yiwu to Shanghai
Shanghai to Yiwu

Top Routes From Origin

Suzhou to Shanghai
Suzhou to Hangzhou
Suzhou to Nanjing
Suzhou to Beijing
Suzhou to Wuxi
Suzhou to Changzhou
Suzhou to Ningbo
Suzhou to Hefei
Suzhou to Xian
Suzhou to Wuhan
Suzhou to Tianjin
Suzhou to Huangshan
Suzhou to Yiwu
Suzhou to Kunshan
Suzhou to Wuhu
Suzhou to Zhenjiang
Suzhou to Xuzhou
Suzhou to Jinan
Suzhou to Shaoxing
Suzhou to Jiaxing
Suzhou to Weifang