Book China Travel

Tianjin to Nanjing

Train Timetable

Train No.Train TypeDepart StationArrive StationDepart TimeArrive TimeDurationPriceBook
K515 K Tianjin Nanjing 00:43 13:33 12 hours 50 minutes Business: 425.5
Soft Sleeper (Upper): 389.5
Soft Sleeper (Upper): 360.5
Hard Sleeper (Upper): 232.5
Soft Seat: 212.5
Hard Seat: 135.5
1230 Ordinary Tianjin Nanjing 01:38 14:09 12 hours 31 minutes
K347 K Tianjin Nanjing 06:04 19:53 13 hours 49 minutes Soft Sleeper (Upper): 360.5
Hard Sleeper (Upper): 232.5
Hard Seat: 135.5
K551 K Tianjin Nanjing 06:14 19:32 13 hours 18 minutes
G51 G Tianjin West Nanjing South 06:52 11:10 4 hours 18 minutes Business: 1268.5
1st Class: 678.5
2nd Class: 403.5
G5 G Tianjin South Nanjing South 07:33 10:30 2 hours 57 minutes Business: 1248.5
1st Class: 663.5
2nd Class: 393.5
G211 G Tianjin West Nanjing South 09:31 13:11 3 hours 40 minutes Business: 1268.5
1st Class: 678.5
2nd Class: 403.5
G115 G Tianjin South Nanjing South 09:57 13:38 3 hours 41 minutes Business: 1248.5
1st Class: 663.5
2nd Class: 393.5
G33 G Tianjin South Nanjing South 10:30 14:17 3 hours 47 minutes Business: 1248.5
1st Class: 663.5
2nd Class: 393.5
G213 G Tianjin West Nanjing South 10:42 14:47 4 hours 5 minutes Business: 1268.5
1st Class: 678.5
2nd Class: 403.5
K75 K Tianjin Nanjing 11:30 00:57 13 hours 27 minutes Business: 366
Soft Sleeper (Upper): 336
Soft Sleeper (Upper): 312
Hard Sleeper (Upper): 200
Soft Seat: 183
Hard Seat: 115
G163 G Tianjin South Nanjing South 11:33 15:47 4 hours 14 minutes Business: 1248.5
1st Class: 663.5
2nd Class: 393.5
G123 G Tianjin South Nanjing South 11:41 15:12 3 hours 31 minutes Business: 1248.5
1st Class: 663.5
2nd Class: 393.5
Z175 Z Tianjin Nanjing 11:51 23:57 12 hours 4 minutes Soft Sleeper (Upper): 360.5
Hard Sleeper (Upper): 232.5
Hard Seat: 135.5
G1223 G Tianjin West Nanjing South 12:14 16:09 3 hours 55 minutes Business: 1268.5
1st Class: 678.5
2nd Class: 403.5
K47 K Tianjin Nanjing 12:19 01:31 13 hours 12 minutes Business: 425.5
Soft Sleeper (Upper): 389.5
Soft Sleeper (Upper): 360.5
Hard Sleeper (Upper): 232.5
Soft Seat: 212.5
Hard Seat: 135.5
K45 K Tianjin West Nanjing 12:45 01:22 12 hours 37 minutes Soft Sleeper (Upper): 348.5
Hard Sleeper (Upper): 222.5
Hard Seat: 128.5
G1226 G Tianjin West Nanjing South 12:52 16:58 4 hours 6 minutes Business: 1268.5
Premier: 763.5
1st Class: 678.5
2nd Class: 403.5
G167 G Tianjin South Nanjing South 13:23 17:13 3 hours 50 minutes Business: 1248.5
1st Class: 663.5
2nd Class: 393.5
G1254 G Tianjin West Nanjing South 13:41 18:14 4 hours 33 minutes Business: 1268.5
Premier: 763.5
1st Class: 678.5
2nd Class: 403.5
1461 Ordinary Tianjin West Nanjing 13:46 02:57 13 hours 11 minutes Business: 379.5
Soft Sleeper (Upper): 360.5
Soft Sleeper (Upper): 333.5
Hard Sleeper (Upper): 207.5
Soft Seat: 189.5
Hard Seat: 113.5
G1213 G Tianjin West Nanjing South 14:37 18:42 4 hours 5 minutes
G215 G Tianjin West Nanjing South 14:46 18:56 4 hours 10 minutes Business: 1268.5
1st Class: 678.5
2nd Class: 403.5
G1202 G Tianjin Nanjing South 14:53 19:21 4 hours 28 minutes
G1202 G Tianjin West Nanjing South 15:05 19:21 4 hours 16 minutes
G147 G Tianjin South Nanjing South 16:30 20:26 3 hours 56 minutes Business: 1248.5
1st Class: 663.5
2nd Class: 393.5
G37 G Tianjin South Nanjing South 16:41 20:40 3 hours 59 minutes Business: 1248.5
1st Class: 663.5
2nd Class: 393.5
G1235 G Tianjin West Nanjing South 16:43 20:46 4 hours 3 minutes Business: 1268.5
Premier: 763.5
1st Class: 678.5
2nd Class: 403.5
G1231 G Tianjin West Nanjing South 16:53 21:07 4 hours 14 minutes Business: 1268.5
1st Class: 678.5
2nd Class: 403.5
G1256 G Tianjin West Nanjing South 17:30 21:26 3 hours 56 minutes Business: 1268.5
Premier: 763.5
1st Class: 678.5
2nd Class: 403.5
G159 G Tianjin South Nanjing South 18:45 24:00 3 hours 57 minutes Business: 1248.5
Premier: 753.5
1st Class: 663.5
2nd Class: 393.5
Z284 Z Tianjin West Nanjing 20:40 05:30 8 hours 50 minutes Business: 409.5
Soft Sleeper (Upper): 375.5
Soft Sleeper (Upper): 348.5
Hard Sleeper (Upper): 222.5
Soft Seat: 204.5
Hard Seat: 128.5
D707 D Tianjin West Nanjing 20:50 05:03 8 hours 13 minutes 1st Class: 226.0
2nd Class: 172.0
T134 T Tianjin Nanjing 22:51 09:20 10 hours 29 minutes Business: 425.5
Soft Sleeper (Upper): 389.5
Soft Sleeper (Upper): 360.5
Hard Sleeper (Upper): 232.5
Soft Seat: 212.5
Hard Seat: 135.5
K190 K Tianjin Nanjing 23:18 12:10 12 hours 52 minutes Business: 378
Soft Sleeper (Upper): 348
Soft Sleeper (Upper): 324
Hard Sleeper (Upper): 207
Soft Seat: 189
Hard Seat: 119
Train No.Depart - ArriveTimePrice
K515 Tianjin

to

Nanjing
00:43

to

13:33
Bus. Cls.:

425.5RMB

Soft Sleeper (U):

389.5RMB

Soft Sleeper (U):

360.5RMB

Hard Sleeper (U):

232.5RMB

Soft Seat:

212.5RMB

Hard Seat:

135.5RMB

1230 Tianjin

to

Nanjing
01:38

to

14:09
K347 Tianjin

to

Nanjing
06:04

to

19:53
Soft Sleeper (U):

360.5RMB

Hard Sleeper (U):

232.5RMB

Hard Seat:

135.5RMB

K551 Tianjin

to

Nanjing
06:14

to

19:32
G51 Tianjin West

to

Nanjing South
06:52

to

11:10
Bus. Cls.:

1268.5RMB

1st Cls.:

678.5RMB

2nd Cls.:

403.5RMB

G5 Tianjin South

to

Nanjing South
07:33

to

10:30
Bus. Cls.:

1248.5RMB

1st Cls.:

663.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G211 Tianjin West

to

Nanjing South
09:31

to

13:11
Bus. Cls.:

1268.5RMB

1st Cls.:

678.5RMB

2nd Cls.:

403.5RMB

G115 Tianjin South

to

Nanjing South
09:57

to

13:38
Bus. Cls.:

1248.5RMB

1st Cls.:

663.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G33 Tianjin South

to

Nanjing South
10:30

to

14:17
Bus. Cls.:

1248.5RMB

1st Cls.:

663.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G213 Tianjin West

to

Nanjing South
10:42

to

14:47
Bus. Cls.:

1268.5RMB

1st Cls.:

678.5RMB

2nd Cls.:

403.5RMB

K75 Tianjin

to

Nanjing
11:30

to

00:57
Bus. Cls.:

366RMB

Soft Sleeper (U):

336RMB

Soft Sleeper (U):

312RMB

Hard Sleeper (U):

200RMB

Soft Seat:

183RMB

Hard Seat:

115RMB

G163 Tianjin South

to

Nanjing South
11:33

to

15:47
Bus. Cls.:

1248.5RMB

1st Cls.:

663.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G123 Tianjin South

to

Nanjing South
11:41

to

15:12
Bus. Cls.:

1248.5RMB

1st Cls.:

663.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

Z175 Tianjin

to

Nanjing
11:51

to

23:57
Soft Sleeper (U):

360.5RMB

Hard Sleeper (U):

232.5RMB

Hard Seat:

135.5RMB

G1223 Tianjin West

to

Nanjing South
12:14

to

16:09
Bus. Cls.:

1268.5RMB

1st Cls.:

678.5RMB

2nd Cls.:

403.5RMB

K47 Tianjin

to

Nanjing
12:19

to

01:31
Bus. Cls.:

425.5RMB

Soft Sleeper (U):

389.5RMB

Soft Sleeper (U):

360.5RMB

Hard Sleeper (U):

232.5RMB

Soft Seat:

212.5RMB

Hard Seat:

135.5RMB

K45 Tianjin West

to

Nanjing
12:45

to

01:22
Soft Sleeper (U):

348.5RMB

Hard Sleeper (U):

222.5RMB

Hard Seat:

128.5RMB

G1226 Tianjin West

to

Nanjing South
12:52

to

16:58
Bus. Cls.:

1268.5RMB

Premier:

763.5RMB

1st Cls.:

678.5RMB

2nd Cls.:

403.5RMB

G167 Tianjin South

to

Nanjing South
13:23

to

17:13
Bus. Cls.:

1248.5RMB

1st Cls.:

663.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G1254 Tianjin West

to

Nanjing South
13:41

to

18:14
Bus. Cls.:

1268.5RMB

Premier:

763.5RMB

1st Cls.:

678.5RMB

2nd Cls.:

403.5RMB

1461 Tianjin West

to

Nanjing
13:46

to

02:57
Bus. Cls.:

379.5RMB

Soft Sleeper (U):

360.5RMB

Soft Sleeper (U):

333.5RMB

Hard Sleeper (U):

207.5RMB

Soft Seat:

189.5RMB

Hard Seat:

113.5RMB

G1213 Tianjin West

to

Nanjing South
14:37

to

18:42
G215 Tianjin West

to

Nanjing South
14:46

to

18:56
Bus. Cls.:

1268.5RMB

1st Cls.:

678.5RMB

2nd Cls.:

403.5RMB

G1202 Tianjin

to

Nanjing South
14:53

to

19:21
G1202 Tianjin West

to

Nanjing South
15:05

to

19:21
G147 Tianjin South

to

Nanjing South
16:30

to

20:26
Bus. Cls.:

1248.5RMB

1st Cls.:

663.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G37 Tianjin South

to

Nanjing South
16:41

to

20:40
Bus. Cls.:

1248.5RMB

1st Cls.:

663.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G1235 Tianjin West

to

Nanjing South
16:43

to

20:46
Bus. Cls.:

1268.5RMB

Premier:

763.5RMB

1st Cls.:

678.5RMB

2nd Cls.:

403.5RMB

G1231 Tianjin West

to

Nanjing South
16:53

to

21:07
Bus. Cls.:

1268.5RMB

1st Cls.:

678.5RMB

2nd Cls.:

403.5RMB

G1256 Tianjin West

to

Nanjing South
17:30

to

21:26
Bus. Cls.:

1268.5RMB

Premier:

763.5RMB

1st Cls.:

678.5RMB

2nd Cls.:

403.5RMB

G159 Tianjin South

to

Nanjing South
18:45

to

24:00
Bus. Cls.:

1248.5RMB

Premier:

753.5RMB

1st Cls.:

663.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

Z284 Tianjin West

to

Nanjing
20:40

to

05:30
Bus. Cls.:

409.5RMB

Soft Sleeper (U):

375.5RMB

Soft Sleeper (U):

348.5RMB

Hard Sleeper (U):

222.5RMB

Soft Seat:

204.5RMB

Hard Seat:

128.5RMB

D707 Tianjin West

to

Nanjing
20:50

to

05:03
1st Cls.:

226.0RMB

2nd Cls.:

172.0RMB

T134 Tianjin

to

Nanjing
22:51

to

09:20
Bus. Cls.:

425.5RMB

Soft Sleeper (U):

389.5RMB

Soft Sleeper (U):

360.5RMB

Hard Sleeper (U):

232.5RMB

Soft Seat:

212.5RMB

Hard Seat:

135.5RMB

K190 Tianjin

to

Nanjing
23:18

to

12:10
Bus. Cls.:

378RMB

Soft Sleeper (U):

348RMB

Soft Sleeper (U):

324RMB

Hard Sleeper (U):

207RMB

Soft Seat:

189RMB

Hard Seat:

119RMB

Top China Train Routes

Shanghai to Beijing
Hangzhou to Shanghai
Shanghai to Hangzhou
Beijing to Shanghai
Shanghai to Suzhou
Suzhou to Shanghai
Guangzhou to Shenzhen
Shenzhen to Guangzhou
Nanjing to Shanghai
Shanghai to Nanjing
Guangzhou to Xianggangxijiulong
Xianggangxijiulong to Guangzhou
Tianjin to Beijing
Beijing to Tianjin
Shanghai to Wuxi
Beijing to Xian
Ningbo to Shanghai
Wuxi to Shanghai
Shanghai to Ningbo
Yiwu to Shanghai
Shanghai to Yiwu

Top Routes From Origin

Tianjin to Beijing
Tianjin to Shanghai
Tianjin to Qingdao
Tianjin to Tianjin
Tianjin to Shenyang
Tianjin to Jinan
Tianjin to Nanjing
Tianjin to Qinhuangdao
Tianjin to Tangshan
Tianjin to Shijiazhuang
Tianjin to Baoding
Tianjin to Cangzhou
Tianjin to Suzhou
Tianjin to Hangzhou
Tianjin to Xian
Tianjin to Wuxi
Tianjin to Zhengzhou
Tianjin to Shanhaiguan
Tianjin to Weifang
Tianjin to Jinzhou
Tianjin to Xuzhou