Book China Travel

Tianjin to Xuzhou

Train Timetable

Train No.Train TypeDepart StationArrive StationDepart TimeArrive TimeDurationPriceBook
K515 K Tianjin Xuzhou 00:43 09:42 8 hours 59 minutes Business: 292
Soft Sleeper (Upper): 270
Soft Sleeper (Upper): 251
Hard Sleeper (Upper): 163
Soft Seat: 146
Hard Seat: 93
4310 Ordinary Tianjin Xuzhou 01:38 09:56 8 hours 18 minutes Business: 270
Soft Sleeper (Upper): 259
Soft Sleeper (Upper): 240
Hard Sleeper (Upper): 152
Soft Seat: 135
Hard Seat: 82
T241 T Tianjin Xuzhou 02:42 09:21 6 hours 39 minutes
K1983 K Tianjin Xuzhou 04:32 14:12 9 hours 40 minutes Soft Sleeper (Upper): 251
Hard Sleeper (Upper): 163
Hard Seat: 93
K347 K Tianjin Xuzhou 06:04 15:27 9 hours 23 minutes Soft Sleeper (Upper): 251
Hard Sleeper (Upper): 163
Hard Seat: 93
K554 K Tianjin Xuzhou 06:14 15:20 9 hours 6 minutes
G51 G Tianjin West Xuzhou East 06:52 09:48 2 hours 56 minutes Business: 839
1st Class: 449.0
2nd Class: 264.0
G261 G Tianjin South Xuzhou East 07:44 10:06 2 hours 22 minutes Business: 814
1st Class: 434.0
2nd Class: 259.0
G33 G Tianjin South Xuzhou East 10:30 12:53 2 hours 23 minutes Business: 814
1st Class: 434.0
2nd Class: 259.0
G213 G Tianjin West Xuzhou East 10:42 13:28 2 hours 46 minutes Business: 839
1st Class: 449.0
2nd Class: 264.0
G301 G Tianjin South Xuzhou East 11:14 13:50 2 hours 36 minutes Business: 814
1st Class: 434.0
2nd Class: 259.0
K75 K Tianjin Xuzhou 11:30 20:53 9 hours 23 minutes Business: 308
Soft Sleeper (Upper): 284
Soft Sleeper (Upper): 263
Hard Sleeper (Upper): 171
Soft Seat: 154
Hard Seat: 98
G163 G Tianjin South Xuzhou East 11:33 14:12 2 hours 39 minutes Business: 814
1st Class: 434.0
2nd Class: 259.0
Z175 Z Tianjin Xuzhou 11:51 20:00 8 hours 7 minutes Soft Sleeper (Upper): 251
Hard Sleeper (Upper): 163
Hard Seat: 93
G1273 G Tianjin West Xuzhou East 11:56 14:48 2 hours 52 minutes
G1223 G Tianjin West Xuzhou East 12:14 14:53 2 hours 39 minutes Business: 839
1st Class: 449.0
2nd Class: 264.0
K50 K Tianjin Xuzhou 12:19 21:30 9 hours 11 minutes Business: 292
Soft Sleeper (Upper): 270
Soft Sleeper (Upper): 251
Hard Sleeper (Upper): 163
Soft Seat: 146
Hard Seat: 93
G325 G Tianjin South Xuzhou East 12:41 14:57 2 hours 16 minutes Business: 814
1st Class: 434.0
2nd Class: 259.0
K45 K Tianjin West Xuzhou 12:45 21:21 8 hours 36 minutes Soft Sleeper (Upper): 243
Hard Sleeper (Upper): 158
Hard Seat: 91
G1226 G Tianjin West Xuzhou East 12:52 15:37 2 hours 45 minutes Business: 839
Premier: 504
1st Class: 449.0
2nd Class: 264.0
G167 G Tianjin South Xuzhou East 13:23 15:47 2 hours 24 minutes Business: 814
1st Class: 434.0
2nd Class: 259.0
G1254 G Tianjin West Xuzhou East 13:41 16:13 2 hours 32 minutes Business: 839
Premier: 504
1st Class: 449.0
2nd Class: 264.0
1461 Ordinary Tianjin West Xuzhou 13:46 22:38 8 hours 52 minutes Business: 260
Soft Sleeper (Upper): 250
Soft Sleeper (Upper): 232
Hard Sleeper (Upper): 147
Soft Seat: 130
Hard Seat: 80
G1213 G Tianjin West Xuzhou East 14:37 17:13 2 hours 36 minutes
G215 G Tianjin West Xuzhou East 14:46 17:27 2 hours 41 minutes Business: 839
1st Class: 449.0
2nd Class: 264.0
G1202 G Tianjin Xuzhou East 14:53 17:59 3 hours 6 minutes
G1202 G Tianjin West Xuzhou East 15:05 17:59 2 hours 54 minutes
G37 G Tianjin South Xuzhou East 16:41 19:06 2 hours 25 minutes Business: 814
1st Class: 434.0
2nd Class: 259.0
G1235 G Tianjin West Xuzhou East 16:43 19:27 2 hours 44 minutes Business: 839
Premier: 504
1st Class: 449.0
2nd Class: 264.0
G1231 G Tianjin West Xuzhou East 16:53 19:42 2 hours 49 minutes Business: 839
1st Class: 449.0
2nd Class: 264.0
G1257 G Tianjin West Xuzhou East 17:30 20:03 2 hours 33 minutes Business: 839
Premier: 504
1st Class: 449.0
2nd Class: 264.0
G267 G Tianjin South Xuzhou East 18:07 20:37 2 hours 30 minutes Business: 814
1st Class: 434.0
2nd Class: 259.0
G159 G Tianjin South Xuzhou East 18:45 21:25 2 hours 40 minutes Business: 814
Premier: 494
1st Class: 434.0
2nd Class: 259.0
G271 G Tianjin South Xuzhou East 19:43 21:58 2 hours 15 minutes Business: 814
1st Class: 434.0
2nd Class: 259.0
Z139 Z Tianjin West Xuzhou 20:15 01:54 5 hours 39 minutes Soft Sleeper (Upper): 243
Z284 Z Tianjin West Xuzhou 20:40 02:14 5 hours 34 minutes Business: 282
Soft Sleeper (Upper): 261
Soft Sleeper (Upper): 243
Hard Sleeper (Upper): 158
Soft Seat: 141
Hard Seat: 91
T35 T Tianjin West Xuzhou 21:21 03:24 6 hours 3 minutes
T134 T Tianjin Xuzhou 22:51 05:47 6 hours 56 minutes Business: 292
Soft Sleeper (Upper): 270
Soft Sleeper (Upper): 251
Hard Sleeper (Upper): 163
Soft Seat: 146
Hard Seat: 93
Z158 Z Tianjin West Xuzhou 22:57 04:26 5 hours 29 minutes
K190 K Tianjin Xuzhou 23:18 07:55 8 hours 37 minutes Business: 292
Soft Sleeper (Upper): 270
Soft Sleeper (Upper): 251
Hard Sleeper (Upper): 163
Soft Seat: 146
Hard Seat: 93
Train No.Depart - ArriveTimePrice
K515 Tianjin

to

Xuzhou
00:43

to

09:42
Bus. Cls.:

292RMB

Soft Sleeper (U):

270RMB

Soft Sleeper (U):

251RMB

Hard Sleeper (U):

163RMB

Soft Seat:

146RMB

Hard Seat:

93RMB

4310 Tianjin

to

Xuzhou
01:38

to

09:56
Bus. Cls.:

270RMB

Soft Sleeper (U):

259RMB

Soft Sleeper (U):

240RMB

Hard Sleeper (U):

152RMB

Soft Seat:

135RMB

Hard Seat:

82RMB

T241 Tianjin

to

Xuzhou
02:42

to

09:21
K1983 Tianjin

to

Xuzhou
04:32

to

14:12
Soft Sleeper (U):

251RMB

Hard Sleeper (U):

163RMB

Hard Seat:

93RMB

K347 Tianjin

to

Xuzhou
06:04

to

15:27
Soft Sleeper (U):

251RMB

Hard Sleeper (U):

163RMB

Hard Seat:

93RMB

K554 Tianjin

to

Xuzhou
06:14

to

15:20
G51 Tianjin West

to

Xuzhou East
06:52

to

09:48
Bus. Cls.:

839RMB

1st Cls.:

449.0RMB

2nd Cls.:

264.0RMB

G261 Tianjin South

to

Xuzhou East
07:44

to

10:06
Bus. Cls.:

814RMB

1st Cls.:

434.0RMB

2nd Cls.:

259.0RMB

G33 Tianjin South

to

Xuzhou East
10:30

to

12:53
Bus. Cls.:

814RMB

1st Cls.:

434.0RMB

2nd Cls.:

259.0RMB

G213 Tianjin West

to

Xuzhou East
10:42

to

13:28
Bus. Cls.:

839RMB

1st Cls.:

449.0RMB

2nd Cls.:

264.0RMB

G301 Tianjin South

to

Xuzhou East
11:14

to

13:50
Bus. Cls.:

814RMB

1st Cls.:

434.0RMB

2nd Cls.:

259.0RMB

K75 Tianjin

to

Xuzhou
11:30

to

20:53
Bus. Cls.:

308RMB

Soft Sleeper (U):

284RMB

Soft Sleeper (U):

263RMB

Hard Sleeper (U):

171RMB

Soft Seat:

154RMB

Hard Seat:

98RMB

G163 Tianjin South

to

Xuzhou East
11:33

to

14:12
Bus. Cls.:

814RMB

1st Cls.:

434.0RMB

2nd Cls.:

259.0RMB

Z175 Tianjin

to

Xuzhou
11:51

to

20:00
Soft Sleeper (U):

251RMB

Hard Sleeper (U):

163RMB

Hard Seat:

93RMB

G1273 Tianjin West

to

Xuzhou East
11:56

to

14:48
G1223 Tianjin West

to

Xuzhou East
12:14

to

14:53
Bus. Cls.:

839RMB

1st Cls.:

449.0RMB

2nd Cls.:

264.0RMB

K50 Tianjin

to

Xuzhou
12:19

to

21:30
Bus. Cls.:

292RMB

Soft Sleeper (U):

270RMB

Soft Sleeper (U):

251RMB

Hard Sleeper (U):

163RMB

Soft Seat:

146RMB

Hard Seat:

93RMB

G325 Tianjin South

to

Xuzhou East
12:41

to

14:57
Bus. Cls.:

814RMB

1st Cls.:

434.0RMB

2nd Cls.:

259.0RMB

K45 Tianjin West

to

Xuzhou
12:45

to

21:21
Soft Sleeper (U):

243RMB

Hard Sleeper (U):

158RMB

Hard Seat:

91RMB

G1226 Tianjin West

to

Xuzhou East
12:52

to

15:37
Bus. Cls.:

839RMB

Premier:

504RMB

1st Cls.:

449.0RMB

2nd Cls.:

264.0RMB

G167 Tianjin South

to

Xuzhou East
13:23

to

15:47
Bus. Cls.:

814RMB

1st Cls.:

434.0RMB

2nd Cls.:

259.0RMB

G1254 Tianjin West

to

Xuzhou East
13:41

to

16:13
Bus. Cls.:

839RMB

Premier:

504RMB

1st Cls.:

449.0RMB

2nd Cls.:

264.0RMB

1461 Tianjin West

to

Xuzhou
13:46

to

22:38
Bus. Cls.:

260RMB

Soft Sleeper (U):

250RMB

Soft Sleeper (U):

232RMB

Hard Sleeper (U):

147RMB

Soft Seat:

130RMB

Hard Seat:

80RMB

G1213 Tianjin West

to

Xuzhou East
14:37

to

17:13
G215 Tianjin West

to

Xuzhou East
14:46

to

17:27
Bus. Cls.:

839RMB

1st Cls.:

449.0RMB

2nd Cls.:

264.0RMB

G1202 Tianjin

to

Xuzhou East
14:53

to

17:59
G1202 Tianjin West

to

Xuzhou East
15:05

to

17:59
G37 Tianjin South

to

Xuzhou East
16:41

to

19:06
Bus. Cls.:

814RMB

1st Cls.:

434.0RMB

2nd Cls.:

259.0RMB

G1235 Tianjin West

to

Xuzhou East
16:43

to

19:27
Bus. Cls.:

839RMB

Premier:

504RMB

1st Cls.:

449.0RMB

2nd Cls.:

264.0RMB

G1231 Tianjin West

to

Xuzhou East
16:53

to

19:42
Bus. Cls.:

839RMB

1st Cls.:

449.0RMB

2nd Cls.:

264.0RMB

G1257 Tianjin West

to

Xuzhou East
17:30

to

20:03
Bus. Cls.:

839RMB

Premier:

504RMB

1st Cls.:

449.0RMB

2nd Cls.:

264.0RMB

G267 Tianjin South

to

Xuzhou East
18:07

to

20:37
Bus. Cls.:

814RMB

1st Cls.:

434.0RMB

2nd Cls.:

259.0RMB

G159 Tianjin South

to

Xuzhou East
18:45

to

21:25
Bus. Cls.:

814RMB

Premier:

494RMB

1st Cls.:

434.0RMB

2nd Cls.:

259.0RMB

G271 Tianjin South

to

Xuzhou East
19:43

to

21:58
Bus. Cls.:

814RMB

1st Cls.:

434.0RMB

2nd Cls.:

259.0RMB

Z139 Tianjin West

to

Xuzhou
20:15

to

01:54
Soft Sleeper (U):

243RMB

Z284 Tianjin West

to

Xuzhou
20:40

to

02:14
Bus. Cls.:

282RMB

Soft Sleeper (U):

261RMB

Soft Sleeper (U):

243RMB

Hard Sleeper (U):

158RMB

Soft Seat:

141RMB

Hard Seat:

91RMB

T35 Tianjin West

to

Xuzhou
21:21

to

03:24
T134 Tianjin

to

Xuzhou
22:51

to

05:47
Bus. Cls.:

292RMB

Soft Sleeper (U):

270RMB

Soft Sleeper (U):

251RMB

Hard Sleeper (U):

163RMB

Soft Seat:

146RMB

Hard Seat:

93RMB

Z158 Tianjin West

to

Xuzhou
22:57

to

04:26
K190 Tianjin

to

Xuzhou
23:18

to

07:55
Bus. Cls.:

292RMB

Soft Sleeper (U):

270RMB

Soft Sleeper (U):

251RMB

Hard Sleeper (U):

163RMB

Soft Seat:

146RMB

Hard Seat:

93RMB

Top China Train Routes

Shanghai to Beijing
Hangzhou to Shanghai
Shanghai to Hangzhou
Beijing to Shanghai
Shanghai to Suzhou
Suzhou to Shanghai
Guangzhou to Shenzhen
Shenzhen to Guangzhou
Nanjing to Shanghai
Shanghai to Nanjing
Guangzhou to Xianggangxijiulong
Xianggangxijiulong to Guangzhou
Tianjin to Beijing
Beijing to Tianjin
Shanghai to Wuxi
Beijing to Xian
Ningbo to Shanghai
Wuxi to Shanghai
Shanghai to Ningbo
Yiwu to Shanghai
Shanghai to Yiwu

Top Routes From Origin

Tianjin to Beijing
Tianjin to Shanghai
Tianjin to Qingdao
Tianjin to Tianjin
Tianjin to Shenyang
Tianjin to Jinan
Tianjin to Nanjing
Tianjin to Qinhuangdao
Tianjin to Tangshan
Tianjin to Shijiazhuang
Tianjin to Baoding
Tianjin to Cangzhou
Tianjin to Suzhou
Tianjin to Hangzhou
Tianjin to Xian
Tianjin to Wuxi
Tianjin to Zhengzhou
Tianjin to Shanhaiguan
Tianjin to Weifang
Tianjin to Jinzhou
Tianjin to Xuzhou