Book China Travel

Wuhan to Guangzhou

Train Timetable

Train No.Train TypeDepart StationArrive StationDepart TimeArrive TimeDurationPriceBook
K81 K Wuchang Guangzhou 00:50 13:48 12 hours 58 minutes
K1295 K Wuchang Guangzhou 01:00 13:58 12 hours 58 minutes
K758 K Wuchang Guangzhou 01:12 14:05 12 hours 53 minutes
Z13 Z Wuchang Guangzhou East 02:52 13:50 10 hours 58 minutes Soft Sleeper (Upper): 425.5
Hard Sleeper (Upper): 238.5
Hard Seat: 138.5
K769 K Wuchang Guangzhou 03:41 17:50 14 hours 9 minutes
T252 T Wuchang Guangzhou 04:17 15:51 11 hours 34 minutes
T179 T Wuchang Guangzhou 04:28 16:30 12 hours 2 minutes
K1350 K Wuchang Guangzhou 05:30 18:04 12 hours 34 minutes
Z229 Z Wuchang Guangzhou 06:22 17:40 11 hours 18 minutes
Z167 Z Wuchang Guangzhou East 07:01 18:52 11 hours 51 minutes
Z124 Z Hankou Guangzhou 07:13 18:22 11 hours 9 minutes
G1001 G Wuhan Guangzhou South 07:25 11:31 4 hours 6 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
Z124 Z Wuchang Guangzhou 07:29 18:22 10 hours 53 minutes
G1003 G Wuhan Guangzhou South 07:55 12:01 4 hours 6 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1005 G Wuhan Guangzhou South 08:12 12:24 4 hours 12 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
Z266 Z Wuchang Guangzhou 08:57 20:00 11 hours 3 minutes
G77 G Wuhan Guangzhou South 09:00 12:43 3 hours 43 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1109 G Wuhan Guangzhou South 09:05 13:14 4 hours 9 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1143 G Wuhan Guangzhou South 09:16 13:45 4 hours 29 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1007 G Wuhan Guangzhou North 09:30 13:37 4 hours 7 minutes Business: 1402.5
1st Class: 708.5
2nd Class: 443.5
G1009 G Wuhan Guangzhou South 09:41 14:09 4 hours 28 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G551 G Wuhan Guangzhou South 09:51 14:25 4 hours 34 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1035 G Hankou Guangzhou South 09:53 15:10 5 hours 17 minutes
Z137 Z Wuchang Guangzhou 09:56 21:22 11 hours 26 minutes
G93 G Wuhan Guangzhou South 09:58 13:50 3 hours 52 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1035 G Wuhan Guangzhou South 10:19 15:10 4 hours 51 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1113 G Wuhan Guangzhou South 10:26 14:39 4 hours 13 minutes
G541 G Wuhan Guangzhou South 10:39 14:56 4 hours 17 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1034 G Hankou Guangzhou South 10:54 15:58 5 hours 4 minutes Business: 1495.5
1st Class: 758.5
2nd Class: 473.5
G649 G Wuhan Guangzhou South 11:12 15:42 4 hours 37 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1031 G Wuhan Guangzhou South 11:26 15:58 4 hours 32 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1165 G Hankou Guangzhou South 11:36 16:38 5 hours 2 minutes
G1117 G Wuhan Guangzhou South 11:45 16:26 4 hours 41 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1161 G Wuhan Guangzhou North 11:50 15:45 1 day 3 hours 55 minutes
G1168 G Wuhan Guangzhou South 12:01 16:38 4 hours 37 minutes
G1013 G Wuhan Guangzhou South 12:07 16:21 4 hours 14 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G73 G Wuhan Guangzhou South 12:56 17:03 4 hours 7 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G71 G Wuhan Guangzhou South 13:14 17:22 4 hours 8 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1015 G Wuhan Guangzhou South 13:40 17:55 4 hours 31 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G279 G Wuhan Guangzhou North 13:45 17:44 3 hours 59 minutes
G1123 G Wuhan Guangzhou North 14:03 18:01 4 hours 2 minutes
G531 G Wuhan Guangzhou North 14:13 18:10 3 hours 57 minutes
G79 G Wuhan Guangzhou South 14:20 18:05 3 hours 41 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G817 G Wuhan Guangzhou South 14:27 18:39 1 day 4 hours 17 minutes Premier: 878.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1314 G Hankou Guangzhou South 14:39 19:35 5 hours 4 minutes Business: 1497.5
1st Class: 759.5
2nd Class: 474.5
G1311 G Hankou Guangzhou South 14:41 19:35 1 day 4 hours 54 minutes
G1125 G Wuhan Guangzhou North 14:57 19:05 4 hours 8 minutes Business: 1402.5
1st Class: 708.5
2nd Class: 443.5
G275 G Wuhan Guangzhou South 15:02 19:15 4 hours 13 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
K438 K Wuchang Guangzhou 15:12 04:25 13 hours 13 minutes
G1127 G Wuhan Guangzhou South 15:29 19:40 4 hours 11 minutes Business: 878.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1019 G Wuhan Guangzhou South 15:45 20:06 4 hours 21 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1129 G Wuhan Guangzhou North 15:50 19:54 4 hours 4 minutes Business: 1402.5
1st Class: 708.5
2nd Class: 443.5
K358 K Wuchang Guangzhou 15:58 05:11 13 hours 14 minutes
G305 G Wuhan Guangzhou South 16:00 20:00 4 hours 0 minutes
G65 G Wuhan Guangzhou South 16:05 20:24 4 hours 19 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G834 G Wuhan Guangzhou South 16:16 20:45 4 hours 29 minutes
G553 G Wuhan Guangzhou South 16:23 20:50 1 day 4 hours 27 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G545 G Wuhan Guangzhou South 16:31 20:55 4 hours 24 minutes
G2055 G Wuhan Guangzhou South 16:43 21:01 4 hours 18 minutes
G75 G Wuhan Guangzhou South 16:48 21:07 4 hours 19 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1318 G Hankou Guangzhou South 16:51 21:53 5 hours 2 minutes
G1021 G Wuhan Guangzhou South 16:58 21:18 4 hours 20 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G835 G Wuhan Guangzhou South 17:04 21:23 1 day 4 hours 19 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1151 G Hankou Guangzhou South 17:10 21:59 4 hours 49 minutes
G1315 G Wuhan Guangzhou South 17:28 21:53 4 hours 25 minutes
G828 G Wuhan Guangzhou South 17:33 21:48 4 hours 15 minutes
G1151 G Wuhan Guangzhou South 17:38 21:59 4 hours 21 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G839 G Wuhan Guangzhou North 17:49 21:46 3 hours 56 minutes Premier: 845.5
1st Class: 708.5
2nd Class: 443.5
G1133 G Wuhan Guangzhou South 17:58 22:41 4 hours 42 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G67 G Wuhan Guangzhou South 18:03 22:21 4 hours 18 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1135 G Wuhan Guangzhou South 18:08 22:26 4 hours 16 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G1743 G Wuhan Guangzhou South 18:38 23:10 4 hours 32 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G843 G Wuhan Guangzhou South 18:44 23:00 4 hours 16 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
G547 G Wuhan Guangzhou South 19:07 23:43 4 hours 36 minutes Business: 1458.5
1st Class: 738.5
2nd Class: 463.5
K1007 K Wuchang Guangzhou 19:13 08:58 14 hours 17 minutes Soft Sleeper (Upper): 425.5
Hard Sleeper (Upper): 238.5
Hard Seat: 138.5
Z23 Z Wuchang Guangzhou 19:30 06:32 11 hours 2 minutes Soft Sleeper (Upper): 425.5
Hard Sleeper (Upper): 238.5
T157 T Hankou Guangzhou East 19:36 14:00 18 hours 24 minutes
Z238 Z Wuchang Guangzhou East 20:59 08:16 11 hours 31 minutes
K240 K Wuchang Guangzhou 21:05 10:36 13 hours 31 minutes
K599 K Wuchang Guangzhou 21:42 11:06 13 hours 17 minutes
K225 K Wuchang Guangzhou 23:01 12:04 13 hours 3 minutes
Z97 Z Wuchang Guangzhou East 23:15 10:04 10 hours 49 minutes Soft Sleeper (Upper): 778.5
Soft Sleeper (Upper): 425.5
Hard Sleeper (Upper): 238.5
Hard Seat: 138.5
T123 T Wuchang Guangzhou 23:23 10:48 11 hours 25 minutes Soft Sleeper (Upper): 425.5
Hard Sleeper (Upper): 238.5
Hard Seat: 138.5
K644 K Wuchang Guangzhou 23:55 12:10 12 hours 15 minutes
G1101 G Wuhan Guangzhou South 24:00 24:00 4 hours 26 minutes
Train No.Depart - ArriveTimePrice
K81 Wuchang

to

Guangzhou
00:50

to

13:48
K1295 Wuchang

to

Guangzhou
01:00

to

13:58
K758 Wuchang

to

Guangzhou
01:12

to

14:05
Z13 Wuchang

to

Guangzhou East
02:52

to

13:50
Soft Sleeper (U):

425.5RMB

Hard Sleeper (U):

238.5RMB

Hard Seat:

138.5RMB

K769 Wuchang

to

Guangzhou
03:41

to

17:50
T252 Wuchang

to

Guangzhou
04:17

to

15:51
T179 Wuchang

to

Guangzhou
04:28

to

16:30
K1350 Wuchang

to

Guangzhou
05:30

to

18:04
Z229 Wuchang

to

Guangzhou
06:22

to

17:40
Z167 Wuchang

to

Guangzhou East
07:01

to

18:52
Z124 Hankou

to

Guangzhou
07:13

to

18:22
G1001 Wuhan

to

Guangzhou South
07:25

to

11:31
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

Z124 Wuchang

to

Guangzhou
07:29

to

18:22
G1003 Wuhan

to

Guangzhou South
07:55

to

12:01
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1005 Wuhan

to

Guangzhou South
08:12

to

12:24
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

Z266 Wuchang

to

Guangzhou
08:57

to

20:00
G77 Wuhan

to

Guangzhou South
09:00

to

12:43
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1109 Wuhan

to

Guangzhou South
09:05

to

13:14
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1143 Wuhan

to

Guangzhou South
09:16

to

13:45
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1007 Wuhan

to

Guangzhou North
09:30

to

13:37
Bus. Cls.:

1402.5RMB

1st Cls.:

708.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G1009 Wuhan

to

Guangzhou South
09:41

to

14:09
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G551 Wuhan

to

Guangzhou South
09:51

to

14:25
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1035 Hankou

to

Guangzhou South
09:53

to

15:10
Z137 Wuchang

to

Guangzhou
09:56

to

21:22
G93 Wuhan

to

Guangzhou South
09:58

to

13:50
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1035 Wuhan

to

Guangzhou South
10:19

to

15:10
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1113 Wuhan

to

Guangzhou South
10:26

to

14:39
G541 Wuhan

to

Guangzhou South
10:39

to

14:56
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1034 Hankou

to

Guangzhou South
10:54

to

15:58
Bus. Cls.:

1495.5RMB

1st Cls.:

758.5RMB

2nd Cls.:

473.5RMB

G649 Wuhan

to

Guangzhou South
11:12

to

15:42
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1031 Wuhan

to

Guangzhou South
11:26

to

15:58
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1165 Hankou

to

Guangzhou South
11:36

to

16:38
G1117 Wuhan

to

Guangzhou South
11:45

to

16:26
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1161 Wuhan

to

Guangzhou North
11:50

to

15:45
G1168 Wuhan

to

Guangzhou South
12:01

to

16:38
G1013 Wuhan

to

Guangzhou South
12:07

to

16:21
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G73 Wuhan

to

Guangzhou South
12:56

to

17:03
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G71 Wuhan

to

Guangzhou South
13:14

to

17:22
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1015 Wuhan

to

Guangzhou South
13:40

to

17:55
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G279 Wuhan

to

Guangzhou North
13:45

to

17:44
G1123 Wuhan

to

Guangzhou North
14:03

to

18:01
G531 Wuhan

to

Guangzhou North
14:13

to

18:10
G79 Wuhan

to

Guangzhou South
14:20

to

18:05
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G817 Wuhan

to

Guangzhou South
14:27

to

18:39
Premier:

878.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1314 Hankou

to

Guangzhou South
14:39

to

19:35
Bus. Cls.:

1497.5RMB

1st Cls.:

759.5RMB

2nd Cls.:

474.5RMB

G1311 Hankou

to

Guangzhou South
14:41

to

19:35
G1125 Wuhan

to

Guangzhou North
14:57

to

19:05
Bus. Cls.:

1402.5RMB

1st Cls.:

708.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G275 Wuhan

to

Guangzhou South
15:02

to

19:15
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

K438 Wuchang

to

Guangzhou
15:12

to

04:25
G1127 Wuhan

to

Guangzhou South
15:29

to

19:40
Bus. Cls.:

878.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1019 Wuhan

to

Guangzhou South
15:45

to

20:06
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1129 Wuhan

to

Guangzhou North
15:50

to

19:54
Bus. Cls.:

1402.5RMB

1st Cls.:

708.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

K358 Wuchang

to

Guangzhou
15:58

to

05:11
G305 Wuhan

to

Guangzhou South
16:00

to

20:00
G65 Wuhan

to

Guangzhou South
16:05

to

20:24
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G834 Wuhan

to

Guangzhou South
16:16

to

20:45
G553 Wuhan

to

Guangzhou South
16:23

to

20:50
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G545 Wuhan

to

Guangzhou South
16:31

to

20:55
G2055 Wuhan

to

Guangzhou South
16:43

to

21:01
G75 Wuhan

to

Guangzhou South
16:48

to

21:07
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1318 Hankou

to

Guangzhou South
16:51

to

21:53
G1021 Wuhan

to

Guangzhou South
16:58

to

21:18
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G835 Wuhan

to

Guangzhou South
17:04

to

21:23
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1151 Hankou

to

Guangzhou South
17:10

to

21:59
G1315 Wuhan

to

Guangzhou South
17:28

to

21:53
G828 Wuhan

to

Guangzhou South
17:33

to

21:48
G1151 Wuhan

to

Guangzhou South
17:38

to

21:59
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G839 Wuhan

to

Guangzhou North
17:49

to

21:46
Premier:

845.5RMB

1st Cls.:

708.5RMB

2nd Cls.:

443.5RMB

G1133 Wuhan

to

Guangzhou South
17:58

to

22:41
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G67 Wuhan

to

Guangzhou South
18:03

to

22:21
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1135 Wuhan

to

Guangzhou South
18:08

to

22:26
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G1743 Wuhan

to

Guangzhou South
18:38

to

23:10
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G843 Wuhan

to

Guangzhou South
18:44

to

23:00
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

G547 Wuhan

to

Guangzhou South
19:07

to

23:43
Bus. Cls.:

1458.5RMB

1st Cls.:

738.5RMB

2nd Cls.:

463.5RMB

K1007 Wuchang

to

Guangzhou
19:13

to

08:58
Soft Sleeper (U):

425.5RMB

Hard Sleeper (U):

238.5RMB

Hard Seat:

138.5RMB

Z23 Wuchang

to

Guangzhou
19:30

to

06:32
Soft Sleeper (U):

425.5RMB

Hard Sleeper (U):

238.5RMB

T157 Hankou

to

Guangzhou East
19:36

to

14:00
Z238 Wuchang

to

Guangzhou East
20:59

to

08:16
K240 Wuchang

to

Guangzhou
21:05

to

10:36
K599 Wuchang

to

Guangzhou
21:42

to

11:06
K225 Wuchang

to

Guangzhou
23:01

to

12:04
Z97 Wuchang

to

Guangzhou East
23:15

to

10:04
Soft Sleeper (U):

778.5RMB

Soft Sleeper (U):

425.5RMB

Hard Sleeper (U):

238.5RMB

Hard Seat:

138.5RMB

T123 Wuchang

to

Guangzhou
23:23

to

10:48
Soft Sleeper (U):

425.5RMB

Hard Sleeper (U):

238.5RMB

Hard Seat:

138.5RMB

K644 Wuchang

to

Guangzhou
23:55

to

12:10
G1101 Wuhan

to

Guangzhou South
24:00

to

24:00

Top China Train Routes

Shanghai to Beijing
Hangzhou to Shanghai
Shanghai to Hangzhou
Beijing to Shanghai
Shanghai to Suzhou
Suzhou to Shanghai
Guangzhou to Shenzhen
Shenzhen to Guangzhou
Nanjing to Shanghai
Shanghai to Nanjing
Guangzhou to Xianggangxijiulong
Xianggangxijiulong to Guangzhou
Tianjin to Beijing
Beijing to Tianjin
Shanghai to Wuxi
Beijing to Xian
Ningbo to Shanghai
Wuxi to Shanghai
Shanghai to Ningbo
Yiwu to Shanghai
Shanghai to Yiwu

Top Routes From Origin

Wuhan to Shanghai
Wuhan to Beijing
Wuhan to Guangzhou
Wuhan to Shenzhen
Wuhan to Changsha
Wuhan to Nanjing
Wuhan to Hefei
Wuhan to Yichang
Wuhan to Hangzhou
Wuhan to Xian
Wuhan to Jingzhou
Wuhan to Nanchang
Wuhan to Xiangyang
Wuhan to Zhengzhou
Wuhan to Shiyan
Wuhan to Guilin
Wuhan to Suzhou
Wuhan to Xianggangxijiulong
Wuhan to Huangshi
Wuhan to Wuxi
Wuhan to Chongqing