Book China Travel

Xiamen to Hangzhou

Train Timetable

Train No.Train TypeDepart StationArrive StationDepart TimeArrive TimeDurationPriceBook
D3234 D Xiamen Hangzhou East 06:52 13:43 6 hours 51 minutes 1st Class: 546.0
2nd Class: 342.0
G1680 G Xiamen Hangzhou East 07:29 13:56 6 hours 27 minutes Business: 749
Premier: 749
1st Class: 663.5
2nd Class: 398.0
G1676 G Xiamen Hangzhou East 07:50 14:11 6 hours 21 minutes
G1680 G Xiamen North Hangzhou East 07:55 13:56 6 hours 1 minutes Premier: 733
1st Class: 649.5
2nd Class: 389.0
D3142 D Xiamen North Hangzhou East 08:06 14:51 6 hours 45 minutes 1st Class: 532.0
2nd Class: 333.0
G1676 G Xiamen North Hangzhou East 08:12 14:11 6 hours 21 minutes Business: 1215.5
1st Class: 649.5
2nd Class: 389.0
D3218 D Xiamen Hangzhou East 08:18 15:33 7 hours 15 minutes
D3218 D Xiamen North Hangzhou East 08:41 15:33 7 hours 15 minutes 1st Class: 532.0
2nd Class: 333.0
D3167 D Xiamen North Hangzhou East 08:57 15:24 6 hours 27 minutes
G1652 G Xiamen Hangzhou East 09:00 13:41 4 hours 41 minutes
G1652 G Xiamen North Hangzhou East 09:21 13:41 4 hours 41 minutes Premier: 733
1st Class: 649.5
2nd Class: 389.0
D3137 D Xiamen North Hangzhou East 09:34 16:26 6 hours 52 minutes Business: 997
Premier: 598
1st Class: 532.0
2nd Class: 333.0
D3297 D Xiamen North Hangzhou East 09:50 16:51 7 hours 1 minutes
G1674 G Xiamen North Hangzhou East 10:11 16:46 6 hours 35 minutes Business: 1107.5
1st Class: 591.0
2nd Class: 365.0
D3292 D Xiamen North Hangzhou East 10:16 17:09 6 hours 53 minutes 1st Class: 532.0
2nd Class: 333.0
D3126 D Xiamen North Hangzhou East 10:34 17:25 6 hours 51 minutes Business: 997
Premier: 598
1st Class: 532.0
2nd Class: 333.0
D2294 D Xiamen North Hangzhou East 11:46 18:36 1 day 6 hours 50 minutes
D3240 D Xiamen North Hangzhou East 11:54 21:14 9 hours 20 minutes
D378 D Xiamen North Hangzhou East 11:59 19:01 3 day 7 hours 2 minutes Business: 997
Premier: 598
1st Class: 532.0
2nd Class: 333.0
D3132 D Xiamen North Hangzhou East 12:11 19:20 7 hours 9 minutes 1st Class: 532.0
2nd Class: 333.0
K1210 K Xiamen North Hangzhou 12:23 06:07 2 day 17 hours 29 minutes
D2284 D Xiamen North Hangzhou East 12:48 19:35 6 hours 47 minutes 1st Class: 532.0
2nd Class: 333.0
D3206 D Xiamen North Hangzhou East 12:54 19:45 6 hours 51 minutes 1st Class: 532.0
2nd Class: 333.0
D2282 D Xiamen North Hangzhou East 13:11 19:58 6 hours 47 minutes 1st Class: 532.0
2nd Class: 333.0
G1662 G Xiamen North Hangzhou East 13:16 18:55 5 hours 39 minutes Business: 1215.5
1st Class: 649.5
2nd Class: 389.0
D3202 D Xiamen North Hangzhou East 13:28 20:17 6 hours 49 minutes 1st Class: 532.0
2nd Class: 333.0
D2286 D Xiamen North Hangzhou East 13:48 21:03 7 hours 15 minutes 1st Class: 532.0
2nd Class: 333.0
D3147 D Xiamen North Hangzhou East 13:56 20:43 6 hours 47 minutes
D3108 D Xiamen North Hangzhou East 14:32 21:26 6 hours 54 minutes Business: 997
Premier: 598
1st Class: 532.0
2nd Class: 333.0
D2288 D Xiamen North Hangzhou East 14:37 21:39 2 day 7 hours 2 minutes Business: 997
Premier: 598
1st Class: 532.0
2nd Class: 333.0
D3112 D Xiamen North Hangzhou East 15:16 22:01 6 hours 45 minutes
G2386 G Xiamen North Hangzhou East 15:32 22:16 6 hours 49 minutes Business: 1356
1st Class: 723.5
2nd Class: 441.5
G1668 G Xiamen North Hangzhou East 15:36 21:04 5 hours 28 minutes Business: 1215.5
1st Class: 649.5
2nd Class: 389.0
D3308 D Xiamen North Hangzhou East 15:41 22:09 0 minutes
D3212 D Xiamen North Hangzhou East 17:14 22:55 5 hours 41 minutes 1st Class: 476.0
2nd Class: 298.0
G4932 G Xiamen Hangzhou East 19:15 00:25 5 hours 10 minutes
D942 D Xiamen North Hangzhou East 23:35 06:04 6 hours 29 minutes 2nd Class: 281.5
D3232 D Xiamen North Hangzhou East 24:00 24:00 6 hours 45 minutes
Train No.Depart - ArriveTimePrice
D3234 Xiamen

to

Hangzhou East
06:52

to

13:43
1st Cls.:

546.0RMB

2nd Cls.:

342.0RMB

G1680 Xiamen

to

Hangzhou East
07:29

to

13:56
Bus. Cls.:

749RMB

Premier:

749RMB

1st Cls.:

663.5RMB

2nd Cls.:

398.0RMB

G1676 Xiamen

to

Hangzhou East
07:50

to

14:11
G1680 Xiamen North

to

Hangzhou East
07:55

to

13:56
Premier:

733RMB

1st Cls.:

649.5RMB

2nd Cls.:

389.0RMB

D3142 Xiamen North

to

Hangzhou East
08:06

to

14:51
1st Cls.:

532.0RMB

2nd Cls.:

333.0RMB

G1676 Xiamen North

to

Hangzhou East
08:12

to

14:11
Bus. Cls.:

1215.5RMB

1st Cls.:

649.5RMB

2nd Cls.:

389.0RMB

D3218 Xiamen

to

Hangzhou East
08:18

to

15:33
D3218 Xiamen North

to

Hangzhou East
08:41

to

15:33
1st Cls.:

532.0RMB

2nd Cls.:

333.0RMB

D3167 Xiamen North

to

Hangzhou East
08:57

to

15:24
G1652 Xiamen

to

Hangzhou East
09:00

to

13:41
G1652 Xiamen North

to

Hangzhou East
09:21

to

13:41
Premier:

733RMB

1st Cls.:

649.5RMB

2nd Cls.:

389.0RMB

D3137 Xiamen North

to

Hangzhou East
09:34

to

16:26
Bus. Cls.:

997RMB

Premier:

598RMB

1st Cls.:

532.0RMB

2nd Cls.:

333.0RMB

D3297 Xiamen North

to

Hangzhou East
09:50

to

16:51
G1674 Xiamen North

to

Hangzhou East
10:11

to

16:46
Bus. Cls.:

1107.5RMB

1st Cls.:

591.0RMB

2nd Cls.:

365.0RMB

D3292 Xiamen North

to

Hangzhou East
10:16

to

17:09
1st Cls.:

532.0RMB

2nd Cls.:

333.0RMB

D3126 Xiamen North

to

Hangzhou East
10:34

to

17:25
Bus. Cls.:

997RMB

Premier:

598RMB

1st Cls.:

532.0RMB

2nd Cls.:

333.0RMB

D2294 Xiamen North

to

Hangzhou East
11:46

to

18:36
D3240 Xiamen North

to

Hangzhou East
11:54

to

21:14
D378 Xiamen North

to

Hangzhou East
11:59

to

19:01
Bus. Cls.:

997RMB

Premier:

598RMB

1st Cls.:

532.0RMB

2nd Cls.:

333.0RMB

D3132 Xiamen North

to

Hangzhou East
12:11

to

19:20
1st Cls.:

532.0RMB

2nd Cls.:

333.0RMB

K1210 Xiamen North

to

Hangzhou
12:23

to

06:07
D2284 Xiamen North

to

Hangzhou East
12:48

to

19:35
1st Cls.:

532.0RMB

2nd Cls.:

333.0RMB

D3206 Xiamen North

to

Hangzhou East
12:54

to

19:45
1st Cls.:

532.0RMB

2nd Cls.:

333.0RMB

D2282 Xiamen North

to

Hangzhou East
13:11

to

19:58
1st Cls.:

532.0RMB

2nd Cls.:

333.0RMB

G1662 Xiamen North

to

Hangzhou East
13:16

to

18:55
Bus. Cls.:

1215.5RMB

1st Cls.:

649.5RMB

2nd Cls.:

389.0RMB

D3202 Xiamen North

to

Hangzhou East
13:28

to

20:17
1st Cls.:

532.0RMB

2nd Cls.:

333.0RMB

D2286 Xiamen North

to

Hangzhou East
13:48

to

21:03
1st Cls.:

532.0RMB

2nd Cls.:

333.0RMB

D3147 Xiamen North

to

Hangzhou East
13:56

to

20:43
D3108 Xiamen North

to

Hangzhou East
14:32

to

21:26
Bus. Cls.:

997RMB

Premier:

598RMB

1st Cls.:

532.0RMB

2nd Cls.:

333.0RMB

D2288 Xiamen North

to

Hangzhou East
14:37

to

21:39
Bus. Cls.:

997RMB

Premier:

598RMB

1st Cls.:

532.0RMB

2nd Cls.:

333.0RMB

D3112 Xiamen North

to

Hangzhou East
15:16

to

22:01
G2386 Xiamen North

to

Hangzhou East
15:32

to

22:16
Bus. Cls.:

1356RMB

1st Cls.:

723.5RMB

2nd Cls.:

441.5RMB

G1668 Xiamen North

to

Hangzhou East
15:36

to

21:04
Bus. Cls.:

1215.5RMB

1st Cls.:

649.5RMB

2nd Cls.:

389.0RMB

D3308 Xiamen North

to

Hangzhou East
15:41

to

22:09
D3212 Xiamen North

to

Hangzhou East
17:14

to

22:55
1st Cls.:

476.0RMB

2nd Cls.:

298.0RMB

G4932 Xiamen

to

Hangzhou East
19:15

to

00:25
D942 Xiamen North

to

Hangzhou East
23:35

to

06:04
2nd Cls.:

281.5RMB

D3232 Xiamen North

to

Hangzhou East
24:00

to

24:00

Top China Train Routes

Shanghai to Beijing
Hangzhou to Shanghai
Shanghai to Hangzhou
Beijing to Shanghai
Shanghai to Suzhou
Suzhou to Shanghai
Guangzhou to Shenzhen
Shenzhen to Guangzhou
Nanjing to Shanghai
Shanghai to Nanjing
Guangzhou to Xianggangxijiulong
Xianggangxijiulong to Guangzhou
Tianjin to Beijing
Beijing to Tianjin
Shanghai to Wuxi
Beijing to Xian
Ningbo to Shanghai
Wuxi to Shanghai
Shanghai to Ningbo
Yiwu to Shanghai
Shanghai to Yiwu

Top Routes From Origin

Xiamen to Shenzhen
Xiamen to Xianggangxijiulong
Xiamen to Fuzhou
Xiamen to Shanghai
Xiamen to Chaoshan
Xiamen to Guangzhou
Xiamen to Quanzhou
Xiamen to Wuyishan
Xiamen to Fuqing
Xiamen to Hangzhou
Xiamen to Longyan
Xiamen to Putian
Xiamen to Wenzhou
Xiamen to Jinjiang
Xiamen to Nanjing
Xiamen to Ningbo
Xiamen to Yiwu
Xiamen to Huizhou
Xiamen to Sanming
Xiamen to Ganzhou
Xiamen to Beijing