Book China Travel

Xian to Taiyuan

Train Timetable

Train No.Train TypeDepart StationArrive StationDepart TimeArrive TimeDurationPriceBook
K546 K Xian Taiyuan 00:03 09:46 0 minutes
K239 K Xian Taiyuan 00:34 10:50 10 hours 16 minutes
D2502 D Xi'an North Taiyuan South 07:41 11:26 3 hours 45 minutes Business: 536
1st Class: 286.0
2nd Class: 178.5
D2504 D Xi'an North Taiyuan South 08:08 11:56 3 hours 48 minutes 1st Class: 286.0
2nd Class: 178.5
D2572 D Xi'an North Taiyuan South 08:43 12:27 3 hours 44 minutes
D2506 D Xi'an North Taiyuan South 09:10 12:05 2 hours 55 minutes 1st Class: 286.0
2nd Class: 178.5
D2508 D Xi'an North Taiyuan South 09:16 12:50 5825 day 10 hours 7 minutes 1st Class: 286.0
2nd Class: 178.5
D2510 D Xi'an North Taiyuan South 09:45 13:13 3 hours 28 minutes 1st Class: 286.0
2nd Class: 178.5
D2536 D Xi'an North Taiyuan South 10:00 13:28 3 hours 28 minutes
D2538 D Xi'an North Taiyuan South 10:41 14:31 3 hours 50 minutes 1st Class: 286.0
2nd Class: 178.5
D2512 D Xi'an North Taiyuan South 11:07 14:41 3 hours 34 minutes 1st Class: 286.0
2nd Class: 178.5
K214 K Xian Taiyuan 11:33 21:50 10 hours 17 minutes Soft Sleeper (Upper): 274
Hard Sleeper (Upper): 178
Hard Seat: 102
D1902 D Xi'an North Taiyuan South 11:45 15:11 3 hours 26 minutes
D2566 D Xi'an North Taiyuan South 11:57 15:31 3 hours 35 minutes
D2516 D Xi'an North Taiyuan South 12:10 15:45 3 hours 35 minutes 1st Class: 286.0
2nd Class: 178.5
D1904 D Xi'an North Taiyuan South 12:25 15:59 3 hours 34 minutes Business: 536
1st Class: 286.0
2nd Class: 178.5
D2518 D Xi'an North Taiyuan South 12:55 16:38 3 hours 43 minutes 1st Class: 286.0
2nd Class: 178.5
D2520 D Xi'an North Taiyuan South 13:25 17:07 3 hours 42 minutes 1st Class: 286.0
2nd Class: 178.5
D1953 D Xi'an North Taiyuan South 13:35 17:16 3 hours 41 minutes
D2570 D Xi'an North Taiyuan South 14:19 17:39 3 hours 20 minutes 1st Class: 286.0
2nd Class: 178.5
D2524 D Xi'an North Taiyuan South 15:00 18:03 3 hours 3 minutes 1st Class: 286.0
2nd Class: 178.5
D1960 D Xi'an North Taiyuan South 15:30 19:03 3 hours 33 minutes Business: 536
1st Class: 286.0
2nd Class: 178.5
D4036 D Xi'an North Taiyuan South 15:45 19:17 3 hours 32 minutes
D2562 D Xi'an North Taiyuan South 16:19 19:54 3 hours 35 minutes 1st Class: 286.0
2nd Class: 178.5
D2540 D Xi'an North Taiyuan South 17:07 20:41 1 day 3 hours 34 minutes 1st Class: 286.0
2nd Class: 178.5
D2528 D Xi'an North Taiyuan South 17:23 20:57 3 hours 34 minutes 1st Class: 286.0
2nd Class: 178.5
D2530 D Xi'an North Taiyuan South 17:43 21:15 3 hours 32 minutes 1st Class: 286.0
2nd Class: 178.5
D1964 D Xi'an North Taiyuan South 17:58 21:30 3 hours 32 minutes
D2568 D Xi'an North Taiyuan South 18:14 21:40 3 hours 26 minutes
D2564 D Xi'an North Taiyuan South 18:50 22:24 3 hours 34 minutes 1st Class: 286.0
2nd Class: 178.5
D1906 D Xi'an North Taiyuan South 19:42 22:51 3 hours 9 minutes Business: 536
1st Class: 286.0
2nd Class: 178.5
T8 T Xian Taiyuan 22:47 07:21 8 hours 34 minutes
Train No.Depart - ArriveTimePrice
K546 Xian

to

Taiyuan
00:03

to

09:46
K239 Xian

to

Taiyuan
00:34

to

10:50
D2502 Xi'an North

to

Taiyuan South
07:41

to

11:26
Bus. Cls.:

536RMB

1st Cls.:

286.0RMB

2nd Cls.:

178.5RMB

D2504 Xi'an North

to

Taiyuan South
08:08

to

11:56
1st Cls.:

286.0RMB

2nd Cls.:

178.5RMB

D2572 Xi'an North

to

Taiyuan South
08:43

to

12:27
D2506 Xi'an North

to

Taiyuan South
09:10

to

12:05
1st Cls.:

286.0RMB

2nd Cls.:

178.5RMB

D2508 Xi'an North

to

Taiyuan South
09:16

to

12:50
1st Cls.:

286.0RMB

2nd Cls.:

178.5RMB

D2510 Xi'an North

to

Taiyuan South
09:45

to

13:13
1st Cls.:

286.0RMB

2nd Cls.:

178.5RMB

D2536 Xi'an North

to

Taiyuan South
10:00

to

13:28
D2538 Xi'an North

to

Taiyuan South
10:41

to

14:31
1st Cls.:

286.0RMB

2nd Cls.:

178.5RMB

D2512 Xi'an North

to

Taiyuan South
11:07

to

14:41
1st Cls.:

286.0RMB

2nd Cls.:

178.5RMB

K214 Xian

to

Taiyuan
11:33

to

21:50
Soft Sleeper (U):

274RMB

Hard Sleeper (U):

178RMB

Hard Seat:

102RMB

D1902 Xi'an North

to

Taiyuan South
11:45

to

15:11
D2566 Xi'an North

to

Taiyuan South
11:57

to

15:31
D2516 Xi'an North

to

Taiyuan South
12:10

to

15:45
1st Cls.:

286.0RMB

2nd Cls.:

178.5RMB

D1904 Xi'an North

to

Taiyuan South
12:25

to

15:59
Bus. Cls.:

536RMB

1st Cls.:

286.0RMB

2nd Cls.:

178.5RMB

D2518 Xi'an North

to

Taiyuan South
12:55

to

16:38
1st Cls.:

286.0RMB

2nd Cls.:

178.5RMB

D2520 Xi'an North

to

Taiyuan South
13:25

to

17:07
1st Cls.:

286.0RMB

2nd Cls.:

178.5RMB

D1953 Xi'an North

to

Taiyuan South
13:35

to

17:16
D2570 Xi'an North

to

Taiyuan South
14:19

to

17:39
1st Cls.:

286.0RMB

2nd Cls.:

178.5RMB

D2524 Xi'an North

to

Taiyuan South
15:00

to

18:03
1st Cls.:

286.0RMB

2nd Cls.:

178.5RMB

D1960 Xi'an North

to

Taiyuan South
15:30

to

19:03
Bus. Cls.:

536RMB

1st Cls.:

286.0RMB

2nd Cls.:

178.5RMB

D4036 Xi'an North

to

Taiyuan South
15:45

to

19:17
D2562 Xi'an North

to

Taiyuan South
16:19

to

19:54
1st Cls.:

286.0RMB

2nd Cls.:

178.5RMB

D2540 Xi'an North

to

Taiyuan South
17:07

to

20:41
1st Cls.:

286.0RMB

2nd Cls.:

178.5RMB

D2528 Xi'an North

to

Taiyuan South
17:23

to

20:57
1st Cls.:

286.0RMB

2nd Cls.:

178.5RMB

D2530 Xi'an North

to

Taiyuan South
17:43

to

21:15
1st Cls.:

286.0RMB

2nd Cls.:

178.5RMB

D1964 Xi'an North

to

Taiyuan South
17:58

to

21:30
D2568 Xi'an North

to

Taiyuan South
18:14

to

21:40
D2564 Xi'an North

to

Taiyuan South
18:50

to

22:24
1st Cls.:

286.0RMB

2nd Cls.:

178.5RMB

D1906 Xi'an North

to

Taiyuan South
19:42

to

22:51
Bus. Cls.:

536RMB

1st Cls.:

286.0RMB

2nd Cls.:

178.5RMB

T8 Xian

to

Taiyuan
22:47

to

07:21

Top China Train Routes

Shanghai to Beijing
Hangzhou to Shanghai
Shanghai to Hangzhou
Beijing to Shanghai
Shanghai to Suzhou
Suzhou to Shanghai
Guangzhou to Shenzhen
Shenzhen to Guangzhou
Nanjing to Shanghai
Shanghai to Nanjing
Guangzhou to Xianggangxijiulong
Xianggangxijiulong to Guangzhou
Tianjin to Beijing
Beijing to Tianjin
Shanghai to Wuxi
Beijing to Xian
Ningbo to Shanghai
Wuxi to Shanghai
Shanghai to Ningbo
Yiwu to Shanghai
Shanghai to Yiwu

Top Routes From Origin

Xian to Beijing
Xian to Chengdu
Xian to Shanghai
Xian to Huashan
Xian to Luoyang
Xian to Pingyao
Xian to Lanzhou
Xian to Zhengzhou
Xian to Xining
Xian to Suzhou
Xian to Wuhan
Xian to Chongqing
Xian to Nanjing
Xian to Zhangye
Xian to Tianshui
Xian to Zhangjiajie
Xian to Taiyuan
Xian to Hanzhong
Xian to Hangzhou
Xian to Guangzhou
Xian to Yanan