Book China Travel

Zhengzhou to Shijiazhuang

Train Timetable

Train No.Train TypeDepart StationArrive StationDepart TimeArrive TimeDurationPriceBook
K234 K Zhengzhou Shijiazhuang 01:09 06:17 5 hours 8 minutes
K184 K Zhengzhou Shijiazhuang 01:45 06:50 5 hours 5 minutes
Z2 Z Zhengzhou Shijiazhuang 02:03 05:38 3 hours 35 minutes Soft Sleeper (Upper): 166.5
Hard Sleeper (Upper): 110.5
Hard Seat: 62.5
K268 K Zhengzhou Shijiazhuang 02:36 08:35 6 hours 3 minutes Soft Sleeper (Upper): 166.5
Hard Sleeper (Upper): 110.5
Hard Seat: 62.5
T146 T Zhengzhou Shijiazhuang 03:06 07:37 4 hours 31 minutes Soft Sleeper (Upper): 166.5
Hard Sleeper (Upper): 110.5
Hard Seat: 62.5
Z337 Z Zhengzhou Shijiazhuang 03:46 08:07 4 hours 21 minutes
Z6 Z Zhengzhou Shijiazhuang 03:52 07:11 3 hours 19 minutes Business: 192.5
Soft Sleeper (Upper): 178.5
Soft Sleeper (Upper): 166.5
Hard Sleeper (Upper): 110.5
Soft Seat: 96.5
Hard Seat: 62.5
Z50 Z Zhengzhou Shijiazhuang 03:58 07:17 3 hours 19 minutes Soft Sleeper (Upper): 166.5
Hard Sleeper (Upper): 110.5
Hard Seat: 62.5
Z96 Z Zhengzhou Shijiazhuang 04:16 07:58 3 hours 42 minutes Soft Sleeper (Upper): 166.5
Hard Sleeper (Upper): 110.5
Hard Seat: 62.5
T10 T Zhengzhou Shijiazhuang 04:31 08:25 3 hours 54 minutes Soft Sleeper (Upper): 166.5
Hard Sleeper (Upper): 110.5
Hard Seat: 62.5
K820 K Zhengzhou Shijiazhuang 05:16 10:26 5 hours 24 minutes Soft Sleeper (Upper): 166.5
Hard Sleeper (Upper): 110.5
Hard Seat: 62.5
Z90 Z Zhengzhou Shijiazhuang 06:03 10:02 3 hours 59 minutes
T50 T Zhengzhou Shijiazhuang 06:43 10:50 4 hours 5 minutes
G1287 G Zhengzhou East Shijiazhuang 07:09 08:43 1 hours 34 minutes
T370 T Zhengzhou Shijiazhuang 07:30 11:57 4 hours 27 minutes
G2074 G Zhengzhou East Shijiazhuang 07:34 09:29 1 hours 55 minutes
K965 K Zhengzhou Shijiazhuang 07:42 13:24 5 hours 42 minutes
G1264 G Zhengzhou East Shijiazhuang 08:11 10:10 2 hours 0 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
K387 K Zhengzhou Shijiazhuang 08:37 14:04 5 hours 27 minutes
G1560 G Zhengzhou East Shijiazhuang 08:44 10:53 2 hours 9 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
Z11 Z Zhengzhou Shijiazhuang 09:17 12:35 3 hours 18 minutes
G562 G Zhengzhou East Shijiazhuang 09:19 11:03 1 hours 44 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G4568 G Zhengzhou East Shijiazhuang 09:26 11:23 1 hours 57 minutes
G564 G Zhengzhou West Shijiazhuang 09:27 11:32 2 hours 5 minutes Business: 658
1st Class: 333.0
2nd Class: 208.0
G564 G Zhengzhou East Shijiazhuang 09:48 11:32 1 hours 44 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G2627 G Zhengzhou East Shijiazhuang 09:53 11:47 1 hours 54 minutes
G652 G Zhengzhou East Shijiazhuang 10:01 11:59 1 hours 58 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G364 G Zhengzhou East Shijiazhuang 10:23 12:04 1 hours 41 minutes
G1278 G Zhengzhou East Shijiazhuang 10:28 12:10 1 hours 42 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G510 G Zhengzhou East Shijiazhuang 10:33 12:16 1 hours 43 minutes Business: 597.5
Premier: 360.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G2052 G Zhengzhou East Shijiazhuang 10:57 13:02 2 hours 5 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G502 G Zhengzhou East Shijiazhuang 11:03 12:56 1 hours 53 minutes Business: 597.5
Premier: 360.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G26 G Zhengzhou East Shijiazhuang 11:11 12:39 1 hours 28 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
Z54 Z Zhengzhou Shijiazhuang 11:17 14:56 3 hours 39 minutes Soft Sleeper (Upper): 166.5
Hard Sleeper (Upper): 110.5
Hard Seat: 62.5
G1290 G Zhengzhou East Shijiazhuang 11:22 13:12 1 hours 50 minutes Premier: 360.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G512 G Zhengzhou East Shijiazhuang 11:32 13:20 1 hours 48 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G1217 G Zhengzhou East Shijiazhuang 11:44 13:47 2 hours 3 minutes
K597 K Zhengzhou Shijiazhuang 11:49 17:11 5 hours 22 minutes
G84 G Zhengzhou East Shijiazhuang 12:08 13:29 1 hours 21 minutes
G693 G Zhengzhou East Shijiazhuang 12:20 14:03 1 hours 43 minutes
T254 T Zhengzhou Shijiazhuang 12:21 16:22 4 hours 1 minutes Soft Sleeper (Upper): 166.5
Hard Sleeper (Upper): 110.5
Hard Seat: 62.5
G656 G Zhengzhou East Shijiazhuang 12:25 14:10 1 hours 45 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
K4080 K Zhengzhou Shijiazhuang 12:27 17:55 5 hours 28 minutes
G586 G Zhengzhou East Shijiazhuang 12:31 13:59 1 hours 28 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G572 G Zhengzhou East Shijiazhuang 12:42 14:24 1 hours 42 minutes
G514 G Zhengzhou East Shijiazhuang 12:48 14:39 1 hours 58 minutes
G291 G Zhengzhou East Shijiazhuang 12:54 14:51 1 hours 57 minutes
Z236 Z Zhengzhou Shijiazhuang 12:56 16:53 3 hours 57 minutes
G4018 G Zhengzhou East Shijiazhuang 12:59 14:56 1 hours 57 minutes
G662 G Zhengzhou East Shijiazhuang 13:04 15:01 1 hours 57 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G1294 G Zhengzhou West Shijiazhuang 13:19 15:36 2 hours 17 minutes Business: 658
1st Class: 333.0
2nd Class: 208.0
G1953 G Zhengzhou East Shijiazhuang 13:22 15:28 2 hours 6 minutes Business: 597.5
Premier: 360.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
K818 K Zhengzhou Shijiazhuang 13:24 17:48 4 hours 24 minutes
K636 K Zhengzhou Shijiazhuang 13:30 18:17 4 hours 47 minutes
K508 K Zhengzhou Shijiazhuang 13:43 18:11 4 hours 28 minutes
G1294 G Zhengzhou East Shijiazhuang 13:45 15:36 1 hours 51 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G1714 G Zhengzhou East Shijiazhuang 13:50 15:41 1 hours 51 minutes
G697 G Zhengzhou East Shijiazhuang 14:12 16:04 1 hours 52 minutes
K22 K Zhengzhou Shijiazhuang 14:17 19:09 4 hours 52 minutes
G2057 G Zhengzhou East Shijiazhuang 14:19 16:21 2 hours 2 minutes
G80 G Zhengzhou East Shijiazhuang 14:29 15:51 1 hours 22 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G488 G Zhengzhou East Shijiazhuang 14:34 15:57 1 hours 23 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G1840 G Zhengzhou East Shijiazhuang 14:40 16:34 1 hours 54 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G82 G Zhengzhou East Shijiazhuang 14:48 16:11 1 hours 23 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G72 G Zhengzhou East Shijiazhuang 15:00 16:58 1 hours 58 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G1282 G Zhengzhou West Shijiazhuang 15:07 17:16 2 hours 9 minutes
Z150 Z Zhengzhou Shijiazhuang 15:14 18:53 3 hours 39 minutes Soft Sleeper (Upper): 166.5
Hard Sleeper (Upper): 110.5
Hard Seat: 62.5
G88 G Zhengzhou East Shijiazhuang 15:23 16:45 1 hours 22 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G1282 G Zhengzhou East Shijiazhuang 15:34 17:16 1 hours 42 minutes
G430 G Zhengzhou East Shijiazhuang 15:40 17:23 1 hours 43 minutes
G2096 G Zhengzhou East Shijiazhuang 15:45 17:31 1 hours 46 minutes
K258 K Zhengzhou Shijiazhuang North 15:47 21:32 0 minutes Soft Sleeper (Upper): 166.5
Hard Sleeper (Upper): 110.5
Hard Seat: 62.5
G4566 G Zhengzhou East Shijiazhuang 15:50 17:48 1 hours 58 minutes
G1558 G Zhengzhou East Shijiazhuang 15:57 18:05 2 hours 8 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G664 G Zhengzhou West Shijiazhuang 16:32 18:56 2 hours 24 minutes
G366 G Zhengzhou East Shijiazhuang 16:33 18:25 1 hours 52 minutes
G306 G Zhengzhou East Shijiazhuang 16:39 18:13 1 hours 34 minutes
G2088 G Zhengzhou East Shijiazhuang 16:48 18:30 1 hours 42 minutes
G532 G Zhengzhou East Shijiazhuang 16:55 18:45 2 day 1 hours 50 minutes
G1702 G Zhengzhou East Shijiazhuang 17:00 18:50 1 hours 50 minutes
G664 G Zhengzhou East Shijiazhuang 17:08 18:56 1 hours 48 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G308 G Zhengzhou East Shijiazhuang 17:13 24:00 1 hours 48 minutes
G524 G Zhengzhou East Shijiazhuang 17:34 19:15 1 hours 41 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G1956 G Zhengzhou East Shijiazhuang 17:48 24:00 1 hours 43 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G68 G Zhengzhou East Shijiazhuang 17:53 19:38 1 hours 45 minutes
G422 G Zhengzhou East Shijiazhuang 18:06 19:34 1 hours 28 minutes
G666 G Zhengzhou East Shijiazhuang 18:19 20:03 1 hours 44 minutes Business: 597.5
Premier: 360.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G310 G Zhengzhou East Shijiazhuang 18:24 20:12 1 hours 48 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G402 G Zhengzhou East Shijiazhuang 18:34 20:36 2 hours 2 minutes
G424 G Zhengzhou East Shijiazhuang 18:41 20:51 2 hours 10 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G506 G Zhengzhou East Shijiazhuang 18:48 20:41 1 hours 52 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G428 G Zhengzhou East Shijiazhuang 18:54 20:21 0 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G70 G Zhengzhou East Shijiazhuang 19:14 20:56 1 hours 42 minutes Business: 597.5
Premier: 360.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G1710 G Zhengzhou East Shijiazhuang 19:19 21:06 1 hours 47 minutes
G674 G Zhengzhou East Shijiazhuang 19:46 21:46 2 hours 0 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G668 G Zhengzhou East Shijiazhuang 19:52 21:26 1 hours 34 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G528 G Zhengzhou East Shijiazhuang 20:03 21:56 1 hours 47 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G530 G Zhengzhou East Shijiazhuang 20:13 21:35 1 day 1 hours 22 minutes Business: 597.5
Premier: 360.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
G90 G Zhengzhou East Shijiazhuang 20:18 21:40 1 hours 22 minutes Business: 597.5
1st Class: 302.5
2nd Class: 189.5
K118 K Zhengzhou Shijiazhuang 21:24 01:59 4 hours 35 minutes
G2813 G Zhengzhou East Shijiazhuang 21:41 23:30 1 hours 49 minutes
K180 K Zhengzhou Shijiazhuang 22:12 02:47 4 hours 35 minutes Soft Sleeper (Upper): 166.5
Hard Sleeper (Upper): 110.5
Hard Seat: 62.5
K1276 K Zhengzhou Shijiazhuang 22:38 03:31 4 hours 53 minutes Soft Sleeper (Upper): 166.5
Hard Sleeper (Upper): 110.5
Hard Seat: 62.5
K402 K Zhengzhou Shijiazhuang 23:12 03:48 4 hours 36 minutes Soft Sleeper (Upper): 166.5
Hard Sleeper (Upper): 110.5
Hard Seat: 62.5
G558 G Zhengzhou East Shijiazhuang 24:00 22:16 1 hours 35 minutes
Train No.Depart - ArriveTimePrice
K234 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
01:09

to

06:17
K184 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
01:45

to

06:50
Z2 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
02:03

to

05:38
Soft Sleeper (U):

166.5RMB

Hard Sleeper (U):

110.5RMB

Hard Seat:

62.5RMB

K268 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
02:36

to

08:35
Soft Sleeper (U):

166.5RMB

Hard Sleeper (U):

110.5RMB

Hard Seat:

62.5RMB

T146 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
03:06

to

07:37
Soft Sleeper (U):

166.5RMB

Hard Sleeper (U):

110.5RMB

Hard Seat:

62.5RMB

Z337 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
03:46

to

08:07
Z6 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
03:52

to

07:11
Bus. Cls.:

192.5RMB

Soft Sleeper (U):

178.5RMB

Soft Sleeper (U):

166.5RMB

Hard Sleeper (U):

110.5RMB

Soft Seat:

96.5RMB

Hard Seat:

62.5RMB

Z50 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
03:58

to

07:17
Soft Sleeper (U):

166.5RMB

Hard Sleeper (U):

110.5RMB

Hard Seat:

62.5RMB

Z96 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
04:16

to

07:58
Soft Sleeper (U):

166.5RMB

Hard Sleeper (U):

110.5RMB

Hard Seat:

62.5RMB

T10 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
04:31

to

08:25
Soft Sleeper (U):

166.5RMB

Hard Sleeper (U):

110.5RMB

Hard Seat:

62.5RMB

K820 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
05:16

to

10:26
Soft Sleeper (U):

166.5RMB

Hard Sleeper (U):

110.5RMB

Hard Seat:

62.5RMB

Z90 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
06:03

to

10:02
T50 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
06:43

to

10:50
G1287 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
07:09

to

08:43
T370 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
07:30

to

11:57
G2074 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
07:34

to

09:29
K965 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
07:42

to

13:24
G1264 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
08:11

to

10:10
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

K387 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
08:37

to

14:04
G1560 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
08:44

to

10:53
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

Z11 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
09:17

to

12:35
G562 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
09:19

to

11:03
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G4568 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
09:26

to

11:23
G564 Zhengzhou West

to

Shijiazhuang
09:27

to

11:32
Bus. Cls.:

658RMB

1st Cls.:

333.0RMB

2nd Cls.:

208.0RMB

G564 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
09:48

to

11:32
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G2627 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
09:53

to

11:47
G652 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
10:01

to

11:59
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G364 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
10:23

to

12:04
G1278 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
10:28

to

12:10
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G510 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
10:33

to

12:16
Bus. Cls.:

597.5RMB

Premier:

360.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G2052 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
10:57

to

13:02
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G502 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
11:03

to

12:56
Bus. Cls.:

597.5RMB

Premier:

360.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G26 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
11:11

to

12:39
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

Z54 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
11:17

to

14:56
Soft Sleeper (U):

166.5RMB

Hard Sleeper (U):

110.5RMB

Hard Seat:

62.5RMB

G1290 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
11:22

to

13:12
Premier:

360.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G512 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
11:32

to

13:20
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G1217 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
11:44

to

13:47
K597 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
11:49

to

17:11
G84 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
12:08

to

13:29
G693 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
12:20

to

14:03
T254 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
12:21

to

16:22
Soft Sleeper (U):

166.5RMB

Hard Sleeper (U):

110.5RMB

Hard Seat:

62.5RMB

G656 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
12:25

to

14:10
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

K4080 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
12:27

to

17:55
G586 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
12:31

to

13:59
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G572 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
12:42

to

14:24
G514 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
12:48

to

14:39
G291 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
12:54

to

14:51
Z236 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
12:56

to

16:53
G4018 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
12:59

to

14:56
G662 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
13:04

to

15:01
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G1294 Zhengzhou West

to

Shijiazhuang
13:19

to

15:36
Bus. Cls.:

658RMB

1st Cls.:

333.0RMB

2nd Cls.:

208.0RMB

G1953 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
13:22

to

15:28
Bus. Cls.:

597.5RMB

Premier:

360.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

K818 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
13:24

to

17:48
K636 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
13:30

to

18:17
K508 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
13:43

to

18:11
G1294 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
13:45

to

15:36
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G1714 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
13:50

to

15:41
G697 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
14:12

to

16:04
K22 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
14:17

to

19:09
G2057 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
14:19

to

16:21
G80 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
14:29

to

15:51
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G488 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
14:34

to

15:57
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G1840 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
14:40

to

16:34
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G82 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
14:48

to

16:11
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G72 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
15:00

to

16:58
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G1282 Zhengzhou West

to

Shijiazhuang
15:07

to

17:16
Z150 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
15:14

to

18:53
Soft Sleeper (U):

166.5RMB

Hard Sleeper (U):

110.5RMB

Hard Seat:

62.5RMB

G88 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
15:23

to

16:45
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G1282 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
15:34

to

17:16
G430 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
15:40

to

17:23
G2096 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
15:45

to

17:31
K258 Zhengzhou

to

Shijiazhuang North
15:47

to

21:32
Soft Sleeper (U):

166.5RMB

Hard Sleeper (U):

110.5RMB

Hard Seat:

62.5RMB

G4566 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
15:50

to

17:48
G1558 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
15:57

to

18:05
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G664 Zhengzhou West

to

Shijiazhuang
16:32

to

18:56
G366 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
16:33

to

18:25
G306 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
16:39

to

18:13
G2088 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
16:48

to

18:30
G532 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
16:55

to

18:45
G1702 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
17:00

to

18:50
G664 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
17:08

to

18:56
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G308 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
17:13

to

24:00
G524 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
17:34

to

19:15
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G1956 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
17:48

to

24:00
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G68 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
17:53

to

19:38
G422 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
18:06

to

19:34
G666 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
18:19

to

20:03
Bus. Cls.:

597.5RMB

Premier:

360.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G310 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
18:24

to

20:12
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G402 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
18:34

to

20:36
G424 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
18:41

to

20:51
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G506 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
18:48

to

20:41
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G428 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
18:54

to

20:21
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G70 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
19:14

to

20:56
Bus. Cls.:

597.5RMB

Premier:

360.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G1710 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
19:19

to

21:06
G674 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
19:46

to

21:46
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G668 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
19:52

to

21:26
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G528 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
20:03

to

21:56
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G530 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
20:13

to

21:35
Bus. Cls.:

597.5RMB

Premier:

360.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

G90 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
20:18

to

21:40
Bus. Cls.:

597.5RMB

1st Cls.:

302.5RMB

2nd Cls.:

189.5RMB

K118 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
21:24

to

01:59
G2813 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
21:41

to

23:30
K180 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
22:12

to

02:47
Soft Sleeper (U):

166.5RMB

Hard Sleeper (U):

110.5RMB

Hard Seat:

62.5RMB

K1276 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
22:38

to

03:31
Soft Sleeper (U):

166.5RMB

Hard Sleeper (U):

110.5RMB

Hard Seat:

62.5RMB

K402 Zhengzhou

to

Shijiazhuang
23:12

to

03:48
Soft Sleeper (U):

166.5RMB

Hard Sleeper (U):

110.5RMB

Hard Seat:

62.5RMB

G558 Zhengzhou East

to

Shijiazhuang
24:00

to

22:16

Top China Train Routes

Shanghai to Beijing
Hangzhou to Shanghai
Shanghai to Hangzhou
Beijing to Shanghai
Shanghai to Suzhou
Suzhou to Shanghai
Guangzhou to Shenzhen
Shenzhen to Guangzhou
Nanjing to Shanghai
Shanghai to Nanjing
Guangzhou to Xianggangxijiulong
Xianggangxijiulong to Guangzhou
Tianjin to Beijing
Beijing to Tianjin
Shanghai to Wuxi
Beijing to Xian
Ningbo to Shanghai
Wuxi to Shanghai
Shanghai to Ningbo
Yiwu to Shanghai
Shanghai to Yiwu

Top Routes From Origin

Zhengzhou to Beijing
Zhengzhou to Shanghai
Zhengzhou to Luoyang
Zhengzhou to Xian
Zhengzhou to Zhengzhou
Zhengzhou to Wuhan
Zhengzhou to Kaifeng
Zhengzhou to Guangzhou
Zhengzhou to Shenzhen
Zhengzhou to Nanjing
Zhengzhou to Anyang
Zhengzhou to Jinan
Zhengzhou to Jiaozuo
Zhengzhou to Tianjin
Zhengzhou to Shangqiu
Zhengzhou to Hangzhou
Zhengzhou to Changsha
Zhengzhou to Shijiazhuang
Zhengzhou to Xuzhou
Zhengzhou to Xinxiang
Zhengzhou to Suzhou