Hotels in Yichun-Jiangxi

View all 17 hotels in Yichun-Jiangxi, or select from a brand below:

7 days
Green Tree Inn
Holiday Inn
Jinjiang Inn
Lavande
No brand
Qiansu
Tujia Sweetome
Xana Hotelle