Book China Travel

Beijing to Xuzhou

Train Timetable

Train No.Train TypeDepart StationArrive StationDepart TimeArrive TimeDurationPriceBook
G261 G Beijing South Xuzhou East 07:08 10:06 2 hours 58 minutes Business: 974
1st Class: 519.0
2nd Class: 309.0
G265 G Beijing South Xuzhou East 07:45 10:48 3 hours 3 minutes Business: 974
1st Class: 519.0
2nd Class: 309.0
G107 G Beijing South Xuzhou East 08:05 10:58 2 hours 53 minutes Business: 974
1st Class: 519.0
2nd Class: 309.0
G263 G Beijing South Xuzhou East 08:45 11:41 2 hours 56 minutes Business: 974
1st Class: 519.0
2nd Class: 309.0
G33 G Beijing South Xuzhou East 09:40 12:53 3 hours 13 minutes Business: 974
1st Class: 519.0
2nd Class: 309.0
G119 G Beijing South Xuzhou East 10:05 13:05 2 hours 59 minutes Business: 974
1st Class: 519.0
2nd Class: 309.0
G323 G Beijing South Xuzhou East 10:10 13:15 3 hours 5 minutes Business: 974
1st Class: 519.0
2nd Class: 309.0
G121 G Beijing South Xuzhou East 10:20 24:00 3 hours 19 minutes Business: 974
1st Class: 519.0
2nd Class: 309.0
G301 G Beijing South Xuzhou East 10:30 13:50 3 hours 20 minutes Business: 974
1st Class: 519.0
2nd Class: 309.0
K45 K Beijing Xuzhou 10:38 21:21 10 hours 43 minutes Soft Sleeper (Upper): 285
Hard Sleeper (Upper): 184
Hard Seat: 105
G163 G Beijing South Xuzhou East 10:45 14:12 3 hours 27 minutes Business: 974
1st Class: 519.0
2nd Class: 309.0
G31 G Beijing South Xuzhou East 11:00 24:00 2 hours 21 minutes Business: 974
Premier: 589
1st Class: 519.0
2nd Class: 309.0
K1613 K Beijing Xuzhou 11:01 21:02 9 hours 54 minutes Soft Sleeper (Upper): 301
Hard Sleeper (Upper): 194
Hard Seat: 112
G411 G Beijing South Xuzhou East 11:20 14:36 3 hours 16 minutes Business: 974
1st Class: 519.0
2nd Class: 309.0
G127 G Beijing South Xuzhou East 11:30 14:40 3 hours 10 minutes Business: 974
1st Class: 519.0
2nd Class: 309.0
1461 Ordinary Beijing Xuzhou 11:55 22:38 10 hours 43 minutes Business: 306
Soft Sleeper (Upper): 294
Soft Sleeper (Upper): 273
Hard Sleeper (Upper): 172
Soft Seat: 153
Hard Seat: 93
G167 G Beijing South Xuzhou East 12:45 15:47 3 hours 2 minutes Business: 974
1st Class: 519.0
2nd Class: 309.0
G137 G Beijing South Xuzhou East 13:35 16:33 2 hours 58 minutes Business: 974
1st Class: 519.0
2nd Class: 309.0
G59 G Beijing South Xuzhou East 13:40 16:46 3 hours 6 minutes Business: 974
1st Class: 519.0
2nd Class: 309.0
G43 G Beijing South Xuzhou East 14:05 16:56 2 hours 51 minutes Business: 974
1st Class: 519.0
2nd Class: 309.0
G145 G Beijing South Xuzhou East 14:35 17:35 3 hours 0 minutes Business: 974
1st Class: 519.0
2nd Class: 309.0
G351 G Beijing South Xuzhou East 15:30 18:38 3 hours 8 minutes Business: 974
1st Class: 519.0
2nd Class: 309.0
G155 G Beijing South Xuzhou East 15:45 18:46 3 hours 1 minutes Business: 974
Premier: 589
1st Class: 519.0
2nd Class: 309.0
G37 G Beijing South Xuzhou East 16:05 19:06 3 hours 1 minutes Business: 974
1st Class: 519.0
2nd Class: 309.0
G267 G Beijing South Xuzhou East 17:31 20:37 3 hours 6 minutes Business: 974
1st Class: 519.0
2nd Class: 309.0
G157 G Beijing South Xuzhou East 17:36 20:48 3 hours 12 minutes Business: 974
1st Class: 519.0
2nd Class: 309.0
G271 G Beijing South Xuzhou East 18:40 21:58 3 hours 18 minutes Business: 974
1st Class: 519.0
2nd Class: 309.0
Z139 Z Beijing Xuzhou 18:49 01:54 7 hours 5 minutes Soft Sleeper (Upper): 285
Z51 Z Beijing Xuzhou 18:57 01:47 6 hours 45 minutes Soft Sleeper (Upper): 521
Soft Sleeper (Upper): 285
Hard Sleeper (Upper): 184
Z281 Z Beijing Xuzhou 19:10 02:14 7 hours 4 minutes Business: 330
Soft Sleeper (Upper): 306
Soft Sleeper (Upper): 285
Hard Sleeper (Upper): 184
Soft Seat: 165
Hard Seat: 105
G207 G Beijing South Xuzhou East 19:30 22:47 3 hours 15 minutes Business: 974
1st Class: 519.0
2nd Class: 309.0
T35 T Beijing Xuzhou 19:57 03:24 7 hours 27 minutes
Z158 Z Beijing Xuzhou 21:39 04:26 6 hours 47 minutes
G355 G Beijing South Xuzhou East 24:00 24:00 3 hours 15 minutes Business: 974
1st Class: 519.0
2nd Class: 309.0
Train No.Depart - ArriveTimePrice
G261 Beijing South

to

Xuzhou East
07:08

to

10:06
Bus. Cls.:

974RMB

1st Cls.:

519.0RMB

2nd Cls.:

309.0RMB

G265 Beijing South

to

Xuzhou East
07:45

to

10:48
Bus. Cls.:

974RMB

1st Cls.:

519.0RMB

2nd Cls.:

309.0RMB

G107 Beijing South

to

Xuzhou East
08:05

to

10:58
Bus. Cls.:

974RMB

1st Cls.:

519.0RMB

2nd Cls.:

309.0RMB

G263 Beijing South

to

Xuzhou East
08:45

to

11:41
Bus. Cls.:

974RMB

1st Cls.:

519.0RMB

2nd Cls.:

309.0RMB

G33 Beijing South

to

Xuzhou East
09:40

to

12:53
Bus. Cls.:

974RMB

1st Cls.:

519.0RMB

2nd Cls.:

309.0RMB

G119 Beijing South

to

Xuzhou East
10:05

to

13:05
Bus. Cls.:

974RMB

1st Cls.:

519.0RMB

2nd Cls.:

309.0RMB

G323 Beijing South

to

Xuzhou East
10:10

to

13:15
Bus. Cls.:

974RMB

1st Cls.:

519.0RMB

2nd Cls.:

309.0RMB

G121 Beijing South

to

Xuzhou East
10:20

to

24:00
Bus. Cls.:

974RMB

1st Cls.:

519.0RMB

2nd Cls.:

309.0RMB

G301 Beijing South

to

Xuzhou East
10:30

to

13:50
Bus. Cls.:

974RMB

1st Cls.:

519.0RMB

2nd Cls.:

309.0RMB

K45 Beijing

to

Xuzhou
10:38

to

21:21
Soft Sleeper (U):

285RMB

Hard Sleeper (U):

184RMB

Hard Seat:

105RMB

G163 Beijing South

to

Xuzhou East
10:45

to

14:12
Bus. Cls.:

974RMB

1st Cls.:

519.0RMB

2nd Cls.:

309.0RMB

G31 Beijing South

to

Xuzhou East
11:00

to

24:00
Bus. Cls.:

974RMB

Premier:

589RMB

1st Cls.:

519.0RMB

2nd Cls.:

309.0RMB

K1613 Beijing

to

Xuzhou
11:01

to

21:02
Soft Sleeper (U):

301RMB

Hard Sleeper (U):

194RMB

Hard Seat:

112RMB

G411 Beijing South

to

Xuzhou East
11:20

to

14:36
Bus. Cls.:

974RMB

1st Cls.:

519.0RMB

2nd Cls.:

309.0RMB

G127 Beijing South

to

Xuzhou East
11:30

to

14:40
Bus. Cls.:

974RMB

1st Cls.:

519.0RMB

2nd Cls.:

309.0RMB

1461 Beijing

to

Xuzhou
11:55

to

22:38
Bus. Cls.:

306RMB

Soft Sleeper (U):

294RMB

Soft Sleeper (U):

273RMB

Hard Sleeper (U):

172RMB

Soft Seat:

153RMB

Hard Seat:

93RMB

G167 Beijing South

to

Xuzhou East
12:45

to

15:47
Bus. Cls.:

974RMB

1st Cls.:

519.0RMB

2nd Cls.:

309.0RMB

G137 Beijing South

to

Xuzhou East
13:35

to

16:33
Bus. Cls.:

974RMB

1st Cls.:

519.0RMB

2nd Cls.:

309.0RMB

G59 Beijing South

to

Xuzhou East
13:40

to

16:46
Bus. Cls.:

974RMB

1st Cls.:

519.0RMB

2nd Cls.:

309.0RMB

G43 Beijing South

to

Xuzhou East
14:05

to

16:56
Bus. Cls.:

974RMB

1st Cls.:

519.0RMB

2nd Cls.:

309.0RMB

G145 Beijing South

to

Xuzhou East
14:35

to

17:35
Bus. Cls.:

974RMB

1st Cls.:

519.0RMB

2nd Cls.:

309.0RMB

G351 Beijing South

to

Xuzhou East
15:30

to

18:38
Bus. Cls.:

974RMB

1st Cls.:

519.0RMB

2nd Cls.:

309.0RMB

G155 Beijing South

to

Xuzhou East
15:45

to

18:46
Bus. Cls.:

974RMB

Premier:

589RMB

1st Cls.:

519.0RMB

2nd Cls.:

309.0RMB

G37 Beijing South

to

Xuzhou East
16:05

to

19:06
Bus. Cls.:

974RMB

1st Cls.:

519.0RMB

2nd Cls.:

309.0RMB

G267 Beijing South

to

Xuzhou East
17:31

to

20:37
Bus. Cls.:

974RMB

1st Cls.:

519.0RMB

2nd Cls.:

309.0RMB

G157 Beijing South

to

Xuzhou East
17:36

to

20:48
Bus. Cls.:

974RMB

1st Cls.:

519.0RMB

2nd Cls.:

309.0RMB

G271 Beijing South

to

Xuzhou East
18:40

to

21:58
Bus. Cls.:

974RMB

1st Cls.:

519.0RMB

2nd Cls.:

309.0RMB

Z139 Beijing

to

Xuzhou
18:49

to

01:54
Soft Sleeper (U):

285RMB

Z51 Beijing

to

Xuzhou
18:57

to

01:47
Soft Sleeper (U):

521RMB

Soft Sleeper (U):

285RMB

Hard Sleeper (U):

184RMB

Z281 Beijing

to

Xuzhou
19:10

to

02:14
Bus. Cls.:

330RMB

Soft Sleeper (U):

306RMB

Soft Sleeper (U):

285RMB

Hard Sleeper (U):

184RMB

Soft Seat:

165RMB

Hard Seat:

105RMB

G207 Beijing South

to

Xuzhou East
19:30

to

22:47
Bus. Cls.:

974RMB

1st Cls.:

519.0RMB

2nd Cls.:

309.0RMB

T35 Beijing

to

Xuzhou
19:57

to

03:24
Z158 Beijing

to

Xuzhou
21:39

to

04:26
G355 Beijing South

to

Xuzhou East
24:00

to

24:00
Bus. Cls.:

974RMB

1st Cls.:

519.0RMB

2nd Cls.:

309.0RMB

Top China Train Routes

Shanghai to Beijing
Hangzhou to Shanghai
Shanghai to Hangzhou
Beijing to Shanghai
Shanghai to Suzhou
Suzhou to Shanghai
Guangzhou to Shenzhen
Shenzhen to Guangzhou
Nanjing to Shanghai
Shanghai to Nanjing
Guangzhou to Xianggangxijiulong
Xianggangxijiulong to Guangzhou
Tianjin to Beijing
Beijing to Tianjin
Shanghai to Wuxi
Beijing to Xian
Ningbo to Shanghai
Wuxi to Shanghai
Shanghai to Ningbo
Yiwu to Shanghai
Shanghai to Yiwu

Top Routes From Origin

Beijing to Shanghai
Beijing to Tianjin
Beijing to Xian
Beijing to Jinan
Beijing to Nanjing
Beijing to Shenyang
Beijing to Qingdao
Beijing to Hangzhou
Beijing to Zhengzhou
Beijing to Shijiazhuang
Beijing to Pingyao
Beijing to Suzhou
Beijing to Haerbin
Beijing to Wuhan
Beijing to Guangzhou
Beijing to Datong
Beijing to Dalian
Beijing to Taiyuan
Beijing to Baoding
Beijing to Changchun
Beijing to Xuzhou