Book China Travel

Guangzhou to Guiyang

Train Timetable

Train No.Train TypeDepart StationArrive StationDepart TimeArrive TimeDurationPriceBook
D1862 D Guangzhou South Guiyang East 06:57 11:53 4 hours 53 minutes 1st Class: 508.0
2nd Class: 317.0
D2804 D Guangzhou South Guiyang North 07:06 12:32 0 minutes 1st Class: 518.0
2nd Class: 323.0
D1849 D Guangzhou Guiyang East 07:23 12:35 5 hours 12 minutes 1st Class: 520.0
2nd Class: 325.0
G2957 G Guangzhou South Guiyang North 07:27 13:43 2 day 6 hours 16 minutes
G2932 G Guangzhou South Guiyang North 07:50 12:10 4 hours 20 minutes Business: 970.5
1st Class: 518.0
2nd Class: 323.0
D1806 D Guangzhou South Guiyang East 08:12 13:41 5 hours 29 minutes 1st Class: 508.0
2nd Class: 317.0
G2927 G Guangzhou South Guiyang North 08:36 12:56 4 hours 20 minutes
G2926 G Guangzhou South Guiyang North 08:37 12:56 4 hours 20 minutes Business: 970.5
1st Class: 518.0
2nd Class: 323.0
D2806 D Guangzhou South Guiyang North 08:42 14:07 5 hours 25 minutes 1st Class: 518.0
2nd Class: 323.0
D1842 D Guangzhou South Guiyang East 08:47 14:10 5 hours 22 minutes 1st Class: 508.0
2nd Class: 317.0
D214 D Guangzhou South Guiyang North 09:00 13:17 4 hours 17 minutes 1st Class: 518.0
2nd Class: 323.0
D1882 D Guangzhou South Guiyang East 09:05 14:04 5 hours 13 minutes Business: 952
1st Class: 508.0
2nd Class: 317.0
D1810 D Guangzhou South Guiyang East 09:17 14:45 5 hours 25 minutes 1st Class: 508.0
2nd Class: 317.0
D1853 D Guangzhou Guiyang East 09:44 14:20 4 hours 36 minutes 1st Class: 520.0
2nd Class: 325.0
D1822 D Guangzhou South Guiyang East 11:00 16:21 5 hours 21 minutes 1st Class: 508.0
2nd Class: 317.0
D2818 D Guangzhou South Guiyang North 11:17 16:47 5 hours 30 minutes 1st Class: 518.0
2nd Class: 323.0
D2877 D Guangzhou Guiyang North 11:27 17:18 5 hours 52 minutes 1st Class: 457.0
2nd Class: 285.0
D1826 D Guangzhou South Guiyang East 12:30 17:41 5 hours 11 minutes 1st Class: 508.0
2nd Class: 317.0
D1857 D Guangzhou Guiyang East 12:50 17:59 5 hours 9 minutes 1st Class: 520.0
2nd Class: 325.0
G409 G Guangzhou South Guiyang North 13:08 17:38 4 hours 30 minutes
K486 K Guangzhou Guiyang 13:22 08:58 0 minutes Business: 439.5
Soft Sleeper (Upper): 400.5
Soft Sleeper (Upper): 436.5
Hard Sleeper (Upper): 238.5
Soft Seat: 257.5
Hard Seat: 138.5
D212 D Guangzhou South Guiyang North 14:00 18:14 4 hours 14 minutes 1st Class: 518.0
2nd Class: 323.0
D1872 D Guangzhou South Guiyang East 14:25 19:36 5 hours 10 minutes 1st Class: 508.0
2nd Class: 317.0
G2937 G Guangzhou South Guiyang North 14:50 19:31 4 hours 41 minutes
D1874 D Guangzhou South Guiyang East 15:09 20:31 5 hours 21 minutes 1st Class: 508.0
2nd Class: 317.0
D2834 D Guangzhou South Guiyang North 15:15 20:47 5 hours 32 minutes 1st Class: 340.0
2nd Class: 212.0
G2930 G Guangzhou South Guiyang North 15:28 20:14 4 hours 44 minutes Business: 970.5
1st Class: 518.0
2nd Class: 323.0
G320 G Guangzhou South Guiyang East 15:43 20:12 4 hours 25 minutes
K827 K Guangzhou Guiyang 15:49 12:32 21 hours 3 minutes Soft Sleeper (Upper): 464.5
Hard Sleeper (Upper): 296.5
Hard Seat: 173.5
D2844 D Guangzhou South Guiyang North 15:55 21:38 5 hours 43 minutes 1st Class: 391.0
2nd Class: 244.0
G2923 G Guangzhou South Guiyang North 16:07 20:24 4 hours 17 minutes
K830 K Guangzhou Guiyang 16:22 12:32 20 hours 10 minutes
D2838 D Guangzhou South Guiyang North 16:44 21:55 5 hours 11 minutes Business: 553
1st Class: 493.0
2nd Class: 307.0
D2840 D Guangzhou South Guiyang North 16:52 22:05 5 hours 13 minutes 1st Class: 518.0
2nd Class: 323.0
K202 K Guangzhou Guiyang 22:10 24:00 19 hours 35 minutes Soft Sleeper (Upper): 561.5
Hard Sleeper (Upper): 322.5
Hard Seat: 189.5
K841 K Guangzhou Guiyang 24:00 24:00 0 minutes Soft Sleeper (Upper): 464.5
Hard Sleeper (Upper): 296.5
Hard Seat: 173.5
Train No.Depart - ArriveTimePrice
D1862 Guangzhou South

to

Guiyang East
06:57

to

11:53
1st Cls.:

508.0RMB

2nd Cls.:

317.0RMB

D2804 Guangzhou South

to

Guiyang North
07:06

to

12:32
1st Cls.:

518.0RMB

2nd Cls.:

323.0RMB

D1849 Guangzhou

to

Guiyang East
07:23

to

12:35
1st Cls.:

520.0RMB

2nd Cls.:

325.0RMB

G2957 Guangzhou South

to

Guiyang North
07:27

to

13:43
G2932 Guangzhou South

to

Guiyang North
07:50

to

12:10
Bus. Cls.:

970.5RMB

1st Cls.:

518.0RMB

2nd Cls.:

323.0RMB

D1806 Guangzhou South

to

Guiyang East
08:12

to

13:41
1st Cls.:

508.0RMB

2nd Cls.:

317.0RMB

G2927 Guangzhou South

to

Guiyang North
08:36

to

12:56
G2926 Guangzhou South

to

Guiyang North
08:37

to

12:56
Bus. Cls.:

970.5RMB

1st Cls.:

518.0RMB

2nd Cls.:

323.0RMB

D2806 Guangzhou South

to

Guiyang North
08:42

to

14:07
1st Cls.:

518.0RMB

2nd Cls.:

323.0RMB

D1842 Guangzhou South

to

Guiyang East
08:47

to

14:10
1st Cls.:

508.0RMB

2nd Cls.:

317.0RMB

D214 Guangzhou South

to

Guiyang North
09:00

to

13:17
1st Cls.:

518.0RMB

2nd Cls.:

323.0RMB

D1882 Guangzhou South

to

Guiyang East
09:05

to

14:04
Bus. Cls.:

952RMB

1st Cls.:

508.0RMB

2nd Cls.:

317.0RMB

D1810 Guangzhou South

to

Guiyang East
09:17

to

14:45
1st Cls.:

508.0RMB

2nd Cls.:

317.0RMB

D1853 Guangzhou

to

Guiyang East
09:44

to

14:20
1st Cls.:

520.0RMB

2nd Cls.:

325.0RMB

D1822 Guangzhou South

to

Guiyang East
11:00

to

16:21
1st Cls.:

508.0RMB

2nd Cls.:

317.0RMB

D2818 Guangzhou South

to

Guiyang North
11:17

to

16:47
1st Cls.:

518.0RMB

2nd Cls.:

323.0RMB

D2877 Guangzhou

to

Guiyang North
11:27

to

17:18
1st Cls.:

457.0RMB

2nd Cls.:

285.0RMB

D1826 Guangzhou South

to

Guiyang East
12:30

to

17:41
1st Cls.:

508.0RMB

2nd Cls.:

317.0RMB

D1857 Guangzhou

to

Guiyang East
12:50

to

17:59
1st Cls.:

520.0RMB

2nd Cls.:

325.0RMB

G409 Guangzhou South

to

Guiyang North
13:08

to

17:38
K486 Guangzhou

to

Guiyang
13:22

to

08:58
Bus. Cls.:

439.5RMB

Soft Sleeper (U):

400.5RMB

Soft Sleeper (U):

436.5RMB

Hard Sleeper (U):

238.5RMB

Soft Seat:

257.5RMB

Hard Seat:

138.5RMB

D212 Guangzhou South

to

Guiyang North
14:00

to

18:14
1st Cls.:

518.0RMB

2nd Cls.:

323.0RMB

D1872 Guangzhou South

to

Guiyang East
14:25

to

19:36
1st Cls.:

508.0RMB

2nd Cls.:

317.0RMB

G2937 Guangzhou South

to

Guiyang North
14:50

to

19:31
D1874 Guangzhou South

to

Guiyang East
15:09

to

20:31
1st Cls.:

508.0RMB

2nd Cls.:

317.0RMB

D2834 Guangzhou South

to

Guiyang North
15:15

to

20:47
1st Cls.:

340.0RMB

2nd Cls.:

212.0RMB

G2930 Guangzhou South

to

Guiyang North
15:28

to

20:14
Bus. Cls.:

970.5RMB

1st Cls.:

518.0RMB

2nd Cls.:

323.0RMB

G320 Guangzhou South

to

Guiyang East
15:43

to

20:12
K827 Guangzhou

to

Guiyang
15:49

to

12:32
Soft Sleeper (U):

464.5RMB

Hard Sleeper (U):

296.5RMB

Hard Seat:

173.5RMB

D2844 Guangzhou South

to

Guiyang North
15:55

to

21:38
1st Cls.:

391.0RMB

2nd Cls.:

244.0RMB

G2923 Guangzhou South

to

Guiyang North
16:07

to

20:24
K830 Guangzhou

to

Guiyang
16:22

to

12:32
D2838 Guangzhou South

to

Guiyang North
16:44

to

21:55
Bus. Cls.:

553RMB

1st Cls.:

493.0RMB

2nd Cls.:

307.0RMB

D2840 Guangzhou South

to

Guiyang North
16:52

to

22:05
1st Cls.:

518.0RMB

2nd Cls.:

323.0RMB

K202 Guangzhou

to

Guiyang
22:10

to

24:00
Soft Sleeper (U):

561.5RMB

Hard Sleeper (U):

322.5RMB

Hard Seat:

189.5RMB

K841 Guangzhou

to

Guiyang
24:00

to

24:00
Soft Sleeper (U):

464.5RMB

Hard Sleeper (U):

296.5RMB

Hard Seat:

173.5RMB

Top China Train Routes

Shanghai to Beijing
Hangzhou to Shanghai
Shanghai to Hangzhou
Beijing to Shanghai
Shanghai to Suzhou
Suzhou to Shanghai
Guangzhou to Shenzhen
Shenzhen to Guangzhou
Nanjing to Shanghai
Shanghai to Nanjing
Guangzhou to Xianggangxijiulong
Xianggangxijiulong to Guangzhou
Tianjin to Beijing
Beijing to Tianjin
Shanghai to Wuxi
Beijing to Xian
Ningbo to Shanghai
Wuxi to Shanghai
Shanghai to Ningbo
Yiwu to Shanghai
Shanghai to Yiwu

Top Routes From Origin

Guangzhou to Shenzhen
Guangzhou to Xianggangxijiulong
Guangzhou to Zhuhai
Guangzhou to Guilin
Guangzhou to Futian
Guangzhou to Yangshuo
Guangzhou to Yiwu
Guangzhou to Changsha
Guangzhou to Wuhan
Guangzhou to Nanning
Guangzhou to Shanghai
Guangzhou to Zhongshan
Guangzhou to Beijing
Guangzhou to Chaoshan
Guangzhou to Dongguan
Guangzhou to Hangzhou
Guangzhou to Nanchang
Guangzhou to Humen
Guangzhou to Xiamen
Guangzhou to Shaoguan
Guangzhou to Guiyang