Book China Travel

Guiyang to Zhenyuan

Train Timetable

Train No.Train TypeDepart StationArrive StationDepart TimeArrive TimeDurationPriceBook
K1272 K Guiyang Zhenyuan 06:05 09:46 3 hours 41 minutes Business: -
Premier: -
Soft Sleeper (Upper): -
Soft Sleeper (Lower): -
Soft Sleeper (Upper): -
Soft Sleeper (Lower): -
Hard Sleeper (Upper): -
Hard Sleeper (Middle): -
Hard Sleeper (Lower): -
1st Class: -
2nd Class: -
Soft Seat: -
Hard Seat: -
K636 K Guiyang Zhenyuan 09:59 13:43 3 hours 44 minutes Business: -
Premier: -
Soft Sleeper (Upper): -
Soft Sleeper (Lower): -
Soft Sleeper (Upper): -
Soft Sleeper (Lower): -
Hard Sleeper (Upper): -
Hard Sleeper (Middle): -
Hard Sleeper (Lower): -
1st Class: -
2nd Class: -
Soft Seat: -
Hard Seat: -
K942 K Guiyang Zhenyuan 10:53 14:33 3 hours 40 minutes Business: -
Premier: -
Soft Sleeper (Upper): -
Soft Sleeper (Lower): -
Soft Sleeper (Upper): 132.5
Soft Sleeper (Lower): -
Hard Sleeper (Upper): 87.5
Hard Sleeper (Middle): -
Hard Sleeper (Lower): -
1st Class: -
2nd Class: -
Soft Seat: -
Hard Seat: 41.5
K945 K Guiyang Zhenyuan 11:05 14:53 3 hours 48 minutes Business: -
Premier: -
Soft Sleeper (Upper): -
Soft Sleeper (Lower): -
Soft Sleeper (Upper): -
Soft Sleeper (Lower): -
Hard Sleeper (Upper): -
Hard Sleeper (Middle): -
Hard Sleeper (Lower): -
1st Class: -
2nd Class: -
Soft Seat: -
Hard Seat: -
5640 Ordinary Guiyang Zhenyuan 13:08 18:13 5 hours 5 minutes Business: -
Premier: -
Soft Sleeper (Upper): -
Soft Sleeper (Lower): -
Soft Sleeper (Upper): -
Soft Sleeper (Lower): -
Hard Sleeper (Upper): -
Hard Sleeper (Middle): -
Hard Sleeper (Lower): -
1st Class: -
2nd Class: -
Soft Seat: -
Hard Seat: 20.5
K476 K Guiyang Zhenyuan 15:05 24:00 3 hours 42 minutes Business: -
Premier: -
Soft Sleeper (Upper): -
Soft Sleeper (Lower): -
Soft Sleeper (Upper): 132.5
Soft Sleeper (Lower): -
Hard Sleeper (Upper): 87.5
Hard Sleeper (Middle): -
Hard Sleeper (Lower): -
1st Class: -
2nd Class: -
Soft Seat: -
Hard Seat: 41.5
K876 K Guiyang Zhenyuan 15:20 19:03 3 hours 43 minutes Business: -
Premier: -
Soft Sleeper (Upper): -
Soft Sleeper (Lower): -
Soft Sleeper (Upper): 132.5
Soft Sleeper (Lower): -
Hard Sleeper (Upper): 87.5
Hard Sleeper (Middle): -
Hard Sleeper (Lower): -
1st Class: -
2nd Class: -
Soft Seat: -
Hard Seat: 41.5
K948 K Guiyang Zhenyuan 24:00 24:00 3 hours 48 minutes Business: -
Premier: -
Soft Sleeper (Upper): -
Soft Sleeper (Lower): -
Soft Sleeper (Upper): 132.5
Soft Sleeper (Lower): -
Hard Sleeper (Upper): 87.5
Hard Sleeper (Middle): -
Hard Sleeper (Lower): -
1st Class: -
2nd Class: -
Soft Seat: -
Hard Seat: 41.5
Train No.Depart - ArriveTimePrice
K1272 Guiyang

to

Zhenyuan
06:05

to

09:46
Bus. Cls.:

-RMB

Premier:

-RMB

Soft Sleeper (U):

-RMB

Soft Sleeper (L):

-RMB

Soft Sleeper (U):

-RMB

Soft Sleeper (L):

-RMB

Hard Sleeper (U):

-RMB

Hard Sleeper (M\):

-RMB

Hard Sleeper (L):

-RMB

1st Cls.:

-RMB

2nd Cls.:

-RMB

Soft Seat:

-RMB

Hard Seat:

-RMB

K636 Guiyang

to

Zhenyuan
09:59

to

13:43
Bus. Cls.:

-RMB

Premier:

-RMB

Soft Sleeper (U):

-RMB

Soft Sleeper (L):

-RMB

Soft Sleeper (U):

-RMB

Soft Sleeper (L):

-RMB

Hard Sleeper (U):

-RMB

Hard Sleeper (M\):

-RMB

Hard Sleeper (L):

-RMB

1st Cls.:

-RMB

2nd Cls.:

-RMB

Soft Seat:

-RMB

Hard Seat:

-RMB

K942 Guiyang

to

Zhenyuan
10:53

to

14:33
Bus. Cls.:

-RMB

Premier:

-RMB

Soft Sleeper (U):

-RMB

Soft Sleeper (L):

-RMB

Soft Sleeper (U):

132.5RMB

Soft Sleeper (L):

-RMB

Hard Sleeper (U):

87.5RMB

Hard Sleeper (M\):

-RMB

Hard Sleeper (L):

-RMB

1st Cls.:

-RMB

2nd Cls.:

-RMB

Soft Seat:

-RMB

Hard Seat:

41.5RMB

K945 Guiyang

to

Zhenyuan
11:05

to

14:53
Bus. Cls.:

-RMB

Premier:

-RMB

Soft Sleeper (U):

-RMB

Soft Sleeper (L):

-RMB

Soft Sleeper (U):

-RMB

Soft Sleeper (L):

-RMB

Hard Sleeper (U):

-RMB

Hard Sleeper (M\):

-RMB

Hard Sleeper (L):

-RMB

1st Cls.:

-RMB

2nd Cls.:

-RMB

Soft Seat:

-RMB

Hard Seat:

-RMB

5640 Guiyang

to

Zhenyuan
13:08

to

18:13
Bus. Cls.:

-RMB

Premier:

-RMB

Soft Sleeper (U):

-RMB

Soft Sleeper (L):

-RMB

Soft Sleeper (U):

-RMB

Soft Sleeper (L):

-RMB

Hard Sleeper (U):

-RMB

Hard Sleeper (M\):

-RMB

Hard Sleeper (L):

-RMB

1st Cls.:

-RMB

2nd Cls.:

-RMB

Soft Seat:

-RMB

Hard Seat:

20.5RMB

K476 Guiyang

to

Zhenyuan
15:05

to

24:00
Bus. Cls.:

-RMB

Premier:

-RMB

Soft Sleeper (U):

-RMB

Soft Sleeper (L):

-RMB

Soft Sleeper (U):

132.5RMB

Soft Sleeper (L):

-RMB

Hard Sleeper (U):

87.5RMB

Hard Sleeper (M\):

-RMB

Hard Sleeper (L):

-RMB

1st Cls.:

-RMB

2nd Cls.:

-RMB

Soft Seat:

-RMB

Hard Seat:

41.5RMB

K876 Guiyang

to

Zhenyuan
15:20

to

19:03
Bus. Cls.:

-RMB

Premier:

-RMB

Soft Sleeper (U):

-RMB

Soft Sleeper (L):

-RMB

Soft Sleeper (U):

132.5RMB

Soft Sleeper (L):

-RMB

Hard Sleeper (U):

87.5RMB

Hard Sleeper (M\):

-RMB

Hard Sleeper (L):

-RMB

1st Cls.:

-RMB

2nd Cls.:

-RMB

Soft Seat:

-RMB

Hard Seat:

41.5RMB

K948 Guiyang

to

Zhenyuan
24:00

to

24:00
Bus. Cls.:

-RMB

Premier:

-RMB

Soft Sleeper (U):

-RMB

Soft Sleeper (L):

-RMB

Soft Sleeper (U):

132.5RMB

Soft Sleeper (L):

-RMB

Hard Sleeper (U):

87.5RMB

Hard Sleeper (M\):

-RMB

Hard Sleeper (L):

-RMB

1st Cls.:

-RMB

2nd Cls.:

-RMB

Soft Seat:

-RMB

Hard Seat:

41.5RMB

Top China Train Routes

Shanghai to Beijing
Hangzhou to Shanghai
Shanghai to Hangzhou
Beijing to Shanghai
Shanghai to Suzhou
Suzhou to Shanghai
Guangzhou to Shenzhen
Shenzhen to Guangzhou
Nanjing to Shanghai
Shanghai to Nanjing
Guangzhou to Xianggangxijiulong
Xianggangxijiulong to Guangzhou
Tianjin to Beijing
Beijing to Tianjin
Shanghai to Wuxi
Beijing to Xian
Ningbo to Shanghai
Wuxi to Shanghai
Shanghai to Ningbo
Yiwu to Shanghai
Shanghai to Yiwu

Top Routes From Origin

Guiyang to Guangzhou
Guiyang to Shenzhen
Guiyang to Kunmingnan
Guiyang to Chengdu
Guiyang to Kaili
Guiyang to Chongqingxi
Guiyang to Xianggangxijiulong
Guiyang to Anshunxi
Guiyang to Guilin
Guiyang to Tongren
Guiyang to Congjiang
Guiyang to Zunyi
Guiyang to Zhenyuan
Guiyang to Beijing
Guiyang to Kunming
Guiyang to Changsha
Guiyang to Anshun
Guiyang to Liupanshui
Guiyang to Yangshuo
Guiyang to Wuhan
Guiyang to Zhangjiajie