Nanjing to Tianjin

Train Timetable

Train No.Train TypeDepart StationArrive StationDepart TimeArrive TimeDurationPriceBook
D704 D Nanjing Tianjin West 00:15 08:32 8 hours 17 minutes
K76 K Nanjing Tianjin 01:28 14:40 13 hours 12 minutes Business: 425.5
Soft Sleeper (Upper): 389.5
Soft Sleeper (Upper): 360.5
Hard Sleeper (Upper): 232.5
Soft Seat: 212.5
Hard Seat: 135.5
K552 K Nanjing Tianjin 02:12 15:42 13 hours 30 minutes Business: 425.5
Soft Sleeper (Upper): 389.5
Soft Sleeper (Upper): 360.5
Hard Sleeper (Upper): 232.5
Soft Seat: 212.5
Hard Seat: 135.5
K348 K Nanjing Tianjin 07:17 21:54 14 hours 37 minutes Soft Sleeper (Upper): 360.5
Hard Sleeper (Upper): 232.5
Hard Seat: 135.5
G1229 G Nanjing South Tianjin West 09:30 13:45 4 hours 15 minutes Business: 1268.5
Premier: 763.5
1st Class: 678.5
2nd Class: 403.5
G112 G Nanjing South Tianjin South 09:35 13:24 3 hours 49 minutes Business: 1248.5
1st Class: 663.5
2nd Class: 393.5
G1224 G Nanjing South Tianjin West 09:55 14:14 4 hours 19 minutes Business: 1268.5
1st Class: 678.5
2nd Class: 403.5
G212 G Nanjing South Tianjin West 10:20 14:26 4 hours 6 minutes Business: 1268.5
1st Class: 678.5
2nd Class: 403.5
G1258 G Nanjing South Tianjin 10:42 16:24 0 minutes Premier: 769.5
1st Class: 681.0
2nd Class: 404.5
G1204 G Nanjing South Tianjin West 11:22 15:18 3 hours 56 minutes Business: 1268.5
1st Class: 678.5
2nd Class: 403.5
G1214 G Nanjing South Tianjin West 11:54 15:50 3 hours 56 minutes Business: 1268.5
Premier: 763.5
1st Class: 678.5
2nd Class: 403.5
G1236 G Nanjing South Tianjin 11:59 16:24 4 hours 25 minutes Premier: 769.5
1st Class: 681.0
2nd Class: 404.5
G1252 G Nanjing South Tianjin West 12:46 16:56 4 hours 10 minutes Business: 1268.5
1st Class: 678.5
2nd Class: 403.5
G130 G Nanjing South Tianjin South 12:50 17:03 0 minutes
G1225 G Nanjing South Tianjin West 12:54 17:08 4 hours 14 minutes Business: 1268.5
Premier: 763.5
1st Class: 678.5
2nd Class: 403.5
G38 G Nanjing South Tianjin South 13:02 17:26 4 hours 24 minutes Business: 1248.5
Premier: 753.5
1st Class: 663.5
2nd Class: 393.5
K516 K Nanjing Tianjin 13:05 03:42 14 hours 37 minutes Business: 282
Soft Sleeper (Upper): 261
Soft Sleeper (Upper): 243
Hard Sleeper (Upper): 158
Soft Seat: 141
Hard Seat: 91
G168 G Nanjing South Tianjin South 13:22 17:37 4 hours 15 minutes Business: 1248.5
1st Class: 663.5
2nd Class: 393.5
G134 G Nanjing South Tianjin South 14:24 18:21 1 day 3 hours 57 minutes Business: 1248.5
1st Class: 663.5
2nd Class: 393.5
G56 G Nanjing South Tianjin South 14:29 18:15 3 hours 46 minutes Business: 1248.5
1st Class: 663.5
2nd Class: 393.5
G138 G Nanjing South Tianjin South 14:51 18:49 3 hours 58 minutes Business: 1248.5
1st Class: 663.5
2nd Class: 393.5
G140 G Nanjing South Tianjin South 15:06 19:05 3 hours 59 minutes Business: 1248.5
1st Class: 663.5
2nd Class: 393.5
G164 G Nanjing South Tianjin South 15:17 19:16 3 hours 59 minutes Business: 1248.5
1st Class: 663.5
2nd Class: 393.5
G52 G Nanjing South Tianjin West 16:20 20:05 3 hours 45 minutes Business: 1268.5
1st Class: 678.5
2nd Class: 403.5
1462 Ordinary Nanjing Tianjin West 16:22 07:45 15 hours 23 minutes
G146 G Nanjing South Tianjin South 16:24 20:08 3 hours 44 minutes Business: 1248.5
Premier: 753.5
1st Class: 663.5
2nd Class: 393.5
G166 G Nanjing South Tianjin South 16:43 20:21 3 hours 38 minutes Business: 1248.5
1st Class: 663.5
2nd Class: 393.5
G216 G Nanjing South Tianjin West 18:06 22:05 3 hours 59 minutes Business: 1268.5
1st Class: 678.5
2nd Class: 403.5
G156 G Nanjing South Tianjin South 18:41 22:22 3 hours 41 minutes Business: 1248.5
1st Class: 663.5
2nd Class: 393.5
K49 K Nanjing Tianjin 20:48 12:52 16 hours 4 minutes Business: 394
Soft Sleeper (Upper): 362
Soft Sleeper (Upper): 336
Hard Sleeper (Upper): 215
Soft Seat: 197
Hard Seat: 124
D718 D Nanjing Tianjin West 21:40 05:51 8 hours 11 minutes 1st Class: 244.0
2nd Class: 203.0
Z172 Z Nanjing Tianjin 22:13 07:19 9 hours 3 minutes Soft Sleeper (Upper): 360.5
Hard Sleeper (Upper): 232.5
Hard Seat: 135.5
Z282 Z Nanjing Tianjin West 22:55 09:03 10 hours 8 minutes Business: 409.5
Soft Sleeper (Upper): 375.5
Soft Sleeper (Upper): 348.5
Hard Sleeper (Upper): 222.5
Soft Seat: 204.5
Hard Seat: 128.5
K189 K Nanjing Tianjin 23:19 12:06 12 hours 47 minutes Business: 425.5
Soft Sleeper (Upper): 389.5
Soft Sleeper (Upper): 360.5
Hard Sleeper (Upper): 232.5
Soft Seat: 212.5
Hard Seat: 135.5
Train No.Depart - ArriveTimePrice
D704 Nanjing

to

Tianjin West
00:15

to

08:32
K76 Nanjing

to

Tianjin
01:28

to

14:40
Bus. Cls.:

425.5RMB

Soft Sleeper (U):

389.5RMB

Soft Sleeper (U):

360.5RMB

Hard Sleeper (U):

232.5RMB

Soft Seat:

212.5RMB

Hard Seat:

135.5RMB

K552 Nanjing

to

Tianjin
02:12

to

15:42
Bus. Cls.:

425.5RMB

Soft Sleeper (U):

389.5RMB

Soft Sleeper (U):

360.5RMB

Hard Sleeper (U):

232.5RMB

Soft Seat:

212.5RMB

Hard Seat:

135.5RMB

K348 Nanjing

to

Tianjin
07:17

to

21:54
Soft Sleeper (U):

360.5RMB

Hard Sleeper (U):

232.5RMB

Hard Seat:

135.5RMB

G1229 Nanjing South

to

Tianjin West
09:30

to

13:45
Bus. Cls.:

1268.5RMB

Premier:

763.5RMB

1st Cls.:

678.5RMB

2nd Cls.:

403.5RMB

G112 Nanjing South

to

Tianjin South
09:35

to

13:24
Bus. Cls.:

1248.5RMB

1st Cls.:

663.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G1224 Nanjing South

to

Tianjin West
09:55

to

14:14
Bus. Cls.:

1268.5RMB

1st Cls.:

678.5RMB

2nd Cls.:

403.5RMB

G212 Nanjing South

to

Tianjin West
10:20

to

14:26
Bus. Cls.:

1268.5RMB

1st Cls.:

678.5RMB

2nd Cls.:

403.5RMB

G1258 Nanjing South

to

Tianjin
10:42

to

16:24
Premier:

769.5RMB

1st Cls.:

681.0RMB

2nd Cls.:

404.5RMB

G1204 Nanjing South

to

Tianjin West
11:22

to

15:18
Bus. Cls.:

1268.5RMB

1st Cls.:

678.5RMB

2nd Cls.:

403.5RMB

G1214 Nanjing South

to

Tianjin West
11:54

to

15:50
Bus. Cls.:

1268.5RMB

Premier:

763.5RMB

1st Cls.:

678.5RMB

2nd Cls.:

403.5RMB

G1236 Nanjing South

to

Tianjin
11:59

to

16:24
Premier:

769.5RMB

1st Cls.:

681.0RMB

2nd Cls.:

404.5RMB

G1252 Nanjing South

to

Tianjin West
12:46

to

16:56
Bus. Cls.:

1268.5RMB

1st Cls.:

678.5RMB

2nd Cls.:

403.5RMB

G130 Nanjing South

to

Tianjin South
12:50

to

17:03
G1225 Nanjing South

to

Tianjin West
12:54

to

17:08
Bus. Cls.:

1268.5RMB

Premier:

763.5RMB

1st Cls.:

678.5RMB

2nd Cls.:

403.5RMB

G38 Nanjing South

to

Tianjin South
13:02

to

17:26
Bus. Cls.:

1248.5RMB

Premier:

753.5RMB

1st Cls.:

663.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

K516 Nanjing

to

Tianjin
13:05

to

03:42
Bus. Cls.:

282RMB

Soft Sleeper (U):

261RMB

Soft Sleeper (U):

243RMB

Hard Sleeper (U):

158RMB

Soft Seat:

141RMB

Hard Seat:

91RMB

G168 Nanjing South

to

Tianjin South
13:22

to

17:37
Bus. Cls.:

1248.5RMB

1st Cls.:

663.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G134 Nanjing South

to

Tianjin South
14:24

to

18:21
Bus. Cls.:

1248.5RMB

1st Cls.:

663.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G56 Nanjing South

to

Tianjin South
14:29

to

18:15
Bus. Cls.:

1248.5RMB

1st Cls.:

663.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G138 Nanjing South

to

Tianjin South
14:51

to

18:49
Bus. Cls.:

1248.5RMB

1st Cls.:

663.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G140 Nanjing South

to

Tianjin South
15:06

to

19:05
Bus. Cls.:

1248.5RMB

1st Cls.:

663.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G164 Nanjing South

to

Tianjin South
15:17

to

19:16
Bus. Cls.:

1248.5RMB

1st Cls.:

663.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G52 Nanjing South

to

Tianjin West
16:20

to

20:05
Bus. Cls.:

1268.5RMB

1st Cls.:

678.5RMB

2nd Cls.:

403.5RMB

1462 Nanjing

to

Tianjin West
16:22

to

07:45
G146 Nanjing South

to

Tianjin South
16:24

to

20:08
Bus. Cls.:

1248.5RMB

Premier:

753.5RMB

1st Cls.:

663.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G166 Nanjing South

to

Tianjin South
16:43

to

20:21
Bus. Cls.:

1248.5RMB

1st Cls.:

663.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G216 Nanjing South

to

Tianjin West
18:06

to

22:05
Bus. Cls.:

1268.5RMB

1st Cls.:

678.5RMB

2nd Cls.:

403.5RMB

G156 Nanjing South

to

Tianjin South
18:41

to

22:22
Bus. Cls.:

1248.5RMB

1st Cls.:

663.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

K49 Nanjing

to

Tianjin
20:48

to

12:52
Bus. Cls.:

394RMB

Soft Sleeper (U):

362RMB

Soft Sleeper (U):

336RMB

Hard Sleeper (U):

215RMB

Soft Seat:

197RMB

Hard Seat:

124RMB

D718 Nanjing

to

Tianjin West
21:40

to

05:51
1st Cls.:

244.0RMB

2nd Cls.:

203.0RMB

Z172 Nanjing

to

Tianjin
22:13

to

07:19
Soft Sleeper (U):

360.5RMB

Hard Sleeper (U):

232.5RMB

Hard Seat:

135.5RMB

Z282 Nanjing

to

Tianjin West
22:55

to

09:03
Bus. Cls.:

409.5RMB

Soft Sleeper (U):

375.5RMB

Soft Sleeper (U):

348.5RMB

Hard Sleeper (U):

222.5RMB

Soft Seat:

204.5RMB

Hard Seat:

128.5RMB

K189 Nanjing

to

Tianjin
23:19

to

12:06
Bus. Cls.:

425.5RMB

Soft Sleeper (U):

389.5RMB

Soft Sleeper (U):

360.5RMB

Hard Sleeper (U):

232.5RMB

Soft Seat:

212.5RMB

Hard Seat:

135.5RMB

Top China Train Routes

Shanghai to Beijing
Hangzhou to Shanghai
Shanghai to Hangzhou
Beijing to Shanghai
Shanghai to Suzhou
Suzhou to Shanghai
Guangzhou to Shenzhen
Shenzhen to Guangzhou
Nanjing to Shanghai
Shanghai to Nanjing
Guangzhou to Xianggangxijiulong
Xianggangxijiulong to Guangzhou
Tianjin to Beijing
Beijing to Tianjin
Shanghai to Wuxi
Beijing to Xian
Ningbo to Shanghai
Wuxi to Shanghai
Shanghai to Ningbo
Yiwu to Shanghai
Shanghai to Yiwu

Top Routes From Origin

Nanjing to Shanghai
Nanjing to Beijing
Nanjing to Hangzhou
Nanjing to Suzhou
Nanjing to Hefei
Nanjing to Wuxi
Nanjing to Wuhan
Nanjing to Changzhou
Nanjing to Ningbo
Nanjing to Xuzhou
Nanjing to Yangzhou
Nanjing to Zhenjiang
Nanjing to Wuhu
Nanjing to Yiwu
Nanjing to Tianjin
Nanjing to Kunshan
Nanjing to Xian
Nanjing to Bengbu
Nanjing to Huangshan
Nanjing to Chuzhou
Nanjing to Jinan