Book China Travel

Suzhou to Changzhou

Train Timetable

Train No.Train TypeDepart StationArrive StationDepart TimeArrive TimeDurationPriceBook
K5572 K Suzhou Changzhou 00:13 01:11 58 minutes Hard Sleeper (Upper): 60.5
Hard Seat: 14.5
K8387 K Suzhou Changzhou 00:19 01:18 59 minutes
K8362 K Suzhou Changzhou 00:33 01:32 59 minutes
K8428 K Suzhou Changzhou 00:57 01:57 1 hours 0 minutes
K526 K Suzhou Changzhou 05:35 06:34 59 minutes
K528 K Suzhou Changzhou 05:41 06:40 59 minutes
G7073 G Suzhou Changzhou 06:17 06:49 32 minutes
G1970 G Suzhou North Changzhou North 06:35 06:57 22 minutes Business: 119.5
1st Class: 64.5
2nd Class: 39.5
D352 D Suzhou Changzhou 06:49 07:21 32 minutes 1st Class: 48.0
2nd Class: 30.0
G9233 G Suzhou Industrial Park Changzhou 06:58 07:37 39 minutes
K5828 K Suzhou Changzhou 07:00 08:13 1 hours 13 minutes
G9431 G Suzhou North Changzhou North 07:07 07:29 22 minutes
D9576 D Suzhou Changzhou 07:10 07:55 45 minutes
G1772 G Suzhou North Changzhou North 07:12 07:34 22 minutes Business: 119.5
1st Class: 64.5
2nd Class: 39.5
D637 D Suzhou New Area Changzhou 07:13 07:43 30 minutes
D3002 D Suzhou Changzhou 07:14 07:59 45 minutes 1st Class: 31.0
2nd Class: 20.0
D2207 D Suzhou Changzhou 07:35 08:07 32 minutes Business: 90
Premier: 54
1st Class: 48.0
2nd Class: 30.0
D3072 D Suzhou Changzhou 07:40 08:12 32 minutes
G1974 G Suzhou North Changzhou North 07:44 08:13 29 minutes Business: 119.5
1st Class: 64.5
2nd Class: 39.5
D3057 D Suzhou Changzhou 07:55 08:33 38 minutes
G7102 G Suzhou Industrial Park Changzhou 07:58 08:38 40 minutes Business: 131.5
1st Class: 64.5
2nd Class: 39.5
G110 G Suzhou North Changzhou North 08:00 08:22 22 minutes Business: 119.5
Premier: 74.5
1st Class: 64.5
2nd Class: 39.5
G7102 G Suzhou Changzhou 08:07 08:38 31 minutes Business: 117.5
1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
D2212 D Suzhou Changzhou 08:12 08:45 33 minutes
G7080 G Suzhou Changzhou 08:18 08:51 33 minutes Business: 117.5
1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
G7004 G Suzhou Changzhou 08:27 08:58 31 minutes Premier: 70.5
1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
G112 G Suzhou North Changzhou North 08:30 08:54 24 minutes
G9255 G Suzhou Changzhou 08:32 09:03 31 minutes
G7269 G Suzhou Changzhou 08:39 09:10 31 minutes
G7233 G Suzhou Changzhou 08:49 09:32 43 minutes
G677 G Suzhou North Changzhou North 08:59 09:28 29 minutes
G212 G Suzhou North Changzhou North 09:07 09:41 34 minutes Business: 119.5
1st Class: 64.5
2nd Class: 39.5
D3064 D Suzhou New Area Changzhou 09:08 09:37 29 minutes
G7084 G Suzhou Changzhou 09:13 09:43 30 minutes 1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
G7104 G Suzhou Changzhou 09:18 09:49 31 minutes
G1866 G Suzhou North Changzhou North 09:21 09:46 25 minutes
D2216 D Suzhou Industrial Park Changzhou 09:23 10:04 41 minutes
G7104 G Suzhou Industrial Park Changzhou 09:24 09:49 39 minutes 1st Class: 64.5
2nd Class: 39.5
G7006 G Suzhou Changzhou 09:27 09:58 31 minutes Premier: 70.5
1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
D2217 D Suzhou Changzhou 09:32 10:04 32 minutes
K5822 K Suzhou Changzhou 09:39 10:39 1 hours 0 minutes
D3023 D Suzhou Changzhou 09:45 10:18 33 minutes
K291 K Suzhou Changzhou 09:58 10:58 1 hours 0 minutes
G116 G Suzhou North Changzhou North 09:59 10:21 22 minutes Business: 119.5
1st Class: 64.5
2nd Class: 39.5
G1201 G Suzhou North Changzhou North 10:04 10:26 22 minutes Business: 119.5
Premier: 74.5
1st Class: 64.5
2nd Class: 39.5
K376 K Suzhou Changzhou 10:05 11:08 1 hours 3 minutes Soft Sleeper (Upper): 90.5
Hard Sleeper (Upper): 60.5
Hard Seat: 14.5
G7372 G Suzhou Changzhou 10:06 10:37 31 minutes Business: 117.5
1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
K517 K Suzhou Changzhou 10:23 11:22 59 minutes Business: 42.5
Soft Sleeper (Upper): 102.5
Soft Sleeper (Upper): 90.5
Hard Sleeper (Upper): 60.5
Soft Seat: 21.5
Hard Seat: 14.5
D3061 D Suzhou Industrial Park Changzhou 10:28 11:19 51 minutes
K361 K Suzhou Changzhou 10:29 11:28 59 minutes
G7180 G Suzhou North Changzhou North 10:30 10:53 23 minutes Business: 119.5
1st Class: 64.5
2nd Class: 39.5
G7194 G Suzhou North Changzhou North 10:35 11:05 30 minutes Business: 119.5
1st Class: 64.5
2nd Class: 39.5
K1147 K Suzhou Changzhou 10:36 11:35 59 minutes
D3061 D Suzhou Changzhou 10:37 11:19 42 minutes
G7042 G Suzhou Changzhou 10:47 11:14 27 minutes
D3068 D Suzhou Changzhou 10:52 11:24 32 minutes
G1236 G Suzhou North Changzhou North 11:01 None 0 minutes
K1557 K Suzhou Changzhou 11:27 12:26 59 minutes
G7241 G Suzhou Changzhou 11:32 12:03 31 minutes
G1252 G Suzhou North Changzhou North 11:35 None 0 minutes
G7106 G Suzhou Changzhou 11:39 12:10 31 minutes 1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
T237 T Suzhou Changzhou 11:42 12:33 51 minutes
G7572 G Suzhou Changzhou 11:44 12:15 31 minutes Business: 117.5
Premier: 70.5
1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
G7264 G Suzhou Changzhou 11:49 12:20 31 minutes 1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
G7316 G Suzhou Industrial Park Changzhou 11:55 12:36 41 minutes Business: 131.5
1st Class: 64.5
2nd Class: 39.5
G1225 G Suzhou North Changzhou North 11:57 12:19 22 minutes Business: 119.5
Premier: 74.5
1st Class: 64.5
2nd Class: 39.5
G7316 G Suzhou Changzhou 12:03 12:36 33 minutes Business: 117.5
1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
G1925 G Suzhou North Changzhou North 12:05 12:37 32 minutes
K2186 K Suzhou Changzhou 12:10 13:14 1 hours 4 minutes Soft Sleeper (Upper): 90.5
Hard Sleeper (Upper): 60.5
Hard Seat: 14.5
K234 K Suzhou Changzhou 12:23 13:22 1 hours 1 minutes Soft Sleeper (Upper): 90.5
Hard Sleeper (Upper): 60.5
Hard Seat: 14.5
G7012 G Suzhou Changzhou 12:32 13:03 31 minutes Premier: 70.5
1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
K1156 K Suzhou Changzhou 12:33 13:32 59 minutes Soft Sleeper (Upper): 90.5
Hard Sleeper (Upper): 60.5
Hard Seat: 14.5
G1956 G Suzhou North Changzhou North 12:36 12:58 22 minutes Business: 119.5
1st Class: 64.5
2nd Class: 39.5
G7576 G Suzhou Changzhou 12:42 13:13 31 minutes Business: 239.5
Premier: 143.5
1st Class: 119.5
2nd Class: 74.5
G460 G Suzhou North Changzhou North 12:51 13:20 29 minutes Business: 119.5
1st Class: 64.5
2nd Class: 39.5
G9293 G Suzhou Changzhou 12:59 13:36 37 minutes
G7048 G Suzhou Changzhou 13:04 13:41 41 minutes Business: 117.5
1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
T204 T Suzhou Changzhou 13:05 13:58 53 minutes Soft Sleeper (Upper): 90.5
Hard Sleeper (Upper): 60.5
Hard Seat: 14.5
G9258 G Suzhou Changzhou 13:14 14:08 54 minutes
K464 K Suzhou Changzhou 13:19 14:18 59 minutes Soft Sleeper (Upper): 90.5
Hard Sleeper (Upper): 60.5
Hard Seat: 14.5
1462 Ordinary Suzhou Changzhou 13:26 14:25 59 minutes
K850 K Suzhou Changzhou 13:32 14:31 1 hours 2 minutes Soft Sleeper (Upper): 90.5
Hard Sleeper (Upper): 60.5
Hard Seat: 14.5
G1717 G Suzhou North Changzhou North 13:37 13:59 22 minutes
G9258 G Suzhou New Area Changzhou 13:40 14:08 28 minutes
G7164 G Suzhou Changzhou 13:42 14:13 31 minutes Business: 117.5
1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
G9402 G Suzhou North Changzhou North 13:46 14:09 23 minutes
D3026 D Suzhou Industrial Park Changzhou 13:54 14:35 41 minutes 1st Class: 54.0
2nd Class: 34.0
G140 G Suzhou North Changzhou North 13:59 14:21 22 minutes Business: 119.5
1st Class: 64.5
2nd Class: 39.5
D3026 D Suzhou Changzhou 14:03 14:35 32 minutes 1st Class: 48.0
2nd Class: 30.0
G9427 G Suzhou North Changzhou North 14:04 14:26 22 minutes
G7149 G Suzhou Changzhou 14:11 14:48 37 minutes
G7093 G Suzhou Changzhou 14:22 14:53 31 minutes
G7016 G Suzhou Changzhou 14:27 14:58 31 minutes Premier: 70.5
1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
D3006 D Suzhou Changzhou 14:32 15:05 33 minutes 1st Class: 48.0
2nd Class: 30.0
K783 K Suzhou Changzhou 14:35 15:35 1 hours 0 minutes
K173 K Suzhou Changzhou 14:43 15:43 1 hours 0 minutes
G7277 G Suzhou Changzhou 14:46 15:17 31 minutes
G1581 G Suzhou North Changzhou North 14:49 15:12 23 minutes
K735 K Suzhou Changzhou 15:10 16:21 1 hours 11 minutes
D3011 D Suzhou Changzhou 15:17 15:50 33 minutes
G7100 G Suzhou Industrial Park Changzhou 15:24 16:03 39 minutes Premier: 79.5
1st Class: 64.5
2nd Class: 39.5
G7018 G Suzhou Changzhou 15:27 15:58 31 minutes Premier: 70.5
1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
G7100 G Suzhou Changzhou 15:32 16:03 31 minutes Premier: 70.5
1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
K1807 K Suzhou Changzhou 15:37 16:48 1 hours 11 minutes Business: 42.5
Soft Sleeper (Upper): 102.5
Soft Sleeper (Upper): 90.5
Hard Sleeper (Upper): 60.5
Soft Seat: 21.5
Hard Seat: 14.5
G7141 G Suzhou Changzhou 15:40 16:12 32 minutes
G1776 G Suzhou North Changzhou North 15:42 16:04 22 minutes
G1736 G Suzhou North Changzhou North 15:53 None 0 minutes
K560 K Suzhou Changzhou 15:59 16:58 59 minutes Soft Sleeper (Upper): 90.5
Hard Sleeper (Upper): 60.5
Hard Seat: 14.5
G9246 G Suzhou Changzhou 16:02 16:34 32 minutes
K1013 K Suzhou Changzhou 16:11 17:39 1 hours 28 minutes
G7153 G Suzhou Changzhou 16:17 17:03 46 minutes
G7020 G Suzhou Changzhou 16:27 16:58 31 minutes Premier: 70.5
1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
T116 T Suzhou Changzhou 16:35 17:26 51 minutes Soft Sleeper (Upper): 90.5
Hard Sleeper (Upper): 60.5
Hard Seat: 14.5
G1937 G Suzhou North Changzhou North 16:37 16:59 22 minutes
D3143 D Suzhou Changzhou 16:38 17:11 33 minutes
D3014 D Suzhou Changzhou 16:43 17:16 33 minutes 1st Class: 48.0
2nd Class: 30.0
G7116 G Suzhou Changzhou 16:48 17:21 33 minutes 1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
G7054 G Suzhou Changzhou 16:54 17:31 37 minutes 1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
G2813 G Suzhou North Changzhou North 16:55 17:29 34 minutes
K1328 K Suzhou Changzhou 16:58 17:59 1 hours 1 minutes Soft Sleeper (Upper): 90.5
Hard Sleeper (Upper): 60.5
Hard Seat: 14.5
G7593 G Suzhou Changzhou 16:59 17:37 38 minutes Business: 117.5
Premier: 70.5
1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
G7196 G Suzhou North Changzhou North 17:09 17:46 37 minutes Business: 119.5
1st Class: 64.5
2nd Class: 39.5
G9280 G Suzhou Changzhou 17:15 17:47 32 minutes
G9280 G Suzhou New Area Changzhou 17:25 17:47 22 minutes
G7022 G Suzhou Changzhou 17:27 17:58 31 minutes Premier: 70.5
1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
K4168 K Suzhou Changzhou 17:28 18:28 1 hours 0 minutes
G7223 G Suzhou Changzhou 17:32 18:03 31 minutes
D3042 D Suzhou Changzhou 17:37 18:10 33 minutes 1st Class: 48.0
2nd Class: 30.0
G154 G Suzhou North Changzhou North 17:38 18:00 22 minutes Business: 119.5
1st Class: 64.5
2nd Class: 39.5
K153 K Suzhou Changzhou 17:39 18:39 1 hours 0 minutes
K1509 K Suzhou Changzhou 17:45 18:45 1 hours 0 minutes
K49 K Suzhou Changzhou 17:56 18:55 59 minutes Business: 42.5
Soft Sleeper (Upper): 102.5
Soft Sleeper (Upper): 90.5
Hard Sleeper (Upper): 60.5
Soft Seat: 21.5
Hard Seat: 14.5
G7130 G Suzhou Changzhou 18:01 18:32 1 day 31 minutes
K33 K Suzhou Changzhou 18:02 19:01 59 minutes
G7056 G Suzhou Changzhou 18:10 18:41 31 minutes
G7257 G Suzhou Changzhou 18:15 18:53 38 minutes
G7293 G Suzhou North Changzhou North 18:19 18:48 29 minutes
G7192 G Suzhou North Changzhou North 18:29 18:58 29 minutes Business: 119.5
1st Class: 64.5
2nd Class: 39.5
D3047 D Suzhou Changzhou 18:32 19:05 33 minutes
G298 G Suzhou North Changzhou North 18:34 19:03 29 minutes Business: 119.5
1st Class: 64.5
2nd Class: 39.5
D3137 D Suzhou Industrial Park Changzhou 18:39 19:27 48 minutes Business: 101
Premier: 61
1st Class: 54.0
2nd Class: 34.0
G9467 G Suzhou North Changzhou North 18:44 19:13 29 minutes
D3136 D Suzhou Changzhou 18:48 19:27 39 minutes
G1827 G Suzhou North Changzhou North 18:52 19:21 29 minutes
G7058 G Suzhou Changzhou 18:54 19:32 38 minutes
G7290 G Suzhou North Changzhou North 19:08 19:42 34 minutes
G7273 G Suzhou Industrial Park Changzhou 19:15 19:54 39 minutes
G1765 G Suzhou North Changzhou North 19:20 19:49 29 minutes
G7273 G Suzhou Changzhou 19:23 19:54 31 minutes
G7026 G Suzhou Changzhou 19:28 19:59 31 minutes Premier: 70.5
1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
K189 K Suzhou Changzhou 19:36 21:06 1 hours 30 minutes Business: 42.5
Soft Sleeper (Upper): 102.5
Soft Sleeper (Upper): 90.5
Hard Sleeper (Upper): 60.5
Soft Seat: 21.5
Hard Seat: 14.5
G1510 G Suzhou North Changzhou North 19:41 20:10 29 minutes Business: 119.5
1st Class: 64.5
2nd Class: 39.5
D3126 D Suzhou Changzhou 19:43 20:16 33 minutes
G7260 G Suzhou Changzhou 19:50 20:21 31 minutes 1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
G1378 G Suzhou North Changzhou North 19:53 20:22 29 minutes
G7584 G Suzhou Changzhou 19:56 20:27 31 minutes 1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
Z172 Z Suzhou Changzhou 20:06 20:53 47 minutes Soft Sleeper (Upper): 90.5
Hard Sleeper (Upper): 60.5
Hard Seat: 14.5
G7124 G Suzhou Changzhou 20:08 20:40 31 minutes 1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
G7226 G Suzhou Industrial Park Changzhou 20:12 20:51 39 minutes Business: 131.5
1st Class: 64.5
2nd Class: 39.5
K1333 K Suzhou Changzhou 20:14 21:30 1 hours 16 minutes Business: 42.5
Soft Sleeper (Upper): 102.5
Soft Sleeper (Upper): 90.5
Hard Sleeper (Upper): 60.5
Soft Seat: 21.5
Hard Seat: 14.5
G7190 G Suzhou North Changzhou North 20:15 20:44 29 minutes
G7227 G Suzhou Changzhou 20:20 20:51 31 minutes
G7028 G Suzhou Changzhou 20:27 20:58 31 minutes Premier: 70.5
1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
Z282 Z Suzhou Changzhou 20:30 21:17 47 minutes Business: 42.5
Soft Sleeper (Upper): 102.5
Soft Sleeper (Upper): 90.5
Hard Sleeper (Upper): 60.5
Soft Seat: 21.5
Hard Seat: 14.5
G7432 G Suzhou Changzhou 20:32 21:03 31 minutes
Z41 Z Suzhou Changzhou 20:36 21:23 47 minutes
G7597 G Suzhou North Changzhou North 20:38 21:07 29 minutes Business: 119.5
Premier: 74.5
1st Class: 64.5
2nd Class: 39.5
K8356 K Suzhou Changzhou 20:49 21:59 1 hours 10 minutes
G7066 G Suzhou Changzhou 20:50 21:21 31 minutes 1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
G9276 G Suzhou Changzhou 20:56 21:27 31 minutes
G7126 G Suzhou Changzhou 21:04 21:35 31 minutes Business: 117.5
1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
K5576 K Suzhou Changzhou 21:07 22:06 59 minutes
G7286 G Suzhou Changzhou 21:09 21:40 31 minutes 1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
G7314 G Suzhou Changzhou 21:19 21:50 31 minutes
K283 K Suzhou Changzhou 21:34 22:33 59 minutes
K5830 K Suzhou Changzhou 21:49 22:40 51 minutes
D2282 D Suzhou Changzhou 21:55 22:27 32 minutes 1st Class: 31.0
2nd Class: 20.0
G7350 G Suzhou Changzhou 22:09 22:40 31 minutes
G7068 G Suzhou Changzhou 22:18 22:49 1 day 31 minutes
K8353 K Suzhou Changzhou 22:39 23:38 59 minutes
K337 K Suzhou Changzhou 22:45 23:44 59 minutes Business: 42.5
Soft Sleeper (Upper): 102.5
Soft Sleeper (Upper): 90.5
Hard Sleeper (Upper): 60.5
Soft Seat: 21.5
Hard Seat: 14.5
G7212 G Suzhou Changzhou 22:54 23:20 26 minutes Business: 117.5
1st Class: 59.5
2nd Class: 34.5
K8483 K Suzhou Changzhou 22:57 23:56 59 minutes
K1048 K Suzhou Changzhou 23:02 00:02 59 minutes
K1045 K Suzhou Changzhou 23:03 00:02 59 minutes
D311 D Suzhou Changzhou 23:31 00:16 45 minutes
D307 D Suzhou Changzhou 23:37 00:22 45 minutes
K1183 K Suzhou Changzhou 23:48 00:47 59 minutes
K8372 K Suzhou Changzhou 23:54 00:53 59 minutes
K1182 K Suzhou Changzhou 24:00 00:47 59 minutes
Train No.Depart - ArriveTimePrice
K5572 Suzhou

to

Changzhou
00:13

to

01:11
Hard Sleeper (U):

60.5RMB

Hard Seat:

14.5RMB

K8387 Suzhou

to

Changzhou
00:19

to

01:18
K8362 Suzhou

to

Changzhou
00:33

to

01:32
K8428 Suzhou

to

Changzhou
00:57

to

01:57
K526 Suzhou

to

Changzhou
05:35

to

06:34
K528 Suzhou

to

Changzhou
05:41

to

06:40
G7073 Suzhou

to

Changzhou
06:17

to

06:49
G1970 Suzhou North

to

Changzhou North
06:35

to

06:57
Bus. Cls.:

119.5RMB

1st Cls.:

64.5RMB

2nd Cls.:

39.5RMB

D352 Suzhou

to

Changzhou
06:49

to

07:21
1st Cls.:

48.0RMB

2nd Cls.:

30.0RMB

G9233 Suzhou Industrial Park

to

Changzhou
06:58

to

07:37
K5828 Suzhou

to

Changzhou
07:00

to

08:13
G9431 Suzhou North

to

Changzhou North
07:07

to

07:29
D9576 Suzhou

to

Changzhou
07:10

to

07:55
G1772 Suzhou North

to

Changzhou North
07:12

to

07:34
Bus. Cls.:

119.5RMB

1st Cls.:

64.5RMB

2nd Cls.:

39.5RMB

D637 Suzhou New Area

to

Changzhou
07:13

to

07:43
D3002 Suzhou

to

Changzhou
07:14

to

07:59
1st Cls.:

31.0RMB

2nd Cls.:

20.0RMB

D2207 Suzhou

to

Changzhou
07:35

to

08:07
Bus. Cls.:

90RMB

Premier:

54RMB

1st Cls.:

48.0RMB

2nd Cls.:

30.0RMB

D3072 Suzhou

to

Changzhou
07:40

to

08:12
G1974 Suzhou North

to

Changzhou North
07:44

to

08:13
Bus. Cls.:

119.5RMB

1st Cls.:

64.5RMB

2nd Cls.:

39.5RMB

D3057 Suzhou

to

Changzhou
07:55

to

08:33
G7102 Suzhou Industrial Park

to

Changzhou
07:58

to

08:38
Bus. Cls.:

131.5RMB

1st Cls.:

64.5RMB

2nd Cls.:

39.5RMB

G110 Suzhou North

to

Changzhou North
08:00

to

08:22
Bus. Cls.:

119.5RMB

Premier:

74.5RMB

1st Cls.:

64.5RMB

2nd Cls.:

39.5RMB

G7102 Suzhou

to

Changzhou
08:07

to

08:38
Bus. Cls.:

117.5RMB

1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

D2212 Suzhou

to

Changzhou
08:12

to

08:45
G7080 Suzhou

to

Changzhou
08:18

to

08:51
Bus. Cls.:

117.5RMB

1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

G7004 Suzhou

to

Changzhou
08:27

to

08:58
Premier:

70.5RMB

1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

G112 Suzhou North

to

Changzhou North
08:30

to

08:54
G9255 Suzhou

to

Changzhou
08:32

to

09:03
G7269 Suzhou

to

Changzhou
08:39

to

09:10
G7233 Suzhou

to

Changzhou
08:49

to

09:32
G677 Suzhou North

to

Changzhou North
08:59

to

09:28
G212 Suzhou North

to

Changzhou North
09:07

to

09:41
Bus. Cls.:

119.5RMB

1st Cls.:

64.5RMB

2nd Cls.:

39.5RMB

D3064 Suzhou New Area

to

Changzhou
09:08

to

09:37
G7084 Suzhou

to

Changzhou
09:13

to

09:43
1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

G7104 Suzhou

to

Changzhou
09:18

to

09:49
G1866 Suzhou North

to

Changzhou North
09:21

to

09:46
D2216 Suzhou Industrial Park

to

Changzhou
09:23

to

10:04
G7104 Suzhou Industrial Park

to

Changzhou
09:24

to

09:49
1st Cls.:

64.5RMB

2nd Cls.:

39.5RMB

G7006 Suzhou

to

Changzhou
09:27

to

09:58
Premier:

70.5RMB

1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

D2217 Suzhou

to

Changzhou
09:32

to

10:04
K5822 Suzhou

to

Changzhou
09:39

to

10:39
D3023 Suzhou

to

Changzhou
09:45

to

10:18
K291 Suzhou

to

Changzhou
09:58

to

10:58
G116 Suzhou North

to

Changzhou North
09:59

to

10:21
Bus. Cls.:

119.5RMB

1st Cls.:

64.5RMB

2nd Cls.:

39.5RMB

G1201 Suzhou North

to

Changzhou North
10:04

to

10:26
Bus. Cls.:

119.5RMB

Premier:

74.5RMB

1st Cls.:

64.5RMB

2nd Cls.:

39.5RMB

K376 Suzhou

to

Changzhou
10:05

to

11:08
Soft Sleeper (U):

90.5RMB

Hard Sleeper (U):

60.5RMB

Hard Seat:

14.5RMB

G7372 Suzhou

to

Changzhou
10:06

to

10:37
Bus. Cls.:

117.5RMB

1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

K517 Suzhou

to

Changzhou
10:23

to

11:22
Bus. Cls.:

42.5RMB

Soft Sleeper (U):

102.5RMB

Soft Sleeper (U):

90.5RMB

Hard Sleeper (U):

60.5RMB

Soft Seat:

21.5RMB

Hard Seat:

14.5RMB

D3061 Suzhou Industrial Park

to

Changzhou
10:28

to

11:19
K361 Suzhou

to

Changzhou
10:29

to

11:28
G7180 Suzhou North

to

Changzhou North
10:30

to

10:53
Bus. Cls.:

119.5RMB

1st Cls.:

64.5RMB

2nd Cls.:

39.5RMB

G7194 Suzhou North

to

Changzhou North
10:35

to

11:05
Bus. Cls.:

119.5RMB

1st Cls.:

64.5RMB

2nd Cls.:

39.5RMB

K1147 Suzhou

to

Changzhou
10:36

to

11:35
D3061 Suzhou

to

Changzhou
10:37

to

11:19
G7042 Suzhou

to

Changzhou
10:47

to

11:14
D3068 Suzhou

to

Changzhou
10:52

to

11:24
G1236 Suzhou North

to

Changzhou North
11:01

to

None
K1557 Suzhou

to

Changzhou
11:27

to

12:26
G7241 Suzhou

to

Changzhou
11:32

to

12:03
G1252 Suzhou North

to

Changzhou North
11:35

to

None
G7106 Suzhou

to

Changzhou
11:39

to

12:10
1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

T237 Suzhou

to

Changzhou
11:42

to

12:33
G7572 Suzhou

to

Changzhou
11:44

to

12:15
Bus. Cls.:

117.5RMB

Premier:

70.5RMB

1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

G7264 Suzhou

to

Changzhou
11:49

to

12:20
1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

G7316 Suzhou Industrial Park

to

Changzhou
11:55

to

12:36
Bus. Cls.:

131.5RMB

1st Cls.:

64.5RMB

2nd Cls.:

39.5RMB

G1225 Suzhou North

to

Changzhou North
11:57

to

12:19
Bus. Cls.:

119.5RMB

Premier:

74.5RMB

1st Cls.:

64.5RMB

2nd Cls.:

39.5RMB

G7316 Suzhou

to

Changzhou
12:03

to

12:36
Bus. Cls.:

117.5RMB

1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

G1925 Suzhou North

to

Changzhou North
12:05

to

12:37
K2186 Suzhou

to

Changzhou
12:10

to

13:14
Soft Sleeper (U):

90.5RMB

Hard Sleeper (U):

60.5RMB

Hard Seat:

14.5RMB

K234 Suzhou

to

Changzhou
12:23

to

13:22
Soft Sleeper (U):

90.5RMB

Hard Sleeper (U):

60.5RMB

Hard Seat:

14.5RMB

G7012 Suzhou

to

Changzhou
12:32

to

13:03
Premier:

70.5RMB

1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

K1156 Suzhou

to

Changzhou
12:33

to

13:32
Soft Sleeper (U):

90.5RMB

Hard Sleeper (U):

60.5RMB

Hard Seat:

14.5RMB

G1956 Suzhou North

to

Changzhou North
12:36

to

12:58
Bus. Cls.:

119.5RMB

1st Cls.:

64.5RMB

2nd Cls.:

39.5RMB

G7576 Suzhou

to

Changzhou
12:42

to

13:13
Bus. Cls.:

239.5RMB

Premier:

143.5RMB

1st Cls.:

119.5RMB

2nd Cls.:

74.5RMB

G460 Suzhou North

to

Changzhou North
12:51

to

13:20
Bus. Cls.:

119.5RMB

1st Cls.:

64.5RMB

2nd Cls.:

39.5RMB

G9293 Suzhou

to

Changzhou
12:59

to

13:36
G7048 Suzhou

to

Changzhou
13:04

to

13:41
Bus. Cls.:

117.5RMB

1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

T204 Suzhou

to

Changzhou
13:05

to

13:58
Soft Sleeper (U):

90.5RMB

Hard Sleeper (U):

60.5RMB

Hard Seat:

14.5RMB

G9258 Suzhou

to

Changzhou
13:14

to

14:08
K464 Suzhou

to

Changzhou
13:19

to

14:18
Soft Sleeper (U):

90.5RMB

Hard Sleeper (U):

60.5RMB

Hard Seat:

14.5RMB

1462 Suzhou

to

Changzhou
13:26

to

14:25
K850 Suzhou

to

Changzhou
13:32

to

14:31
Soft Sleeper (U):

90.5RMB

Hard Sleeper (U):

60.5RMB

Hard Seat:

14.5RMB

G1717 Suzhou North

to

Changzhou North
13:37

to

13:59
G9258 Suzhou New Area

to

Changzhou
13:40

to

14:08
G7164 Suzhou

to

Changzhou
13:42

to

14:13
Bus. Cls.:

117.5RMB

1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

G9402 Suzhou North

to

Changzhou North
13:46

to

14:09
D3026 Suzhou Industrial Park

to

Changzhou
13:54

to

14:35
1st Cls.:

54.0RMB

2nd Cls.:

34.0RMB

G140 Suzhou North

to

Changzhou North
13:59

to

14:21
Bus. Cls.:

119.5RMB

1st Cls.:

64.5RMB

2nd Cls.:

39.5RMB

D3026 Suzhou

to

Changzhou
14:03

to

14:35
1st Cls.:

48.0RMB

2nd Cls.:

30.0RMB

G9427 Suzhou North

to

Changzhou North
14:04

to

14:26
G7149 Suzhou

to

Changzhou
14:11

to

14:48
G7093 Suzhou

to

Changzhou
14:22

to

14:53
G7016 Suzhou

to

Changzhou
14:27

to

14:58
Premier:

70.5RMB

1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

D3006 Suzhou

to

Changzhou
14:32

to

15:05
1st Cls.:

48.0RMB

2nd Cls.:

30.0RMB

K783 Suzhou

to

Changzhou
14:35

to

15:35
K173 Suzhou

to

Changzhou
14:43

to

15:43
G7277 Suzhou

to

Changzhou
14:46

to

15:17
G1581 Suzhou North

to

Changzhou North
14:49

to

15:12
K735 Suzhou

to

Changzhou
15:10

to

16:21
D3011 Suzhou

to

Changzhou
15:17

to

15:50
G7100 Suzhou Industrial Park

to

Changzhou
15:24

to

16:03
Premier:

79.5RMB

1st Cls.:

64.5RMB

2nd Cls.:

39.5RMB

G7018 Suzhou

to

Changzhou
15:27

to

15:58
Premier:

70.5RMB

1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

G7100 Suzhou

to

Changzhou
15:32

to

16:03
Premier:

70.5RMB

1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

K1807 Suzhou

to

Changzhou
15:37

to

16:48
Bus. Cls.:

42.5RMB

Soft Sleeper (U):

102.5RMB

Soft Sleeper (U):

90.5RMB

Hard Sleeper (U):

60.5RMB

Soft Seat:

21.5RMB

Hard Seat:

14.5RMB

G7141 Suzhou

to

Changzhou
15:40

to

16:12
G1776 Suzhou North

to

Changzhou North
15:42

to

16:04
G1736 Suzhou North

to

Changzhou North
15:53

to

None
K560 Suzhou

to

Changzhou
15:59

to

16:58
Soft Sleeper (U):

90.5RMB

Hard Sleeper (U):

60.5RMB

Hard Seat:

14.5RMB

G9246 Suzhou

to

Changzhou
16:02

to

16:34
K1013 Suzhou

to

Changzhou
16:11

to

17:39
G7153 Suzhou

to

Changzhou
16:17

to

17:03
G7020 Suzhou

to

Changzhou
16:27

to

16:58
Premier:

70.5RMB

1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

T116 Suzhou

to

Changzhou
16:35

to

17:26
Soft Sleeper (U):

90.5RMB

Hard Sleeper (U):

60.5RMB

Hard Seat:

14.5RMB

G1937 Suzhou North

to

Changzhou North
16:37

to

16:59
D3143 Suzhou

to

Changzhou
16:38

to

17:11
D3014 Suzhou

to

Changzhou
16:43

to

17:16
1st Cls.:

48.0RMB

2nd Cls.:

30.0RMB

G7116 Suzhou

to

Changzhou
16:48

to

17:21
1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

G7054 Suzhou

to

Changzhou
16:54

to

17:31
1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

G2813 Suzhou North

to

Changzhou North
16:55

to

17:29
K1328 Suzhou

to

Changzhou
16:58

to

17:59
Soft Sleeper (U):

90.5RMB

Hard Sleeper (U):

60.5RMB

Hard Seat:

14.5RMB

G7593 Suzhou

to

Changzhou
16:59

to

17:37
Bus. Cls.:

117.5RMB

Premier:

70.5RMB

1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

G7196 Suzhou North

to

Changzhou North
17:09

to

17:46
Bus. Cls.:

119.5RMB

1st Cls.:

64.5RMB

2nd Cls.:

39.5RMB

G9280 Suzhou

to

Changzhou
17:15

to

17:47
G9280 Suzhou New Area

to

Changzhou
17:25

to

17:47
G7022 Suzhou

to

Changzhou
17:27

to

17:58
Premier:

70.5RMB

1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

K4168 Suzhou

to

Changzhou
17:28

to

18:28
G7223 Suzhou

to

Changzhou
17:32

to

18:03
D3042 Suzhou

to

Changzhou
17:37

to

18:10
1st Cls.:

48.0RMB

2nd Cls.:

30.0RMB

G154 Suzhou North

to

Changzhou North
17:38

to

18:00
Bus. Cls.:

119.5RMB

1st Cls.:

64.5RMB

2nd Cls.:

39.5RMB

K153 Suzhou

to

Changzhou
17:39

to

18:39
K1509 Suzhou

to

Changzhou
17:45

to

18:45
K49 Suzhou

to

Changzhou
17:56

to

18:55
Bus. Cls.:

42.5RMB

Soft Sleeper (U):

102.5RMB

Soft Sleeper (U):

90.5RMB

Hard Sleeper (U):

60.5RMB

Soft Seat:

21.5RMB

Hard Seat:

14.5RMB

G7130 Suzhou

to

Changzhou
18:01

to

18:32
K33 Suzhou

to

Changzhou
18:02

to

19:01
G7056 Suzhou

to

Changzhou
18:10

to

18:41
G7257 Suzhou

to

Changzhou
18:15

to

18:53
G7293 Suzhou North

to

Changzhou North
18:19

to

18:48
G7192 Suzhou North

to

Changzhou North
18:29

to

18:58
Bus. Cls.:

119.5RMB

1st Cls.:

64.5RMB

2nd Cls.:

39.5RMB

D3047 Suzhou

to

Changzhou
18:32

to

19:05
G298 Suzhou North

to

Changzhou North
18:34

to

19:03
Bus. Cls.:

119.5RMB

1st Cls.:

64.5RMB

2nd Cls.:

39.5RMB

D3137 Suzhou Industrial Park

to

Changzhou
18:39

to

19:27
Bus. Cls.:

101RMB

Premier:

61RMB

1st Cls.:

54.0RMB

2nd Cls.:

34.0RMB

G9467 Suzhou North

to

Changzhou North
18:44

to

19:13
D3136 Suzhou

to

Changzhou
18:48

to

19:27
G1827 Suzhou North

to

Changzhou North
18:52

to

19:21
G7058 Suzhou

to

Changzhou
18:54

to

19:32
G7290 Suzhou North

to

Changzhou North
19:08

to

19:42
G7273 Suzhou Industrial Park

to

Changzhou
19:15

to

19:54
G1765 Suzhou North

to

Changzhou North
19:20

to

19:49
G7273 Suzhou

to

Changzhou
19:23

to

19:54
G7026 Suzhou

to

Changzhou
19:28

to

19:59
Premier:

70.5RMB

1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

K189 Suzhou

to

Changzhou
19:36

to

21:06
Bus. Cls.:

42.5RMB

Soft Sleeper (U):

102.5RMB

Soft Sleeper (U):

90.5RMB

Hard Sleeper (U):

60.5RMB

Soft Seat:

21.5RMB

Hard Seat:

14.5RMB

G1510 Suzhou North

to

Changzhou North
19:41

to

20:10
Bus. Cls.:

119.5RMB

1st Cls.:

64.5RMB

2nd Cls.:

39.5RMB

D3126 Suzhou

to

Changzhou
19:43

to

20:16
G7260 Suzhou

to

Changzhou
19:50

to

20:21
1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

G1378 Suzhou North

to

Changzhou North
19:53

to

20:22
G7584 Suzhou

to

Changzhou
19:56

to

20:27
1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

Z172 Suzhou

to

Changzhou
20:06

to

20:53
Soft Sleeper (U):

90.5RMB

Hard Sleeper (U):

60.5RMB

Hard Seat:

14.5RMB

G7124 Suzhou

to

Changzhou
20:08

to

20:40
1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

G7226 Suzhou Industrial Park

to

Changzhou
20:12

to

20:51
Bus. Cls.:

131.5RMB

1st Cls.:

64.5RMB

2nd Cls.:

39.5RMB

K1333 Suzhou

to

Changzhou
20:14

to

21:30
Bus. Cls.:

42.5RMB

Soft Sleeper (U):

102.5RMB

Soft Sleeper (U):

90.5RMB

Hard Sleeper (U):

60.5RMB

Soft Seat:

21.5RMB

Hard Seat:

14.5RMB

G7190 Suzhou North

to

Changzhou North
20:15

to

20:44
G7227 Suzhou

to

Changzhou
20:20

to

20:51
G7028 Suzhou

to

Changzhou
20:27

to

20:58
Premier:

70.5RMB

1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

Z282 Suzhou

to

Changzhou
20:30

to

21:17
Bus. Cls.:

42.5RMB

Soft Sleeper (U):

102.5RMB

Soft Sleeper (U):

90.5RMB

Hard Sleeper (U):

60.5RMB

Soft Seat:

21.5RMB

Hard Seat:

14.5RMB

G7432 Suzhou

to

Changzhou
20:32

to

21:03
Z41 Suzhou

to

Changzhou
20:36

to

21:23
G7597 Suzhou North

to

Changzhou North
20:38

to

21:07
Bus. Cls.:

119.5RMB

Premier:

74.5RMB

1st Cls.:

64.5RMB

2nd Cls.:

39.5RMB

K8356 Suzhou

to

Changzhou
20:49

to

21:59
G7066 Suzhou

to

Changzhou
20:50

to

21:21
1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

G9276 Suzhou

to

Changzhou
20:56

to

21:27
G7126 Suzhou

to

Changzhou
21:04

to

21:35
Bus. Cls.:

117.5RMB

1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

K5576 Suzhou

to

Changzhou
21:07

to

22:06
G7286 Suzhou

to

Changzhou
21:09

to

21:40
1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

G7314 Suzhou

to

Changzhou
21:19

to

21:50
K283 Suzhou

to

Changzhou
21:34

to

22:33
K5830 Suzhou

to

Changzhou
21:49

to

22:40
D2282 Suzhou

to

Changzhou
21:55

to

22:27
1st Cls.:

31.0RMB

2nd Cls.:

20.0RMB

G7350 Suzhou

to

Changzhou
22:09

to

22:40
G7068 Suzhou

to

Changzhou
22:18

to

22:49
K8353 Suzhou

to

Changzhou
22:39

to

23:38
K337 Suzhou

to

Changzhou
22:45

to

23:44
Bus. Cls.:

42.5RMB

Soft Sleeper (U):

102.5RMB

Soft Sleeper (U):

90.5RMB

Hard Sleeper (U):

60.5RMB

Soft Seat:

21.5RMB

Hard Seat:

14.5RMB

G7212 Suzhou

to

Changzhou
22:54

to

23:20
Bus. Cls.:

117.5RMB

1st Cls.:

59.5RMB

2nd Cls.:

34.5RMB

K8483 Suzhou

to

Changzhou
22:57

to

23:56
K1048 Suzhou

to

Changzhou
23:02

to

00:02
K1045 Suzhou

to

Changzhou
23:03

to

00:02
D311 Suzhou

to

Changzhou
23:31

to

00:16
D307 Suzhou

to

Changzhou
23:37

to

00:22
K1183 Suzhou

to

Changzhou
23:48

to

00:47
K8372 Suzhou

to

Changzhou
23:54

to

00:53
K1182 Suzhou

to

Changzhou
24:00

to

00:47

Top China Train Routes

Shanghai to Beijing
Hangzhou to Shanghai
Shanghai to Hangzhou
Beijing to Shanghai
Shanghai to Suzhou
Suzhou to Shanghai
Guangzhou to Shenzhen
Shenzhen to Guangzhou
Nanjing to Shanghai
Shanghai to Nanjing
Guangzhou to Xianggangxijiulong
Xianggangxijiulong to Guangzhou
Tianjin to Beijing
Beijing to Tianjin
Shanghai to Wuxi
Beijing to Xian
Ningbo to Shanghai
Wuxi to Shanghai
Shanghai to Ningbo
Yiwu to Shanghai
Shanghai to Yiwu

Top Routes From Origin

Suzhou to Shanghai
Suzhou to Hangzhou
Suzhou to Nanjing
Suzhou to Beijing
Suzhou to Wuxi
Suzhou to Changzhou
Suzhou to Ningbo
Suzhou to Hefei
Suzhou to Xian
Suzhou to Wuhan
Suzhou to Tianjin
Suzhou to Huangshan
Suzhou to Yiwu
Suzhou to Kunshan
Suzhou to Wuhu
Suzhou to Zhenjiang
Suzhou to Xuzhou
Suzhou to Jinan
Suzhou to Shaoxing
Suzhou to Jiaxing
Suzhou to Weifang