Book China Travel

Xiamen to Chaoshan

Train Timetable

Train No.Train TypeDepart StationArrive StationDepart TimeArrive TimeDurationPriceBook
D2383 D Xiamen Chaoshan 07:06 08:53 1 hours 47 minutes 1st Class: 122.0
2nd Class: 76.5
D2339 D Xiamen Chaoshan 07:35 09:14 1 hours 39 minutes Business: 242
1st Class: 129.0
2nd Class: 81.0
D2315 D Xiamen North Chaoshan 07:43 09:01 1 hours 18 minutes 1st Class: 117.0
2nd Class: 73.0
D681 D Xiamen North Chaoshan 07:55 09:23 1 hours 28 minutes
D2313 D Xiamen North Chaoshan 08:39 10:26 1 hours 47 minutes 1st Class: 117.0
2nd Class: 73.0
D2327 D Xiamen North Chaoshan 09:08 10:35 1 hours 27 minutes 1st Class: 117.0
2nd Class: 73.0
D2311 D Xiamen North Chaoshan 09:30 10:56 1 hours 26 minutes 1st Class: 117.0
2nd Class: 73.0
G1609 G Xiamen North Chaoshan 09:59 11:23 1 hours 24 minutes Business: 219
1st Class: 117.0
2nd Class: 73.0
G3001 G Xiamen North Chaoshan 10:06 11:18 1 hours 12 minutes Business: 232
1st Class: 124.0
2nd Class: 77.0
G3003 G Xiamen Chaoshan 10:15 11:53 1 hours 38 minutes 1st Class: 129.0
2nd Class: 81.0
D2297 D Xiamen North Chaoshan 10:43 12:03 1 hours 20 minutes 1st Class: 117.0
2nd Class: 73.0
D685 D Xiamen Chaoshan 10:47 12:19 1 hours 32 minutes
D2301 D Xiamen North Chaoshan 10:55 12:12 1 hours 17 minutes 1st Class: 117.0
2nd Class: 73.0
D685 D Xiamen North Chaoshan 11:00 12:19 1 hours 32 minutes 1st Class: 117.0
2nd Class: 73.0
D2323 D Xiamen North Chaoshan 11:15 12:33 1 hours 18 minutes 1st Class: 117.0
2nd Class: 73.0
D2329 D Xiamen North Chaoshan 11:21 13:01 1 hours 40 minutes 1st Class: 117.0
2nd Class: 73.0
D3337 D Xiamen North Chaoshan 11:26 12:50 1 hours 24 minutes 1st Class: 117.0
2nd Class: 73.0
D2303 D Xiamen North Chaoshan 11:43 13:18 1 hours 35 minutes
D673 D Xiamen Chaoshan 11:58 13:33 1 hours 35 minutes 1st Class: 122.0
2nd Class: 76.5
D2361 D Xiamen North Chaoshan 12:06 13:28 1 hours 22 minutes
D2349 D Xiamen Chaoshan 12:09 13:53 1 hours 44 minutes
D2325 D Xiamen North Chaoshan 12:17 13:42 1 day 1 hours 25 minutes 1st Class: 117.0
2nd Class: 73.0
D2349 D Xiamen North Chaoshan 12:23 13:53 1 hours 44 minutes 2nd Class: 73.0
D3339 D Xiamen North Chaoshan 12:37 14:01 1 hours 24 minutes 1st Class: 117.0
2nd Class: 73.0
D2345 D Xiamen Chaoshan 13:04 14:38 1 hours 34 minutes
D683 D Xiamen Chaoshan 13:37 15:11 1 hours 34 minutes 1st Class: 122.0
2nd Class: 76.5
D687 D Xiamen Chaoshan 13:55 15:32 1 hours 37 minutes
D687 D Xiamen North Chaoshan 14:00 15:32 1 hours 37 minutes 1st Class: 117.0
2nd Class: 73.0
D2331 D Xiamen North Chaoshan 14:23 15:43 1 hours 20 minutes 1st Class: 117.0
2nd Class: 73.0
D3111 D Xiamen North Chaoshan 14:28 16:01 1 hours 33 minutes 1st Class: 117.0
2nd Class: 73.0
D2317 D Xiamen Chaoshan 14:43 16:10 1 hours 27 minutes 1st Class: 122.0
2nd Class: 76.5
G3007 G Xiamen Chaoshan 14:53 16:30 1 hours 37 minutes 1st Class: 129.0
2nd Class: 81.0
D2287 D Xiamen North Chaoshan 15:01 16:19 1 hours 18 minutes
D3307 D Xiamen North Chaoshan 15:16 16:36 1 hours 20 minutes
D2305 D Xiamen North Chaoshan 15:38 17:04 1 hours 26 minutes 1st Class: 124.0
2nd Class: 77.0
D377 D Xiamen North Chaoshan 15:49 17:13 1 hours 24 minutes
D2319 D Xiamen Chaoshan 15:58 17:37 1 hours 39 minutes
G1601 G Xiamen North Chaoshan 16:00 17:24 1 hours 24 minutes Business: 232
1st Class: 124.0
2nd Class: 77.0
D2319 D Xiamen North Chaoshan 16:06 17:37 1 hours 39 minutes 1st Class: 117.0
2nd Class: 73.0
D2307 D Xiamen North Chaoshan 16:26 17:56 1 hours 30 minutes 1st Class: 117.0
2nd Class: 73.0
D3125 D Xiamen North Chaoshan 16:57 18:22 1 hours 24 minutes 1st Class: 117.0
2nd Class: 73.0
D2285 D Xiamen North Chaoshan 17:03 18:28 1 hours 25 minutes 1st Class: 117.0
2nd Class: 73.0
G3005 G Xiamen Chaoshan 17:09 18:53 1 hours 44 minutes 1st Class: 129.0
2nd Class: 81.0
D2309 D Xiamen North Chaoshan 17:17 18:42 1 hours 25 minutes 1st Class: 117.0
2nd Class: 73.0
D691 D Xiamen Chaoshan 17:44 19:32 1 hours 48 minutes
D3107 D Xiamen North Chaoshan 17:56 19:27 1 hours 31 minutes
D3286 D Xiamen North Chaoshan 18:02 20:08 2 hours 6 minutes
D2281 D Xiamen North Chaoshan 18:09 19:39 1 hours 30 minutes
D2335 D Xiamen Chaoshan 18:17 19:54 1 hours 37 minutes
D2353 D Xiamen North Chaoshan 18:41 20:22 1 hours 41 minutes 1st Class: 117.0
2nd Class: 73.0
D2283 D Xiamen North Chaoshan 19:08 20:38 1 hours 30 minutes 1st Class: 117.0
2nd Class: 73.0
D2293 D Xiamen North Chaoshan 19:21 20:52 1 hours 31 minutes
D2333 D Xiamen Chaoshan 19:30 21:09 1 hours 39 minutes
D2333 D Xiamen North Chaoshan 19:41 21:09 1 hours 39 minutes 1st Class: 117.0
2nd Class: 73.0
D671 D Xiamen North Chaoshan 19:56 21:22 1 hours 26 minutes 1st Class: 117.0
2nd Class: 73.0
D959 D Xiamen North Chaoshan 24:00 24:00 1 hours 18 minutes 2nd Class: 73.0
Train No.Depart - ArriveTimePrice
D2383 Xiamen

to

Chaoshan
07:06

to

08:53
1st Cls.:

122.0RMB

2nd Cls.:

76.5RMB

D2339 Xiamen

to

Chaoshan
07:35

to

09:14
Bus. Cls.:

242RMB

1st Cls.:

129.0RMB

2nd Cls.:

81.0RMB

D2315 Xiamen North

to

Chaoshan
07:43

to

09:01
1st Cls.:

117.0RMB

2nd Cls.:

73.0RMB

D681 Xiamen North

to

Chaoshan
07:55

to

09:23
D2313 Xiamen North

to

Chaoshan
08:39

to

10:26
1st Cls.:

117.0RMB

2nd Cls.:

73.0RMB

D2327 Xiamen North

to

Chaoshan
09:08

to

10:35
1st Cls.:

117.0RMB

2nd Cls.:

73.0RMB

D2311 Xiamen North

to

Chaoshan
09:30

to

10:56
1st Cls.:

117.0RMB

2nd Cls.:

73.0RMB

G1609 Xiamen North

to

Chaoshan
09:59

to

11:23
Bus. Cls.:

219RMB

1st Cls.:

117.0RMB

2nd Cls.:

73.0RMB

G3001 Xiamen North

to

Chaoshan
10:06

to

11:18
Bus. Cls.:

232RMB

1st Cls.:

124.0RMB

2nd Cls.:

77.0RMB

G3003 Xiamen

to

Chaoshan
10:15

to

11:53
1st Cls.:

129.0RMB

2nd Cls.:

81.0RMB

D2297 Xiamen North

to

Chaoshan
10:43

to

12:03
1st Cls.:

117.0RMB

2nd Cls.:

73.0RMB

D685 Xiamen

to

Chaoshan
10:47

to

12:19
D2301 Xiamen North

to

Chaoshan
10:55

to

12:12
1st Cls.:

117.0RMB

2nd Cls.:

73.0RMB

D685 Xiamen North

to

Chaoshan
11:00

to

12:19
1st Cls.:

117.0RMB

2nd Cls.:

73.0RMB

D2323 Xiamen North

to

Chaoshan
11:15

to

12:33
1st Cls.:

117.0RMB

2nd Cls.:

73.0RMB

D2329 Xiamen North

to

Chaoshan
11:21

to

13:01
1st Cls.:

117.0RMB

2nd Cls.:

73.0RMB

D3337 Xiamen North

to

Chaoshan
11:26

to

12:50
1st Cls.:

117.0RMB

2nd Cls.:

73.0RMB

D2303 Xiamen North

to

Chaoshan
11:43

to

13:18
D673 Xiamen

to

Chaoshan
11:58

to

13:33
1st Cls.:

122.0RMB

2nd Cls.:

76.5RMB

D2361 Xiamen North

to

Chaoshan
12:06

to

13:28
D2349 Xiamen

to

Chaoshan
12:09

to

13:53
D2325 Xiamen North

to

Chaoshan
12:17

to

13:42
1st Cls.:

117.0RMB

2nd Cls.:

73.0RMB

D2349 Xiamen North

to

Chaoshan
12:23

to

13:53
2nd Cls.:

73.0RMB

D3339 Xiamen North

to

Chaoshan
12:37

to

14:01
1st Cls.:

117.0RMB

2nd Cls.:

73.0RMB

D2345 Xiamen

to

Chaoshan
13:04

to

14:38
D683 Xiamen

to

Chaoshan
13:37

to

15:11
1st Cls.:

122.0RMB

2nd Cls.:

76.5RMB

D687 Xiamen

to

Chaoshan
13:55

to

15:32
D687 Xiamen North

to

Chaoshan
14:00

to

15:32
1st Cls.:

117.0RMB

2nd Cls.:

73.0RMB

D2331 Xiamen North

to

Chaoshan
14:23

to

15:43
1st Cls.:

117.0RMB

2nd Cls.:

73.0RMB

D3111 Xiamen North

to

Chaoshan
14:28

to

16:01
1st Cls.:

117.0RMB

2nd Cls.:

73.0RMB

D2317 Xiamen

to

Chaoshan
14:43

to

16:10
1st Cls.:

122.0RMB

2nd Cls.:

76.5RMB

G3007 Xiamen

to

Chaoshan
14:53

to

16:30
1st Cls.:

129.0RMB

2nd Cls.:

81.0RMB

D2287 Xiamen North

to

Chaoshan
15:01

to

16:19
D3307 Xiamen North

to

Chaoshan
15:16

to

16:36
D2305 Xiamen North

to

Chaoshan
15:38

to

17:04
1st Cls.:

124.0RMB

2nd Cls.:

77.0RMB

D377 Xiamen North

to

Chaoshan
15:49

to

17:13
D2319 Xiamen

to

Chaoshan
15:58

to

17:37
G1601 Xiamen North

to

Chaoshan
16:00

to

17:24
Bus. Cls.:

232RMB

1st Cls.:

124.0RMB

2nd Cls.:

77.0RMB

D2319 Xiamen North

to

Chaoshan
16:06

to

17:37
1st Cls.:

117.0RMB

2nd Cls.:

73.0RMB

D2307 Xiamen North

to

Chaoshan
16:26

to

17:56
1st Cls.:

117.0RMB

2nd Cls.:

73.0RMB

D3125 Xiamen North

to

Chaoshan
16:57

to

18:22
1st Cls.:

117.0RMB

2nd Cls.:

73.0RMB

D2285 Xiamen North

to

Chaoshan
17:03

to

18:28
1st Cls.:

117.0RMB

2nd Cls.:

73.0RMB

G3005 Xiamen

to

Chaoshan
17:09

to

18:53
1st Cls.:

129.0RMB

2nd Cls.:

81.0RMB

D2309 Xiamen North

to

Chaoshan
17:17

to

18:42
1st Cls.:

117.0RMB

2nd Cls.:

73.0RMB

D691 Xiamen

to

Chaoshan
17:44

to

19:32
D3107 Xiamen North

to

Chaoshan
17:56

to

19:27
D3286 Xiamen North

to

Chaoshan
18:02

to

20:08
D2281 Xiamen North

to

Chaoshan
18:09

to

19:39
D2335 Xiamen

to

Chaoshan
18:17

to

19:54
D2353 Xiamen North

to

Chaoshan
18:41

to

20:22
1st Cls.:

117.0RMB

2nd Cls.:

73.0RMB

D2283 Xiamen North

to

Chaoshan
19:08

to

20:38
1st Cls.:

117.0RMB

2nd Cls.:

73.0RMB

D2293 Xiamen North

to

Chaoshan
19:21

to

20:52
D2333 Xiamen

to

Chaoshan
19:30

to

21:09
D2333 Xiamen North

to

Chaoshan
19:41

to

21:09
1st Cls.:

117.0RMB

2nd Cls.:

73.0RMB

D671 Xiamen North

to

Chaoshan
19:56

to

21:22
1st Cls.:

117.0RMB

2nd Cls.:

73.0RMB

D959 Xiamen North

to

Chaoshan
24:00

to

24:00
2nd Cls.:

73.0RMB

Top China Train Routes

Shanghai to Beijing
Hangzhou to Shanghai
Shanghai to Hangzhou
Beijing to Shanghai
Shanghai to Suzhou
Suzhou to Shanghai
Guangzhou to Shenzhen
Shenzhen to Guangzhou
Nanjing to Shanghai
Shanghai to Nanjing
Guangzhou to Xianggangxijiulong
Xianggangxijiulong to Guangzhou
Tianjin to Beijing
Beijing to Tianjin
Shanghai to Wuxi
Beijing to Xian
Ningbo to Shanghai
Wuxi to Shanghai
Shanghai to Ningbo
Yiwu to Shanghai
Shanghai to Yiwu

Top Routes From Origin

Xiamen to Shenzhen
Xiamen to Xianggangxijiulong
Xiamen to Fuzhou
Xiamen to Shanghai
Xiamen to Chaoshan
Xiamen to Guangzhou
Xiamen to Quanzhou
Xiamen to Wuyishan
Xiamen to Fuqing
Xiamen to Hangzhou
Xiamen to Longyan
Xiamen to Putian
Xiamen to Wenzhou
Xiamen to Jinjiang
Xiamen to Nanjing
Xiamen to Ningbo
Xiamen to Yiwu
Xiamen to Huizhou
Xiamen to Sanming
Xiamen to Ganzhou
Xiamen to Beijing