China G Train Timetables

Train No.Depart StationArrive StationDurationDepart TimeArrive Time
G1 Beijing South Shanghai Hongqiao 4:28 09:00:00 13:28
G10 Shanghai Hongqiao Beijing South 4:28 10:00 14:28
G100 Hong Kong West Kowloon Shanghai Hongqiao 8:17 11:10 19:27
G1001 Wuhan Shenzhen North 4:44 07:25 12:09
G1002 Shenzhen North Wuhan 4:38 07:00 11:38
G1003 Wuhan Shenzhen North 4:46 07:55 12:41
G1004 Shenzhen North Wuhan 4:48 08:32 13:20
G1005 Wuhan Shenzhen North 4:48 08:12 13:00
G1006 Shenzhen North Wuhan 4:47 09:30 14:17
G1007 Wuhan Shenzhen North 5:11 09:30 14:41
G1008 Shenzhen North Wuhan 4:58 10:24 15:22
G1009 Wuhan Shenzhen North 5:04 09:41 14:45
G101 Beijing South Shanghai Hongqiao 5:57 06:43 12:40
G1010 Shenzhen North Wuhan 4:58 11:25 16:23
G1012 Shenzhen North Wuhan 4:54 13:10 18:04
G1013 Wuhan Shenzhen North 4:58 12:07 17:05
G1014 Shenzhen North Wuhan 5:00 15:21 20:21
G1015 Wuhan Shenzhen North 5:07 13:45 18:52
G1017 Wuhan Shenzhen North 4:52 14:39 19:31
G1018 Shenzhen North Wuhan 4:58 15:05 20:03
G1019 Wuhan Shenzhen North 4:55 15:45 20:40
G102 Shanghai Hongqiao Beijing South 6:03 06:26 12:29
G1020 Shenzhen North Wuhan 4:58 16:25 21:23
G1021 Wuhan Shenzhen North 5:04 16:58 22:02
G1022 Shenzhen North Wuhan 5:07 17:08 22:15
G1028 Shenzhen North Yichang East 6:53 13:48 20:41
G1029 Shenzhen North Yichang East 6:53 13:48 20:41
G1031 Yichang East Shenzhen North 8:07 08:37 16:44
G1032 Shenzhen North Yichang East 7:37 12:39 20:16
G1033 Shenzhen North Yichang East 7:37 12:39 20:16
G1034 Yichang East Shenzhen North 8:07 08:37 16:44
G1035 Yichang East Shenzhen North 8:23 07:33 15:56
G1036 Shenzhen North Yichang East 7:31 15:10 22:41
G1037 Shenzhen North Yichang East 7:31 15:10 22:41
G1038 Yichang East Shenzhen North 8:23 07:33 15:56
G104 Shanghai Hongqiao Beijing South 5:55 06:38 12:33
G105 Beijing South Shanghai Hongqiao 5:48 07:20 13:08
G106 Shanghai Hongqiao Beijing South 6:01 07:12 13:13
G107 Beijing South Shanghai Hongqiao 5:41 08:05 13:46
G108 Shanghai Hongqiao Beijing South 6:01 07:22 13:23
G11 Beijing South Shanghai Hongqiao 4:28 15:00 19:28
G110 Shanghai Hongqiao Beijing South 6:10 07:28 13:38
G1102 Guangzhou South Wuhan 4:18 07:00 11:18
G1103 Wuhan Guangzhou South 4:28 06:53 11:21
G1105 Wuhan Guangzhou South 4:19 07:37 11:56
G1107 Wuhan Guangzhou South 4:43 08:26 13:09
G1108 Guangzhou South Wuhan 4:14 09:16 13:30
G1109 Wuhan Guangzhou South 4:09 09:05 13:14
G111 Beijing South Shanghai Hongqiao 5:47 08:35 14:22
G1110 Guangzhou South Wuhan 4:21 10:25 14:46
G1112 Guangzhou South Wuhan 4:15 10:46 15:01
G1113 Nanjing South Guangzhou South 7:17 07:28 14:45
G1114 Guangzhou South Wuhan 4:17 11:01 15:18
G1117 Wuhan Guangzhou South 4:21 11:45 16:06
G112 Shanghai Hongqiao Beijing South 6:03 08:05 14:08
G1120 Guangzhou South Wuhan 4:36 12:16 16:52
G1122 Guangzhou South Wuhan 4:25 12:55 17:20
G1123 Wuhan Guangzhou South 4:25 13:58 18:23
G1124 Guangzhou South Wuhan 4:44 14:18 19:02
G1125 Wuhan Guangzhou South 4:21 15:07 19:28
G1127 Wuhan Guangzhou South 4:11 15:23 19:34
G1128 Guangzhou South Nanjing South 7:21 15:13 22:34
G1129 Wuhan Guangzhou South 4:21 15:50 20:11
G113 Beijing South Shanghai Hongqiao 5:43 08:50 14:33
G1130 Guangzhou South Wuhan 4:31 15:26 19:57
G1133 Wuhan Guangzhou South 4:42 17:58 22:40
G1134 Guangzhou South Wuhan 4:13 17:29 21:42
G1135 Wuhan Guangzhou South 4:16 18:08 22:24
G1136 Guangzhou South Wuhan 4:12 17:24 21:36
G1138 Guangzhou South Wuhan 4:22 17:40 22:02
G114 Shanghai Hongqiao Beijing South 5:58 08:15 14:13
G1140 Guangzhou South Wuhan 4:18 18:43 23:01
G1143 Wuhan Guangzhou South 4:29 09:16 13:45
G1145 Yichang East Guangzhou South 7:08 09:45 16:53
G1146 Guangzhou South Yichang East 6:42 15:01 21:43
G1147 Guangzhou South Yichang East 6:42 15:01 21:43
G1148 Yichang East Guangzhou South 7:08 09:45 16:53
G115 Beijing South Shanghai Hongqiao 5:39 09:20 14:59
G1151 Hankou Guangzhou South 4:48 17:10 21:58
G1152 Guangzhou South Hankou 4:51 11:36 16:27
G1153 Guangzhou South Hankou 4:51 11:36 16:27
G1154 Hankou Guangzhou South 4:48 17:10 21:58
G1155 Huanggang East Guangzhou South 5:11 08:18 13:29
G1156 Guangzhou South Huanggang East 6:17 14:23 20:40
G1157 Guangzhou South Huanggang East 6:17 14:23 20:40
G1158 Huanggang East Guangzhou South 5:11 08:18 13:29
G116 Shanghai Hongqiao Beijing South 5:49 09:34 15:23
G1161 Wuhan Guangzhou South 4:19 11:00 15:19
G1162 Guangzhou South Wuhan 4:19 16:47 21:06
G1165 Yichang East Guangzhou South 7:10 09:28 16:38
G1168 Yichang East Guangzhou South 7:10 09:28 16:38
G117 Beijing South Shanghai Hongqiao 6:12 09:25 15:37
G119 Beijing South Shanghai Hongqiao 5:42 10:05 15:47
G12 Shanghai Beijing South 4:38 12:00 16:38
G120 Shanghai Hongqiao Beijing South 5:42 07:51 13:33
G1201 Shanghai Hongqiao Harbin West 12:16 09:39 21:55
G1202 Harbin West Shanghai Hongqiao 12:39 08:21 21:00
G1203 Harbin West Shanghai Hongqiao 12:39 08:21 21:00
G1204 Shanghai Hongqiao Harbin West 12:16 09:39 21:55
G1205 Qingdao North Harbin West 10:44 06:12 16:56
G1206 Harbin West Qingdao North 11:05 08:06 19:11
G1207 Harbin West Qingdao North 11:05 08:06 19:11
G1208 Qingdao North Harbin West 10:44 06:12 16:56
G121 Beijing South Shanghai Hongqiao 6:05 10:20 16:25
G1211 Shanghai Hongqiao Changchun 11:15 10:20 21:35
G1212 Changchun Shanghai Hongqiao 11:23 08:55 20:18
G1213 Changchun Shanghai Hongqiao 11:23 08:55 20:18
G1214 Shanghai Hongqiao Changchun 11:15 10:20 21:35
G122 Shanghai Hongqiao Beijing South 6:02 10:41 16:43
G1221 Ningbo Shenyang North 10:50 07:34 18:24
G1222 Shenyang North Ningbo 10:39 07:59 18:38
G1223 Shenyang North Ningbo 10:39 07:59 18:38
G1224 Ningbo Shenyang North 10:50 07:34 18:24
G1225 Cangnan Shenyang North 15:20 06:54 22:14
G1226 Shenyang North Cangnan 15:04 08:04 23:08
G1227 Shenyang North Cangnan 15:04 08:04 23:08
G1228 Cangnan Shenyang North 15:20 06:54 22:14
G1229 Shanghai Hongqiao Dandong 11:51 07:34 19:25
G1230 Dandong Shanghai Hongqiao 11:19 11:11 22:30
G1231 Dandong Shanghai Hongqiao 11:19 11:11 22:30
G1232 Shanghai Hongqiao Dandong 11:51 07:34 19:25
G1233 Shanghai Hongqiao Changchun 11:47 10:36 22:23
G1234 Changchun Shanghai Hongqiao 11:46 10:30 22:16
G1235 Changchun Shanghai Hongqiao 11:46 10:30 22:16
G1236 Shanghai Hongqiao Changchun 11:47 10:36 22:23
G1237 Shijiazhuang Harbin West 8:38 08:52 17:30
G1238 Harbin West Shijiazhuang 8:57 12:04 21:01
G1239 Harbin West Shijiazhuang 8:57 12:04 21:01
G124 Shanghai Hongqiao Beijing South 5:19 10:59 16:18
G1240 Shijiazhuang Harbin West 8:38 08:52 17:30
G1241 Jinan Shenyang North 5:51 07:42 13:33
G1242 Shenyang North Ji'nan West 5:35 17:00 22:35
G1243 Shenyang North Ji'nan West 5:35 17:00 22:35
G1244 Jinan Shenyang North 5:51 07:42 13:33
G1245 Qingdao North Shenyang North 8:25 08:12 16:37
G1246 Shenyang North Qingdao North 8:29 13:53 22:22
G1247 Shenyang North Qingdao North 8:29 13:53 22:22
G1248 Qingdao North Shenyang North 8:25 08:12 16:37
G125 Beijing South Shanghai Hongqiao 5:49 11:10 16:59
G1251 Dalian Shanghai Hongqiao 11:19 08:41 20:00
G1252 Shanghai Hongqiao Dalian North 10:46 11:10 21:56
G1253 Shanghai Hongqiao Dalian North 10:46 11:10 21:56
G1254 Dalian Shanghai Hongqiao 11:19 08:41 20:00
G1255 Shanghai Hongqiao Changchun West 10:57 09:08 20:05
G1256 Changchun West Shanghai Hongqiao 11:04 11:53 22:57
G1257 Changchun West Shanghai Hongqiao 11:04 11:53 22:57
G1258 Shanghai Hongqiao Changchun West 10:57 09:08 20:05
G126 Shanghai Hongqiao Beijing South 6:00 11:05 17:05
G1261 Zhengzhou East Qiqihar South 13:04 08:11 21:15
G1262 Qiqihar South Zhengzhou East 12:36 09:29 22:05
G1263 Qiqihar South Zhengzhou East 12:36 09:29 22:05
G1264 Zhengzhou East Qiqihar South 13:04 08:11 21:15
G1265 Qingdao North Changchun 9:51 06:06 15:57
G1266 Changchun Qingdao North 10:00 10:23 20:23
G1267 Changchun Qingdao North 10:00 10:23 20:23
G1268 Qingdao North Changchun 9:51 06:06 15:57
G1271 Wuhan Shenyang North 11:40 07:23 19:03
G1272 Shenyang North Wuhan 11:48 07:32 19:20
G1273 Shenyang North Wuhan 11:48 07:32 19:20
G1274 Wuhan Shenyang North 11:40 07:23 19:03
G1275 Wuhan Harbin West 12:38 07:55 20:33
G1276 Harbin West Wuhan 12:52 08:57 21:49
G1277 Harbin West Wuhan 12:52 08:57 21:49
G1278 Wuhan Harbin West 12:38 07:55 20:33
G1281 Shenyang North Chengdu East 14:45 07:02 21:47
G1282 Chengdu East Shenyang North 14:07 09:06 23:13
G1283 Chengdu East Shenyang North 14:07 09:06 23:13
G1284 Shenyang North Chengdu East 14:45 07:02 21:47
G1285 Shenyang North Zhengzhou East 8:03 14:46 22:49
G1286 Zhengzhou East Shenyang North 7:10 07:09 14:19
G1287 Zhengzhou East Shenyang North 7:10 07:09 14:19
G1288 Shenyang North Zhengzhou East 8:03 14:46 22:49
G1289 Changchun Changsha South 13:21 08:47 22:08
G129 Beijing South Shanghai 5:57 12:10 18:07
G1290 Changsha South Changchun 13:48 07:21 21:09
G1291 Changsha South Changchun 13:48 07:21 21:09
G1292 Changchun Changsha South 13:21 08:47 22:08
G1293 Dalian North Xi'an North 10:55 10:17 21:12
G1294 Xi'an North Dalian North 11:07 11:18 22:25
G1295 Xi'an North Dalian North 11:07 11:18 22:25
G1296 Dalian North Xi'an North 10:55 10:17 21:12
G1297 Shenyang Shijiazhuang 6:21 13:20 19:41
G1298 Shijiazhuang Shenyang 5:50 07:10 13:00
G1299 Shijiazhuang Shenyang 5:50 07:10 13:00
G13 Beijing South Shanghai Hongqiao 4:36 17:00 21:36
G130 Shanghai Beijing South 6:14 11:15 17:29
G1300 Shenyang Shijiazhuang 6:21 13:20 19:41
G1301 Shanghai Hongqiao Guangzhou South 8:40 10:23 19:03
G1304 Guangzhou South Shanghai Hongqiao 8:27 13:24 21:51
G1305 Shanghai Hongqiao Guangzhou South 8:13 15:25 23:38
G1306 Guangzhou South Shanghai Hongqiao 7:32 15:38 23:10
G131 Beijing South Shanghai Hongqiao 5:56 12:20 18:16
G1311 Chongqing North Shenzhen North 12:35 07:50 20:25
G1312 Shenzhen North Chongqing North 11:55 07:38 19:33
G1313 Shenzhen North Chongqing North 11:55 07:38 19:33
G1314 Chongqing North Shenzhen North 12:35 07:50 20:25
G132 Shanghai Hongqiao Beijing South 6:15 12:17 18:32
G1321 Shanghai Hongqiao Guiyang North 9:29 06:11 15:40
G1322 Guiyang North Shanghai Hongqiao 9:15 09:07 18:22
G1328 Guiyang North Shanghai Hongqiao 9:48 11:54 21:42
G1329 Shanghai Hongqiao Guiyang North 8:56 13:41 22:37
G133 Beijing South Shanghai Hongqiao 5:50 12:50 18:40
G1331 Hangzhou East Guiyang North 7:46 15:07 22:53
G1332 Guiyang North Hangzhou East 7:44 06:52 14:36
G1333 Shanghai Hongqiao Chongqing West 11:50 11:39 23:29
G1334 Chongqing West Shanghai Hongqiao 12:08 08:48 20:56
G1335 Chongqing West Shanghai Hongqiao 12:08 08:48 20:56
G1336 Shanghai Hongqiao Chongqing West 11:50 11:39 23:29
G1337 Shanghai Hongqiao Nanchong North 12:33 08:25 20:58
G1338 Nanchong North Shanghai Hongqiao 12:42 10:18 23:00
G1339 Nanchong North Shanghai Hongqiao 12:42 10:18 23:00
G134 Shanghai Hongqiao Beijing South 5:58 13:00 18:58
G1340 Shanghai Hongqiao Nanchong North 12:33 08:25 20:58
G1341 Shanghai Hongqiao Changsha South 5:40 07:32 13:12
G1342 Changsha South Shanghai Hongqiao 5:08 07:06 12:14
G1344 Changsha South Shanghai Hongqiao 5:24 07:30 12:54
G1346 Changsha South Shanghai Hongqiao 5:18 08:00 13:18
G1347 Shanghai Hongqiao Changsha South 5:26 09:51 15:17
G1348 Changsha South Shanghai Hongqiao 4:41 09:00 13:41
G1349 Shanghai Hongqiao Changsha South 5:27 10:48 16:15
G135 Beijing South Shanghai Hongqiao 5:54 13:05 18:59
G1350 Changsha South Shanghai Hongqiao 5:27 09:27 14:54
G1352 Changsha South Shanghai Hongqiao 5:36 10:30 16:06
G1353 Shanghai Hongqiao Changsha South 5:36 13:25 19:01
G1354 Changsha South Shanghai Hongqiao 5:23 11:40 17:03
G1355 Shanghai Hongqiao Changsha South 5:36 13:47 19:23
G1356 Changsha South Shanghai Hongqiao 5:35 13:43 19:18
G1357 Shanghai Hongqiao Changsha South 4:47 15:01 19:48
G1359 Shanghai Hongqiao Changsha South 5:22 15:37 20:59
G1361 Shanghai Hongqiao Changsha South 5:31 16:42 22:13
G1362 Changsha South Shanghai Hongqiao 5:39 13:25 19:04
G1363 Shanghai Hongqiao Changsha South 5:33 17:09 22:42
G1364 Changsha South Shanghai Hongqiao 5:40 16:40 22:20
G1365 Shanghai Hongqiao Changsha South 5:23 17:38 23:01
G1369 Shanghai Hongqiao Huaihua South 7:37 12:40 20:17
G137 Beijing South Shanghai Hongqiao 5:42 13:35 19:17
G1370 Huaihua South Shanghai Hongqiao 7:20 09:18 16:38
G1371 Shanghai Hongqiao Kunming South 12:01 07:22 19:23
G1372 Kunming South Shanghai Hongqiao 11:32 08:14 19:46
G1373 Shanghai Hongqiao Kunming South 10:39 08:55 19:34
G1374 Kunming South Shanghai Hongqiao 12:08 10:08 22:16
G1375 Shanghai Hongqiao Kunming South 11:46 11:15 23:01
G1376 Kunming South Shanghai Hongqiao 12:19 10:37 22:56
G1377 Nanjing South Kunming South 13:41 07:39 21:20
G1378 Kunming South Nanjing South 13:28 07:36 21:04
G1379 Nanjing South Kunming South 12:41 07:38 20:19
G138 Shanghai Hongqiao Beijing South 5:59 13:29 19:28
G1380 Kunming South Nanjing South 12:54 07:24 20:18
G1382 Nanchang Shanghai Hongqiao 4:09 07:22 11:31
G1383 Shanghai Hongqiao Nanchang 4:08 06:45 10:53
G1384 Nanchang West Shanghai Hongqiao 4:03 08:15 12:18
G1387 Shanghai Hongqiao Nanchang West 3:53 12:20 16:13
G1388 Nanchang West Shanghai Hongqiao 3:49 15:53 19:42
G1389 Shanghai Hongqiao Nanchang 3:38 13:10 16:48
G139 Beijing South Shanghai Hongqiao 6:20 13:45 20:05
G1390 Nanchang Shanghai Hongqiao 3:56 13:41 17:37
G1391 Hangzhou East Kunming South 11:10 11:43 22:53
G1392 Kunming South Hangzhou East 11:12 09:06 20:18
G1393 Shanghai Hongqiao Jiujiang 4:59 17:45 22:44
G1394 Nanchang Shanghai Hongqiao 4:08 17:47 21:55
G1395 Shanghai Hongqiao Nanchang West 3:58 18:28 22:26
G1397 Hefei South Kunming South 12:16 08:28 20:44
G1398 Kunming South Hefei South 11:55 09:38 21:33
G14 Shanghai Hongqiao Beijing South 4:36 15:00 19:36
G140 Shanghai Hongqiao Beijing South 6:07 13:34 19:41
G1401 Nanchang West Guangzhou South 4:46 07:27 12:13
G1402 Guangzhou South Shangrao 5:47 13:02 18:49
G1403 Hangzhou East Guangzhou South 7:43 07:53 15:36
G1404 Guangzhou South Hangzhou East 7:29 15:56 23:25
G1405 Shangrao Guangzhou South 6:33 11:01 17:34
G1406 Guangzhou South Nanchang West 4:48 17:55 22:43
G1407 Nanchang West Guangzhou South 4:42 17:00 21:42
G1408 Guangzhou South Nanchang West 4:28 06:23 10:51
G141 Beijing South Shanghai Hongqiao 5:59 14:10 20:09
G1415 Changsha South Ningbo 5:37 15:37 21:14
G1416 Ningbo Changsha South 6:02 07:00 13:02
G1417 Ningbo Changsha South 6:02 07:00 13:02
G1418 Changsha South Ningbo 5:37 15:37 21:14
G142 Shanghai Hongqiao Beijing South 6:08 14:10 20:18
G1421 Hangzhou East Yuxi 11:40 07:31 19:11
G1422 Yuxi Hangzhou East 12:00 11:00 23:00
G143 Beijing South Shanghai Hongqiao 5:22 07:50 13:12
G1431 Changsha South Ningbo 5:51 09:50 15:41
G1432 Ningbo Changsha South 6:05 16:26 22:31
G1433 Ningbo Changsha South 6:05 16:26 22:31
G1434 Changsha South Ningbo 5:51 09:50 15:41
G145 Beijing South Shanghai Hongqiao 5:58 14:35 20:33
G1451 Hangzhou East Nanchang West 2:56 12:30 15:26
G1452 Jiujiang Hangzhou East 3:58 08:12 12:10
G1457 Pingxiang North Wenzhou South 4:33 06:58 11:31
G1458 Wenzhou South Pingxiang North 4:50 17:44 22:34
G1459 Wenzhou South Pingxiang North 4:50 17:44 22:34
G146 Shanghai Hongqiao Beijing South 5:56 14:52 20:48
G1460 Pingxiang North Wenzhou South 4:33 06:58 11:31
G1461 Hangzhou East Nanchang West 2:58 15:59 18:57
G147 Beijing South Shanghai Hongqiao 6:10 15:50 22:00
G1479 Jiujiang Changsha South 3:10 15:15 18:25
G148 Shanghai Hongqiao Beijing South 5:50 15:23 21:13
G1480 Changsha South Jiujiang 2:54 11:50 14:44
G1481 Nanjing South Guiyang North 9:55 11:32 21:27
G1482 Changsha South Nanjing South 6:20 08:40 15:00
G1483 Nanjing South Changsha South 6:26 15:15 21:41
G1484 Guiyang North Nanjing South 10:04 07:58 18:02
G1492 Nanchang Nanjing South 4:37 08:01 12:38
G1493 Nanjing South Nanchang West 4:21 13:00 17:21
G1495 Nanjing South Nanchang 4:44 14:00 18:44
G1496 Nanchang West Nanjing South 4:21 09:04 13:25
G15 Beijing South Shanghai 4:43 18:00 22:43
G150 Shanghai Hongqiao Beijing South 5:55 16:05 22:00
G1501 Shanghai Hongqiao Nanning East 11:26 10:03 21:29
G1502 Nanning East Shanghai Hongqiao 12:00 09:15 21:15
G1503 Nanjing South Nanning East 11:51 08:32 20:23
G1504 Nanning East Nanjing South 12:00 10:10 22:10
G1505 Nanjing South Nanning East 12:23 07:20 19:43
G1506 Nanning East Nanjing South 12:03 11:05 23:08
G1509 Nanjing South Sanming 6:38 07:00 13:38
G151 Beijing South Shanghai Hongqiao 6:17 16:45 23:02
G1510 Sanming Nanjing South 6:55 13:57 20:52
G1511 Nanchang West Kunming South 7:11 08:25 15:36
G1514 Kunming South Nanchang West 6:54 16:00 22:54
G152 Shanghai Hongqiao Beijing South 5:54 16:18 22:12
G1521 Wuhan Guiyang North 5:20 08:01 13:21
G1524 Guiyang North Wuhan 5:10 14:23 19:33
G1525 Wuhan Kunming South 6:34 08:41 15:15
G1526 Kunming South Wuhan 6:47 15:40 22:27
G153 Beijing South Shanghai Hongqiao 5:55 17:16 23:11
G1532 Guiyang North Xuzhou East 9:36 12:29 22:05
G1533 Xuzhou East Guiyang North 10:26 09:02 19:28
G1535 Zhengzhou East Yuxi 11:07 08:30 19:37
G1536 Yuxi Zhengzhou East 10:43 10:50 21:33
G1537 Zhengzhou East Kunming South 10:11 10:38 20:49
G1538 Kunming South Zhengzhou East 10:02 08:46 18:48
G1539 Nanjing South Kunming South 10:35 09:05 19:40
G154 Shanghai Hongqiao Beijing South 5:35 17:13 22:48
G1540 Kunming South Nanjing South 10:54 10:20 21:14
G1545 Nanjing South Nanning East 10:40 08:43 19:23
G1546 Nanning East Nanjing South 10:58 07:45 18:43
G155 Beijing South Shanghai Hongqiao 5:56 15:45 21:41
G1558 Kaifeng North Beijing West 4:17 15:16 19:33
G1559 Kaifeng North Beijing West 4:17 15:16 19:33
G1560 Shangqiu Beijing West 5:06 07:13 12:19
G1561 Shangqiu Beijing West 5:06 07:13 12:19
G1563 Beijing West Zhengzhou East 3:18 17:36 20:54
G1564 Zhengzhou East Beijing West 3:31 06:42 10:13
G1567 Beijing South Shangqiu 4:58 18:15 23:13
G1568 Shangqiu Beijing South 4:28 06:50 11:18
G157 Beijing South Shanghai Hongqiao 6:04 17:36 23:40
G1571 Beijing West Anyang East 2:40 17:41 20:21
G1572 Anyang East Beijing West 2:50 08:15 11:05
G158 Shanghai Hongqiao Beijing South 5:55 17:34 23:29
G1581 Jiujiang Changzhou North 6:18 08:54 15:12
G1582 Changzhou North Jiujiang 6:09 15:34 21:43
G1583 Changzhou North Jiujiang 6:09 15:34 21:43
G1584 Jiujiang Changzhou North 6:18 08:54 15:12
G16 Shanghai Hongqiao Beijing South 4:36 17:00 21:36
G1601 Hefei South Shenzhen North 10:05 09:25 19:30
G1602 Shenzhen North Hefei South 9:53 08:54 18:47
G1607 Guangzhou South Fuzhou 6:10 14:55 21:05
G1608 Fuzhou Guangzhou South 5:59 08:16 14:15
G1609 Fuzhou Guangzhou South 5:59 08:16 14:15
G161 Beijing South Anqing 6:39 15:15 21:54
G1610 Guangzhou South Fuzhou 6:10 14:55 21:05
G1611 Hefei South Xiamen North 6:19 08:21 14:40
G1612 Xiamen North Hefei South 6:22 15:00 21:22
G1619 Hefei South Nanchang West 4:08 09:08 13:16
G162 Anqing Beijing South 6:49 10:04 16:53
G1620 Nanchang West Hefei South 4:12 14:12 18:24
G163 Beijing South Cangnan 9:45 10:45 20:30
G1631 Shanghai Hongqiao Fuzhou 4:21 07:54 12:15
G1632 Fuzhou Shanghai Hongqiao 4:36 07:59 12:35
G1633 Shanghai Hongqiao Fuzhou 4:53 12:25 17:18
G1634 Fuzhou Shanghai Hongqiao 4:36 09:01 13:37
G1635 Shanghai Hongqiao Fuzhou 4:25 14:35 19:00
G1636 Fuzhou Shanghai Hongqiao 4:29 12:26 16:55
G1637 Shanghai Hongqiao Fuzhou 5:07 15:13 20:20
G1638 Fuzhou Shanghai Hongqiao 4:36 12:45 17:21
G1639 Shanghai Hongqiao Fuzhou 4:53 17:22 22:15
G164 Cangnan Beijing South 9:39 10:14 19:53
G1640 Fuzhou Shanghai Hongqiao 4:48 17:55 22:43
G1641 Hangzhou East Fuzhou 3:43 18:55 22:38
G1642 Fuzhou Hangzhou East 3:47 14:45 18:32
G1643 Wuhan Fuzhou 6:21 09:07 15:28
G1644 Fuzhou Wuhan 6:08 16:12 22:20
G1645 Fuzhou Wuhan 6:08 16:12 22:20
G1646 Wuhan Fuzhou 6:21 09:07 15:28
G1647 Wuhan Fuzhou 6:07 14:19 20:26
G1648 Fuzhou South Wuhan 6:00 07:57 13:57
G1649 Fuzhou South Wuhan 6:00 07:57 13:57
G165 Beijing South Shaoxing North 5:17 08:30 13:47
G1650 Wuhan Fuzhou 6:07 14:19 20:26
G1651 Shanghai Hongqiao Xiamen North 6:44 06:55 13:39
G1652 Xiamen North Shanghai Hongqiao 5:11 09:21 14:32
G1653 Shanghai Hongqiao Xiamen North 5:16 08:15 13:31
G1654 Xiamen North Shanghai Hongqiao 7:13 13:12 20:25
G1655 Shanghai Hongqiao Xiamen North 6:20 09:23 15:43
G1656 Xiamen North Shanghai Hongqiao 6:27 14:11 20:38
G1657 Shanghai Hongqiao Xiamen North 6:29 10:18 16:47
G1658 Xiamen North Shanghai Hongqiao 6:30 16:17 22:47
G1659 Shanghai Hongqiao Xiamen North 5:23 12:57 18:20
G166 Shaoxing North Beijing South 6:10 14:48 20:58
G1660 Xiamen North Shanghai Hongqiao 6:19 17:07 23:26
G1661 Nanjing South Longyan 8:41 08:23 17:04
G1662 Longyan Nanjing South 8:57 11:49 20:46
G1663 Longyan Nanjing South 8:57 11:49 20:46
G1664 Nanjing South Longyan 8:41 08:23 17:04
G1665 Xuzhou East Nanchang West 6:19 07:20 13:39
G1666 Nanchang West Xuzhou East 6:22 14:00 20:22
G1667 Nanjing South Xiamen North 7:31 06:57 14:28
G1668 Xiamen North Nanjing South 7:00 15:36 22:36
G1669 Xuzhou East Xiamen North 8:01 06:58 14:59
G167 Beijing South Wenzhou South 9:04 12:45 21:49
G1670 Xiamen North Xuzhou East 8:10 14:52 23:02
G1672 Fuzhou Nanjing South 5:09 06:55 12:04
G1673 Shanghai Hongqiao Xiamen North 8:12 11:56 20:08
G1674 Xiamen North Shanghai Hongqiao 7:54 10:11 18:05
G1675 Nanjing South Xiamen North 7:32 13:16 20:48
G1676 Xiamen North Nanjing South 7:38 08:12 15:50
G1677 Nanjing South Fuzhou 5:03 16:29 21:32
G1679 Hangzhou East Xiamen 5:55 14:19 20:14
G168 Wenzhou South Beijing South 9:40 08:33 18:13
G1680 Xiamen Hangzhou East 6:27 07:29 13:56
G1681 Xiamen North Kunming South 12:20 10:04 22:24
G1682 Kunming South Xiamen North 12:40 08:41 21:21
G1683 Kunming South Xiamen North 12:40 08:41 21:21
G1684 Xiamen North Kunming South 12:20 10:04 22:24
G1685 Xiamen North Guiyang North 11:14 09:08 20:22
G1686 Guiyang North Xiamen North 10:54 09:34 20:28
G1687 Guiyang North Xiamen North 10:54 09:34 20:28
G1688 Xiamen North Guiyang North 11:14 09:08 20:22
G1689 Shanghai Hongqiao Wuyi Shan East 3:23 18:41 22:04
G169 Beijing South Shanghai Hongqiao 5:55 16:40 22:35
G1690 Wuyi Shan East Shanghai Hongqiao 3:32 07:51 11:23
G1691 Xiamen North Changsha South 6:39 15:46 22:25
G1692 Changsha South Xiamen North 6:49 08:18 15:07
G1693 Changsha South Xiamen North 6:49 08:18 15:07
G1694 Xiamen North Changsha South 6:39 15:46 22:25
G1695 Fuzhou Kunming South 10:47 08:41 19:28
G1696 Kunming South Fuzhou 10:51 11:11 22:02
G1697 Kunming South Fuzhou 10:51 11:11 22:02
G1698 Fuzhou Kunming South 10:47 08:41 19:28
G17 Beijing South Shanghai Hongqiao 4:18 19:00 23:18
G170 Shanghai Hongqiao Beijing South 5:26 15:52 21:18
G1701 Qinhuangdao Chengdu East 11:32 07:42 19:14
G1702 Chengdu East Qinhuangdao 11:52 10:30 22:22
G1703 Chengdu East Qinhuangdao 11:52 10:30 22:22
G1704 Qinhuangdao Chengdu East 11:32 07:42 19:14
G1709 Tianjin West Chongqing West 11:34 08:05 19:39
G171 Tianjin West Qingdao 4:37 10:47 15:24
G1710 Chongqing West Tianjin West 11:56 10:49 22:45
G1711 Tianjin West Xi'an North 6:20 16:05 22:25
G1712 Xi'an North Tianjin West 6:21 08:15 14:36
G1715 Zhumadian West Shanghai Hongqiao 5:29 07:54 13:23
G1716 Shanghai Hongqiao Zhumadian West 6:46 13:05 19:51
G1717 Shanghai Hongqiao Zhumadian West 6:46 13:05 19:51
G1718 Zhumadian West Shanghai Hongqiao 5:29 07:54 13:23
G1719 Wuhan Shanghai Hongqiao 3:53 08:00 11:53
G172 Qingdao Tianjin West 4:26 09:00 13:26
G1720 Shanghai Hongqiao Wuhan 3:59 13:51 17:50
G1721 Shanghai Hongqiao Wuhan 3:59 13:51 17:50
G1722 Wuhan Shanghai Hongqiao 3:53 08:00 11:53
G1723 Hankou Shanghai Hongqiao 3:58 16:15 20:13
G1724 Shanghai Hongqiao Hankou 3:56 11:46 15:42
G1725 Shanghai Hongqiao Hankou 3:56 11:46 15:42
G1726 Hankou Shanghai Hongqiao 3:58 16:15 20:13
G1727 Dazhi North Shanghai Hongqiao 5:37 09:48 15:25
G1728 Shanghai Hongqiao Dazhi North 4:44 16:51 21:35
G1729 Shanghai Hongqiao Dazhi North 4:44 16:51 21:35
G173 Tianjin West Qingdao 4:22 13:47 18:09
G1730 Dazhi North Shanghai Hongqiao 5:37 09:48 15:25
G1731 Ji'nan East Wenzhou South 8:04 07:35 15:39
G1732 Wenzhou South Ji'nan East 7:28 16:15 23:43
G1733 Wenzhou South Ji'nan East 7:28 16:15 23:43
G1734 Ji'nan East Wenzhou South 8:04 07:35 15:39
G1735 Wuhan Shanghai Hongqiao 4:52 08:25 13:17
G1736 Shanghai Hongqiao Wuhan 4:56 15:28 20:24
G1737 Shanghai Hongqiao Wuhan 4:56 15:28 20:24
G1738 Wuhan Shanghai Hongqiao 4:52 08:25 13:17
G174 Qingdao Tianjin West 4:35 16:04 20:39
G1741 Xuzhou East Changsha South 5:40 06:38 12:18
G1742 Changsha South Xuzhou East 5:53 12:40 18:33
G1743 Nanjing South Guangzhou South 7:23 15:47 23:10
G1744 Guangzhou South Nanjing South 7:52 06:55 14:47
G1745 Hefei South Changsha South 3:30 19:22 22:52
G1746 Changsha South Hefei South 3:26 07:55 11:21
G1747 Bengbu South Guangzhou South 8:03 15:40 23:43
G1748 Guangzhou South Bengbu South 7:47 07:22 15:09
G175 Beijing South Qingdao 4:54 06:21 11:15
G1755 Chongqing West Fuzhou South 10:57 09:10 20:07
G1756 Fuzhou Chongqing West 10:34 07:07 17:41
G1757 Fuzhou Chongqing West 10:34 07:07 17:41
G1758 Chongqing West Fuzhou South 10:57 09:10 20:07
G1759 Nanchang West Chongqing West 7:37 07:08 14:45
G176 Weifang Beijing South 3:46 07:22 11:08
G1760 Chongqing West Nanchang West 7:11 15:12 22:23
G1761 Chongqing West Nanchang West 7:11 15:12 22:23
G1762 Nanchang West Chongqing West 7:37 07:08 14:45
G1767 Hankou Shanghai Hongqiao 4:35 10:19 14:54
G1768 Shanghai Hongqiao Hankou 4:24 15:58 20:22
G1769 Shanghai Hongqiao Hankou 4:24 15:58 20:22
G177 Beijing South Qingdao North 4:00 07:30 11:30
G1770 Hankou Shanghai Hongqiao 4:35 10:19 14:54
G1771 Changsha South Shanghai Hongqiao 6:09 13:30 19:39
G1772 Shanghai Hongqiao Changsha South 6:11 06:47 12:58
G1773 Shanghai Hongqiao Changsha South 6:11 06:47 12:58
G1774 Changsha South Shanghai Hongqiao 6:09 13:30 19:39
G1775 Changsha South Shanghai Hongqiao 7:22 07:15 14:37
G1776 Shanghai Hongqiao Changsha South 6:14 15:10 21:24
G1777 Shanghai Hongqiao Changsha South 6:14 15:10 21:24
G1778 Changsha South Shanghai Hongqiao 7:22 07:15 14:37
G178 Qingdao Beijing South 5:02 06:56 11:58
G179 Beijing South Qingdao 4:38 09:35 14:13
G18 Shanghai Beijing South 4:41 17:55 22:36
G180 Qingdao North Beijing South 3:33 08:30 12:03
G1802 Shanghai Hongqiao Zhengzhou East 5:24 06:15 11:39
G1803 Shanghai Hongqiao Zhengzhou East 5:24 06:15 11:39
G1805 Xuchang East Shanghai Hongqiao 5:57 07:53 13:50
G1806 Shanghai Hongqiao Zhengzhou East 4:51 09:13 14:04
G1807 Shanghai Hongqiao Zhengzhou East 4:51 09:13 14:04
G1808 Xuchang East Shanghai Hongqiao 5:57 07:53 13:50
G1809 Luoyang Longmen Shanghai Hongqiao 5:46 08:21 14:07
G181 Beijing South Qingdao 4:56 10:40 15:36
G1810 Shanghai Hongqiao Jiaozuo 6:13 12:33 18:46
G1811 Shanghai Hongqiao Jiaozuo 6:13 12:33 18:46
G1812 Luoyang Longmen Shanghai Hongqiao 5:46 08:21 14:07
G1813 Anyang East Shanghai Hongqiao 6:15 09:05 15:20
G1814 Shanghai Hongqiao Zhengzhou East 3:57 14:15 18:12
G1815 Shanghai Hongqiao Zhengzhou East 3:57 14:15 18:12
G1816 Anyang East Shanghai Hongqiao 6:15 09:05 15:20
G1817 Zhengzhou East Shanghai Hongqiao 4:47 13:25 18:12
G1818 Shanghai Hongqiao Zhengzhou East 4:58 14:32 19:30
G1819 Shanghai Hongqiao Zhengzhou East 4:58 14:32 19:30
G182 Qingdao Beijing South 4:43 08:15 12:58
G1820 Zhengzhou East Shanghai Hongqiao 4:47 13:25 18:12
G1821 Jiaozuo Shanghai Hongqiao 6:00 12:50 18:50
G1822 Shanghai Hongqiao Luoyang Longmen 5:45 15:38 21:23
G1823 Shanghai Hongqiao Luoyang Longmen 5:45 15:38 21:23
G1824 Jiaozuo Shanghai Hongqiao 6:00 12:50 18:50
G1825 Zhengzhou East Shanghai Hongqiao 4:54 14:15 19:09
G1828 Zhengzhou East Shanghai Hongqiao 4:54 14:15 19:09
G183 Beijing South Qingdao 4:56 11:48 16:44
G1831 Ji'nan West Chongqing West 12:15 07:01 19:16
G1832 Chongqing West Ji'nan West 12:54 10:13 23:07
G1833 Ji'nan West Lanzhou West 9:03 06:43 15:46
G1834 Lanzhou West Ji'nan West 9:39 12:13 21:52
G1835 Qingdao North Chongqing West 14:07 08:21 22:28
G1836 Chongqing West Qingdao North 14:31 08:01 22:32
G1837 Chongqing West Qingdao North 14:31 08:01 22:32
G1838 Qingdao North Chongqing West 14:07 08:21 22:28
G1839 Qingdao North Lanzhou West 12:42 06:30 19:12
G184 Qingdao Beijing South 4:52 09:26 14:18
G1840 Lanzhou West Qingdao North 12:55 08:54 21:49
G1841 Lanzhou West Qingdao North 12:55 08:54 21:49
G1842 Qingdao North Lanzhou West 12:42 06:30 19:12
G1843 Rongcheng Xi'an North 10:56 10:00 20:56
G1844 Xi'an North Rongcheng 11:19 07:42 19:01
G1845 Xi'an North Rongcheng 11:19 07:42 19:01
G1846 Rongcheng Xi'an North 10:56 10:00 20:56
G1847 Yantai Changsha South 11:38 10:12 21:50
G1848 Changsha South Yantai 11:20 08:30 19:50
G1849 Changsha South Yantai 11:20 08:30 19:50
G185 Beijing South Qingdao 4:55 12:25 17:20
G1850 Yantai Changsha South 11:38 10:12 21:50
G1851 Qingdao Zhengzhou East 6:39 16:10 22:49
G1852 Zhengzhou East Qingdao 7:09 08:33 15:42
G1853 Zhengzhou East Qingdao 7:09 08:33 15:42
G1854 Qingdao Zhengzhou East 6:39 16:10 22:49
G1855 Qingdao North Xi'an North 9:03 14:03 23:06
G1856 Xi'an North Qingdao North 8:47 12:56 21:43
G1857 Xi'an North Qingdao North 8:47 12:56 21:43
G1858 Qingdao North Xi'an North 9:03 14:03 23:06
G186 Qingdao Beijing South 4:48 10:20 15:08
G1861 Taiyuan South Hangzhou East 8:20 12:50 21:10
G1862 Hangzhou East Taiyuan South 8:36 07:14 15:50
G1863 Hangzhou East Taiyuan South 8:36 07:14 15:50
G1864 Taiyuan South Hangzhou East 8:20 12:50 21:10
G1865 Zhengzhou East Ningbo 7:16 14:29 21:45
G1866 Ningbo Zhengzhou East 7:29 06:25 13:54
G1867 Ningbo Zhengzhou East 7:29 06:25 13:54
G1868 Zhengzhou East Ningbo 7:16 14:29 21:45
G1869 Zhengzhou East Hangzhou 5:12 10:56 16:08
G187 Beijing South Qingdao North 3:40 12:40 16:20
G1870 Hangzhou East Zhengzhou East 5:29 13:56 19:25
G1871 Hangzhou East Zhengzhou East 5:29 13:56 19:25
G1872 Zhengzhou East Hangzhou 5:12 10:56 16:08
G1873 Lanzhou West Hangzhou East 10:56 12:02 22:58
G1874 Hangzhou East Lanzhou West 10:55 07:08 18:03
G1875 Hangzhou East Lanzhou West 10:55 07:08 18:03
G1876 Lanzhou West Hangzhou East 10:56 12:02 22:58
G1877 Xi'an North Hefei South 5:54 16:26 22:20
G1878 Hefei South Xi'an North 5:58 06:54 12:52
G1879 Hefei South Xi'an North 5:58 06:54 12:52
G188 Qingdao Beijing South 4:57 11:25 16:22
G1880 Xi'an North Hefei South 5:54 16:26 22:20
G1881 Xi'an North Jinhua South 8:11 13:40 21:51
G1882 Jinhua South Xi'an North 8:37 07:18 15:55
G1883 Jinhua South Xi'an North 8:37 07:18 15:55
G1884 Xi'an North Jinhua South 8:11 13:40 21:51
G1885 Chengdu East Nanjing South 10:32 11:28 22:00
G1886 Nanjing South Chengdu East 9:47 08:07 17:54
G1887 Nanjing South Chengdu East 9:47 08:07 17:54
G1888 Chengdu East Nanjing South 10:32 11:28 22:00
G1889 Zhengzhou East Hangzhou East 5:21 07:59 13:20
G189 Beijing South Qingdao 5:12 13:20 18:32
G1890 Hangzhou Zhengzhou East 5:01 16:53 21:54
G1891 Hangzhou Zhengzhou East 5:01 16:53 21:54
G1892 Zhengzhou East Hangzhou East 5:21 07:59 13:20
G1893 Xi'an North Wenzhou South 10:57 08:40 19:37
G1894 Wenzhou South Xi'an North 10:12 08:22 18:34
G1895 Wenzhou South Xi'an North 10:12 08:22 18:34
G1896 Xi'an North Wenzhou South 10:57 08:40 19:37
G1897 Xi'an North Yiwu 7:58 07:30 15:28
G1898 Yiwu Xi'an North 7:19 15:52 23:11
G1899 Yiwu Xi'an North 7:19 15:52 23:11
G19 Beijing South Hangzhou East 4:38 08:00 12:38
G190 Qingdao Beijing South 4:55 12:05 17:00
G1900 Xi'an North Yiwu 7:58 07:30 15:28
G1901 Xi'an North Fuzhou 10:53 10:57 21:50
G1902 Fuzhou Xi'an North 10:29 08:13 18:42
G1903 Fuzhou Xi'an North 10:29 08:13 18:42
G1904 Xi'an North Fuzhou 10:53 10:57 21:50
G1905 Zhengzhou East Fuzhou 8:31 06:30 15:01
G1906 Fuzhou Zhengzhou East 7:52 15:19 23:11
G1907 Fuzhou Zhengzhou East 7:52 15:19 23:11
G1908 Zhengzhou East Fuzhou 8:31 06:30 15:01
G191 Beijing South Qingdao 5:00 14:20 19:20
G1911 Xi'an North Shanghai Hongqiao 7:15 06:26 13:41
G1914 Xi'an North Shanghai Hongqiao 7:15 06:26 13:41
G1915 Xi'an North Shanghai Hongqiao 7:22 09:23 16:45
G1918 Xi'an North Shanghai Hongqiao 7:22 09:23 16:45
G1919 Xi'an North Shanghai Hongqiao 7:15 10:23 17:38
G192 Qingdao North Beijing South 4:19 12:55 17:14
G1920 Shanghai Hongqiao Xi'an North 7:01 09:24 16:25
G1921 Shanghai Hongqiao Xi'an North 7:01 09:24 16:25
G1922 Xi'an North Shanghai Hongqiao 7:15 10:23 17:38
G1923 Xi'an North Shanghai Hongqiao 7:22 12:25 19:47
G1924 Shanghai Hongqiao Xi'an North 7:26 11:40 19:06
G1925 Shanghai Hongqiao Xi'an North 7:26 11:40 19:06
G1926 Xi'an North Shanghai Hongqiao 7:22 12:25 19:47
G1928 Shanghai Hongqiao Xi'an North 7:24 12:55 20:19
G1929 Shanghai Hongqiao Xi'an North 7:24 12:55 20:19
G193 Beijing South Qingdao 5:05 14:40 19:45
G1932 Shanghai Hongqiao Xi'an North 6:47 13:44 20:31
G1933 Shanghai Hongqiao Xi'an North 6:47 13:44 20:31
G1935 Xi'an North Shanghai Hongqiao 6:33 15:13 21:46
G1936 Shanghai Hongqiao Xi'an North 6:42 16:12 22:54
G1937 Shanghai Hongqiao Xi'an North 6:42 16:12 22:54
G1938 Xi'an North Shanghai Hongqiao 6:33 15:13 21:46
G1939 Xi'an North Shanghai Hongqiao 7:33 15:50 23:23
G194 Qingdao Beijing South 4:40 14:33 19:13
G1940 Shanghai Hongqiao Xi'an North 6:27 17:06 23:33
G1941 Shanghai Hongqiao Xi'an North 6:27 17:06 23:33
G1942 Xi'an North Shanghai Hongqiao 7:33 15:50 23:23
G195 Beijing South Qingdao 4:51 16:10 21:01
G1951 Taiyuan South Shanghai Hongqiao 8:51 12:26 21:17
G1952 Shanghai Hongqiao Taiyuan South 9:18 08:10 17:28
G1953 Shanghai Hongqiao Taiyuan South 9:18 08:10 17:28
G1954 Taiyuan South Shanghai Hongqiao 8:51 12:26 21:17
G1955 Taiyuan South Shanghai Hongqiao 8:58 08:46 17:44
G1956 Shanghai Hongqiao Taiyuan South 9:37 11:58 21:35
G1957 Shanghai Hongqiao Taiyuan South 9:37 11:58 21:35
G1958 Taiyuan South Shanghai Hongqiao 8:58 08:46 17:44
G196 Qingdao Beijing South 4:43 15:57 20:40
G1961 Zhengzhou East Ningbo 6:31 07:11 13:42
G1962 Ningbo Zhengzhou East 5:58 14:01 19:59
G1963 Ningbo Zhengzhou East 5:58 14:01 19:59
G1964 Zhengzhou East Ningbo 6:31 07:11 13:42
G1965 Zhengzhou East Wenzhou South 7:34 07:38 15:12
G1966 Wenzhou South Zhengzhou East 7:50 15:32 23:22
G1967 Wenzhou South Zhengzhou East 7:50 15:32 23:22
G1968 Zhengzhou East Wenzhou South 7:34 07:38 15:12
G1969 Lanzhou West Shanghai Hongqiao 10:47 10:39 21:26
G197 Beijing South Qingdao 5:03 16:50 21:53
G1970 Shanghai Hongqiao Lanzhou West 10:31 06:10 16:41
G1971 Shanghai Hongqiao Lanzhou West 10:31 06:10 16:41
G1972 Lanzhou West Shanghai Hongqiao 10:47 10:39 21:26
G1973 Chongqing West Shanghai Hongqiao 13:13 09:12 22:25
G1974 Shanghai Hongqiao Chongqing West 12:59 07:17 20:16
G1976 Chongqing West Shanghai Hongqiao 13:13 09:12 22:25
G198 Qingdao Beijing South 4:46 17:10 21:56
G1981 Cangnan Chengdu East 12:51 09:10 22:01
G1982 Chengdu East Cangnan 13:43 08:27 22:10
G1983 Chengdu East Cangnan 13:43 08:27 22:10
G1984 Cangnan Chengdu East 12:51 09:10 22:01
G199 Beijing South Qingdao 5:07 17:21 22:28
G1991 Zhengzhou East Wenzhou South 9:35 07:45 17:20
G1992 Wenzhou South Zhengzhou East 9:30 11:58 21:28
G1993 Wenzhou South Zhengzhou East 9:30 11:58 21:28
G1994 Zhengzhou East Wenzhou South 9:35 07:45 17:20
G2 Shanghai Hongqiao Beijing South 4:28 09:00 13:28
G20 Hangzhou East Beijing South 4:32 07:48 12:20
G2001 Zhengzhou Xi'an North 2:32 07:52 10:24
G2002 Xi'an North Zhengzhou East 2:19 08:10 10:29
G201 Beijing South Huaibei 4:26 18:05 22:31
G202 Huaibei Beijing South 4:02 07:26 11:28
G2021 Zhengzhou East Lanzhou West 5:46 08:32 14:18
G2022 Lanzhou West Zhengzhou East 5:53 14:48 20:41
G2023 Shangqiu Lanzhou West 6:56 08:27 15:23
G2024 Lanzhou West Zhengzhou East 5:19 15:45 21:04
G203 Beijing South Nanjing South 4:35 18:35 23:10
G2031 Zhengzhou East Enshi 6:38 08:19 14:57
G2032 Enshi Zhengzhou East 6:23 15:21 21:44
G2035 Wuhan Wenzhou South 6:01 07:30 13:31
G2036 Wenzhou South Yichang East 8:33 13:56 22:29
G2037 Wenzhou South Yichang East 8:33 13:56 22:29
G2038 Wuhan Wenzhou South 6:01 07:30 13:31
G204 Nanjing South Beijing South 4:57 07:16 12:13
G2040 Wenzhou South Wuhan 6:25 13:12 19:37
G2041 Wenzhou South Wuhan 6:25 13:12 19:37
G2042 Wuhan Wenzhou South 6:47 09:23 16:10
G2045 Zhengzhou East Xiamen North 10:11 08:14 18:25
G2046 Xiamen North Zhengzhou East 10:28 07:07 17:35
G2047 Xiamen North Zhengzhou East 10:28 07:07 17:35
G2051 Weihai Xi'an North 9:25 12:01 21:26
G2052 Xi'an North Weihai 10:09 08:35 18:44
G2053 Xi'an North Weihai 10:09 08:35 18:44
G2054 Weihai Xi'an North 9:25 12:01 21:26
G2055 Ji'nan West Guangzhou South 10:35 10:14 20:49
G2056 Guangzhou South Ji'nan West 10:29 08:05 18:34
G2057 Guangzhou South Ji'nan West 10:29 08:05 18:34
G2058 Ji'nan West Guangzhou South 10:35 10:14 20:49
G2059 Shijiazhuang Yancheng North 7:20 07:20 14:40
G2060 Yancheng North Shijiazhuang 7:28 14:32 22:00
G2069 Qingdao North Zhengzhou East 6:52 15:00 21:52
G207 Beijing South Xuzhou East 3:15 19:30 22:45
G2070 Zhengzhou East Qingdao North 6:06 08:05 14:11
G2071 Zhengzhou East Qingdao North 6:06 08:05 14:11
G2072 Qingdao North Zhengzhou East 6:52 15:00 21:52
G2077 Yuncheng North Weihai 9:26 07:43 17:09
G2078 Weihai Yuncheng North 9:44 11:05 20:49
G2079 Weihai Yuncheng North 9:44 11:05 20:49
G208 Xuzhou East Beijing South 3:18 07:15 10:33
G2080 Yuncheng North Weihai 9:26 07:43 17:09
G2081 Weihai Wuhan 10:54 10:50 21:44
G2082 Wuhan Weihai 10:04 08:50 18:54
G2083 Wuhan Weihai 10:04 08:50 18:54
G2084 Weihai Wuhan 10:54 10:50 21:44
G2085 Beijing South Qingdao 4:45 17:51 22:36
G2086 Qingdao Beijing South 4:26 06:32 10:58
G2087 Yantai Chengdu East 14:31 07:25 21:56
G2088 Chengdu East Yantai 13:11 09:49 23:00
G2089 Chengdu East Yantai 13:11 09:49 23:00
G2090 Yantai Chengdu East 14:31 07:25 21:56
G2093 Lanzhou West Qingdao North 11:12 10:20 21:32
G2094 Qingdao North Lanzhou West 12:07 10:40 22:47
G2095 Qingdao North Lanzhou West 12:07 10:40 22:47
G2096 Lanzhou West Qingdao North 11:12 10:20 21:32
G21 Beijing South Shanghai 4:28 19:08 23:36
G2105 Changsha South Guiyang North 3:38 13:17 16:55
G2108 Guiyang North Changsha South 3:30 17:40 21:10
G2111 Changsha South Kunming South 6:08 07:30 13:38
G2115 Changsha South Kunming South 5:08 08:23 13:31
G2116 Guiyang North Changsha South 3:15 08:11 11:26
G2117 Changsha South Kunming South 6:15 08:34 14:49
G2118 Kunming South Changsha South 5:09 14:05 19:14
G212 Shanghai Hongqiao Tianjin West 5:44 08:42 14:26
G2122 Kunming South Changsha South 6:22 13:55 20:17
G214 Shanghai Hongqiao Tianjin West 5:24 15:05 20:29
G215 Tianjin West Shanghai Hongqiao 5:37 14:46 20:23
G216 Shanghai Hongqiao Tianjin West 5:23 16:37 22:00
G217 Beijing South Shenyang North 3:45 13:30 17:15
G218 Shenyang North Beijing South 3:47 08:11 11:58
G219 Beijing South Shenyang South 4:20 08:00 12:20
G22 Shanghai Hongqiao Beijing South 4:18 19:00 23:18
G220 Shenyang South Beijing South 4:21 13:07 17:28
G2201 Zhengzhou East Chengdu East 6:09 07:10 13:19
G2203 Zhengzhou East Chengdu East 6:36 08:17 14:53
G2204 Chengdu East Zhengzhou East 6:15 08:08 14:23
G2205 Shangqiu Chengdu East 7:47 08:37 16:24
G2208 Chengdu East Zhengzhou East 6:15 13:40 19:55
G221 Qingdao Shanghai Hongqiao 6:55 07:03 13:58
G2210 Chengdu East Zhengzhou East 6:31 15:29 22:00
G2211 Zhengzhou East Chengdu East 6:49 16:16 23:05
G2212 Chengdu East Zhengzhou East 6:07 16:57 23:04
G2213 Zhengzhou East Chengdu East 6:20 09:17 15:37
G2214 Chengdu East Zhengzhou East 6:34 16:00 22:34
G2215 Zhengzhou East Chongqing West 8:32 10:51 19:23
G2216 Chongqing West Zhengzhou East 8:19 11:04 19:23
G222 Shanghai Qingdao North 6:17 07:05 13:22
G223 Shanghai Qingdao North 6:17 07:05 13:22
G2231 Xi'an North Chongqing West 5:50 17:06 22:56
G2232 Chongqing West Xi'an North 5:31 07:05 12:36
G224 Qingdao Shanghai Hongqiao 6:55 07:03 13:58
G225 Qingdao North Shanghai Hongqiao 7:06 13:58 21:04
G226 Shanghai Hongqiao Qingdao 7:05 14:20 21:25
G227 Shanghai Hongqiao Qingdao 7:05 14:20 21:25
G228 Qingdao North Shanghai Hongqiao 7:06 13:58 21:04
G229 Qingdao Shanghai Hongqiao 7:00 09:12 16:12
G23 Beijing South Hefei South 3:44 13:00 16:44
G230 Shanghai Hongqiao Qingdao 7:09 08:52 16:01
G2301 Guiyang North Wenzhou South 9:26 08:30 17:56
G2302 Wenzhou South Guiyang North 9:18 10:20 19:38
G2303 Wenzhou South Guiyang North 9:18 10:20 19:38
G2304 Guiyang North Wenzhou South 9:26 08:30 17:56
G2305 Guiyang North Wenzhou South 9:14 09:14 18:28
G2306 Wenzhou South Guiyang North 8:57 08:05 17:02
G2307 Wenzhou South Guiyang North 8:57 08:05 17:02
G2308 Guiyang North Wenzhou South 9:14 09:14 18:28
G231 Shanghai Hongqiao Qingdao 7:09 08:52 16:01
G2311 Changsha South Wenzhou South 5:35 13:30 19:05
G2312 Wenzhou South Changsha South 5:27 07:19 12:46
G2313 Wenzhou South Changsha South 5:27 07:19 12:46
G2314 Changsha South Wenzhou South 5:35 13:30 19:05
G2315 Changsha South Wenzhou South 5:16 08:52 14:08
G2316 Wenzhou South Changsha South 5:30 14:30 20:00
G2317 Wenzhou South Changsha South 5:30 14:30 20:00
G2318 Changsha South Wenzhou South 5:16 08:52 14:08
G232 Qingdao Shanghai Hongqiao 7:00 09:12 16:12
G2321 Nanchang West Wenzhou South 3:54 09:55 13:49
G2322 Wenzhou South Nanchang 3:51 14:15 18:06
G2323 Wenzhou South Nanchang 3:51 14:15 18:06
G2324 Nanchang West Wenzhou South 3:54 09:55 13:49
G2325 Nanchang West Wenzhou South 3:59 13:35 17:34
G2326 Wenzhou South Nanchang West 4:00 08:55 12:55
G2327 Wenzhou South Nanchang West 4:00 08:55 12:55
G2328 Nanchang West Wenzhou South 3:59 13:35 17:34
G233 Qingdao Shanghai 6:49 16:21 23:10
G2331 Guiyang North Ninghai 11:18 08:55 20:13
G2332 Ninghai Guiyang North 10:28 07:10 17:38
G2333 Ninghai Guiyang North 10:28 07:10 17:38
G2334 Guiyang North Ninghai 11:18 08:55 20:13
G2335 Nanjing South Guiyang North 9:51 12:07 21:58
G2336 Guiyang North Nanjing South 10:16 10:37 20:53
G2337 Nanning Fuzhou 10:47 06:10 16:57
G2338 Fuzhou Nanning East 10:36 12:02 22:38
G2339 Fuzhou Nanning East 10:36 12:02 22:38
G234 Shanghai Hongqiao Qingdao 6:31 16:32 23:03
G2340 Nanning Fuzhou 10:47 06:10 16:57
G2341 Nanning East Ningbo 13:53 08:40 22:33
G2342 Ningbo Nanning East 14:13 07:28 21:41
G2343 Ningbo Nanning East 14:13 07:28 21:41
G2344 Nanning East Ningbo 13:53 08:40 22:33
G2345 Changsha South Ningbo 6:32 09:42 16:14
G2346 Ningbo Changsha South 6:04 17:09 23:13
G2347 Ningbo Changsha South 6:04 17:09 23:13
G2348 Changsha South Ningbo 6:32 09:42 16:14
G235 Shanghai Hongqiao Qingdao 6:31 16:32 23:03
G2355 Nanchang West Ningbo 6:14 09:23 15:37
G2357 Ningbo Nanchang 6:23 15:56 22:19
G2358 Nanchang West Ningbo 6:14 09:23 15:37
G236 Qingdao Shanghai 6:49 16:21 23:10
G2361 Guiyang North Ningbo 11:27 07:30 18:57
G2362 Ningbo Guiyang North 11:18 09:21 20:39
G2363 Ningbo Guiyang North 11:18 09:21 20:39
G2364 Guiyang North Ningbo 11:27 07:30 18:57
G2365 Shanghai Hongqiao Shaoyang 7:30 07:12 14:42
G2366 Shaoyang Shanghai Hongqiao 7:29 15:23 22:52
G2369 Xiamen North Chengdu East 13:39 06:50 20:29
G237 Beijing South Shenyang South 4:22 14:30 18:52
G2370 Chengdu East Xiamen North 13:50 07:03 20:53
G2371 Chengdu East Xiamen North 13:50 07:03 20:53
G2372 Xiamen North Chengdu East 13:39 06:50 20:29
G238 Shenyang South Beijing South 4:22 09:37 13:59
G2381 Hangzhou East Nanchang West 5:20 16:47 22:07
G2382 Nanchang West Hangzhou East 5:41 10:37 16:18
G2385 Hangzhou East Xiamen North 6:47 08:00 14:47
G2386 Xiamen North Hangzhou East 6:49 15:32 22:21
G2387 Xi'an North Hangzhou East 11:46 07:16 19:02
G2388 Hangzhou East Xi'an North 11:56 07:39 19:35
G2389 Hangzhou East Xi'an North 11:56 07:39 19:35
G239 Beijing South Jilin 5:45 17:00 22:45
G2390 Xi'an North Hangzhou East 11:46 07:16 19:02
G2395 Hangzhou East Zhengzhou East 9:50 08:07 17:57
G2396 Zhengzhou East Hangzhou East 8:43 12:39 21:22
G2397 Zhengzhou East Hangzhou East 8:43 12:39 21:22
G2398 Hangzhou East Zhengzhou East 9:50 08:07 17:57
G24 Hefei South Beijing South 3:46 11:42 15:28
G240 Jilin Beijing South 5:45 10:44 16:29
G241 Qingdao Xiamen North 13:02 07:39 20:41
G242 Xiamen North Qingdao 12:41 07:45 20:26
G243 Xiamen North Qingdao 12:41 07:45 20:26
G244 Qingdao Xiamen North 13:02 07:39 20:41
G245 Qingdao Hefei South 6:09 13:21 19:30
G246 Hefei South Qingdao 5:49 06:40 12:29
G247 Hefei South Qingdao 5:49 06:40 12:29
G248 Qingdao Hefei South 6:09 13:21 19:30
G25 Beijing West Xi'an North 4:26 18:55 23:21
G253 Qingdao Hangzhou 7:13 14:26 21:39
G254 Hangzhou Qingdao 7:30 06:31 14:01
G255 Hangzhou Qingdao 7:30 06:31 14:01
G256 Qingdao Hangzhou 7:13 14:26 21:39
G257 Qingdao Wuhan 8:09 15:15 23:24
G258 Wuhan Qingdao 7:42 07:11 14:53
G259 Wuhan Qingdao 7:42 07:11 14:53
G26 Xi'an North Beijing West 4:32 09:18 13:50
G260 Qingdao Wuhan 8:09 15:15 23:24
G2601 Shenyang North Taiyuan South 7:26 15:34 23:00
G2602 Taiyuan South Shenyang North 7:30 07:44 15:14
G2603 Taiyuan South Shenyang North 7:30 07:44 15:14
G2604 Shenyang North Taiyuan South 7:26 15:34 23:00
G2605 Qinhuangdao Taiyuan South 5:14 14:02 19:16
G2606 Taiyuan South Qinhuangdao 5:27 08:15 13:42
G2607 Taiyuan South Qinhuangdao 5:27 08:15 13:42
G2608 Qinhuangdao Taiyuan South 5:14 14:02 19:16
G2609 Tianjin West Taiyuan South 3:35 10:40 14:15
G261 Beijing South Lu'an 5:33 07:08 12:41
G2610 Taiyuan South Tianjin West 3:29 14:43 18:12
G262 Hefei South Beijing South 4:41 07:05 11:46
G2625 Dalian North Wuhan 11:01 08:13 19:14
G2626 Wuhan Dalian North 11:08 07:33 18:41
G2627 Wuhan Dalian North 11:08 07:33 18:41
G2628 Dalian North Wuhan 11:01 08:13 19:14
G2629 Lianyungang Shenyang 11:10 09:00 20:10
G263 Beijing South Hefei South 4:27 08:45 13:12
G2630 Shenyang Lianyungang 10:07 10:13 20:20
G2631 Shenyang Lianyungang 10:07 10:13 20:20
G2632 Lianyungang Shenyang 11:10 09:00 20:10
G2633 Ji'nan East Lianyungang 3:43 13:00 16:43
G2634 Lianyungang Ji'nan East 3:40 17:29 21:09
G2636 Yancheng North Ji'nan East 5:08 13:26 18:34
G264 Hefei South Beijing South 4:20 13:38 17:58
G265 Beijing South Huangshan North 6:28 07:45 14:13
G266 Lu'an Beijing South 5:48 08:10 13:58
G267 Beijing South Hefei South 4:59 17:31 22:30
G269 Beijing South Hefei South 4:24 19:15 23:39
G27 Beijing South Fuzhou 7:48 09:45 17:33
G270 Huangshan North Beijing South 6:35 14:33 21:08
G272 Hefei South Beijing South 4:23 18:17 22:40
G275 Qingdao Guangzhou South 12:58 06:17 19:15
G276 Guangzhou South Qingdao 12:56 06:38 19:34
G277 Guangzhou South Qingdao 12:56 06:38 19:34
G278 Qingdao Guangzhou South 12:58 06:17 19:15
G279 Ji'nan West Shenzhen North 11:26 07:35 19:01
G28 Fuzhou Beijing South 8:01 09:52 17:53
G280 Shenzhen North Ji'nan West 10:30 07:43 18:13
G281 Qingdao Hangzhou 7:15 06:25 13:40
G2811 Shijiazhuang Shanghai Hongqiao 7:13 08:38 15:51
G2812 Shanghai Hongqiao Shijiazhuang 7:04 16:26 23:30
G2813 Shanghai Hongqiao Shijiazhuang 7:04 16:26 23:30
G2814 Shijiazhuang Shanghai Hongqiao 7:13 08:38 15:51
G282 Hangzhou Qingdao 7:40 14:02 21:42
G283 Hangzhou Qingdao 7:40 14:02 21:42
G284 Qingdao Hangzhou 7:15 06:25 13:40
G285 Ji'nan West Kunming South 14:06 08:07 22:13
G2851 Kunming South Xi'an North 10:42 11:23 22:05
G2852 Xi'an North Kunming South 10:26 09:45 20:11
G2853 Xi'an North Kunming South 10:26 09:45 20:11
G2854 Kunming South Xi'an North 10:42 11:23 22:05
G2855 Xi'an North Nanning East 12:53 08:07 21:00
G2856 Nanning East Xi'an North 12:58 08:45 21:43
G286 Kunming South Ji'nan West 14:28 07:17 21:45
G2867 Chongqing West Kunming South 4:51 15:07 19:58
G2868 Kunming South Chongqing West 4:41 09:58 14:39
G2869 Chongqing West Kunming South 4:12 07:43 11:55
G287 Qingdao Changsha South 10:35 09:32 20:07
G2870 Kunming South Chongqing West 4:17 14:52 19:09
G2871 Chongqing West Kunming South 4:42 08:03 12:45
G2872 Kunming South Chongqing West 4:40 08:35 13:15
G2873 Chongqing West Kunming South 4:47 09:05 13:52
G2875 Chongqing West Kunming South 4:47 10:21 15:08
G2876 Kunming South Chongqing West 4:50 10:30 15:20
G2877 Chongqing West Kunming South 5:00 14:02 19:02
G2878 Kunming South Chongqing West 4:50 14:25 19:15
G2879 Chongqing West Kunming South 4:38 15:25 20:03
G288 Changsha South Qingdao 10:26 08:00 18:26
G2880 Kunming South Chongqing West 4:49 15:46 20:35
G2881 Chongqing West Kunming South 4:38 15:53 20:31
G2882 Kunming South Chongqing West 4:32 16:33 21:05
G2883 Chengdu East Kunming South 5:38 08:51 14:29
G2884 Kunming South Chengdu East 5:41 12:16 17:57
G2885 Chengdu East Kunming South 6:22 09:49 16:11
G2886 Kunming South Chengdu East 6:32 08:08 14:40
G2887 Chengdu East Kunming South 6:36 15:08 21:44
G2888 Kunming South Chengdu East 6:41 08:59 15:40
G2889 Chengdu East Kunming South 6:37 16:04 22:41
G289 Changsha South Qingdao 10:26 08:00 18:26
G2890 Kunming South Chengdu East 6:25 13:22 19:47
G2891 Chengdu East Kunming South 6:58 14:04 21:02
G2892 Kunming South Chengdu East 6:31 07:12 13:43
G29 Beijing South Hefei South 3:35 16:00 19:35
G290 Qingdao Changsha South 10:35 09:32 20:07
G2901 Guilin North Shenzhen North 3:10 10:51 14:01
G2902 Shenzhen North Guilin North 3:10 07:21 10:31
G2903 Guilin North Shenzhen North 3:05 15:25 18:30
G2904 Shenzhen North Guilin North 3:04 11:45 14:49
G2905 Guilin North Shenzhen North 3:11 17:50 21:01
G2906 Shenzhen North Guilin North 3:02 14:26 17:28
G2907 Liuzhou Shenzhen North 4:30 08:00 12:30
G2909 Shenzhen North Liuzhou 4:26 13:05 17:31
G291 Changsha South Tianjin 8:09 08:47 16:56
G2910 Liuzhou Shenzhen North 4:30 08:00 12:30
G2911 Nanning East Shenzhen North 3:57 08:02 11:59
G2912 Shenzhen North Nanning East 4:08 07:05 11:13
G2913 Nanning East Shenzhen North 4:11 11:38 15:49
G2914 Shenzhen North Nanning East 4:16 12:22 16:38
G2916 Shenzhen North Nanning East 4:03 16:13 20:16
G292 Tianjin Changsha South 7:52 10:58 18:50
G2921 Kunming South Shenzhen North 7:11 07:53 15:04
G2922 Shenzhen North Kunming South 7:19 15:27 22:46
G2923 Shenzhen North Kunming South 7:19 15:27 22:46
G2924 Kunming South Shenzhen North 7:11 07:53 15:04
G2925 Kunming South Shenzhen North 7:07 15:23 22:30
G2926 Shenzhen North Kunming South 7:04 07:58 15:02
G2927 Shenzhen North Kunming South 7:04 07:58 15:02
G2928 Kunming South Shenzhen North 7:07 15:23 22:30
G2929 Guiyang North Shenzhen North 5:44 08:44 14:28
G293 Tianjin Changsha South 7:52 10:58 18:50
G2930 Shenzhen North Guiyang North 5:20 14:49 20:09
G2931 Kunming South Guangzhou South 6:20 14:45 21:05
G2932 Guangzhou South Kunming South 6:23 07:54 14:17
G2933 Guangzhou South Kunming South 6:23 07:54 14:17
G2934 Kunming South Guangzhou South 6:20 14:45 21:05
G294 Changsha South Tianjin 8:09 08:47 16:56
G295 Tianjin West Guangzhou South 10:43 12:42 23:25
G2957 Guangzhou South Guiyang North 6:58 06:44 13:42
G2958 Guiyang North Guangzhou South 6:18 14:03 20:21
G2959 Guiyang North Guangzhou South 6:18 14:03 20:21
G296 Guangzhou South Tianjin West 11:11 06:28 17:39
G2960 Guangzhou South Guiyang North 6:58 06:44 13:42
G2966 Kunming South Guiyang North 2:47 09:13 12:00
G2967 Guiyang North Kunming South 2:35 07:29 10:04
G2969 Guiyang North Kunming South 2:28 07:46 10:14
G297 Ji'nan East Shanghai Hongqiao 4:50 06:50 11:40
G2978 Kunming South Guiyang North 2:22 15:13 17:35
G298 Shanghai Hongqiao Ji'nan East 5:15 18:09 23:24
G2984 Kunming South Guiyang North 2:36 19:40 22:16
G2989 Tongren Guiyang North 1:40 09:05 10:45
G299 Shanghai Hongqiao Ji'nan East 5:15 18:09 23:24
G2991 Tongren Guiyang North 1:46 13:24 15:10
G2992 Guiyang North Tongren 1:52 11:07 12:59
G2994 Guiyang North Tongren 1:39 15:25 17:04
G2995 Tongren Guiyang North 2:01 18:10 20:11
G2996 Guiyang North Tongren 1:46 16:05 17:51
G3 Beijing South Shanghai Hongqiao 4:28 14:00 18:28
G30 Hefei South Beijing South 3:37 19:56 23:33
G300 Ji'nan East Shanghai Hongqiao 4:50 06:50 11:40
G3001 Fuzhou Hong Kong West Kowloon 5:35 08:25 14:00
G3002 Hong Kong West Kowloon Fuzhou 5:39 14:24 20:03
G3003 Xiamen Hong Kong West Kowloon 4:31 10:15 14:46
G3004 Hong Kong West Kowloon Xiamen 4:38 15:17 19:55
G3005 Xiamen Hong Kong West Kowloon 4:33 17:09 21:42
G3006 Hong Kong West Kowloon Xiamen 4:30 08:45 13:15
G3007 Xiamen Hong Kong West Kowloon 4:32 14:53 19:25
G3008 Hong Kong West Kowloon Xiamen 4:05 19:47 23:52
G301 Beijing South Fuzhou South 9:44 10:30 20:14
G302 Fuzhou Beijing South 9:32 07:01 16:33
G303 Beijing South Fuzhou 9:14 12:30 21:44
G304 Fuzhou Beijing South 9:33 12:15 21:48
G307 Beijing West Chengdu East 9:58 09:38 19:36
G308 Chengdu East Beijing West 9:56 10:42 20:38
G309 Beijing West Chongqing North 12:06 08:23 20:29
G31 Beijing South Qiandaohu (Thousand Island Lake) 5:55 11:00 16:55
G310 Nanchong North Beijing West 13:37 08:05 21:42
G311 Kunming South Hong Kong West Kowloon 7:34 09:21 16:55
G312 Hong Kong West Kowloon Kunming South 7:41 12:06 19:47
G313 Hong Kong West Kowloon Kunming South 7:41 12:06 19:47
G314 Kunming South Hong Kong West Kowloon 7:34 09:21 16:55
G315 Qingdao Chongqing North 15:04 07:22 22:26
G316 Chongqing North Qingdao 14:33 06:46 21:19
G317 Chongqing North Qingdao 14:33 06:46 21:19
G318 Qingdao Chongqing North 15:04 07:22 22:26
G32 Hangzhou East Beijing South 4:39 13:00 17:39
G322 Xiamen North Beijing South 11:41 06:57 18:38
G323 Beijing South Xiamen North 11:32 10:10 21:42
G324 Xiamen North Beijing South 11:16 08:57 20:13
G325 Beijing South Xiamen North 10:55 12:05 23:00
G329 Tianjin West Fuzhou 8:49 10:32 19:21
G33 Beijing South Nanchang West 9:07 09:40 18:47
G330 Fuzhou Tianjin West 9:40 09:45 19:25
G331 Beijing South Ji'nan West 1:46 18:30 20:16
G333 Beijing South Ji'nan West 2:00 19:55 21:55
G334 Jinan Beijing South 2:05 07:13 09:18
G336 Ji'nan West Beijing South 1:48 07:45 09:33
G337 Beijing South Ji'nan West 1:54 21:00 22:54
G338 Tai'an Beijing South 2:13 08:05 10:18
G34 Hangzhou East Beijing South 6:08 06:55 13:03
G341 Beijing South Ji'nan West 1:47 20:20 22:07
G345 Ji'nan West Fuzhou 7:34 06:55 14:29
G348 Fuzhou Ji'nan West 7:46 14:54 22:40
G349 Beijing West Chengdu East 7:45 15:13 22:58
G35 Beijing South Hangzhou East 5:45 15:10 20:55
G350 Chengdu East Beijing West 7:46 07:00 14:46
G351 Beijing South Huangshan North 6:31 15:30 22:01
G352 Huangshan North Beijing South 6:33 08:00 14:33
G355 Beijing South Xiamen North 11:18 08:40 19:58
G356 Xiamen North Beijing South 11:25 10:59 22:24
G359 Xi'an North Shanghai Hongqiao 5:56 08:49 14:45
G36 Zhuji Beijing South 6:25 08:28 14:53
G360 Shanghai Hongqiao Xi'an North 5:56 08:36 14:32
G361 Shanghai Hongqiao Xi'an North 5:56 08:36 14:32
G362 Xi'an North Shanghai Hongqiao 5:56 08:49 14:45
G363 Tianjin West Wuhan 6:11 08:00 14:11
G366 Wuhan Tianjin West 6:02 14:30 20:32
G367 Zhengzhou Shanghai Hongqiao 4:29 07:33 12:02
G368 Shanghai Hongqiao Zhengzhou East 3:59 19:18 23:17
G369 Shanghai Hongqiao Zhengzhou East 3:59 19:18 23:17
G37 Beijing South Hangzhou East 6:02 16:05 22:07
G370 Zhengzhou Shanghai Hongqiao 4:29 07:33 12:02
G3701 Chengde South Shenyang South 3:00 16:13 19:13
G3702 Shenyang South Chengde South 2:59 10:30 13:29
G3703 Chengde South Shenyang 2:21 17:44 20:05
G3704 Shenyang North Chengde South 2:41 14:39 17:20
G3721 Dalian North Chengde South 4:33 11:14 15:47
G3722 Chengde South Dalian North 4:54 13:53 18:47
G3723 Chengde South Dalian North 4:54 13:53 18:47
G3724 Dalian North Chengde South 4:33 11:14 15:47
G373 Tianjin West Harbin West 6:30 07:52 14:22
G374 Harbin West Tianjin West 6:24 17:03 23:27
G377 Dalian North Beijing South 4:52 10:06 14:58
G378 Beijing South Dalian North 4:57 15:40 20:37
G379 Beijing South Dalian North 4:57 15:40 20:37
G38 Nanchang West Beijing South 9:39 08:30 18:09
G380 Dalian North Beijing South 4:52 10:06 14:58
G381 Beijing South Harbin West 6:54 07:55 14:49
G382 Harbin West Beijing South 7:22 16:16 23:38
G383 Beijing South Jilin 7:20 07:35 14:55
G384 Jilin Beijing South 6:51 16:02 22:53
G385 Dalian North Beijing South 4:50 17:17 22:07
G386 Beijing South Dalian North 5:02 08:25 13:27
G387 Beijing South Dalian North 5:02 08:25 13:27
G388 Dalian North Beijing South 4:50 17:17 22:07
G389 Dalian North Ji'nan West 6:28 15:03 21:31
G39 Beijing South Hangzhou East 4:18 19:04 23:22
G390 Ji'nan West Dalian North 6:26 08:20 14:46
G391 Ji'nan West Dalian North 6:26 08:20 14:46
G392 Dalian North Ji'nan West 6:28 15:03 21:31
G393 Beijing South Mudanjiang 9:45 10:50 20:35
G394 Mudanjiang Beijing South 10:03 10:30 20:33
G395 Beijing South Dandong 6:41 09:05 15:46
G396 Dandong Beijing South 6:23 16:07 22:30
G397 Beijing South Dandong 6:22 13:50 20:12
G398 Dandong Beijing South 6:17 07:01 13:18
G399 Beijing South Changchun 6:25 15:20 21:45
G4 Shanghai Hongqiao Beijing South 4:28 14:00 18:28
G40 Qiandaohu (Thousand Island Lake) Beijing South 5:41 17:42 23:23
G400 Changchun Beijing South 6:16 08:32 14:48
G401 Beijing West Guiyang North 10:47 11:43 22:30
G402 Guiyang North Beijing West 10:59 11:00 21:59
G403 Beijing West Kunming South 10:49 08:00 18:49
G404 Kunming South Beijing West 10:45 08:00 18:45
G405 Beijing West Kunming South 12:29 10:05 22:34
G406 Kunming South Beijing West 12:20 10:58 23:18
G41 Beijing South Hangzhou East 6:33 09:15 15:48
G411 Beijing South Shanghai Hongqiao 6:05 11:20 17:25
G412 Shanghai Hongqiao Beijing South 6:20 12:28 18:48
G42 Hangzhou East Beijing South 6:44 09:24 16:08
G4205 Changsha South Xiamen 7:12 11:45 18:57
G4206 Xiamen Changsha South 8:10 10:57 19:07
G4207 Xiamen Changsha South 8:10 10:57 19:07
G4208 Changsha South Xiamen 7:12 11:45 18:57
G4209 Nanchang West Changsha South 1:36 09:48 11:24
G421 Beijing West Nanning East 13:13 09:05 22:18
G4210 Changsha South Nanchang West 1:41 19:31 21:12
G422 Nanning East Beijing West 12:18 08:35 20:53
G423 Shijiazhuang Nanning East 11:45 07:53 19:38
G424 Nanning East Shijiazhuang 11:46 09:05 20:51
G425 Zhengzhou East Guilin 7:19 07:50 15:09
G426 Guilin Zhengzhou East 7:43 15:29 23:12
G427 Beijing West Lanzhou West 8:04 06:20 14:24
G428 Lanzhou West Beijing West 8:32 13:17 21:49
G429 Beijing West Lanzhou West 9:10 10:45 19:55
G43 Beijing South Hangzhou East 6:42 14:05 20:47
G430 Lanzhou West Beijing West 8:59 09:54 18:53
G431 Wuhan Nanning East 7:38 07:06 14:44
G4317 Tongliao Harbin West 4:00 12:11 16:11
G4318 Harbin West Tongliao 4:01 07:34 11:35
G4319 Harbin West Tongliao 4:01 07:34 11:35
G432 Nanning East Wuhan 7:37 15:05 22:42
G4320 Tongliao Harbin West 4:00 12:11 16:11
G433 Ji'nan West Nanning East 14:11 08:13 22:24
G434 Nanning East Ji'nan West 13:09 07:34 20:43
G435 Wuhan Nanning East 7:41 13:13 20:54
G436 Liuzhou Wuhan 5:51 07:00 12:51
G4365 Dalian North Changsha South 13:02 09:00 22:02
G4366 Changsha South Dalian North 14:09 07:30 21:39
G4367 Changsha South Dalian North 14:09 07:30 21:39
G4368 Dalian North Changsha South 13:02 09:00 22:02
G44 Hangzhou East Beijing South 6:53 16:15 23:08
G45 Beijing South Jiangshan 7:45 15:25 23:10
G451 Qingdao Xuzhou East 4:26 18:40 23:06
G452 Xuzhou East Qingdao North 4:10 06:35 10:45
G453 Xuzhou East Qingdao North 4:10 06:35 10:45
G454 Qingdao Xuzhou East 4:26 18:40 23:06
G455 Rongcheng Shanghai Hongqiao 9:06 13:15 22:21
G456 Shanghai Hongqiao Rongcheng 9:09 06:05 15:14
G457 Shanghai Hongqiao Rongcheng 9:09 06:05 15:14
G458 Rongcheng Shanghai Hongqiao 9:06 13:15 22:21
G459 Yantai Shanghai Hongqiao 8:05 09:10 17:15
G46 Jiangshan Beijing South 7:40 08:03 15:43
G460 Shanghai Hongqiao Yantai 8:45 12:22 21:07
G461 Shanghai Hongqiao Yantai 8:45 12:22 21:07
G462 Yantai Shanghai Hongqiao 8:05 09:10 17:15
G469 Beijing South Weihai 6:08 08:20 14:28
G47 Dalian North Harbin West 3:36 08:30 12:06
G470 Weihai Beijing South 5:11 14:52 20:03
G471 Beijing South Yantai 6:01 07:04 13:05
G472 Yantai Beijing South 5:55 06:43 12:38
G473 Beijing South Yantai 6:25 11:35 18:00
G474 Yantai Beijing South 5:48 14:20 20:08
G475 Beijing South Rongcheng 6:44 15:35 22:19
G476 Rongcheng Beijing South 6:36 08:42 15:18
G478 Rongcheng Beijing South 7:18 12:05 19:23
G48 Harbin West Dalian North 3:36 08:30 12:06
G481 Beijing South Yancheng North 6:47 07:25 14:12
G482 Yancheng North Beijing South 6:52 15:00 21:52
G483 Yingtan North Beijing West 9:56 11:30 21:26
G484 Beijing West Yingtan North 10:11 07:03 17:14
G485 Beijing West Yingtan North 10:11 07:03 17:14
G486 Yingtan North Beijing West 9:56 11:30 21:26
G487 Beijing West Nanchang West 6:29 10:52 17:21
G488 Nanchang West Beijing West 6:17 10:49 17:06
G49 Dalian North Harbin West 3:36 13:30 17:06
G491 Beijing West Nanchang West 7:54 12:33 20:27
G492 Nanchang West Beijing West 7:58 14:45 22:43
G495 Dalian North Beijing South 4:32 07:20 11:52
G496 Beijing South Dalian North 4:38 12:15 16:53
G497 Beijing South Dalian North 4:38 12:15 16:53
G498 Dalian North Beijing South 4:32 07:20 11:52
G5 Beijing South Shanghai 4:40 07:00 11:40
G50 Harbin West Dalian North 3:38 13:21 16:59
G5003 Shangrao Nanchang 1:31 08:20 09:51
G5005 Yingtan North Nanchang West 0:35 17:48 18:23
G5006 Nanchang West Yingtan North 0:34 10:02 10:36
G502 Changsha South Beijing West 6:48 07:36 14:24
G503 Beijing West Changsha South 6:33 14:41 21:14
G505 Beijing West Changsha South 6:52 15:40 22:32
G506 Changsha South Beijing West 6:59 15:05 22:04
G507 Beijing West Hankou 5:38 06:42 12:20
G508 Hankou Beijing West 5:18 07:10 12:28
G509 Beijing West Hankou 4:24 19:00 23:24
G51 Tianjin West Ningbo 6:24 07:00 13:24
G510 Wuhan Beijing West 5:29 08:10 13:39
G5105 Shangrao Fuzhou 1:59 07:23 09:22
G5106 Fuzhou Shangrao 2:03 19:49 21:52
G5107 Fuzhou Longyan 02:47 17:20 20:07
G511 Beijing West Hankou 5:28 09:27 14:55
G512 Hankou Beijing West 5:35 09:21 14:56
G516 Yichang East Beijing West 7:12 10:38 17:50
G518 Hankou Beijing West 5:01 12:45 17:46
G519 Beijing West Wuhan 5:25 14:05 19:30
G52 Ningbo Tianjin West 6:15 13:50 20:05
G520 Hankou Beijing West 4:26 07:00 11:26
G521 Beijing West Hankou 6:05 15:23 21:28
G524 Hankou Beijing West 5:23 15:20 20:43
G525 Beijing West Hankou 5:35 17:14 22:49
G5255 Wuyi Shan East Fuzhou 01:07 06:23 07:30
G5256 Fuzhou Wuyi Shan East 01:24 20:00 21:24
G5261 Fuzhou Longyan 02:47 17:20 20:07
G5262 Longyan Fuzhou 02:30 08:57 11:27
G5263 Longyan Fuzhou 02:30 08:57 11:27
G5264 Fuzhou Longyan 02:47 17:20 20:07
G527 Beijing West Wuhan 4:38 18:14 22:52
G529 Beijing West Beihai 15:22 07:08 22:30
G53 Shijiazhuang Shanghai Hongqiao 6:16 15:49 22:05
G530 Beihai Beijing West 15:16 07:42 22:58
G5302 Xiamen Wuyi Shan East 03:26 07:01 10:27
G5303 Wuyi Shan East Xiamen 03:39 18:55 22:34
G5305 Nanchang West Xiamen North 04:52 07:52 12:44
G5306 Xiamen North Nanchang West 05:14 14:04 19:18
G5307 Xiamen North Nanchang West 05:14 14:04 19:18
G5308 Nanchang West Xiamen North 04:52 07:52 12:44
G531 Shijiazhuang Shenzhen North 9:10 09:15 18:25
G5311 Nanchang Fuzhou 02:56 08:13 11:09
G5312 Fuzhou Nanchang 02:55 18:30 21:25
G5313 Fuzhou Nanchang 02:55 18:30 21:25
G5314 Nanchang Fuzhou 02:56 08:13 11:09
G532 Shenzhen North Shijiazhuang 9:05 09:40 18:45
G533 Beijing West Changsha South 5:40 13:01 18:41
G534 Changsha South Beijing West 7:09 07:10 14:19
G535 Changsha South Guilin 3:19 07:05 10:24
G536 Guilin Changsha South 3:19 10:44 14:03
G537 Changsha South Guilin 3:15 14:35 17:50
G538 Guilin Changsha South 3:27 18:13 21:40
G5387 Guiyang North Anshun West 00:30 07:20 07:50
G5388 Anshun West Guiyang North 00:31 22:05 22:36
G539 Changsha South Nanning East 5:47 06:53 12:40
G5391 Guiyang North Panzhou 01:12 07:05 08:17
G5392 Panzhou Guiyang North 01:11 09:06 10:17
G5395 Kaili South Guiyang North 00:38 21:40 22:18
G5396 Guiyang North Kaili South 00:45 20:30 21:15
G54 Shanghai Hongqiao Shijiazhuang 6:07 09:18 15:25
G540 Nanning East Changsha South 5:50 13:05 18:55
G541 Zhengzhou East Guangzhou South 6:31 08:25 14:56
G542 Zhuhai Zhengzhou East 7:36 08:45 16:21
G544 Guangzhou South Zhengzhou East 6:45 13:56 20:41
G545 Zhengzhou East Zhuhai 7:29 14:05 21:34
G546 Guangzhou South Zhengzhou East 7:00 14:13 21:13
G547 Zhengzhou East Guangzhou South 6:31 16:44 23:15
G548 Guangzhou South Zhengzhou East 6:37 16:30 23:07
G55 Beijing South Fuzhou 10:47 08:10 18:57
G551 Luohe West Shenzhen North 7:00 08:00 15:00
G552 Guangzhou South Xinyang East 5:21 09:32 14:53
G553 Xinyang East Guangzhou South 5:15 15:30 20:45
G554 Shenzhen North Luohe West 7:58 13:29 21:27
G555 Beijing West Yichang East 6:31 12:56 19:27
G556 Yichang East Beijing West 8:28 08:18 16:46
G557 Beijing West Wuhan 6:39 11:07 17:46
G558 Wuhan Beijing West 5:24 18:10 23:34
G56 Fuzhou Beijing South 11:00 07:53 18:53
G5601 Shenzhen North Hong Kong West Kowloon 00:19 18:18 18:37
G5602 Hong Kong West Kowloon Shenzhen North 00:19 17:40 17:59
G5603 Shenzhen North Hong Kong West Kowloon 00:24 20:12 20:36
G5604 Hong Kong West Kowloon Shenzhen North 00:24 19:26 19:50
G5605 Shenzhen North Hong Kong West Kowloon 00:20 16:25 16:45
G5606 Hong Kong West Kowloon Shenzhen North 00:24 15:41 16:05
G5607 Shenzhen North Hong Kong West Kowloon 00:26 19:37 20:03
G5608 Hong Kong West Kowloon Shenzhen North 00:19 18:56 19:15
G5609 Shenzhen North Hong Kong West Kowloon 00:19 08:00 08:19
G561 Beijing West Zhengzhou East 3:21 16:53 20:14
G5610 Hong Kong West Kowloon Shenzhen North 00:24 07:11 07:35
G5611 Shenzhen North Hong Kong West Kowloon 00:19 06:43 07:02
G5612 Hong Kong West Kowloon Shenzhen North 00:24 22:01 22:25
G5613 Shenzhen North Hong Kong West Kowloon 00:24 08:26 08:50
G5614 Hong Kong West Kowloon Shenzhen North 00:19 20:50 21:09
G562 Xuchang East Beijing West 3:39 08:53 12:32
G5620 Hong Kong West Kowloon Shenzhen North 00:20 13:36 13:56
G5621 Shenzhen North Hong Kong West Kowloon 00:19 14:16 14:35
G5622 Hong Kong West Kowloon Shenzhen North 00:19 15:06 15:25
G5623 Shenzhen North Hong Kong West Kowloon 00:19 15:43 16:02
G5624 Hong Kong West Kowloon Shenzhen North 00:18 09:04 09:22
G5625 Shenzhen North Hong Kong West Kowloon 00:18 09:41 09:59
G5626 Hong Kong West Kowloon Shenzhen North 00:19 10:17 10:36
G5627 Shenzhen North Hong Kong West Kowloon 00:19 10:57 11:16
G5628 Hong Kong West Kowloon Shenzhen North 00:19 11:40 11:59
G5629 Shenzhen North Hong Kong West Kowloon 00:19 12:19 12:38
G563 Beijing West Zhengzhou East 3:18 17:19 20:37
G5630 Hong Kong West Kowloon Shenzhen North 00:19 16:29 16:48
G5631 Shenzhen North Hong Kong West Kowloon 00:19 17:10 17:29
G5632 Hong Kong West Kowloon Shenzhen North 00:25 17:49 18:14
G5633 Shenzhen North Hong Kong West Kowloon 00:19 18:34 18:53
G5634 Hong Kong West Kowloon Shenzhen North 00:19 19:17 19:36
G5635 Shenzhen North Hong Kong West Kowloon 00:19 19:57 20:16
G5636 Hong Kong West Kowloon Shenzhen North 00:19 07:00 07:19
G5637 Shenzhen North Hong Kong West Kowloon 00:19 07:41 08:00
G5638 Hong Kong West Kowloon Shenzhen North 00:19 08:20 08:39
G5639 Shenzhen North Hong Kong West Kowloon 00:19 09:00 09:19
G564 Luoyang Longmen Beijing West 4:21 08:53 13:14
G5640 Hong Kong West Kowloon Shenzhen North 00:19 09:38 09:57
G5641 Shenzhen North Hong Kong West Kowloon 00:19 10:18 10:37
G5642 Hong Kong West Kowloon Shenzhen North 00:19 10:58 11:17
G5643 Shenzhen North Hong Kong West Kowloon 00:20 11:39 11:59
G5644 Hong Kong West Kowloon Shenzhen North 00:19 12:17 12:36
G5645 Shenzhen North Hong Kong West Kowloon 00:18 13:15 13:33
G5646 Hong Kong West Kowloon Shenzhen North 00:20 14:01 14:21
G5647 Shenzhen North Hong Kong West Kowloon 00:20 14:45 15:05
G5648 Hong Kong West Kowloon Shenzhen North 00:19 15:29 15:48
G5649 Shenzhen North Hong Kong West Kowloon 00:19 16:09 16:28
G565 Beijing West Zhengzhou East 3:29 18:28 21:57
G5650 Hong Kong West Kowloon Shenzhen North 00:19 16:46 17:05
G5651 Shenzhen North Hong Kong West Kowloon 00:19 17:28 17:47
G5652 Hong Kong West Kowloon Shenzhen North 00:19 18:09 18:28
G5653 Shenzhen North Hong Kong West Kowloon 00:25 18:50 19:15
G5654 Hong Kong West Kowloon Shenzhen North 00:20 19:42 20:02
G5655 Shenzhen North Hong Kong West Kowloon 00:24 20:32 20:56
G567 Beijing West Zhengzhou East 3:23 19:16 22:39
G57 Beijing South Ningbo 6:54 07:15 14:09
G571 Beijing West Chongqing West 11:26 09:22 20:48
G572 Huanggang East Beijing West 6:01 09:53 15:54
G573 Beijing West Huanggang East 5:47 16:18 22:05
G574 Chongqing West Beijing West 11:38 08:15 19:53
G575 Changsha South Shanghai Hongqiao 5:55 14:51 20:46
G576 Shanghai Hongqiao Changsha South 6:52 08:24 15:16
G577 Shanghai Hongqiao Changsha South 6:52 08:24 15:16
G578 Changsha South Shanghai Hongqiao 5:55 14:51 20:46
G579 Nanjing South Changsha South 4:43 09:27 14:10
G58 Ningbo Beijing South 6:58 07:45 14:43
G580 Changsha South Nanjing South 4:47 15:53 20:40
G5801 Futian Hong Kong West Kowloon 00:14 13:24 13:38
G5802 Hong Kong West Kowloon Futian 00:14 12:50 13:04
G5803 Futian Hong Kong West Kowloon 00:15 14:56 15:11
G5804 Hong Kong West Kowloon Futian 00:14 14:19 14:33
G5805 Futian Hong Kong West Kowloon 00:15 13:33 13:48
G5806 Hong Kong West Kowloon Futian 00:14 13:00 13:14
G5807 Futian Hong Kong West Kowloon 00:14 14:39 14:53
G5808 Hong Kong West Kowloon Futian 00:14 14:08 14:22
G5809 Futian Hong Kong West Kowloon 00:14 15:56 16:10
G581 Wuhan Ningbo 5:41 09:22 15:03
G5810 Hong Kong West Kowloon Futian 00:15 15:23 15:38
G5813 Futian Hong Kong West Kowloon 00:15 08:46 09:01
G5814 Hong Kong West Kowloon Futian 00:14 08:13 08:27
G5815 Futian Hong Kong West Kowloon 00:14 09:52 10:06
G5816 Hong Kong West Kowloon Futian 00:14 09:22 09:36
G5817 Futian Hong Kong West Kowloon 00:14 10:54 11:08
G5818 Hong Kong West Kowloon Futian 00:14 10:23 10:37
G5819 Futian Hong Kong West Kowloon 00:15 12:01 12:16
G582 Ningbo Wuhan 6:27 15:38 22:05
G5820 Hong Kong West Kowloon Futian 00:14 11:30 11:44
G5821 Futian Hong Kong West Kowloon 00:15 13:08 13:23
G5822 Hong Kong West Kowloon Futian 00:14 12:35 12:49
G5823 Futian Hong Kong West Kowloon 00:14 14:15 14:29
G5824 Hong Kong West Kowloon Futian 00:14 13:41 13:55
G5825 Futian Hong Kong West Kowloon 00:14 15:20 15:34
G5826 Hong Kong West Kowloon Futian 00:15 14:47 15:02
G5827 Futian Hong Kong West Kowloon 00:15 16:24 16:39
G5828 Hong Kong West Kowloon Futian 00:14 15:53 16:07
G5829 Futian Hong Kong West Kowloon 00:14 17:49 18:03
G583 Ningbo Wuhan 6:27 15:38 22:05
G5830 Hong Kong West Kowloon Futian 00:14 17:20 17:34
G5831 Futian Hong Kong West Kowloon 00:15 18:53 19:08
G5832 Hong Kong West Kowloon Futian 00:15 18:23 18:38
G584 Wuhan Ningbo 5:41 09:22 15:03
G585 Beijing West Wuhan 5:48 16:23 22:11
G586 Wuhan Beijing West 4:39 10:42 15:21
G587 Beijing West Wuhan 5:47 14:48 20:35
G588 Wuhan Beijing West 4:12 08:30 12:42
G589 Hankou Wenzhou South 8:24 12:14 20:38
G59 Beijing South Ningbo 6:51 13:40 20:31
G590 Wenzhou South Wuhan 7:42 06:14 13:56
G591 Wenzhou South Wuhan 7:42 06:14 13:56
G592 Hankou Wenzhou South 8:24 12:14 20:38
G593 Wuhan Hangzhou East 4:29 14:20 18:49
G594 Hangzhou East Wuhan 4:43 08:16 12:59
G595 Hangzhou East Wuhan 4:43 08:16 12:59
G596 Wuhan Hangzhou East 4:29 14:20 18:49
G597 Wuhan Shanghai Hongqiao 3:55 15:00 18:55
G598 Shanghai Hongqiao Hankou 3:58 07:46 11:44
G599 Shanghai Hongqiao Hankou 3:58 07:46 11:44
G6 Shanghai Beijing South 4:38 07:00 11:38
G60 Ningbo Beijing South 6:51 14:38 21:29
G600 Wuhan Shanghai Hongqiao 3:55 15:00 18:55
G6001 Changsha South Shenzhen North 02:58 15:00 17:58
G6002 Shenzhen North Changsha South 02:55 15:00 17:55
G601 Beijing West Taiyuan South 3:01 07:21 10:22
G6011 Changsha South Shenzhen North 03:34 07:00 10:34
G6012 Shenzhen North Changsha South 03:20 07:15 10:35
G6013 Changsha South Shenzhen North 03:24 07:28 10:52
G6014 Futian Changsha South 03:37 17:43 21:20
G6015 Changsha South Shenzhen North 03:16 07:55 11:11
G6016 Shenzhen North Changsha South 03:27 11:03 14:30
G6017 Changsha South Shenzhen North 03:27 10:08 13:35
G6018 Shenzhen North Changsha South 03:23 12:05 15:28
G6019 Changsha South Shenzhen North 03:40 10:55 14:35
G602 Taiyuan South Beijing West 2:47 06:48 09:35
G6020 Shenzhen North Changsha South 03:29 14:05 17:34
G6021 Changsha South Shenzhen North 03:16 10:39 13:55
G6022 Shenzhen North Yueyang East 04:12 14:15 18:27
G6024 Shenzhen North Changsha South 03:20 17:25 20:45
G6025 Changsha South Shenzhen North 03:24 18:21 21:45
G6026 Shenzhen North Changsha South 03:16 18:20 21:36
G6027 Yueyang East Shenzhen North 03:59 18:50 22:49
G6029 Changsha South Shenzhen North 03:32 08:05 11:37
G603 Beijing West Taiyuan South 2:45 10:10 12:55
G6030 Shenzhen North Yueyang East 03:54 09:25 13:19
G6031 Changsha South Shenzhen North 03:33 15:51 19:24
G6032 Shenzhen North Changsha South 03:35 09:02 12:37
G6033 Yueyang East Shenzhen North 04:17 17:17 21:34
G6034 Shenzhen North Yueyang East 04:07 11:55 16:02
G6035 Hengyang East Shenzhen North 03:12 07:00 10:12
G6036 Shenzhen North Hengyang East 02:32 20:41 23:13
G6037 Changsha South Shenzhen Pingshan 03:53 13:32 17:25
G6038 Shenzhen Pingshan Changsha South 04:10 18:03 22:13
G6039 Shenzhen Pingshan Changsha South 04:10 18:03 22:13
G604 Taiyuan South Beijing West 2:56 07:00 09:56
G6040 Changsha South Shenzhen Pingshan 03:53 13:32 17:25
G605 Beijing West Shuiji North 6:12 10:28 16:40
G606 Taiyuan South Beijing West 2:49 08:05 10:54
G607 Beijing West Taiyuan South 2:51 11:14 14:05
G6071 Yongzhou Futian 04:09 13:15 17:24
G6072 Futian Yongzhou 04:28 07:50 12:18
G6073 Futian Yongzhou 04:28 07:50 12:18
G6074 Yongzhou Futian 04:09 13:15 17:24
G6075 Yongzhou Shenzhen North 04:06 10:48 14:54
G6076 Shenzhen North Yongzhou 04:10 15:32 19:42
G6077 Shenzhen North Yongzhou 04:10 15:32 19:42
G6078 Yongzhou Shenzhen North 04:06 10:48 14:54
G609 Beijing West Taiyuan South 2:52 11:33 14:25
G61 Ji'nan West Nanchang West 7:11 07:06 14:17
G610 Taiyuan South Beijing West 2:44 11:00 13:44
G6101 Changsha South Guangzhou South 02:51 07:11 10:02
G6103 Changsha South Guangzhou South 02:50 07:33 10:23
G6105 Yueyang East Guangzhou South 03:35 06:58 10:33
G6107 Yueyang East Guangzhou South 03:15 08:22 11:37
G6108 Guangzhou South Changsha South 02:54 20:54 23:48
G611 Beijing West Taiyuan South 3:00 12:38 15:38
G6110 Guangzhou South Changsha South 02:54 15:20 18:14
G6111 Yueyang East Guangzhou South 03:24 13:42 17:06
G6112 Guangzhou South Changsha South 02:49 17:35 20:24
G6113 Changsha South Hong Kong West Kowloon 03:48 07:38 11:26
G6114 Hong Kong West Kowloon Changsha South 03:48 17:15 21:03
G6116 Guangzhou South Changsha South 02:43 19:49 22:32
G6117 Changsha South Guangzhou South 02:44 17:55 20:39
G6118 Guangzhou South Changsha South 02:43 19:54 22:37
G6119 Changsha South Guangzhou South 02:44 18:43 21:27
G612 Taiyuan South Beijing West 2:56 11:40 14:36
G6120 Guangzhou South Changsha South 02:50 20:40 23:30
G6122 Guangzhou South Changsha South 02:36 21:00 23:36
G6123 Changsha South Yongzhou 01:57 08:25 10:22
G6124 Yongzhou Yueyang East 02:22 20:02 22:24
G6125 Changsha South Yongzhou 01:43 20:11 21:54
G6126 Yongzhou Changsha South 01:51 08:14 10:05
G6129 Changsha South Guangzhou South 02:50 20:58 23:48
G613 Beijing West Taiyuan South 2:56 14:10 17:06
G6130 Guangzhou South Changsha South 02:50 17:45 20:35
G6131 Yueyang East Guangzhou South 03:21 11:08 14:29
G6132 Guangzhou South Yueyang East 03:35 07:06 10:41
G6134 Hengyang East Changsha South 00:53 19:57 20:50
G614 Taiyuan South Beijing West 3:01 13:32 16:33
G6141 Huaihua South Shenzhen North 05:07 18:30 23:37
G6142 Shenzhen North Huaihua South 05:12 08:21 13:33
G6145 Huaihua South Shenzhen North 05:13 08:55 14:08
G6146 Shenzhen North Huaihua South 05:38 14:10 19:48
G6147 Shenzhen North Huaihua South 05:38 14:10 19:48
G6148 Huaihua South Shenzhen North 05:13 08:55 14:08
G615 Beijing West Taiyuan South 3:01 15:03 18:04
G6151 Huaihua South Guangzhou South 04:34 11:10 15:44
G6152 Guangzhou South Huaihua South 04:16 16:42 20:58
G6153 Shaoyang Shenzhen North 03:56 09:25 13:21
G6154 Shenzhen North Shaoyang 03:48 14:00 17:48
G6155 Huaihua South Zhuhai 05:30 07:50 13:20
G6156 Zhuhai Huaihua South 05:46 13:40 19:26
G6157 Zhuhai Huaihua South 05:46 13:40 19:26
G6158 Huaihua South Zhuhai 05:30 07:50 13:20
G6159 Huaihua South Shenzhen North 05:26 10:18 15:44
G616 Shuiji North Beijing West 5:59 11:29 17:28
G6160 Shenzhen North Huaihua South 05:32 16:20 21:52
G6161 Shenzhen North Huaihua South 05:32 16:20 21:52
G6162 Huaihua South Shenzhen North 05:26 10:18 15:44
G6163 Huaihua South Shenzhen Pingshan 05:53 13:24 19:17
G6164 Shenzhen Pingshan Huaihua South 05:55 07:05 13:00
G6165 Shenzhen Pingshan Huaihua South 05:55 07:05 13:00
G6166 Huaihua South Shenzhen Pingshan 05:53 13:24 19:17
G6169 Huaihua South Guangzhou South 04:45 12:33 17:18
G6170 Guangzhou South Huaihua South 04:44 07:28 12:12
G6171 Huaihua South Guangzhou South 04:26 07:00 11:26
G6172 Guangzhou South Huaihua South 04:34 11:47 16:21
G6173 Huaihua South Shenzhen North 05:26 16:52 22:18
G6174 Shenzhen North Huaihua South 05:14 08:57 14:11
G6175 Huaihua South Guangzhou South 04:26 14:30 18:56
G6176 Guangzhou South Huaihua South 04:11 19:21 23:32
G618 Taiyuan South Beijing West 2:43 14:58 17:41
G6181 Shaoyang Shenzhen North 05:25 14:55 20:20
G6182 Shenzhen North Shaoyang 05:27 08:47 14:14
G6183 Shenzhen North Shaoyang 05:27 08:47 14:14
G6184 Shaoyang Shenzhen North 05:25 14:55 20:20
G6185 Shaoyang Guangzhou South 04:24 07:20 11:44
G6186 Guangzhou South Shaoyang 04:35 12:10 16:45
G6187 Guangzhou South Shaoyang 04:35 12:10 16:45
G6188 Shaoyang Guangzhou South 04:24 07:20 11:44
G619 Beijing West Taiyuan South 2:51 18:02 20:53
G62 Nanchang West Ji'nan West 7:55 14:36 22:31
G620 Taiyuan South Beijing West 2:54 15:23 18:17
G6201 Guangzhou South Shenzhen North 00:36 19:54 20:30
G6202 Shenzhen North Guangzhou South 00:36 08:37 09:13
G6203 Guangzhou South Shenzhen North 00:31 07:18 07:49
G6204 Shenzhen North Guangzhou South 00:29 11:50 12:19
G6205 Guangzhou South Shenzhen North 00:36 07:28 08:04
G6206 Shenzhen North Guangzhou South 00:36 12:00 12:36
G6207 Guangzhou South Shenzhen North 00:36 07:35 08:11
G6208 Shenzhen North Guangzhou South 00:37 09:50 10:27
G6209 Guangzhou South Shenzhen North 00:38 08:00 08:38
G621 Beijing West Taiyuan South 3:03 18:07 21:10
G6210 Shenzhen North Guangzhou South 00:29 22:38 23:07
G6211 Guangzhou South Shenzhen North 00:44 08:18 09:02
G6212 Futian Foshan West 01:12 12:33 13:45
G6213 Guangzhou South Shenzhen North 00:29 11:03 11:32
G6214 Shenzhen North Guangzhou South 00:44 10:33 11:17
G6215 Guangzhou South Futian 00:49 11:18 12:07
G6217 Foshan West Shenzhen North 01:04 14:22 15:26
G6219 Guangzhou South Shenzhen North 00:44 12:41 13:25
G622 Taiyuan South Beijing West 2:53 16:50 19:43
G6222 Shenzhen North Guangzhou South 00:36 14:30 15:06
G6223 Guangzhou South Shenzhen North 00:29 10:48 11:17
G6224 Shenzhen North Guangzhou South 00:38 10:44 11:22
G6225 Guangzhou South Shenzhen North 00:36 11:44 12:20
G6229 Guangzhou South Shenzhen North 00:36 11:50 12:26
G623 Beijing West Taiyuan South 3:05 18:45 21:50
G6230 Shenzhen North Guangzhou South 00:39 14:36 15:15
G6231 Guangzhou South Shenzhen North 00:36 09:15 09:51
G6232 Shenzhen North Guangzhou South 00:36 22:12 22:48
G6234 Shenzhen North Guangzhou South 00:36 10:53 11:29
G6236 Futian Guangzhou South 00:51 18:25 19:16
G6237 Guangzhou South Shenzhen North 00:40 18:16 18:56
G6238 Shenzhen North Guangzhou South 00:29 22:50 23:19
G624 Taiyuan South Beijing West 2:50 18:07 20:57
G6241 Guangzhou South Shenzhen North 00:37 15:35 16:12
G6242 Shenzhen North Guangzhou South 00:36 19:13 19:49
G6244 Shenzhen North Guangzhou South 00:43 18:05 18:48
G6246 Shenzhen North Guangzhou South 00:36 20:10 20:46
G6248 Shenzhen North Guangzhou South 00:37 16:51 17:28
G625 Beijing West Taiyuan South 2:32 20:05 22:37
G6250 Shenzhen North Guangzhou South 00:36 20:46 21:22
G6251 Guangzhou South Shenzhen North 00:36 15:41 16:17
G6253 Guangzhou South Shenzhen North 00:36 07:40 08:16
G6258 Shenzhen North Guangzhou South 00:36 19:02 19:38
G626 Taiyuan South Beijing West 3:04 18:50 21:54
G6260 Shenzhen North Guangzhou South 00:36 22:25 23:01
G6262 Shenzhen North Guangzhou South 00:36 21:07 21:43
G6263 Guangzhou South Futian 00:44 22:09 22:53
G6266 Shenzhen North Guangzhou South 00:36 19:19 19:55
G627 Beijing West Yuncheng North 5:45 08:05 13:50
G6270 Shijiazhuang Tianjin West 01:34 20:05 21:39
G6271 Tianjin West Handan East 02:32 06:40 09:12
G6272 Handan East Qinhuangdao 04:47 09:55 14:42
G6273 Handan East Qinhuangdao 04:47 09:55 14:42
G6274 Qinhuangdao Handan East 04:52 15:03 19:55
G6275 Qinhuangdao Handan East 04:52 15:03 19:55
G6276 Handan East Tianjin West 02:29 20:25 22:54
G628 Yuncheng North Beijing West 6:02 14:25 20:27
G6284 Handan East Qinhuangdao 04:05 08:15 12:20
G6285 Handan East Qinhuangdao 04:05 08:15 12:20
G6286 Qinhuangdao Handan East 04:14 13:52 18:06
G6287 Qinhuangdao Handan East 04:14 13:52 18:06
G6288 Handan East Tianjin West 02:29 18:28 20:57
G6289 Tianjin West Qinhuangdao 01:23 06:10 07:33
G6290 Qinhuangdao Handan East 04:30 07:54 12:24
G6291 Qinhuangdao Handan East 04:30 07:54 12:24
G6292 Handan East Tianjin West 02:59 12:47 15:46
G6293 Tianjin West Shijiazhuang 02:10 16:18 18:28
G63 Jinan Wenzhou South 7:26 07:23 14:49
G6301 Guangzhou South Chaoshan 02:43 07:45 10:28
G6302 Chaoshan Guangzhou South 03:15 10:55 14:10
G6303 Chaoshan Guangzhou South 03:15 10:55 14:10
G6304 Guangzhou South Chaoshan 02:43 07:45 10:28
G6305 Guangzhou South Chaoshan 02:43 09:02 11:45
G6306 Chaoshan Guangzhou South 02:51 12:20 15:11
G6307 Chaoshan Guangzhou South 02:51 12:20 15:11
G6308 Guangzhou South Chaoshan 02:43 09:02 11:45
G6309 Guangzhou South Chaoshan 03:00 15:46 18:46
G631 Nanchang West Guangzhou South 4:36 08:00 12:36
G6310 Chaoshan Guangzhou South 02:52 19:12 22:04
G6311 Chaoshan Guangzhou South 02:52 19:12 22:04
G6312 Guangzhou South Chaoshan 03:00 15:46 18:46
G6313 Guangzhou South Chaoshan 02:42 14:40 17:22
G6314 Chaoshan Guangzhou South 02:54 18:08 21:02
G6315 Chaoshan Guangzhou South 02:54 18:08 21:02
G6316 Guangzhou South Chaoshan 02:42 14:40 17:22
G6317 Guangzhou South Chaoshan 02:42 07:06 09:48
G6318 Chaoshan Guangzhou South 02:48 10:22 13:10
G6319 Chaoshan Guangzhou South 02:48 10:22 13:10
G632 Guangzhou South Nanchang West 4:24 13:13 17:37
G6320 Guangzhou South Chaoshan 02:42 07:06 09:48
G6321 Guangzhou South Chaoshan 02:38 13:54 16:32
G6322 Chaoshan Guangzhou South 03:00 17:05 20:05
G6323 Chaoshan Guangzhou South 03:00 17:05 20:05
G6324 Guangzhou South Chaoshan 02:38 13:54 16:32
G6325 Guangzhou South Chaoshan 02:58 10:11 13:09
G6326 Chaoshan Guangzhou South 02:51 13:36 16:27
G6327 Chaoshan Guangzhou South 02:51 13:36 16:27
G6328 Guangzhou South Chaoshan 02:58 10:11 13:09
G6329 Guangzhou South Chaoshan 02:56 17:10 20:06
G633 Jiujiang Shenzhen North 6:37 09:29 16:06
G6330 Chaoshan Guangzhou South 02:43 20:46 23:29
G6331 Chaoshan Guangzhou South 02:43 20:46 23:29
G6332 Guangzhou South Chaoshan 02:56 17:10 20:06
G6337 Zhuhai Chaoshan 04:14 11:40 15:54
G6338 Chaoshan Zhuhai 04:21 16:18 20:39
G6339 Chaoshan Zhuhai 04:21 16:18 20:39
G634 Shenzhen North Jiujiang 6:49 16:33 23:22
G6340 Zhuhai Chaoshan 04:14 11:40 15:54
G6341 Guangzhou South Shantou 2:55 21:21 00:16
G6342 Chaoshan Guangzhou South 2:36 06:09 08:45
G6343 Chaoshan Guangzhou South 2:36 06:09 08:45
G6344 Guangzhou South Shantou 2:55 21:21 00:16
G6345 Guangzhou South Chaoshan 2:40 20:36 23:16
G6346 Chaoshan Guangzhou South 2:55 06:55 09:50
G6347 Chaoshan Guangzhou South 2:55 06:55 09:50
G6348 Guangzhou South Chaoshan 2:40 20:36 23:16
G635 Hefei South Guangzhou South 8:48 14:03 22:51
G636 Guangzhou South Hefei South 8:44 08:25 17:09
G637 Nanchang West Shenzhen North 5:34 07:38 13:12
G638 Shenzhen North Nanchang West 5:03 18:25 23:28
G6381 Chaoshan Hong Kong West Kowloon 3:00 10:43 13:43
G6382 Hong Kong West Kowloon Chaoshan 2:43 07:23 10:09
G6383 Chaoshan Hong Kong West Kowloon 2:50 17:32 20:22
G6384 Hong Kong West Kowloon Chaoshan 2:57 14:13 17:10
G6385 Chaoshan Hong Kong West Kowloon 0 12:48 15:52
G6386 Hong Kong West Kowloon Chaoshan 03:08 09:09 12:17
G6387 Chaoshan Hong Kong West Kowloon 02:59 19:56 22:55
G6388 Hong Kong West Kowloon Chaoshan 02:53 16:40 19:33
G6389 Chaoshan Hong Kong West Kowloon 02:53 08:39 11:32
G639 Lanzhou West Nanchang West 9:51 08:49 18:40
G6390 Hong Kong West Kowloon Chaoshan 02:58 11:54 14:52
G64 Wenzhou South Ji'nan West 7:39 15:10 22:49
G640 Nanchang West Lanzhou West 10:02 08:15 18:17
G6401 Changsha South Shaoyang 01:37 07:18 08:55
G6402 Shaoyang Changsha South 01:21 09:25 10:46
G6403 Changsha South Shaoyang 01:18 11:15 12:33
G6404 Shaoyang Changsha South 01:36 13:40 15:16
G6405 Changsha South Shaoyang 01:35 15:37 17:12
G6406 Shaoyang Changsha South 01:22 17:35 18:57
G6407 Changsha South Shaoyang 01:30 19:29 20:59
G6409 Changsha South Shaoyang 01:28 18:45 20:13
G641 Nanchang West Lanzhou West 10:02 08:15 18:17
G6410 Shaoyang Changsha South 01:21 20:35 21:56
G6411 Loudi South Shaoyang 00:45 08:20 09:05
G6412 Shaoyang Changsha South 01:33 18:08 19:41
G6414 Shaoyang Changsha South 01:34 17:05 18:39
G6415 Changsha South Shaoyang 01:23 19:24 20:47
G6416 Shaoyang Changsha South 01:21 21:07 22:28
G6419 Changsha South Shaoyang 01:25 07:12 08:37
G642 Lanzhou West Nanchang West 9:51 08:49 18:40
G6471 Changsha South Huaihua South 01:43 07:06 08:49
G6472 Huaihua South Changsha South 01:34 11:19 12:53
G6473 Changsha South Huaihua South 01:43 06:52 08:35
G6474 Huaihua South Changsha South 01:39 14:13 15:52
G6475 Changsha South Huaihua South 01:50 09:00 10:50
G6476 Huaihua South Changsha South 01:28 21:40 23:08
G6477 Changsha South Huaihua South 01:36 07:25 09:01
G6478 Huaihua South Changsha South 01:27 20:10 21:37
G6479 Changsha South Huaihua South 01:52 16:14 18:06
G6480 Huaihua South Changsha South 01:34 20:48 22:22
G6481 Changsha South Huaihua South 01:47 08:10 09:57
G6482 Huaihua South Changsha South 01:27 19:50 21:17
G6483 Changsha South Huaihua South 02:33 06:57 09:30
G6484 Huaihua South Changsha South 02:35 20:28 23:03
G6485 Huaihua South Changsha South 02:35 20:28 23:03
G6486 Changsha South Huaihua South 02:33 06:57 09:30
G6487 Changsha South Huaihua South 02:44 08:05 10:49
G6488 Huaihua South Changsha South 02:25 21:28 23:53
G6489 Huaihua South Changsha South 02:25 21:28 23:53
G649 Hefei South Guangzhou South 6:41 09:08 15:49
G6490 Changsha South Huaihua South 02:44 08:05 10:49
G65 Beijing West Guangzhou South 9:43 10:33 20:16
G650 Guangzhou South Hefei South 6:35 16:08 22:43
G6501 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 00:55 06:48 07:43
G6502 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 01:00 19:36 20:36
G6503 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 00:47 10:00 10:47
G6504 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 00:51 22:50 23:41
G6505 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 01:06 07:23 08:29
G6506 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 01:04 08:51 09:55
G6507 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 00:53 10:28 11:21
G6508 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 01:04 11:49 12:53
G6509 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 01:01 13:10 14:11
G651 Beijing West Xi'an North 5:49 06:58 12:47
G6510 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 00:55 14:30 15:25
G6511 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 00:59 15:51 16:50
G6512 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 00:54 17:10 18:04
G6513 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 01:04 18:37 19:41
G6514 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 00:58 20:09 21:07
G6515 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 01:01 07:55 08:56
G6516 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 01:06 09:16 10:22
G6517 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 01:00 10:53 11:53
G6518 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 01:08 12:22 13:30
G6519 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 00:52 13:49 14:41
G652 Xi'an North Beijing West 5:35 07:52 13:27
G6520 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 00:47 15:00 15:47
G6521 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 01:04 16:12 17:16
G6522 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 01:00 20:58 21:58
G6523 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 00:59 08:30 09:29
G6524 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 00:53 09:49 10:42
G6525 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 00:57 11:13 12:10
G6526 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 01:14 12:45 13:59
G6527 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 00:56 14:20 15:16
G6528 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 00:54 17:05 17:59
G6529 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 01:04 18:27 19:31
G653 Beijing West Xi'an North 6:02 07:46 13:48
G6530 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 00:58 19:58 20:56
G6531 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 01:18 08:56 10:14
G6532 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 01:00 10:34 11:34
G6533 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 01:09 11:55 13:04
G6534 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 01:10 13:24 14:34
G6535 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 00:46 15:00 15:46
G6536 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 00:58 16:17 17:15
G6537 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 00:47 17:35 18:22
G6538 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 01:04 20:23 21:27
G6539 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 01:00 09:22 10:22
G6540 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 01:05 10:44 11:49
G6541 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 01:16 12:13 13:29
G6542 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 01:04 13:55 14:59
G6543 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 00:57 15:25 16:22
G6544 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 00:47 17:35 18:22
G6545 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 01:04 19:04 20:08
G6546 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 01:07 20:31 21:38
G6547 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 01:09 08:05 09:14
G6548 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 00:47 10:00 10:47
G6549 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 01:05 11:23 12:28
G655 Beijing West Xi'an North 5:55 09:43 15:38
G6550 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 00:58 15:35 16:33
G6551 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 01:16 16:52 18:08
G6552 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 01:06 18:38 19:44
G656 Xi'an North Beijing West 5:30 10:03 15:33
G658 Xi'an North Beijing West 5:42 12:44 18:26
G6581 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 01:08 09:49 10:57
G6582 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 00:58 08:30 09:28
G6583 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 00:52 12:26 13:18
G6584 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 00:50 11:17 12:07
G6585 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 00:59 17:43 18:42
G6586 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 00:59 16:23 17:22
G6587 Guangzhou South Hong Kong West Kowloon 01:09 20:25 21:34
G6588 Hong Kong West Kowloon Guangzhou South 00:58 19:02 20:00
G659 Beijing West Xi'an North 5:42 11:53 17:35
G66 Guangzhou South Beijing West 8:00 10:00 18:00
G660 Xi'an North Beijing West 5:38 11:13 16:51
G6602 Zhengzhou East Anyang East 00:50 07:42 08:32
G6606 Zhengzhou East Shangqiu 01:11 21:37 22:48
G6607 Zhengzhou East Xuchang East 00:22 07:11 07:33
G6609 Zhengzhou East Xuchang East 00:22 08:07 08:29
G661 Beijing West Xi'an North 6:04 13:50 19:54
G6611 Shangqiu Kaifeng North 00:50 13:58 14:48
G6613 Zhengzhou East Luoyang Longmen 00:37 17:24 18:01
G663 Beijing West Xi'an North 5:33 15:45 21:18
G664 Xi'an North Beijing West 5:42 14:38 20:20
G665 Beijing West Xi'an North 5:46 16:00 21:46
G666 Xi'an North Beijing West 5:31 16:00 21:31
G667 Beijing West Xi'an North 5:49 11:20 17:09
G668 Xi'an North Beijing West 5:13 17:35 22:48
G67 Beijing West Guangzhou South 10:06 12:13 22:19
G670 Xi'an North Beijing West 5:30 17:59 23:29
G6701 Beijing West Shijiazhuang 01:20 10:38 11:58
G6702 Shijiazhuang Beijing West 01:19 06:22 07:41
G6703 Beijing West Shijiazhuang 01:43 12:44 14:27
G6704 Shijiazhuang Beijing West 01:27 06:09 07:36
G6705 Beijing West Shijiazhuang 01:34 18:39 20:13
G6706 Shijiazhuang Beijing West 01:33 07:30 09:03
G6707 Beijing West Shijiazhuang 01:33 19:22 20:55
G6709 Beijing West Shijiazhuang 01:13 22:06 23:19
G671 Beijing West Baoji South 7:16 08:15 15:31
G6710 Shijiazhuang Beijing West 01:25 20:50 22:15
G6711 Beijing West Shijiazhuang 01:19 18:33 19:52
G6712 Shijiazhuang Beijing West 01:34 12:29 14:03
G6713 Beijing West Shijiazhuang 01:15 21:40 22:55
G6714 Shijiazhuang Beijing West 01:27 21:05 22:32
G6715 Beijing West Shijiazhuang 01:22 21:21 22:43
G6717 Beijing West Shijiazhuang 01:19 20:59 22:18
G6718 Shijiazhuang Beijing West 01:19 06:35 07:54
G672 Baoji South Beijing West 7:11 08:00 15:11
G673 Beijing West Baoji South 7:27 14:28 21:55
G6731 Beijing West Handan East 02:17 06:32 08:49
G6732 Handan East Beijing West 02:09 08:09 10:18
G6733 Beijing West Handan East 02:07 14:23 16:30
G6734 Handan East Beijing West 02:45 09:30 12:15
G6735 Beijing West Handan East 02:15 20:45 23:00
G6736 Handan East Beijing West 01:59 17:03 19:02
G674 Baoji South Beijing West 7:10 16:00 23:10
G6741 Beijing West Handan East 02:23 10:15 12:38
G6742 Handan East Beijing West 02:42 13:32 16:14
G6743 Beijing West Handan East 02:14 16:35 18:49
G6744 Handan East Beijing West 02:03 19:11 21:14
G6745 Beijing West Shijiazhuang 01:33 21:04 22:37
G6746 Xingtai East Beijing West 01:59 07:52 09:51
G675 Wuhan Shanghai Hongqiao 4:33 13:35 18:08
G6751 Shijiazhuang Handan East 00:38 06:50 07:28
G6752 Handan East Shijiazhuang 00:38 23:12 23:50
G6753 Tianjin West Handan East 02:09 05:43 07:52
G6755 Shijiazhuang Xingtai East 00:28 07:04 07:32
G6757 Tianjin West Shijiazhuang 01:40 06:35 08:15
G6758 Shijiazhuang Tianjin West 01:31 21:54 23:25
G676 Shanghai Hongqiao Wuhan 5:06 08:30 13:36
G677 Shanghai Hongqiao Wuhan 5:06 08:30 13:36
G678 Wuhan Shanghai Hongqiao 4:33 13:35 18:08
G68 Guangzhou South Beijing West 9:57 11:13 21:10
G681 Yuanping West Beijing West 4:31 07:10 11:41
G682 Beijing West Yuanping West 3:57 16:58 20:55
G683 Beijing West Yuanping West 3:57 16:58 20:55
G684 Yuanping West Beijing West 4:31 07:10 11:41
G685 Taiyuan South Zhengzhou East 4:00 17:38 21:38
G686 Zhengzhou East Taiyuan South 3:59 13:17 17:16
G687 Zhengzhou East Taiyuan South 3:59 13:17 17:16
G688 Taiyuan South Zhengzhou East 4:00 17:38 21:38
G69 Beijing West Guangzhou South 9:23 13:06 22:29
G6901 Ji'nan East Qingdao North 02:08 07:25 09:33
G6902 Qingdao North Ji'nan West 02:15 07:05 09:20
G6903 Ji'nan East Qingdao North 01:58 07:50 09:48
G6904 Qingdao North Ji'nan East 02:21 10:00 12:21
G6905 Ji'nan East Qingdao 02:15 08:18 10:33
G6906 Qingdao Ji'nan West 03:15 13:12 16:27
G6908 Qingdao North Ji'nan West 03:01 14:10 17:11
G6909 Ji'nan West Qingdao North 02:46 08:35 11:21
G691 Taiyuan South Wuhan 5:52 16:37 22:29
G6910 Qingdao North Ji'nan East 01:47 14:35 16:22
G6911 Ji'nan West Qingdao North 02:30 09:31 12:01
G6912 Qingdao North Ji'nan East 02:00 15:50 17:50
G6913 Ji'nan East Qingdao North 02:01 11:30 13:31
G6914 Qingdao Ji'nan East 02:20 18:17 20:37
G6915 Ji'nan East Qingdao North 02:05 13:15 15:20
G6916 Qingdao North Ji'nan West 02:27 19:20 21:47
G6917 Ji'nan West Qingdao North 02:48 15:39 18:27
G6919 Ji'nan East Qingdao North 02:08 16:40 18:48
G692 Wuhan Taiyuan South 6:12 09:48 16:00
G6920 Qingdao North Ji'nan East 01:39 21:52 23:31
G693 Wuhan Taiyuan South 6:12 09:48 16:00
G6931 Ji'nan East Weihai 03:14 06:35 09:49
G6932 Weihai Ji'nan East 03:50 08:00 11:50
G6933 Ji'nan East Weihai 03:41 07:35 11:16
G6934 Yantai Ji'nan East 03:11 12:38 15:49
G6936 Weihai Ji'nan East 03:09 19:15 22:24
G6937 Ji'nan West Yantai 03:50 08:00 11:50
G6938 Weihai Ji'nan East 03:08 19:40 22:48
G6939 Ji'nan East Weihai 04:00 18:00 22:00
G694 Taiyuan South Wuhan 5:52 16:37 22:29
G695 Taiyuan South Changsha South 7:32 10:46 18:18
G696 Changsha South Taiyuan South 8:32 09:23 17:55
G6961 Ji'nan West Lanshan West 03:38 08:20 11:58
G6962 Lanshan West Ji'nan West 03:38 17:12 20:50
G6963 Ji'nan West Lanshan West 03:34 18:39 22:13
G6964 Lanshan West Ji'nan West 03:38 17:45 21:23
G6965 Ji'nan West Lanshan West 04:14 09:20 13:34
G6966 Lanshan West Ji'nan West 03:46 08:00 11:46
G6967 Ji'nan West Lanshan West 04:05 13:17 17:22
G6968 Lanshan West Ji'nan West 04:12 14:05 18:17
G697 Changsha South Taiyuan South 8:32 09:23 17:55
G698 Taiyuan South Changsha South 7:32 10:46 18:18
G6980 Tai'an Jinan 00:23 06:39 07:02
G6981 Yantai Qufu East 04:47 17:43 22:30
G6982 Zaozhuang Rongcheng 05:46 07:52 13:38
G6983 Zaozhuang Rongcheng 05:46 07:52 13:38
G6984 Yantai Qufu East 04:47 17:43 22:30
G6985 Rongcheng Zaozhuang 06:26 15:34 22:00
G6986 Zaozhuang Rongcheng 05:47 07:08 12:55
G6987 Zaozhuang Rongcheng 05:47 07:08 12:55
G6988 Rongcheng Zaozhuang 06:26 15:34 22:00
G7 Beijing South Shanghai Hongqiao 4:28 10:00 14:28
G70 Guangzhou South Beijing West 9:38 12:50 22:28
G7001 Nanjing Shanghai 01:40 07:00 08:40
G7002 Shanghai Nanjing 01:52 06:48 08:40
G7003 Nanjing Shanghai 01:39 08:00 09:39
G7004 Shanghai Nanjing 01:39 08:00 09:39
G7005 Nanjing Shanghai 01:39 09:00 10:39
G7006 Shanghai Nanjing 01:39 09:00 10:39
G7007 Nanjing Shanghai 01:47 10:00 11:47
G7008 Shanghai Nanjing 01:40 10:00 11:40
G7009 Nanjing Shanghai 01:39 11:00 12:39
G701 Dalian North Harbin West 4:12 05:57 10:09
G7010 Shanghai Nanjing 01:39 11:00 12:39
G7011 Nanjing Shanghai 01:40 12:00 13:40
G7012 Shanghai Nanjing 01:40 12:05 13:45
G7013 Nanjing Shanghai 01:39 13:00 14:39
G7014 Shanghai Nanjing 01:40 13:00 14:40
G7015 Nanjing Shanghai 01:40 14:00 15:40
G7016 Shanghai Nanjing 01:41 14:00 15:41
G7017 Nanjing Shanghai 01:40 15:00 16:40
G7018 Shanghai Nanjing 01:45 15:00 16:45
G7019 Nanjing Shanghai 01:40 16:00 17:40
G702 Harbin West Dalian North 4:19 06:16 10:35
G7020 Shanghai Nanjing 01:39 16:00 17:39
G7021 Nanjing Shanghai 01:41 17:00 18:41
G7022 Shanghai Nanjing 01:41 17:00 18:41
G7023 Nanjing Shanghai 01:39 18:00 19:39
G7024 Shanghai Nanjing 01:45 18:00 19:45
G7025 Nanjing Shanghai 01:40 19:00 20:40
G7026 Shanghai Nanjing 01:40 19:00 20:40
G7027 Nanjing Shanghai 01:39 20:00 21:39
G7028 Shanghai Nanjing 01:39 20:00 21:39
G7029 Nanjing Shanghai 01:54 05:36 07:30
G703 Dalian North Harbin West 4:33 06:45 11:18
G7030 Shanghai Nanjing South 01:59 21:00 22:59
G7032 Shanghai Nanjing 02:00 05:53 07:53
G7033 Changzhou Shanghai 01:22 07:00 08:22
G7034 Shanghai Nanjing 02:08 07:10 09:18
G7035 Nanjing Shanghai 02:05 06:30 08:35
G7036 Shanghai Nanjing 02:04 08:10 10:14
G7037 Nanjing South Shanghai 02:18 06:40 08:58
G7038 Shanghai Nanjing 02:13 09:08 11:21
G7039 Nanjing Shanghai 02:00 07:15 09:15
G704 Harbin West Dalian North 4:22 07:17 11:39
G7040 Shanghai Nanjing 01:57 09:54 11:51
G7042 Shanghai Nanjing 02:01 10:06 12:07
G7043 Nanjing South Shanghai 02:23 07:12 09:35
G7044 Shanghai Nanjing 01:58 10:46 12:44
G7045 Nanjing Shanghai 02:07 09:28 11:35
G7046 Shanghai Nanjing 01:51 12:20 14:11
G7047 Nanjing Shanghai 01:57 10:10 12:07
G7048 Shanghai Nanjing 02:10 12:25 14:35
G7049 Nanjing Shanghai 02:03 11:41 13:44
G705 Dalian North Harbin West 4:20 07:30 11:50
G7050 Shanghai Nanjing 01:59 14:30 16:29
G7051 Nanjing Shanghai 02:05 12:08 14:13
G7052 Shanghai Nanjing 02:05 15:39 17:44
G7053 Nanjing Shanghai 02:07 13:08 15:15
G7054 Shanghai Nanjing 02:01 16:20 18:21
G7055 Nanjing Shanghai 01:57 13:54 15:51
G7056 Shanghai Nanjing 01:59 17:26 19:25
G7057 Nanjing Shanghai 02:01 14:27 16:28
G7059 Nanjing Shanghai 01:54 15:05 16:59
G706 Harbin West Dalian North 4:26 07:54 12:20
G7060 Shanghai Anqing 04:12 10:40 14:52
G7061 Shanghai Anqing 04:12 10:40 14:52
G7062 Shanghai Nanjing 02:01 19:32 21:33
G7063 Nanjing Shanghai 02:07 16:13 18:20
G7065 Nanjing Shanghai 02:05 18:09 20:14
G7066 Shanghai Nanjing 02:05 20:08 22:13
G7067 Nanjing Shanghai 02:04 19:43 21:47
G7068 Shanghai Nanjing South 02:00 20:15 22:15
G7069 Nanjing Shanghai 01:52 20:41 22:33
G707 Dalian North Mudanjiang 6:44 08:02 14:46
G7070 Shanghai Nanjing South 02:00 20:40 22:40
G7071 Anqing Shanghai 04:13 08:22 12:35
G7072 Shanghai Anqing 04:23 05:48 10:11
G7073 Shanghai Anqing 04:23 05:48 10:11
G7074 Anqing Shanghai 04:13 08:22 12:35
G7075 Anqing Shanghai 04:13 09:08 13:21
G7076 Shanghai Anqing 04:09 06:20 10:29
G7077 Shanghai Anqing 04:09 06:20 10:29
G7078 Anqing Shanghai 04:13 09:08 13:21
G7079 Anqing Shanghai 04:17 11:06 15:23
G708 Harbin West Dalian North 4:41 09:05 13:46
G7080 Shanghai Anqing 04:08 07:44 11:52
G7081 Shanghai Anqing 04:08 07:44 11:52
G7082 Anqing Shanghai 04:17 11:06 15:23
G7083 Anqing Shanghai 04:23 15:21 19:44
G7084 Shanghai Anqing 04:00 08:37 12:37
G7085 Shanghai Anqing 04:00 08:37 12:37
G7086 Anqing Shanghai 04:23 15:21 19:44
G7087 Anqing Shanghai 03:58 17:11 21:09
G7088 Shanghai Anqing 04:00 12:54 16:54
G7089 Shanghai Anqing 04:00 12:54 16:54
G709 Dalian North Harbin West 4:30 09:12 13:42
G7090 Anqing Shanghai 03:58 17:11 21:09
G7091 Anqing Shanghai 04:00 18:48 22:48
G7092 Shanghai Anqing 04:13 13:41 17:54
G7093 Shanghai Anqing 04:13 13:41 17:54
G7094 Anqing Shanghai 04:00 18:48 22:48
G7096 Shanghai Nanjing 01:40 21:50 23:30
G7099 Nanjing Shanghai 02:05 18:54 20:59
G71 Beijing West Futian 10:36 07:27 18:03
G710 Harbin West Dalian North 4:19 10:34 14:53
G7100 Shanghai Nanjing 02:12 14:45 16:57
G7101 Nanjing Shanghai Hongqiao 02:07 06:12 08:19
G7102 Shanghai Hongqiao Nanjing 02:01 07:25 09:26
G7103 Nanjing South Shanghai Hongqiao 02:06 07:19 09:25
G7104 Shanghai Hongqiao Nanjing 01:56 08:54 10:50
G7105 Nanjing Shanghai Hongqiao 02:04 08:40 10:44
G7106 Shanghai Hongqiao Nanjing 01:52 11:05 12:57
G7107 Nanjing Shanghai Hongqiao 02:08 09:10 11:18
G7108 Shanghai Hongqiao Nanjing 02:00 11:40 13:40
G7109 Nanjing Shanghai Hongqiao 02:05 09:55 12:00
G711 Dalian North Qiqihar South 6:17 09:42 15:59
G7110 Shanghai Hongqiao Nanjing 02:09 12:46 14:55
G7111 Nanjing Shanghai Hongqiao 01:59 10:29 12:28
G7112 Shanghai Hongqiao Nanjing 02:03 13:13 15:16
G7113 Nanjing Shanghai Hongqiao 01:46 11:05 12:51
G7114 Shanghai Hongqiao Nanjing 01:52 14:07 15:59
G7115 Nanjing Shanghai Hongqiao 02:02 13:33 15:35
G7116 Shanghai Hongqiao Nanjing 02:02 16:14 18:16
G7117 Nanjing Shanghai Hongqiao 02:03 14:41 16:44
G7118 Shanghai Hongqiao Nanjing 02:00 17:18 19:18
G7119 Nanjing Shanghai Hongqiao 02:07 16:18 18:25
G712 Harbin West Dalian North 4:19 11:42 16:01
G7120 Shanghai Hongqiao Nanjing 02:00 18:09 20:09
G7121 Nanjing Shanghai Hongqiao 01:52 17:05 18:57
G7122 Shanghai Hongqiao Nanjing South 01:59 19:04 21:03
G7123 Nanjing Shanghai Hongqiao 02:18 18:33 20:51
G7124 Shanghai Hongqiao Nanjing 01:59 19:29 21:28
G7125 Nanjing Shanghai Hongqiao 02:03 19:48 21:51
G7126 Shanghai Hongqiao Nanjing South 02:03 20:30 22:33
G7127 Nanjing South Shanghai Hongqiao 02:06 13:24 15:30
G7128 Shanghai Hongqiao Changzhou 01:06 21:10 22:16
G7129 Nanjing Shanghai Hongqiao 01:56 15:47 17:43
G713 Dalian North Harbin West 4:16 11:07 15:23
G7130 Shanghai Hongqiao Nanjing 02:02 18:18 20:20
G7131 Anqing Shanghai Hongqiao 03:59 10:30 14:29
G7132 Shanghai Hongqiao Anqing 03:52 09:41 13:33
G7133 Shanghai Hongqiao Anqing 03:52 09:41 13:33
G7134 Anqing Shanghai Hongqiao 03:59 10:30 14:29
G7135 Anqing Shanghai Hongqiao 03:58 12:23 16:21
G7136 Shanghai Hongqiao Anqing 04:13 10:29 14:42
G7137 Shanghai Hongqiao Anqing 04:13 10:29 14:42
G7138 Anqing Shanghai Hongqiao 03:58 12:23 16:21
G7139 Anqing Shanghai Hongqiao 04:02 13:16 17:18
G714 Suifenhe Dalian North 7:27 09:08 16:35
G7140 Shanghai Hongqiao Anqing 04:05 15:04 19:09
G7141 Shanghai Hongqiao Anqing 04:05 15:04 19:09
G7142 Anqing Shanghai Hongqiao 04:02 13:16 17:18
G7143 Anqing Shanghai Hongqiao 04:06 13:52 17:58
G7144 Shanghai Hongqiao Anqing 04:15 17:05 21:20
G7145 Shanghai Hongqiao Anqing 04:15 17:05 21:20
G7146 Anqing Shanghai Hongqiao 04:06 13:52 17:58
G7147 Anqing Shanghai Hongqiao 04:03 07:03 11:06
G7148 Shanghai Hongqiao Wuhu 02:47 13:35 16:22
G7149 Shanghai Hongqiao Wuhu 02:47 13:35 16:22
G7150 Anqing Shanghai Hongqiao 04:03 07:03 11:06
G7151 Nanjing South Shanghai Hongqiao 01:58 05:54 07:52
G7152 Shanghai Hongqiao Wuhu 03:00 15:50 18:50
G7153 Shanghai Hongqiao Wuhu 03:00 15:50 18:50
G7155 Lu'an Shanghai Hongqiao 03:44 16:16 20:00
G7156 Shanghai Hongqiao Hefei South 03:31 18:26 21:57
G7157 Shanghai Hongqiao Hefei South 03:31 18:26 21:57
G7158 Lu'an Shanghai Hongqiao 03:44 16:16 20:00
G7159 Lu'an Shanghai Hongqiao 03:48 08:55 12:43
G716 Mudanjiang Dalian North 6:52 15:10 22:02
G7160 Shanghai Hongqiao Lu'an 03:45 08:15 12:00
G7161 Shanghai Hongqiao Lu'an 03:45 08:15 12:00
G7162 Lu'an Shanghai Hongqiao 03:48 08:55 12:43
G7163 Hefei South Shanghai Hongqiao 03:01 17:14 20:15
G7164 Shanghai Hongqiao Hefei South 03:02 13:08 16:10
G7165 Shanghai Hongqiao Hefei South 03:02 13:08 16:10
G7166 Hefei South Shanghai Hongqiao 03:01 17:14 20:15
G717 Dalian North Suifenhe 7:38 12:22 20:00
G7178 Shanghai Hongqiao Xuzhou East 02:53 19:50 22:43
G718 Jiamusi Dalian North 7:05 11:00 18:05
G7180 Shanghai Hongqiao Nanjing South 01:24 10:05 11:29
G719 Dalian North Harbin West 4:38 12:44 17:22
G7191 Nanjing South Huangshan North 04:39 10:02 14:41
G7192 Huangshan North Nanjing South 04:29 15:04 19:33
G7193 Changzhou North Huangshan North 03:55 11:45 15:40
G7194 Huangshan North Changzhou North 03:41 07:24 11:05
G7195 Lu'an Shanghai Hongqiao 03:02 13:02 16:04
G7196 Shanghai Hongqiao Hefei South 02:49 16:44 19:33
G7197 Shanghai Hongqiao Hefei South 02:49 16:44 19:33
G7198 Lu'an Shanghai Hongqiao 03:02 13:02 16:04
G72 Futian Beijing West 11:22 07:00 18:22
G720 Harbin West Dalian North 4:25 14:29 18:54
G7201 Wuxi Shanghai 01:03 10:27 11:30
G7202 Shanghai Wuxi 00:54 09:17 10:11
G7205 Suzhou Shanghai 00:39 09:24 10:03
G7206 Shanghai Suzhou 00:41 08:25 09:06
G7207 Suzhou Shanghai 00:41 18:26 19:07
G7208 Shanghai Suzhou 00:41 17:05 17:46
G7209 Suzhou Shanghai 00:41 07:26 08:07
G7210 Shanghai Suzhou 00:34 22:13 22:47
G7211 Changzhou Shanghai 01:07 06:35 07:42
G7212 Shanghai Changzhou 00:55 22:25 23:20
G7213 Suzhou Shanghai 00:39 06:38 07:17
G7214 Shanghai Suzhou 00:42 21:20 22:02
G7215 Kunshan South Shanghai 00:18 07:03 07:21
G7217 Wuhu Shanghai 02:47 19:12 21:59
G7218 Shanghai Wuhu 02:29 15:29 17:58
G7219 Shanghai Wuhu 02:29 15:29 17:58
G722 Qiqihar South Dalian North 6:20 16:27 22:47
G7220 Wuhu Shanghai 02:47 19:12 21:59
G7221 Huainan East Shanghai 04:11 08:08 12:19
G7222 Shanghai Hefei 03:00 16:52 19:52
G7223 Shanghai Hefei 03:00 16:52 19:52
G7224 Huainan East Shanghai 04:11 08:08 12:19
G7225 Wuhu Shanghai 02:50 07:28 10:18
G7226 Shanghai Wuhu 02:55 19:37 22:32
G7227 Shanghai Wuhu 02:55 19:37 22:32
G7228 Wuhu Shanghai 02:50 07:28 10:18
G7229 Nanjing South Shanghai 02:03 12:59 15:02
G723 Dalian North Jiamusi 6:51 14:13 21:04
G7231 Lu'an Shanghai 03:41 12:29 16:10
G7234 Lu'an Shanghai 03:41 12:29 16:10
G7235 Hefei South Shanghai 03:13 13:59 17:12
G7236 Shanghai Hefei South 03:11 10:28 13:39
G7237 Shanghai Hefei South 03:11 10:28 13:39
G7238 Hefei South Shanghai 03:13 13:59 17:12
G7239 Lu'an Shanghai 04:02 15:16 19:18
G724 Harbin West Dalian North 4:37 15:42 20:19
G7240 Shanghai Lu'an 03:49 10:54 14:43
G7241 Shanghai Lu'an 03:49 10:54 14:43
G7242 Lu'an Shanghai 04:02 15:16 19:18
G7243 Hefei South Shanghai 03:03 15:30 18:33
G7244 Shanghai Hefei South 02:43 11:53 14:36
G7245 Shanghai Hefei South 02:43 11:53 14:36
G7246 Hefei South Shanghai 03:03 15:30 18:33
G7247 Hefei South Shanghai 03:06 16:44 19:50
G7248 Shanghai Hefei South 03:01 13:14 16:15
G7249 Shanghai Hefei South 03:01 13:14 16:15