Book China Travel

Xiamen to Hangzhou

Train Timetable

Train No.Depart StationArrive StationDepart TimeArrive TimeDurationPriceBook
G1632 Xiamen North Hangzhou East 06:25 11:33 5h8m Second Class Seat: 411.5 RMB
First Class Seat: 682.5 RMB
Business Class Seat: 1336.0 RMB
Book Tickets
D3234 Xiamen Hangzhou East 06:42 13:43 7h1m Second Class Seat: 361.0 RMB
First Class Seat: 577.0 RMB
Book Tickets
D3234 Xiamen North Hangzhou East 07:06 13:43 6h37m Second Class Seat: 352.0 RMB
First Class Seat: 563.0 RMB
Book Tickets
G3090 Xiamen North Hangzhou West 07:27 13:11 5h44m Second Class Seat: 465.5 RMB
First Class Seat: 766.5 RMB
Business Class Seat: 1515.0 RMB
Book Tickets
G1680 Xiamen Hangzhou East 07:49 13:56 6h7m Second Class Seat: 435.0 RMB
First Class Seat: 721.5 RMB
Business Class Seat: 1412.5 RMB
Book Tickets
D3142 Xiamen North Hangzhou East 08:03 14:49 6h46m Second Class Seat: 352.0 RMB
First Class Seat: 563.0 RMB
Book Tickets
G1680 Xiamen North Hangzhou East 08:13 13:56 5h43m Second Class Seat: 425.5 RMB
First Class Seat: 706.5 RMB
Business Class Seat: 1384.0 RMB
Book Tickets
G1676 Xiamen Hangzhou East 08:18 14:18 6h0m Second Class Seat: 449.0 RMB
First Class Seat: 743.5 RMB
Business Class Seat: 1462.5 RMB
Book Tickets
D3218 Xiamen Hangzhou East 08:27 15:35 7h8m Second Class Seat: 361.0 RMB
First Class Seat: 577.0 RMB
Book Tickets
G1676 Xiamen North Hangzhou East 08:45 14:18 5h33m Second Class Seat: 439.5 RMB
First Class Seat: 728.5 RMB
Business Class Seat: 1434.0 RMB
Book Tickets
D3166 Xiamen North Hangzhou East 08:53 15:23 6h30m Second Class Seat: 352.0 RMB
First Class Seat: 563.0 RMB
Book Tickets
G1652 Xiamen Hangzhou East 09:06 13:41 4h35m Second Class Seat: 449.0 RMB
First Class Seat: 743.5 RMB
Business Class Seat: 1462.5 RMB
Book Tickets
G1652 Xiamen North Hangzhou East 09:30 13:41 4h11m Second Class Seat: 439.5 RMB
First Class Seat: 728.5 RMB
Business Class Seat: 1434.0 RMB
Book Tickets
D3136 Xiamen North Hangzhou East 09:34 16:26 6h52m Second Class Seat: 352.0 RMB
First Class Seat: 563.0 RMB
Book Tickets
D3296 Xiamen North Hangzhou East 09:49 16:47 6h58m Second Class Seat: 352.0 RMB
First Class Seat: 563.0 RMB
Book Tickets
G1674 Xiamen North Hangzhou East 09:55 16:39 6h44m Second Class Seat: 410.0 RMB
First Class Seat: 657.5 RMB
Business Class Seat: 1352.5 RMB
Book Tickets
G1674 Xiamen North Hangzhou South 09:55 16:27 6h32m Second Class Seat: 403.0 RMB
First Class Seat: 645.0 RMB
Business Class Seat: 1329.0 RMB
Book Tickets
D3292 Xiamen North Hangzhou East 10:10 17:09 6h59m Second Class Seat: 352.0 RMB
First Class Seat: 563.0 RMB
Book Tickets
D3292 Xiamen North Hangzhou South 10:10 16:57 6h47m Second Class Seat: 346.0 RMB
First Class Seat: 553.0 RMB
Book Tickets
D3126 Xiamen North Hangzhou East 10:21 17:22 7h1m Second Class Seat: 352.0 RMB
First Class Seat: 563.0 RMB
Book Tickets
G1636 Xiamen North Hangzhou East 10:49 15:48 4h59m Second Class Seat: 439.5 RMB
First Class Seat: 728.5 RMB
Business Class Seat: 1434.0 RMB
Book Tickets
D2294 Xiamen North Hangzhou East 11:35 18:28 6h53m Second Class Seat: 352.0 RMB
First Class Seat: 563.0 RMB
Book Tickets
D2294 Xiamen North Hangzhou South 11:35 18:16 6h41m Second Class Seat: 346.0 RMB
First Class Seat: 553.0 RMB
Book Tickets
D3240 Xiamen North Hangzhou East 11:54 21:12 9h18m Second Class Seat: 450.5 RMB
First Class Seat: 720.0 RMB
Book Tickets
D3240 Xiamen North Hangzhou South 11:54 20:59 9h5m Second Class Seat: 444.5 RMB
First Class Seat: 711.0 RMB
Book Tickets
D388 Xiamen North Hangzhou East 11:57 18:50 6h53m Second Class Seat: 352.0 RMB
First Class Seat: 563.0 RMB
Book Tickets
D3132 Xiamen North Hangzhou East 12:10 19:15 7h5m Second Class Seat: 352.0 RMB
First Class Seat: 563.0 RMB
Book Tickets
D2290 Xiamen North Hangzhou East 12:49 19:36 6h47m Second Class Seat: 345.0 RMB
First Class Seat: 553.0 RMB
Book Tickets
D2290 Xiamen North Hangzhou South 12:49 19:11 6h22m Second Class Seat: 339.0 RMB
First Class Seat: 544.0 RMB
Book Tickets
D3206 Xiamen North Hangzhou East 12:54 19:46 6h52m Second Class Seat: 352.0 RMB
First Class Seat: 563.0 RMB
Book Tickets
D3206 Xiamen North Hangzhou South 12:54 19:32 6h38m Second Class Seat: 346.0 RMB
First Class Seat: 553.0 RMB
Book Tickets
D2282 Xiamen North Hangzhou East 13:09 19:58 6h49m Second Class Seat: 352.0 RMB
First Class Seat: 563.0 RMB
Book Tickets
G1654 Xiamen North Hangzhou East 13:11 19:32 6h21m Second Class Seat: 401.5 RMB
First Class Seat: 662.5 RMB
Business Class Seat: 1245.5 RMB
Book Tickets
G1642 Xiamen North Hangzhou East 13:19 18:32 5h13m Second Class Seat: 439.5 RMB
First Class Seat: 728.5 RMB
Business Class Seat: 1434.0 RMB
Book Tickets
D3202 Xiamen North Hangzhou East 13:27 20:16 6h49m Second Class Seat: 335.0 RMB
First Class Seat: 537.0 RMB
Book Tickets
G1662 Xiamen North Hangzhou East 13:33 19:02 5h29m Second Class Seat: 453.5 RMB
First Class Seat: 750.5 RMB
Business Class Seat: 1482.0 RMB
Book Tickets
D2284 Xiamen North Hangzhou East 13:53 20:57 7h4m Second Class Seat: 352.0 RMB
First Class Seat: 563.0 RMB
Book Tickets
G3094 Xiamen North Hangzhou West 14:14 19:47 5h33m Second Class Seat: 461.5 RMB
First Class Seat: 760.5 RMB
Business Class Seat: 1502.0 RMB
Book Tickets
G1656 Xiamen North Hangzhou East 14:20 19:41 5h21m Second Class Seat: 439.5 RMB
First Class Seat: 728.5 RMB
Business Class Seat: 1434.0 RMB
Book Tickets
D2424 Xiamen North Hangzhou East 14:29 21:21 6h52m Second Class Seat: 352.0 RMB
First Class Seat: 563.0 RMB
Book Tickets
D2424 Xiamen North Hangzhou South 14:29 21:09 6h40m Second Class Seat: 346.0 RMB
First Class Seat: 553.0 RMB
Book Tickets
D3108 Xiamen North Hangzhou East 14:36 21:36 7h0m Second Class Seat: 335.0 RMB
First Class Seat: 537.0 RMB
Book Tickets
G3092 Xiamen North Hangzhou West 15:03 20:38 5h35m Second Class Seat: 461.5 RMB
First Class Seat: 760.5 RMB
Business Class Seat: 1502.0 RMB
Book Tickets
D3112 Xiamen North Hangzhou East 15:34 22:15 6h41m Second Class Seat: 333.0 RMB
Book Tickets
D3124 Xiamen North Hangzhou East 15:42 22:28 6h46m Second Class Seat: 335.0 RMB
Book Tickets
G1668 Xiamen North Hangzhou East 15:53 21:03 5h10m Second Class Seat: 439.5 RMB
First Class Seat: 728.5 RMB
Business Class Seat: 1434.0 RMB
Book Tickets
G1668 Xiamen North Hangzhou South 15:53 20:51 4h58m Second Class Seat: 432.5 RMB
First Class Seat: 717.5 RMB
Business Class Seat: 1413.5 RMB
Book Tickets
G1658 Xiamen North Hangzhou East 16:44 21:50 5h6m Second Class Seat: 425.5 RMB
First Class Seat: 706.5 RMB
Business Class Seat: 1384.0 RMB
Book Tickets
D3212 Xiamen North Hangzhou East 17:01 22:52 5h51m Second Class Seat: 309.0 RMB
First Class Seat: 493.0 RMB
Book Tickets
G1660 Xiamen North Hangzhou East 17:13 22:29 5h16m Second Class Seat: 425.5 RMB
First Class Seat: 706.5 RMB
Business Class Seat: 1384.0 RMB
Book Tickets
Train No.Depart - ArriveTimePrice
G1632 Xiamen North

to

Hangzhou East
06:25

to

11:33
Second Class Seat:

411.5RMB


First Class Seat:

682.5RMB


Business Class Seat:

1336.0RMB


D3234 Xiamen

to

Hangzhou East
06:42

to

13:43
Second Class Seat:

361.0RMB


First Class Seat:

577.0RMB


D3234 Xiamen North

to

Hangzhou East
07:06

to

13:43
Second Class Seat:

352.0RMB


First Class Seat:

563.0RMB


G3090 Xiamen North

to

Hangzhou West
07:27

to

13:11
Second Class Seat:

465.5RMB


First Class Seat:

766.5RMB


Business Class Seat:

1515.0RMB


G1680 Xiamen

to

Hangzhou East
07:49

to

13:56
Second Class Seat:

435.0RMB


First Class Seat:

721.5RMB


Business Class Seat:

1412.5RMB


D3142 Xiamen North

to

Hangzhou East
08:03

to

14:49
Second Class Seat:

352.0RMB


First Class Seat:

563.0RMB


G1680 Xiamen North

to

Hangzhou East
08:13

to

13:56
Second Class Seat:

425.5RMB


First Class Seat:

706.5RMB


Business Class Seat:

1384.0RMB


G1676 Xiamen

to

Hangzhou East
08:18

to

14:18
Second Class Seat:

449.0RMB


First Class Seat:

743.5RMB


Business Class Seat:

1462.5RMB


D3218 Xiamen

to

Hangzhou East
08:27

to

15:35
Second Class Seat:

361.0RMB


First Class Seat:

577.0RMB


G1676 Xiamen North

to

Hangzhou East
08:45

to

14:18
Second Class Seat:

439.5RMB


First Class Seat:

728.5RMB


Business Class Seat:

1434.0RMB


D3166 Xiamen North

to

Hangzhou East
08:53

to

15:23
Second Class Seat:

352.0RMB


First Class Seat:

563.0RMB


G1652 Xiamen

to

Hangzhou East
09:06

to

13:41
Second Class Seat:

449.0RMB


First Class Seat:

743.5RMB


Business Class Seat:

1462.5RMB


G1652 Xiamen North

to

Hangzhou East
09:30

to

13:41
Second Class Seat:

439.5RMB


First Class Seat:

728.5RMB


Business Class Seat:

1434.0RMB


D3136 Xiamen North

to

Hangzhou East
09:34

to

16:26
Second Class Seat:

352.0RMB


First Class Seat:

563.0RMB


D3296 Xiamen North

to

Hangzhou East
09:49

to

16:47
Second Class Seat:

352.0RMB


First Class Seat:

563.0RMB


G1674 Xiamen North

to

Hangzhou East
09:55

to

16:39
Second Class Seat:

410.0RMB


First Class Seat:

657.5RMB


Business Class Seat:

1352.5RMB


G1674 Xiamen North

to

Hangzhou South
09:55

to

16:27
Second Class Seat:

403.0RMB


First Class Seat:

645.0RMB


Business Class Seat:

1329.0RMB


D3292 Xiamen North

to

Hangzhou East
10:10

to

17:09
Second Class Seat:

352.0RMB


First Class Seat:

563.0RMB


D3292 Xiamen North

to

Hangzhou South
10:10

to

16:57
Second Class Seat:

346.0RMB


First Class Seat:

553.0RMB


D3126 Xiamen North

to

Hangzhou East
10:21

to

17:22
Second Class Seat:

352.0RMB


First Class Seat:

563.0RMB


G1636 Xiamen North

to

Hangzhou East
10:49

to

15:48
Second Class Seat:

439.5RMB


First Class Seat:

728.5RMB


Business Class Seat:

1434.0RMB


D2294 Xiamen North

to

Hangzhou East
11:35

to

18:28
Second Class Seat:

352.0RMB


First Class Seat:

563.0RMB


D2294 Xiamen North

to

Hangzhou South
11:35

to

18:16
Second Class Seat:

346.0RMB


First Class Seat:

553.0RMB


D3240 Xiamen North

to

Hangzhou East
11:54

to

21:12
Second Class Seat:

450.5RMB


First Class Seat:

720.0RMB


D3240 Xiamen North

to

Hangzhou South
11:54

to

20:59
Second Class Seat:

444.5RMB


First Class Seat:

711.0RMB


D388 Xiamen North

to

Hangzhou East
11:57

to

18:50
Second Class Seat:

352.0RMB


First Class Seat:

563.0RMB


D3132 Xiamen North

to

Hangzhou East
12:10

to

19:15
Second Class Seat:

352.0RMB


First Class Seat:

563.0RMB


D2290 Xiamen North

to

Hangzhou East
12:49

to

19:36
Second Class Seat:

345.0RMB


First Class Seat:

553.0RMB


D2290 Xiamen North

to

Hangzhou South
12:49

to

19:11
Second Class Seat:

339.0RMB


First Class Seat:

544.0RMB


D3206 Xiamen North

to

Hangzhou East
12:54

to

19:46
Second Class Seat:

352.0RMB


First Class Seat:

563.0RMB


D3206 Xiamen North

to

Hangzhou South
12:54

to

19:32
Second Class Seat:

346.0RMB


First Class Seat:

553.0RMB


D2282 Xiamen North

to

Hangzhou East
13:09

to

19:58
Second Class Seat:

352.0RMB


First Class Seat:

563.0RMB


G1654 Xiamen North

to

Hangzhou East
13:11

to

19:32
Second Class Seat:

401.5RMB


First Class Seat:

662.5RMB


Business Class Seat:

1245.5RMB


G1642 Xiamen North

to

Hangzhou East
13:19

to

18:32
Second Class Seat:

439.5RMB


First Class Seat:

728.5RMB


Business Class Seat:

1434.0RMB


D3202 Xiamen North

to

Hangzhou East
13:27

to

20:16
Second Class Seat:

335.0RMB


First Class Seat:

537.0RMB


G1662 Xiamen North

to

Hangzhou East
13:33

to

19:02
Second Class Seat:

453.5RMB


First Class Seat:

750.5RMB


Business Class Seat:

1482.0RMB


D2284 Xiamen North

to

Hangzhou East
13:53

to

20:57
Second Class Seat:

352.0RMB


First Class Seat:

563.0RMB


G3094 Xiamen North

to

Hangzhou West
14:14

to

19:47
Second Class Seat:

461.5RMB


First Class Seat:

760.5RMB


Business Class Seat:

1502.0RMB


G1656 Xiamen North

to

Hangzhou East
14:20

to

19:41
Second Class Seat:

439.5RMB


First Class Seat:

728.5RMB


Business Class Seat:

1434.0RMB


D2424 Xiamen North

to

Hangzhou East
14:29

to

21:21
Second Class Seat:

352.0RMB


First Class Seat:

563.0RMB


D2424 Xiamen North

to

Hangzhou South
14:29

to

21:09
Second Class Seat:

346.0RMB


First Class Seat:

553.0RMB


D3108 Xiamen North

to

Hangzhou East
14:36

to

21:36
Second Class Seat:

335.0RMB


First Class Seat:

537.0RMB


G3092 Xiamen North

to

Hangzhou West
15:03

to

20:38
Second Class Seat:

461.5RMB


First Class Seat:

760.5RMB


Business Class Seat:

1502.0RMB


D3112 Xiamen North

to

Hangzhou East
15:34

to

22:15
Second Class Seat:

333.0RMB


D3124 Xiamen North

to

Hangzhou East
15:42

to

22:28
Second Class Seat:

335.0RMB


G1668 Xiamen North

to

Hangzhou East
15:53

to

21:03
Second Class Seat:

439.5RMB


First Class Seat:

728.5RMB


Business Class Seat:

1434.0RMB


G1668 Xiamen North

to

Hangzhou South
15:53

to

20:51
Second Class Seat:

432.5RMB


First Class Seat:

717.5RMB


Business Class Seat:

1413.5RMB


G1658 Xiamen North

to

Hangzhou East
16:44

to

21:50
Second Class Seat:

425.5RMB


First Class Seat:

706.5RMB


Business Class Seat:

1384.0RMB


D3212 Xiamen North

to

Hangzhou East
17:01

to

22:52
Second Class Seat:

309.0RMB


First Class Seat:

493.0RMB


G1660 Xiamen North

to

Hangzhou East
17:13

to

22:29
Second Class Seat:

425.5RMB


First Class Seat:

706.5RMB


Business Class Seat:

1384.0RMB


Top China Train Routes

Beijing to Shanghai
Shanghai to Beijing
Shenzhen to Guangzhou
Beijing to Hangzhou
Jinan to Shanghai
Baoding to Guangzhou
Shanghai to Baoji
Shanghai to Suzhou
Hefei to Tianjin
Changsha to Shenzhen
Xiamen to Hangzhou
Changsha to Wuhan
Beijing to Hefei
Shenzhen to Wuhan
Tianjin to Beijing
Dalian to Anshan
Xianggangxijiulong to Guangzhou
Beijing to Suzhou
Shanghai to Xiamen
Huizhou to Huangshan
Changsha to Chamdo

Top Routes From Origin